Når vaccine svækker mennesket

 

Vaccine og zoonoser

På Statens Serums Institut, hvor der forskes i zoonoser (smitsomme sygdomme), hvor dyr kan smitte mennesker, har Kåre Mølbak, som er tidligere overlæge og afdelingschef på Statens Serums Institut for 10 år siden sagt:

"Der er ikke forskel på, hvor uren hunden og katten er". En kat kan fange mus og rotter. Hvis vi i fremtiden skal leve med en øget regnmængde (oversvømmelse af Københavns kloaker), kommer musene og rotterne jo væltende op af kloakerne, og så er det en god ide at få dem væk. Her er katten jo god at have ved hånden. Jo flere folk, der lever som singler, des flere får behov for at holde husdyr som kan smitte.

Ifølge WHO findes der mere end 200 forskellige zoonoser - sygdomme, som kan overføres fra dyr til mennesker. Når dyr omgåes dyr, kan du risikere at blive smittet med forskellige bakterier, virus, svampeinfektioner eller parasitter.

Kilde: G.I.N. religionsforsker i kulturhistorie, klimatolog og økolog siden 1976 - indehaver af denne artikel i vitanyhed.dk

Mikrober og smitstoffer

Man finder overalt farlige mikrober og smitstoffer, i luften, i vandet og i vores fødevare. De findes altid på hudens, fordøjelsesslimhinderne og åndedrætsslimhindernes overflade. Aligevel er der mange mennesker, de ikke angriber eller gør noget, fordi de har dannet antistoffer eller blevet immunitet?

Således har man forlængst for mere en 60 år siden jævnligt foretaget undersøgelser på læger og hospitals personalet af næsehulens slimhinde; og ofte finder man da tuberkelbacciller derinde, tiltrods for at den undersøgte både senere viser sig fuldstændig sund og rask? Ligeledes har man på difteritishospitaler kunnet finde difteritis-baciller i halsens slimhinder på sygeplejepersonalet, uden at der derfor senere opstod nogen sygdom hos dem. Således ser vi, at blandt befolkningen er nogle ofre for sygdomme, og andre er immune og det skyldes deres levemåde, bedre hygiejne, kostvaner m.m.

Det fortælles i fagbøger, at antistoffer mod sygdomme (immunitet) findes kun hos hvirveldyr? Immuglobin (antistof) mod sygdom er et af kroppens forsvar mod fremmedorganismer og substanser, for eks. bakterier og virus. Immunglobin E (IgE) (0,004%) udgør ca. 20% af blodplasmaets proteiner. Første gang kroppen udsættes for et antigen, dannes et antistof mod dette. Antistoffer dannes i slimhinderne, knoglemarven, milten og lymfeknuderne hos sunde og raske mennesker og er svækket hos de alvorlige syge, ældre mennesker og ved operationer. Antistoffer produceres hurtigere hos raske og sunde mennesker af B-lymfocytter. De dannes især i milten, knoglemarven, lymfeknuderne og slimhinderne. Ved infektionssygdomme er antistofferne et vigtigt led i organismens forsvar (immunitet), ikke blot fordi de kan nedkæmpe mange infektioner, men også fordi den efterfølgende immunitet som regel beror på den vedvarende danneslse af antistoffer. Derfor har nyfødte fået antistoffer fra moderen, der overføres via moderkagen, og de beskytter barnet, indtil dets egen modstandskraft øges ved stimulation med omverdens antigener.

Forbavsende resultater på Rockefeller - Instituttet.

Her har man gjort forsøg for mange årtier siden der viste, at visse fødemidler forøgede modtageligheden for eksperimental tyfus hos mus. Lungebetændelsens hyppighed kan også ændres med føden. Af de mus, der tilhørte en af de racer, som fandtes på Rockefeller Institutes museafdeling, døde 52 procent af lungebetændelse, så længe de fik standar-kosten. Adskellige hold af disse dyr fik en anden sundhedskost faldt til 32 procent, fjorten procent og helt ned til nul, alt efter kostens sammesætning. Vi bør derfor undersøge, om man kan bibringe menneskets en naturlig modstandskraft mod smitte ved hjælp af bestemte leveforhold. Det mente daværende afdøde naturlæge og naturapat Axel. O. Hansen, der gik til angreb mod vaccinationer og mente, at de var overflødig og mere skadelig end gavnlig?

Indsprøjtninger af skadelige vacciner for hvert enkelt sygdoms vedkommende, gentagende lægeundersøgelser af hele befolkningen og opbygninger af mega hospitaler er kostbare i vor tid og ikke synderligt effektive midler til at forhindre sygdomme og udvikle en Nations Sundhed, det var naturapat Axel O. Haansens udtalelse:

Under store epidemier optræder menneskene efter deres individuelle ejendomligheder, hvilket man kan se blandt jøder, katoliker og adventister. Nogle bliver syge og dør. Nogle bliver syge, men helbredes. Andre er helt immune overfor selv den værste epidemi. Atter andre angribes let af sygdomme, men uden at vise særlig nogen symptomer, det viste naturapat Axel. O Hansens resultater allerede for 70 år siden i 1950èrne. Hver især siger naturapat Axel O. Hansen giver udtryk for en forskellig tilpasning over for sygdomme. Det er, som Axel O. Hansen gør sig udtryk for, en væskemæssig personlighed (blodets balance), lige som en åndelig mental personlig sundhed? 

Når man på Rockerfællers Institutet som dyrlæge for årtier siden indsprøjtede lige store mængder af et fremmede protein eller bakterieopslæmning i dyr af ren arvl, reagerer de aldrig over for disse vaccinations indsprøjtninger på en ensartet måde. Nogle enkelte dyr reagerer overhovedet ikke, fordi de har opbygget deres immunforsvar. Envher person, menneske eller dyr reagerer på sin enkelt måde over for den ydre "Verdens Begivenheder" - over for larm, fare, mad, kemiske stoffer, kulde, varme og mikroppernes og smitstoffernes angreb.

Tryk på linket: Vitaminer A.B.C.

 

NY TID OG VI Nr. 10 - 1957

Tidens filosofi IV

Uddrag fra dr. Tidens værk"Impaired Healt, its Cause and Cure"

(Svækket helbred - årsager og helbredelse)

Influenza

Defination: ------En epidemisk sygdom, der indfinder sig med uregelmæssige mellemrum, bevæger sig meget hurtigt og spredes over et uhyre område på meget kort tid (coronavirus)? I mellemepidemiske år forekommer der færre epedimier og endemier (begrænsede epedimier), såvel som bredte udbrud. Faktisk findes der bestandig spredte tilfælde forskellige steder i landet.

Ætiologi (læren om sygdomsårsager): - Forskellen mellem influenza og den almindelige forkølelse er den tendens, som førstnævnte har til at hænge ved i lang tid, medens en stærk forkølelse som regel er hurtig overstået. Nogle patienter klager over, at de føler sig meget afkræftende, og i nogle tilfælde kan denne afskrækkelse holde sig i ugevis. Katarren, der altid er meget fremtrædende, hænger stadig ved. Til tider føler patienten sig næsten rask, og dagen efter er han klar over, at han ikke er det. Han har en forkølelse af, at det snarre går tilbage end fremad. -- Bakteriologer erklærer, at epidemisk influenza forårsages af Pfeiffers bacille. Samtidig med en influenzaepidemi finder man det sædvanlige antal forkølelser, og katarralske beber. Min individuelle erfaring har overbevist mig om, at de forskellige former for katarralske feber, forkølelser og influenzatilfælde alle er de samme, idet de kun adskiller sig fra hinanden i graden, og at grædsforskellen helt og holdent afhænger af patientens øjeblikkelige helbredstilstand immunitet. De der er selvforgiftede - toksæmiske - de, hos hvem der findes megen forrådnelse sted i tyktarmsindholdet (ved kødspisning) med den dermed følgende toksiopsugning i blodet, og som samtidig har dårlige spisevaner og forsømmelig med legemsplejen, vil altid være de, der bliver hårest angrebet med sygdom. Hos de meget unge og de meget gamle er sygdommen tilbøjelig til at trække længere ud end hos folk i deres bedste alder.

