THE END

Denne side er under opdatering indtil videre!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myrra vellugtende eller stærkt krydrede plantestoffer

          Jeg fik smag på Bibelen.

Kilde: Kiwi, religionsforsker i kulturhistorie, naturvidenskab, climatologi og økolog siden 1976

Da jeg i 1976 ligger alvorlig syg i min seng, lam fra top til tå i en hel uge, finder jeg pludselig min kones gamle lærebog frem, der handler om parfume. Egentlig skulle hun have afleveret den tilbage til sin læremester efter endt uddannelse?  Det skete aldrig og blev min redning fra en alvorlig forgiftning og længere tids sygdom.

Min kone som er udlært i et parfumeri skulle efter hensigten lære alt om parfumens historie, hvilket foregår ifølge lærebogen helt tilbage til 1000 år f.Kr.. Ved læsning af  bogen, finder jeg som patient mange henvisninger til Bibelen om paraùmens historie, eksotiske lægeplanter og som jeg får interesse for, langt mere end min kone.

Bogen eller hæftet starter med parfumens historie og lægeplanter, som blev anvendt og brugt i oldtidens Mesopotaimen (Babylon) og til Ægyptens  konger ved balsamering, en blanding af vellugtende aromastoffer og æteriske olier. Overalt i de ægyptiske kongegrave finder vi billeder af parafume på hieroglyffer, hvor de har brugt planter, buske og træer for at udvinder og fremstiller salve, myrra og aromatiske stoffer. 

Histurien om "Myra" er omtalt i det Nye Testamente Mattæus 2,11 ; Markus 15,23 og Johannes Evangeliet kap.19,30. Myrra er egentlig harpiks af en i Sydarabien voksende plante, som benyttes til røgelse; men ordet anvendes også om andre vellugtende eller stærkt krydrede plantestoffer. 

Kendskabet til parafùme kom til Europa så tidligt som i fjortenhundredetallet sammen med islam og ikke kristendommen, idet mange efterfølgende kristne trossamfund ikke vil anvende brugen af parafùme bl.a. Adventisterne. 

Oprindelig stammer parafùme fra det latinske ord "per fume" og betyder gennem røg. Der findes skrifter på, at de første kristne essæer fra Dødehavs-rullerne, tog afstand fra røgelse ved sermonier. Hver gang en kardinal bliver udråbt til pave i den katolske kirke, bliver der sendt røg op gennem en bestemt skorsten i Vatikanets bygning som tegn på indvielse.

I oldtidens tempel i Jerusalems var der et røgelsesalter og i den katolske og den ortodokse gudstjeneste anvendes røgelseskar, som små beholdere ophængt i kæder, der under brugen svinges mod den person eller genstand, der skal tilrøges (indvies). I karret er der lagt glødende kul, hvorpå der lægges røgelseskorn. Ritualet bruges i mange religioner ved offer, indvielse og renselse; røgen skal stige som vellugt op til guddommen (1.Mos.2,11), men ifølge Det Nye Testamente afskaffede Jesus disse indvielser som det sidste offer, Jesus som var symbolet på lammet jvf.:

Matt.9,13 ; Esajas 1,13-16 ; Hos.6,6 ; Jer.6,20 ; 1.Sam.15,22 ; Hebr.10,5  ; Amos 5,20-25 ; Hos.8,13.

Røgelse nævnes som en af gaverne til Jesusbarnet, men senere blev Jesus fødder salvede af bl.a. Maria Magdalene? De fører Jesus til det sted, der hedder Golgata (det betyder: "Hovedskalsted"). Og de ville give ham vin med myrra i; men han tog den ikke.

Mark.15,22 f.f. ; Sl.69,22.

Matt.2,11 ; Es.60,6 ; Sl.72,10 ; Luk.2,16 f.f. 

De gav mig malurt at spise og slukkede min tørst med eddike (vin)?.

Salm. 69,22 f.f. ; Matt.27,34.48 ; Joh.19,28.29

Lad bordet foran dem blive en snarre, deres offermåltid blive en fælde.

Rom.11,9 ; Ap.g.1,20.

Lad dem blive slettet af livets bog, ej optegnes blandt de retfærdige!!..

Sl.69,29 ; Fil.4,3 ; Åb.3,5

Jeg vil prise Guds navn, Herren Jesu navn med sang og ophøje ham med tak; det er mer for HERREN end takoffer, okser, end tyre med horn og klove!

1. Pet.2,5 ; Sl.50,9 ff.; 51,18.19.

Når de ydmyges ser det, glæder de sig; I, som søger gud, eders hjerte oplives.

Salme 22.1-29 ; Matt.27,46 ;

Thi HERRENS er riget, han (Jesus) er folkenes hersker.

Salm. 22,22,29 ; Salm.96,10 ; Matt.28,18 f. Åb.11,15.

De skal tilbede ham alene, alle jordens mægtige; de skal bøje sig for hans åsyn, alle, der nedsteg i støvet og ikke holdt deres sjæl (forstand) i live.

Salm.22,30 ; Fil.2,10

Ham skal efterkommerne tjene; om HERREN skal tales til slægten, der kommer; de skal forkynde et folk, der fødes, hans retfærd. Thi han greb ind.

Salm.22,31 ff. Slalm.71,18 ; 102,19 ; 145,4 ; Es.53,10-12 ; Mark.15,28 f.f. ; Luk.23,34 ff.

Jesu opstandelse er gyldigt

Lukas 24,1 ff.