Også de, der har været tilbøjelig til excesser (overdrivelser) vil altid blive ofer for den mest alvorlige form ved influenza. Alle de, der er meget enerverende, vil altid have vanskelig ved at afkaste sygdom af enhver art. Denne sygdom har selvfølgelig som alle andre smitsomme sygdomme sin epidemiske år, hvilket vil sige, at i sådanne år er sygdommen mere udbrudt og optræder med større heftighed end i endemiske år.

Symptomer: - Sygdommens udviklingsperiode for influenza er fra en til fire dage, somregel tre til fire. Den begynder gerne med feber, undertiden kuldegysninger. I stærkt udprægede tilfælde er slimhinden indblandet fra næsen med gennem alle luftrørsgrenene, ogder kan ofte opstå ophopninger i lungerne som er farlig. Lungebetændelse kan udvikle sig kort efter angrebet

Dreng på 7 måneder blev i 1947 ramt af vaccination og fik 40 i feber med indlæggelse på Blegdomshospitalet børneafdeling

Kilde: G.I.N. religionsforsker i kulturhistorie, klimatolog og økolog siden 1976 

I dag står den 73 årige mand (navn tilbageholdes) frem og fortæller til Vitanyhed.dk om hans skæbnesvanger historie fra han var 7 måneder gammel i 1947.

Min mor boede til tider sammen med min far, som var sømand og tre halv søskende i en lille toværelses lejlighed på Amager. Lejligheden lå ind over gården og med lokum i gården ved legepladsen. Det var ret almindelig fra 1850 til 1950èrne, hvor man så småt begyndte at indstalere toilet i lejlighederne efter 1950èrne.

Hver morgen før 1950èrne skulle de fleste mødre i København ned i gården med bækken (tissepotten) med lort i for at tømme fornødenheder, hvor den lille drengs søskende hade skidt og tisset på. Vores lille toværelses lejlighed havde store ulemper, idet køkkenbordet var totalt rådent under vasken og hvor der var fri adgang til vores rotteplage gennem gulvbrædder til lejligheden som lå på 1. sal. En dag fangede hans far en rotte i lejligheden, hvor den lille dreng på 7 måneder altid lå og kravlede rundt på stuegulvet og kunne bevæge sig ud i køkkenet?

Således fortæller hans mor: Pludselig en sen aften røg den lille dreng af sted med ambulance på Blegdams Hospitalet med 40 i feber som følge af skarlagenfeber. Her lå den lille baby i længere tid med efterfølgende alvorlig ørebetændelser på begge øre.

Indlæggelsen på hospitalet skete lige efter en vaccination, men værre blev hans skæbne og efterfølgende år med kronisk mellemørebetændelse på begge øre. Betændelser i mellemøret var forårsaget af bakterien streptokokker, som også kan optræde hos voksne. En af mine søskende fortæller senere da drengen var blevet voksen mand, at hans mor havde suttet på en vatpind for at rense drengens øre? Da hun samtidig var meget glad for råt svinekød "tatar", så kan man gætte sig til resten af historien oven på en vaccination?

Streptokokker er ret almindelig og forekomner som bakterier i den dag i nogle danske svinebesætninger. En af min søskene fortæller også, at hans mor havde en seks meter lang bendelorm, som hun fik fjernet på hospitalet og som kan findes i svinebesætninger!!....

Fra drengen var var 7 måneder gammel fik han konstant pennicillin for mellemørebetændelser og han husker fra sin skoletid, at disse vaccinationer med antibiotika i låret slet ikke virkede? Istedet fik han hældt en spritopløsning i øret af hans egen landlige huslæge. Familien boede langt ude på landet i Nordjylland på en bondegård, hvor der var svinebesætning. I dag sidder noget af skrækken tilbage i den voksne dreng, hvordan en læge kan hælde en spritopløsning i øret på en femårige dreng i 1953? 

Han husker stadig, hvordan hans mor måtte holde ham i arme og ben mens lægen hældte den frygtelige smerte i øret og mens han skreg som en galning for at rense øret for betændelser. Til sidst da behandlingen ikke rigtig virkede, fandt husægen på en en hel anden kur og behandling, og denne gang med flydende pencillin iblandet saft af hyben, den røde hibiskus blomst. Denne eleksir hjalp til tider, men ikke penicilin. I dag er den voksne mand blevet tilhænger af naturapat Axel O. Hansensom behandlinger og går kraftig ind for naturens apotek og er sikker på, at bakterierne streptokokker var blevet multiresistente overfor den penicillin han fik i 1950èrne? Det var måske slet ikke nødvendig med antibiotika, men kun hyben fra hibiskus blomsten som virkede på ham til tider? I dag drikker han hyben hibiskus blomst hver dag og har ikke haft ørebetændelser siden 1976, hvor han omstllede sin kost til vegetar.  

Hans voldsomme mellemørebetændelser i barndommen, blev ikke spor bedre før hans forældre flyttede fra bondegården i Jylland til København, som følge af svinepest i besætningen. Da forældrene ikke havde noget sted at bo, måtte drengen og hans storebror midlertid sendes på et optagelseshjem for børn, hvis forældre ikke havde noget sted at bo, hvilket lå i Rungsted - Mikkelborg - Strandvejen. Mens han opholdte sig der sammen med broderen, blev  ørebetændelser betydeligt længere imellem, for her fik han flydende levertran hver morgen og en forplejning med sundhedskost, så ørebetændelserne var ikke så tit i udbrud.

Efter 9 ni måneder på optagelseshjem i 1957, fandt hans mor og far et sted at bo på Amager, som nærmest lignede et hønsehusp med lokum i baghuset.  Når det var rigtig koldt begyndte betændelsen i ørerne for alvor at blusse op påny. Helårshuset han boede i og med kakkelovn, bestod af sildekassebrædder hvorpå der var sømmet et ståltrådsnet påsmurt mørtel. Til tider var huset så utæt og skide koldt om vinter, at hans ørebetændel kom i udbrud igen, men værre blev det da døvheden tog til med årerne på grund af konstant betændelser og penicilin? Men historien stoppede brat som 26 årige, hvor jeg begyndte at leve sundt af vegetarkost og idet jeg drak the med hibiskus blomst hver morgen med lynghonning, supleret med rugbrød og gedeost eller andre former for økoost, men aldrig smelte oste eller roquefort, som er en form for (skadelig penicillin) blåskimmel. Disse oste ødelægger nemlig immunforsvaret og er mere eller mindre ufordøjelige i vores tarmsystem. Disse oste kan fremkalde inflarmation, som er skadelig på fordøjelsen?

Tryk på linket: Overlæge Axel Maag 

Mange økoforældre eller tilhænger efter Rudolf Steiners dyrkningsmetoder, sprøjtfri i frugt og grøntsager er også modstander af gift-vaccinationer. De hævder at naturen selv har en modstandskraft, som er omtalt i Bibelen. Jorden eller børn skal ikke tilføres gift, men skal selv skabe balance i naturens øko systemer.

Kilde: Kiwi, religionsforsker i kulturhistorie, naturvidenskab, klimatologi og økolog siden 1976

Når vaccinationer bliver farlige?


Om Vaccinationer!!.....

Dagbladet Information skrev d.16-17 oktober 1976 følgende:

 

Vaccinations eller videnskaben er stadig primitiv, og massevaccinationer er farlige. Vaccinationer må først kontrolleres gennem omfattende forsøg for at sikre mod farlige bivirkninger. Så sent som i 1955 forårsagede en defekt poliovaccination ti dødstal, medens yderligere 192 personer blev ramt af polio med lammelse. Millioner af ammerikaner, der var smittet med et virus, som kaldes SV-40. Denne smitte, der ikke blev opdaget og fjernet før 1961 dvs. 7 år efter har nu vist sig at fremkalde kræft hos hamstre. Ingen kender dens virkning på mennesker. Men en artikel i New England Journal af Medicine har afsløret tilstedeværelsen af et virus, der i mistænkelighed ligner SV-40 i hjernen hos mennesker, der er blevet ramt af en dødelig sygdom "fremadskridende multifokal leukocephalopati".

Ved et seminar oktober 1976, afholdt af det Amerikanske Cancerselskab for populærvidenskabelige skribenter, udtalte dr. Robert W. Simpson fra Rutgers Universitetet, at "vaccinationskampagner mod influenca, mæslinger, fåresyge og polio, kan faktisk fylde mennesker med stoffer (gifte), der danner proviruser, som der efter bliver til latente (blivende) celler overalt i kroppen....nogle af disse blivende proviruser kan være "molekyler på jagt efter sygdomme", som under visse betingelser (forkert kost/ livsstil) bliver aktiveret og forårsager mange forskellige sygdomme som gigtfeber, dissemineret sclerose, lupus, erythematosus, Parkimsons sygdom og måske kræft. Det er den slags risic, der har foranlediget forsikringsselskaberne til at afslå at dække bivirkningerne ved fremstilling af svineinfluenza-vaccinen. En talsmand fra U.S.A. forsikringsselskab Federal Insurance erklærede, at han især var bekymret over muligheden for bivirkningerne, som var ukendte (1976), men som måske ville dukke op igen år 2000, og som forsikringsselskabet frygtede, at de erstatningskrav, som ville blive rejst som følge af uforurette skadevirkninger, faktisk kunne "udslette" adskellige af de store multi medicinalfirmaer, og at risikoen derfor var umulig at forsikre imod til nogen pris.

Kilde: Københavns dagblad 1976

 

Dødsfald standser masse-vaccination

Således skrev et Københavnsk Dagbladet Information to dage før artikelen d.16-17. oktober 1976:

USA ATLANTA, d.14, oktober 1976:

 

PRÆSIDENT FORDS krig mod svineinfluenza

- en strategisk fædase?

Kilde: Kiwi, religionsforsker i kulturhistorie, klimatolog og økolog siden 1976

 

PRÆSIDENT FORDS`s plan om at immunisere (vaccinere) enhver amerikaner - mænd, kvinder og børn - imod den frygtelige svine-influenza, som man mener - men ikke har bevis for - er måske beslægtet med det influenza-virus, som dræbte en halv million amerikanere i 1918, er i alvorlige vanskeligheder.

De fleste af de dødsfald blandt soldater, som tilskrives influenza-epidemien i 1918, skyldes ikke selve viruset., men sekundære komplikationer, som man i dag nedkæmper med antibiotika.

Intet menneske i verden ved, hvad den spanske syge egentlig var for en sygdom. Derfor er det forkert at tale om, at der nu (1976) er risiko for en ny epedimi af denne lidelser.

Symptomerne tyedede på, at det var influenza af samme type? Men det er aldrig blevet bevist. Det var nemlig først i 1933, at videnskaben blev i stand til at påvise influenzavirus. Da var den spanske syge forlængst overstået. Den gjorde halvdelen af verdens befolkning syge i 1918-20 og dræbte ca. 20 millioner.

Fire syge soldater

Når præsident Ford og amerikanske videnskabsmænd nu (1976) bruger betegnelsen den spanske syge, skyldes det, at man har mistanke om, at den spanske syge var en svineinfluenza, som pludselig angreb mennesker. Det skete også for fire soldater i Fort Dix i USA i februar 1975. De tre var mildt angrebne med forkølelse, som var en almindelig influenza, men den fjerde mand døde. Mistanken om, at den spanske syge kan være svineinfluenza grunder sig på, at man har påvist antistof mod denne sygdom hos mange mennesker, der er gamle nok til at have levet i 1918-20.

Forskerne slog alarm

Der er gennem årerne blevet påvist svineinfluenza hos enkelte personer, som jæventlig har været i forbindelse med svin. Det har været landboere, medhjælper i grisestalde, men de fire tilfælde på Fort Dix er første gang, man har konstateret et samlet udbrud af svineinfluenza hos flere mennesker, der opholdt sig sammen. Det er umuligt at afgøre, om smitstoffet fra Fort Dix i februar 1976, som har foranledigede den spanske syge. Men de amerikanske forskere tager udbrudet så alvorligt, at de fra første færd har slået alarm.

Er svineinfluenza, et unødigt hysteri?

Siden meddelsen om de første tilfælde af svineinfluenza i Mexico 24. april 2009, spredte sygdommen sig til en række lande verden over. Svineinfluenza er farlig, fordi den kan smitte fra gris til gris og fra menneske til menneske.

29. åpril 2009 dør en 2-årige dreng i U.S.A. Den 27, april to dage før, har man registreret det officielle tal af smittede mennesker på jorden til 82. Smitten af svineinfluenza kan godt være alvorlig for folk som i forevejen har et svækket immunsystem.

Lad dig ikke blive vaccineret!

Det er ikke første gang, at der har været svineinfluenza. Og det vil heller ikke være første gang, at der vil blive tilbudt vacciner mod den, siger formanden for Vitaminforeningen Martin Kanstrup. Svineinfluenzaen var fremme første gang i 1976, hvor der flittigt blev givet vacciner, 25 mennesker døde af vaccinerne (ikke af influenzaen) og der blev lagt 1,3 milliard dollars i sagsanlæg (1976) pga lammelser som følge af den daværende vaccine. Var epidemien alvorlig? Nej. En total overreaktion på  en ny influenza. Det minder om "fugleinfluenzaen" som også var et forsøg på at få hele befolkningen til at lade sig vaccinere (det var i hvert fald på tale i England) og nu også ved at blive med lov ved børnevazzinationer i Danmark?

Ingen panik!!....

Betragt det som et tåbeligt forsøg på at skabe røre. Tag det roligt. Lad spædbørn og voksne få deres naturlige vitaminer og mineraler gennem modermælk og kosten (specielt A, C, D, E og Selen). Et godt immunforsvar og et glad sind er det bedste forsvar, både mod skræmmekampagner og influenza.

Kilde: Martin Knagstrup Vitaminforeningen

Beskrivelse

Læge Claus Hanckes fraråder sine patienter at tage vaccine mod influenza A.

"Jeg benægter ikke, at der kan være en samfundsmæssig gevinst ved, at man tager den, men som læge anbefaler jeg udelukkende ud fra hensyn til individet". Det er en meget mild influenza. At der er tale om en "pandemi", siger intet om sygdommens eventuelle farlighed. Og det er en vaccine, der først nu (2009) er i gang med at blive testet."

"Vi så flere alvorlige bivirkninger ved sidste vaccine, som var lavet efter samme principper."

"Vi ved, at der er Thimerosal, som er 58 procent kviksølv, i. Kviksølv er den mest potente nervegift, der kendes blandt ikke-radioaktive stoffer. Det er ikke for sjovt, at man har fjernet kviksølv fra børnevacciner. Og selv om de siger, det ikke er meget kviksølv i, så kender lægevidenskaben ingen minimumsdosis."

"Gravide har større chance for at skade centralnervesystemet, hvis de får influenza. Men der er andre måder at forebygge end vaccine. Blandt andet med C og D-vitamin, siger læge Claus Hanckers.

Tryk på linket: www.Thimersal.com (siden er desværre blevet nedlagt)?

 

Thimersal er mest kendt i USA som en organo-kviksølv, der er velegnet som antiseptisk og antifungalt middel, sidstnævnt blev brugt til at bejse såsæd og blev forbudt for mange år siden. Den thimersal kontrovers beskriver påastande om, at vacciner der indeholder kviksølv-basserede konserverings thimersal bidrager til udvikling af autisme hos nogle børn og andre af hjernens udvikling lidelser m.m.

Kilde: Creative Commons Attribution

 

Frustrerende forældre: HPV-vaccine mod livmoderhalskræft har gjort vores datters liv til et helvede med alvorlige komplikationer!!.......

Farlig kvicksølv

Kvicksølv har siden den klassiske oltid i Grækenland, og alkymiens opståen i Babylon været et mystisk stof. Et metal, der lignede sølv, men som var flydende. Gennem tiden har dette mystiske metal været brugt som medicin, i homøopatien, barometersøjler, tandfyldning, elektriske afbryder og som et bejsemiddel til korn.

I 1100 tallet hyldede sagkundskaben kviksølv som en kærkommen kur mod spedalskhed, selv om Moses i Bibelen helbredte sygdommen med vegetarkost. Moses og Aron søster var selv plaget af spedalskhed, og blev opfordret til at blive synet af præsterne for sin omvendelse? Tryk på linket: Dronningen af Saba 

Metallet kviksølv blev for alvor populært blandt læger, da Europa i 1493 stod over for en ny plage syfilis: En kønssygdom, som den spanske opdagelsesrejsende Christoffer Columbus og hans mænd sandsynligvis bragte med hjem efter et besøg på Haiti. På få år fejede syfilis over Europa og efterlod de ramte med deformerede ansigter og kønsdele. Mange patienter endte som skingrende sindsyge, før døden endelig udfriede dem.

Lægerne stod magtesløse indtil 1445, hvor kviksølv for alvor blev taget i brug. Smurt på huden eller via indsprøjtninger kunne metallet redde selv håbløse tilfælde, lød vuderingen. Især den schweiziske læge Paracelsus (1443-1541) var fortaler for behandlingen, der gav fremstødet til homøopatien i dag. Allerede i perioden før det 19. århundrede (1850-1900) er det blevet rapporteret, at næsten alle organsystemer i kroppen er involveret af kviksølv. Det gjaldt psykiske symptomer såsom udmattelse, nervøsitet eller depressioner, søvnløshed, problemer med koncentrationen og tænkning, angst og irritatibilitet var almindelig hos spejlarbejder i industrien med omgang af kviksølv, idet man brugte kviksølv på bagsiden af spejle. Andre symptomer fra centralnervesystemet var hovedpine eller migræne, muskelsvækkelse eller lettere lammelse, rysten eller muskelsitren. Hovedpine og udmattelse var de symptomer, der hyppigt blev rapporteret. Da syfilis bakterien i 1900-tallet blev kendt som årsag syfilis ved hjælp af mikroskopet, kunne videnskaben sætte effektiv ind, og fra 1941 blev syfilis behandlet med penicilin. Allerede efter 1900 tallet, fandt man tilfælde af blindhed ved anvendelse og brug af kviksølv.

Klinisk effekt:

Kviksølvforbindelser er en farlig gift for kroppen. I sin tid nøjedes kviksølv således ikke med at slå syfilis ned - patienterne døde i hobetal af forgiftning. Syfilisramte blev placeret i ovne, hvor de i dagevis indåndede kviksølvdampe.

Allerede i 1933 definerede Dr. Phil Emiel Rasmussen i sin bog "Min Atomlære", hvor det drejer sig om opløselige metalsalte, der indføres i organismen, selv i homøipatiske doser, vil den eventuelt virkning dog aldrig kunne godkendes som noget bevis for stråling ved fortynding, idet der jo faktisk indføres et stof "kviksølv", der i sig selv kan have giftig egenskaber. Anderledes, hvor det drejer sig om et solidt brugbart metal, der ikke opløses, og ikke indføres i organisme. Pihl Emiel Rasmussen, der også skrev bogen om "Grundstofferne Stråling" var mere end 70 år foran sin tid, idet han allerede hentydede til tungmetallernes fare for sundheden bl.a. arsenik, bly, kviksølv, aluminium, cadium o.s.v. miljøforurening, herunder strålingsfaren "antagonister", der forstyrer ion/ombytningen de positive og negative elektroner?

Selv vor egen naturopat Axel O. Hansen var inde på de skadelige gifte i landbruget kviksølv, arsenik, cadium o.s.v.. fra kunstgødning og bejsning af korn, brugen af disse farlige gifte som han kunne se i patientens øjne?

 

 

 

Axel Maag i Tidskriftet NY TID & VI nr. 10 1953 - 1957

Vacinations- forgiftninger og sprøjtegifte

Af Axel Maag, tidligere første overlæge og chef for Radium- Røntgenklinikken på Odense Sygehus fra 1912 - 1928, hvor han måtte gå af på grund af døvhed allerede som 46-årige. 

Den almindelige opfattelse af virus er, at det er et levende smitstof beslægtet med bakterier, amøber o.s.v.. Mens afdøde overlæge forlængst i 1950èrne har fremsat den teori, at virus er døde giftmolekyller, der kan stamme fra f.eks. sprøjtegifte, fik han delvis medhol af andre forsker allerede i 1950èrne. Det virus, som overlæge Axel Maag benævner som "virus 1" har intracellulær virkemåde. medens "virus" 2 er et destruktivt affaldsprodukt fremkommet efter virus 1"s bonding til en celle og denne deraf følgende destruktion. "Virus 2" kan ikke fungere som oprindelig "virus 1", men udstødes gennem de naturlige udstødningsveje, og det kan ikke smitte.

Polio som virussygdomm?

Hvad er virus, og hvilken natur er polio som virussygdom? Hvorfor er Vest Europa gået fri for polio kun i 1954? Tidligere overlæge for Radiumstationen (kraftsygdom) på Odense Hospital fra 1912-1928 og sikker mange andre med ham finder det besynderligt, at man helt undgik at behandle disse spørgsmål på den internationale poliokongres i Rom, september samme år 1954. I stedet drøftedes vaccinespørgsmåelet, som læge Axel Maag fremlagde og anser som sekundært i sammenligning med ovennævnte spørgsmål, idet han tilføjer: "Det er i høj grad irrationelt først at forgive (med giftstoffer) hele menneskeheden med frugttræssprøjtegifte og derefter at søge at finde frem til et brugtbart sekundært afgiftningsmiddel med vaccination, hvortil man tilmed forsøger at famle sig frem i blinde, fordi man slet ikke ved ordentlig besked med afgørende problem: Hvad er det, man vil forsøge af afgifte (på børn)"?

I en artikelrække, der begyndte i J.A.K. - Bladet`s nr. 44 af 12. nov. 1954, kommer forskeren, overlægen og professoren Axel Maag, ind på relationen mellem polie på den ene side og giftsprøjtningen af frugttræer (bladan) og afgrøder samt anvendelse af kunstgødning og manglende økologiske, præserveringsgifte af æbler på den anden side, idet tidligere overlæge Axel Maag jo er af den mening og opfattelse, at der virkelig eksisterer en forbindelse mellem disse ting og et nedbrudt immunforsvar blandt børn? Derfor mener den fejlagtige lægevidenskab i 1954, uden at ænse virkningen og effekten på sprøjtegifte på det skadelige økosystem, mennesker og børn. Endvidere belyser læge Axel Maag, tidligere ansat på Radiumstationen for kræftpatienter Odense Hospital endnu engang sit syn på virusangreb.

Når der i dette efterår 1954 kun er forekommet få milde tilfælde af polio her i Vesteuropa, har det efter Axel Maags mening uden tvivl forbindelse med den meget regnfulde sommer, der siden sidst i juni bogstavelig talt ikke bød på en eneste dag med gunstig sprøjtevejr, tillige med giftmidler i gartneri og landbrug. I de tilfælde, hvor man aligevel har sprøjtet, er giftene hurtigt blevet vasket af og skyllet bort, tillige som den gift, der i forvejen var i jorden fra tidligere sprøjtninger, er blevet vasket ud og forsvundet samme vej i bække og åer som de frisktilførte, således at der i år (1954) ikke har kunne være tale om nogen resorption fra blade, grene eller rødder. Enhver økolog og biolog ved, at der i disse substanser findes jord- og forrådnelses bakterier, svampe m.m.

Afdøde læge Axel Maag modstander hævdede i 1954, at det kun er hypoteser uden bevis, når han slår til lyd for, at der er relation mellem giftsprøjtning og polio (immunforsvar), idet de på grundlag af et 3.400 år gammelt gravrelief på Glyptoteket i København mener, at kunne fastslå, at der også så langt tilbage har eksisteret polio. - Det er nok muligt, der kan have forekommet lammelser i lighed hermed, siger Axel Maag, men der fandtes også dengang giftstoffer, som man bl.a. brugte til at slå hinanden ihjel bl.a. skarntude, arsenik, bly m.m. med, og som vel også minder om doser kunne nøjes med at fremkalde lammelser. Fortidens historie fortæller, at højstående personer og konger brugte mundskænke, der skulle smage på vinen for at vise, at den ikke var giftig.

Men hvad gør den ortodokse lægevidenskab? Har den fundet ud af, hvorfra poliens virus kommer? - Nej den har i stedet været med til - på stor bekostning fra samfundets side - at fremstille en vacine af tvilsomt værdi. Og som i hvertfald kun kan blive en nødhjælp ovenpå al den gift børn får gennem luften af sprøjtegifte og den mand de spiser, her også modermælk? Var det ikke billigere at efterprøve tidligere kræft- og overlæge Axel Maag teorier og et par år forbyde al giftsprøjtning af frugt og afgrødder m.m., som man også går i den 3. verden - Asien, hvor der sker store skader og dødsfald på dem som anvender sprøjtegifte? Det vil måske gå lidt ud over et par erhverv, frugtavler og giftproducenterne som Ceminova m.fl., men i hvertfald kunne frugtavlerne få lidt støtte fra samfundet, f.eks. i form af en lavere beskatning. En smule propaganda skulle i øvrigt sikkert lære folk at spise frugt, selv om der er lidt pletter på.

I en anden artikel i J.A.K. - bladet (pag. 13. 1954) fremgår en lang række af de allerværste gifte (eller i alt fald en smuk buket af de værste), så her henvises til denne artikel for ikke at komme med gentagelser, men det er dog fristende at gentage det citat, Axel Maag anførte fra en redaktionel lederartikel i "Ugeskrift for Læger" (pag. 894 1952). Hvori der stod: Bruger læserne selv tiofasformidler som Bladan som fluebekæmpelse (i køkkenet A.M) lad da ikke kyllinger og duer få adgang til at nyde fluelignende (hvad med havregrøden eller mellemmaderne, der står i køkkenet? A.M.).

Og så er det interesant at se, hvordan der i mellemtiden gik med polien (se artikeler).

Også i andre lande er man ved at få øjnene op for, at anvendelsen af "Kulturgifte" kan være skadeligt for sundheden, skriver sundhedsbladet. Herom er der i U.S.A. 1954 bl.a. udkommet en lille interessant bog på 80 sider af Anton H. Jemnsen. "How to ent safely in a posioned world". Bogen udgivet ad dr. M.A. Brandon, 215 Sixth Street, Lorian, Ohaio.

fra NY TID & VI nr.10 1954

Hej, jeg er lidt i tvivl om bivirkningerne af influenza A-vaccinen? "Det skal du ikke bekymre dig om. Vi vil aldrig anbefale noget, hvis vi var i tvivl om, det ikke var sikkert". Sådan lød svaret, hver gang 24-timer ringede til Sundhedsstyrelsens hotline og spurgte til bivirkninger af vaccinen mod influenza-A. Sandheden er langt fra så simpel. For ingen ved, hvem der risikerer at få let hovedpine, svimmelhed eller måske en livstruende immunsygdom. Læs nederst hvad læger udtaler om A-vaccination.

Dental (kviksølv)1200 Luftrenser

Kilde: G.N, religionsforsker i kulturhistorie, klimatolog og økolog siden 1976

I 1985 blev jeg ansat med min store viden indenfor naturhelbredelse hos Scandinaviens største firma for løsning af indeklimaproblemer, herunder rensning af radon i huse, kviksølvdampe fra tandlægepraksis, bakterier og virus i venteværelser hos læger, hospital m.m.. Det var brug af verdens fineste elektrostatiske luftrenser (se billede). Det primære ved vores produkter var primær luftrensning af kviksølvdampe som kunne fange kvicksølv 99,9%, tobaksrøg og afgasninger af inventarmaterialer, bakterier, virus og mølsmpore m.m..

Firmaets indehaver måtte desværre lukke ned efter 10 år, fordi ingen offentlige instans dengang, herunder hospitaler, tandlæger, praktiserende læger o.s.v. rigtig ville tro på indeklimaets alvorlige problemer med afgasninger af rystende betonbygninger, vibrationer og materialer indendørs, møbler, senge osv. incl. bakterier i luften, tobaksrøgs skadelighed m.m., som nogle år efter kom i offentlighedens søgelys gennem dagspressen, TV, Aktuelt, avisartikler m.m. ?

I september 2014 fik jeg pludselig en henvendelse gennem Facebook fra en sygeplejeske og hendes mand som jeg tidligere havde kendte og som var medicinsk læge. Hans kone som jeg havde kendt i 25 år hentydede til, at alt det jeg skrev på vitanyhed.dk var løgn og latin? Uden at lægen vidste det, havde jeg arbejdet hele mit liv med opsporing af farlige bakterier, været i nær kontakt med råd og skimmelsvampe fra dårlig bolig jeg opvoksede med. Jeg var baby og kun syv måneder gammel, da jeg blev ramt af stafylokker på mellemøret og var lige ved at dø med 41 i feber, hvorefter jeg blev indlagt på Blegdams Hospitaler og lå der i flere måneder.

Det var bakterier som (MRSA), som også var kendt i 1950èrne af naturlæge Axel O. Hansen. Min alvorlige sygdom medførte foruden kronisk mellemøre betændelse, bylder på øregangen, hvorefter at jeg i tidlig ungdom blev tunghør? Men den kroniske sygdom mellemørebetændelse ophørte først og bradt i en alder af 26 år på grund af omlægning fra kødkost til vegetarmad. Axel O. Hansen fortæller i sit store værk "HELBREDELSE på 1500 læselige sider, at betændelser overalt i kroppen stammer fra forrådnelse i tarmene og fra svinekød med bylder.

Dette fik mig til på egen hånd, at studere smitsomme sygdomme herunder virus og bakterier og tilslutte mig biodynamisk forening for jordbrug og økologi i 1976. Her lærte jeg en utrolig masse om biokemi, hvilket udviklede sig gradvis senere til forståelse af forbrændingsprocesser i kroppen til viden fra klimatologi herunder forurening fra store affaldsforbrændinger (giftig affald) eller forståelse, hvad der foregår i menneskets stofskifte. Megen sygdom siges, at opstår i fordøjelsessystemet pga. af forkert levevis og det har jeg måtte sande med meget få smitsygdomme sygdomme i 45 år herunder influenza, som stangnerede siden 1976. Mine kroniske mellemørebetændelser ændrede brat og ophørte efter kort tid på plantemedicin og vegetarkost.

Mange tror, at bare man bliver vegetar, så er alt godt og velforvaret og så bliver man bliver rask? Men det er den halve sandhed. Naturhelbredelse er en forudsætning, at man sætter sig grundig ind i de forskellige kostråd og vaner gennem en diatist eller naturlæge, som virkelig har forstand på sygdomme og det havde naturapat Axel O. Hansen, Danmarks dygtigste naturlæge, som var ansat gennem flere årtier på Skodsborg Sanatorium, og som dengang var ejet af Adventistsamfundet. Axel O. Hansen forlod Skodsborg Hospital pga. af bibelske stridigheder om Jesus udlægning af bibelens tekster bl.a. sabat afholdelse?

Da jeg selv blev interesseret i menneskets anatomi, læsning af bøger og blev ansat som medarbejder på halvtidsjob i biblioteksvæsnet igennem 10 år, fandt jeg meget mere viden gennem bøger end mine gode venner en læge, som ikke var ret gammel og kone der kun studerede til vidreuddannelse på læreanstalter. Jeg fik meget mere kendskab til latin, herunder indsigt i sygdommenes opståen gennem læsning af Axel O. Hansens store værk "HELBREDELSE" på 1500 sider som kostede en formue i 1976. Min ellers gode ven lægen og sygeplejesken som jeg havde kendt rigtig godt, vidste ikke, at jeg på det tidspunkt selv studerede, når jeg kørte Taxa i 4 år.  Selv på egen hånd havde jeg adgang til langt større viden end mine lægestuderende venner, idet jeg arbejde på Bibliotet og var ansat gennem 10 år som biblioteksbetjent. Mit arbejde var halvtids og de andre timer brugte jeg som distriktssælger af elektrostatiske luftrenser, som kunne opfange 99,9 % virus og bakterier, derud over specialist i indeklima for Scandion fra 1985 - 1996.

Noget af den sygdom jeg bar rundt på som barn , skyldes muligvis de yderst farlige MRSA bakterier, som den lægstuderende dårlig nok vidste noget om i hans få studiebøger!!.....Da han blev student, havde jeg fået langt mere indblik i indeklimaproblemer, multiresistente bakteriers forekomst i svinestalde, hulrum, bygningssvamp, bakterier og svampesporer under gulvtæpper eller gulvbrædder, og bakterier i madvarer, køleskabe, snot, hygiejne o.s.v..

Det meste læsestof havde jeg fået kendskab til om bakterier og virus gennem Husholdningsrådet og Forbrugerbladet Tænk, et fantastisk løssalgs avis, som jeg  købte som løssalg allerede sidst i 1960èrne og som jeg holdt meget af gennem årtier, derfor mit kendskab og ansættelse hos Scandion. På et tidspunk i slutningen af 1960èrne fik jeg stakkevis af tidsskriftet "Det Bedste", som var et fantastik trykt lille blad, som indeholt alt mellem himmel og jord. Det gav mig så megen viden, at jeg arkiverede flere artikler og den store viden gennem flere år på min første computer i 1980, når jeg læste bladet. 

I september 2014 blev to af vores nære venner, heriblandt en sygeplejeske og hendes mand gal på mig ved læsning af min hjemmeside www.vitanyhed.dk fordi de havde mere kendskab til anatomi.  - De forsøgte, at smide mig ud af Facebook og stoppe min hjemmeside og ytringsfrihed ved at anmelde mig til Facebook!!.... Men jeg beholdt glad mine 360 venner dengang og som i dag på 435, hvoraf deres lille vennekreds kun er på knap 15 familievenner. Lægeparet rakkede mig ned på alle mulige måder på Facebook, men jeg gav dem igen af samme skuffe, indtil lægens kone som var sygeplejeske ikke kunne tåle mere!!....Hun beskyldte mig for noget så grusomt, at jeg forsøgte og slå min datter ihjel med urteafkog og vegetarkost p.g.a. af sin sukkersyge. Det viste sig, at være det purre opspind, som hun havde fået af sin søster og afdøde mor. Derfor henvendte jeg mig til Ekstrabladet og ville indgive en politianmeldelse for noget så grovt og som jeg ikke havde gjort. Aldrig havde jeg været udsat for en så voldsom chikane fra lægeparret?

Siden jeg var 11 år har jeg samlet på nyheder, som blev opbevaret i en skrapbog, samlet masser af viden o.m.a.., hvilket medførte at jeg i 10 år blev ansat som distrikts salgschef i Scandinaviens største firma for kvalitets luftrenser og indeklima, måling af ionbalancen for statiskelektricitet m.m., hvor man i 1974-85 havde store indeklima problemer på Københavns Universitet Amager, psykologisk Laboratorium. Dem løste jeg ved at kigge på loftrummet, hvor man havde instaleret to store herkules ventilationssystem på taget, som sendte kraftige vibrationer gennem betonelementer, så støv cirkulerede overalt så 100 medarbejder følte sig konstant plaget af enhver art, hovedpine, træthed, smerter hist og pist i kroppen m.m.

Et af verdens fineste luftrenser, som kan fjerne kviksølvdampe 99% i tandlæge praksis!!...Tre tandlæger som jeg kendte særdeles godt, ville ikke købe denne luftrenser til kr.20.000,- i 1985. Nogle år senere døde de en efter en af kræft, muligvis forsaget af kviksølv. Alle tabte sig i vægt en efter en og døde til sidst. Læs nedenstående historie ved at klikke på brugen af farlig kviksølv i mere end 1000 år.

Historien om opdagelse af bakterier, virus, sygdom og vacciner?

Louis Pasteur var menneskehedens velgører:

På sit dødsleje indrømmede den franske biolog Louis Pauster - menneskets velgører, at det er miljøet, og ikke bakterierne eller virus, der er årsag til sygdomme. Noget som den kendte franske fysiolog Claude Bernard og ligeledes vores danske overlæge på Radiumstationen (kræfthospitalet) i Odense fandt ud af, og som var chef fra 1912-1928. Opfattelsen af, at mange sygdomme skyldes smitstoffer som f.eks. bakterier og virus, blev først og fremmest fremført af Louis Pasteur. Den vigtigste årsag til faldet i dødeligheden i de sidste 120 år og dermed en stignende levealder er nemlig hverken antibiotika eller vacciner, men helt klart bedre sociale forhold sundere kost, livsstil, bedre bolig og arbejdsforhold, hygiejne håndvask, herunder også køleskabets indtog i 1960èrne, samt scociale forhold.

Sygdom og bakterier

Opfattelsen af, at mange sygdomme skyldes smitstoffer som bakterier og virus, så blev de først og fremmest fremført af Louis Pasteur gennem mikroskopet, selv om mange andre havde haft idèen og arbejdet med idèen før ham. Blandt andre forskere og biologen Antonie Bechamp, har ved sin forskning bevist, at de fleste sygdomme skyldes syge organer og væv, og at bakterierne og vira i det store og hele er følger af et svækket immunforsvar og ikke sygdom som årsag!!... Den samme overbevisning har også Bibelen Det Nye Testamente?

Antoine Bechamp påviste, at en giftig næringsfattig kost, en usund livsstil, stress og negative følelser skaber et surt og iltfattig miljø og blod!!... Mangel på livsvigtige elektroner (Bio-flavonoider), er dræber af bakterier og virus, som findes i stor stil i vegetarkost, ukogte grøntsager og frugt? Tænk bare på, at bakterier i krydderier fra Asien, dræbes alene ved hjælp af kraftig negativ jonisering!!... 

I et surt og iltfattig miljø udvikles "mikrozyma", en slags nanobakterier, der udvikles videre til virus og svampeformer for til sidst at give ophav til kræftceller. Dette er senere fulgt op af den tyske prosser Enderlein, der også påviste, at blodet aldrig er sterilt, men altid indeholder forskellige stadier af mikroorganismer.  Han mente også, at det først og fremmest er på grund af dårlig ernæring blandt andet ved overforbrug af kød og sukker, at de små mikrozyma udvikler sig videre til at blive sygdomsfremkaldende. Mikrozyma er overgangen mellem livløst og levende stof og findes i både mennesker, dyr og planter (forrådnelse). De går ikke til og overføres hos mennesker via æg og sædceller.

Den stigende årsag til faldet i dødeligheden siger Louis Pasteur og dermed en stigende levealder er nemlig hverken antibiotika eller vaccinationer, men helt klart bedre sociale forhold med en sundere kost, livsstil, bedre bolig og arbejds- samt sociale forhold.

Louis Pauster siger også, at vi alle bærer rundt på sygdomsfremkaldende bakterier, men de skaber først sygdom, når vi bliver skrøbelig, svækket immunforsvar og lever livet af usund kost og livsstil, samt kemmiske påvirkninger eller psykiske belastninger med bl.a. voldsom stress til følge? Man kan f.eks. siger Louis Paster ved at pode fra næsen om vinteren finde meningokokker hos hvert tiende menneske, men meningitis er så sjælden et tilfælde, at de ikke af den grund bliver omtalte i aviserne, sagde han på på sit dødsleje!!....

Louis Paster som var fransk biolog og opfinder, var den mest kendte af pausteriseringen. Hans forskning begyndte med studiet af spejlsymetriske krystaller, et studiym der danner grundlaget for stereo-kemien, dvs. studiet af molekylers rumelige opbygning.

Mikroskopet - vejen til mikroppernes verden og opdagelsen af bakterierne, blev opdaget gennem Pausters brug af mikroskopet og havde i årerne 1854-57 stillingen som professor i kemi ved det franske videnskabelige faktultet i Lille. Lill var en af de førende industrier indenfor gæring af roer og korn til fremstilling af alkohol. Som videnskabelig hjælp hertil oprettede Pauster kurser i gæringsprocesser:

I 1857 lykkedes det Pauster at bevise, at mælkesyring forårsages af en mikroskopisk stav-formet plante. Fra 1857-67 forsker han i gæringsprocesser (også kaldet fermatation fra ordet latin): fermentære, brug til at gære. I øjeblikket har forskere fundet forklaringen til mange mennesker maveproblemer, heraf 1,5 millioner syge i Danmark. Læs på Google om bioprotika, så får du svaret på den megen omdiskuteret problem vedrørende gærsvampe i maven og manglende livsvigtige bakterier vi mangler i fordøjelsen?

Teorien om biologisk selvavl

Pauster deltog i debatten om biologisk selvavl, som går tilbage før vores tidsregning, den græske filosof Aristotles (384-322 f. Kr.), men også at Det Nye Testamentes skribenter, vidste om biologisk selvavl og bakteriers tilstedeværelse i planter og døde ting. I teorien blev det hævdet, at levende væsner (bakterier) kunne dannes spontant ud fra bl.a. jord, mudder, vand og råddent stof.

 

 

Tryk på dette link: www.vaccineinfo.dk og læs "Debatten om vacciner vs. mæslinger"

Vend derefter tilbage til dette link!!.....

Rul med hjulet på musen og læs om alvorlige bivirkninger på unge piger i år 2013-14 og læs længere nede på siden!!.....

Tryk også på dette link og se, at dyerne er smittekilden: Forurenet drikkevand

Artikler i NY TID & VI fra 1953-1957 om Axel Maag vacciner og plantegifte

Forureningens værste og største smittekilder

Kilde: af G.N. klimatolog, forsker i kulturhistorie og økolog siden 1976

 

Den største og værste smittekilde er atmosfæren, den luft vi indånder og i indeklimaet, tobaksrøg, sygdomsfremkaldende bakterier og virus, vaccinationer, som har indvirkning på stresshormonet serotonin i organismen!!.....

Kilde: Scandion 1985-1996.

Da alle forældre levede i frygt

Kilde: G.N religionsforsker i kulturhistorie, klimatolog og økolog siden 1976

For ca. 65 år siden udbrød den store børnelammelse-epidemi som hærgede København mere end noget andet sted i verden.

Vi er nu på den årstid, hvor forældre for blot 70 år siden levede i konstant frygt for, at deres børn og unge skulle blive smittet med den frygtede polio.

Sygdommen, der dengang mest blev kaldt børnelammelse, dukkede altid op i eftersommeren som en mindre eller større epidemier. Man kendte ikke lidelsens årsag, og det gav sig udslag i mange former for overtro. Bl.a. troede man, at man kunne blive smittet ved at spise sæsonens første æbler. Mange mente smitstoffet sad ved "blomsten eller stilken" i æblet, men var der tale om sprøjtemiddel?

Overlæge Axel Maag var inde på sporet allerede i 1940èrne

For præcist 70 år siden, i efteråret og vinteren 1952-53, blev Danmark ramt af en frygtelig polioepidemi. Det gik især ud over København, hvor 3.000 blev indlagt, 150 døde, og mange blev invalide for livstid.

Dansk opfindelse

Det var den værste polioepidemi, som nogensinde har ramt en storby som København. Man havde ingen muligheder for at forebygge sygdommen som var en smittespredning. Men på Børne- og Blegdomshospitalet i København holdt man talrige patienter i live ved at give dem kunstig åndedræt (ilt og negative ioner) med hænderne døgnet rundt. Det krævede en enorm indsats af personalet, som blev supleret med mange medicinske studerende. Men samtidig blev der arbejdet videnskabligt på hospitalet, og det første til opfindelsen af en respiratorbehandling (iltapparat), som afgav de livgivende "negative ioner", som redede mange ellers dødsdømte børn og voksne.

Negative ioner (elektroner)

Dengang vidste man ikke, at "negativ ionisering" virker dræbende på virus og bakterier, noget som lægerne dårlig nok vil fortælle sine patienter den dag i dag om den største opdagelse indenfor kræftbehandling? I dag dræber man mange bakterier og virus ved hjælp af kraftig "ioniseret" stråling bl.a. ved import af krydderier fra Asien?

Behandling med respiratorbehandling (iltapparat) mod overlevelse af polio dengang i 1953-54 blev straks taget op overalt i verden. Men senere er der ikke blevet brug for den her behandling i landet, for kun et par år efter - i efteråret 1955 - blev de første danske børn vaccineter mod polie. Ingen vidste dengang, at mennesker med et svækket immunforsvar, dårlig kost eller elendige boligforhold eller drikkevand, måske kunne være årsagen kvit til sygdommen?

Vaccinationer reddede mange fra sygdommen

Resultaterne for vaccination var så lovende, at man hurtigt organiserede en folkevaccination. Virkningen var forbløffende god. Mens vi fra 1945-51 gennemsnitlig havde 180 poliotilfælde med lammelser årlig, findes sygdommen i dag slet ikke i Danmark.

SMITTEVEJENE

Polio smitter næsten udelukkende gennem munden ved, at man indtager forurenet føde eller drikkevand med sygdommens virus. Det stammer fra poliopatienter eller "raske smittebæres afføring", og hvis immunforsvar ikke er i orden, bliver man meget nemt smittet. Spredningen sker især gennem kloakvand, drikkevand, mejeriprodukter som ikker er pastauriseret eller gødede grøntsager (lort fra menneskeafføring) som er eller blev forbudt i Danmark, undtagelsesvis kloarkslam? I udlandet f.eks. Polen og Holland m.fl. er det stadig tilladt, at gøde grøntsager med kloarkslam så  vi nærmest importere disse lækkerbiskner til supermarkeder, hvis husmoren ikke behandler grøntsagerne med omhu, skyller dem grundig igennem!!......

Symptomer på polio opstår 4-30 dage efter smitten. Men i langt de fleste tilfælde forløber sygdommen såre fredeligt. Der kan opstå formering af det indtagnende virus i tyndtarmen og udskillelse af det i store mængder i afføringen, uden at personen får nogen som helst symptomer (immunologi over for viruset). Der kan også komme milde symptomer for samme art som ved en forkølelse eller en almindelig, hurtig overstået mave-tarminfektion (hvilket skyldes vores egen immunforsvar), og som gælder for de fleste sygdomme, som kroppen forsøger at bekæmpe?

LAMMENDE POLIO

Man regner med, at disse milde forløbsformer er ca. 100 gange så hyppige som sygdommens to svære former. Den ene af disse er meningitis, dvs. en betændelse i hjernen.

Vaccinationer svækker vores immunsystem?

Kun de stærke spædbørn (immunitet) overlever en vaccination?

Forskere har brugte honning lige så godt som antibiotika

Multiresistente MRSA bakterier i søgelyset

MRSA kan bekæmpes med honning for det er mad, siger svenske forsker. Den resistente svinebakterie også kaldet MRSA, er måske i hælene på Ebola virusen, en bakterie, vi som mennesker, skal være allermest opmærksom på. Indtil ny (2017), har der ikke været noget kendt antibitikum, der har kunne bekæmpe MRSA bakterien. Men noget tyder på at almindeligt frisk bihonning (ikke varmebehandlet) kan få bugt med den frygtede MRSA bakterie.

Det er forskere på lunds Universitet i Sverige (2016), der har gjort denne opdagelse. Forskerne konstaterede denne opdagelse, at en dansk sygeplejeske behandlede så med god succes bl.a. på en mand. Honning har været brugt i årtier verden over til sårbehandling, så hvorfor ikke undersøge det i forskermiljø fortæller de på Lunds Universitets Hospital i Sverige.

Også heste er med stor succes blevet behandlet med honning, hvor ikke andre midler virkede. Almindelig antibiotika lægepræparater virkede med et aktiv våben, hvor honning ser ud til at bruge flere våben på sig samme tid i kampen mod bakterierne. Forudset at den friske honning ikke varmebehandles, lever de bakterier, bierne producerer i deres maver med mælkesyre bakterierne, videre i den færdige honning på glas.

De svenske forskere undersøgte og beviste at en vifte af bakterierne bukkede under ved den særligt sammensætning der findes i honning, herunder MRSA.

De svenske forskere undersøgte og beviste en stor effekt og vil nu afprøve behandlingen med honning, på sårpatienter fra Blikinge sårbehandlingscenter. Men i virkeligheden er det en gammel viden. Honning har i mange århundrede ifølge Bibelen, været brugt i sårbehandling af munke, læger og sygeplejesker, der ikke har været bange for at bruge det gamle huskeråd.

Vi skal være glade for den naturvidenskabens opdagelse omkring bekæmpelse af bakterier og

 

Vaccine der dræber?

Om røde hunde

I en artikel fra "ugeskrift for læger" gør Mogens Vejtop opmærksom på risikoen i forbindelse med den store epidemi af røde hunde i USA i 1964, hvor man oplevede nogle besynderlige tilfælde af fosterskader, der måtte skyldes, at moder har været smittet med sygdommen 2-3 måneder før graviditeten. Dette rejste spørgsmål om også vacciner vil kunne skade fostret. Hvis kvinden allerede er gravid må man i hvert fald ikke vaccinere hende, mener de to serum-forsker. Og det må være en god regel, at enhver kvinde, der vaccineres mod røde hunde, bør undgå at komme i berøring med harer eller blive gravid, før der er gået mindst 3 måneder efter en vaccinationen.

Den sygdom man er bange for i forbindelse med røde hunde er drøvtyggeren nemlig haren, idet sygdommen hedder toxoplasmose. Pelsen og køddet eller historien som er omtalt i Bibelen i 3. Mose Bog 11,6 er om den lille afrikanske drøvtygger haren som kan smitte kvinder med sygdom, som for gravide kan betyde, at de får et dybt åndsvagt barn. Hvis en gravid inden for de første måneder af graviditeten får sygdommen, kan det skade og medføre misdannelser hos det ufødte barn. Men: man råder i dag over metoder, så man ved måling af den gravides blods antistoffer kan vudere risikoen for, at hun er smittet.

Er man gravid og ikke har fået at vide, at man er uimodtagelig, bør man fraråde ikke at spise råt kød, rå æg eller fars - man bør ikke engang smage på det, idet haren ofte sniger sig  ind i folks haver for at spise lækkerier, ting de ikke finder i skoven. Det kan være kløver fra græsplænen, eller det kan være blomster, frugt og grøntsager. Katten kan også være en forurenet smittekilde eller bærer af toxoplasmose (røde hunde) især hvis det er en vildkat, der stræfer rundt i folks haver. Gravide kvinder bør ikke omgåes syge husdyr og især ikke katte, der har haft adgang til råt kød som f.eks. at spise mus. Kvinder, der smittes med "røde hunde", mens de er gravid, har en alvorlig risiko for at føde et misdannet barn. Risikoen er størst i de første tre graviditetsmåneder, men kan også smittes kvinden senere ofte ulykkelige og for fostret f.eks. medføre døvhed. Ja, selv den påstand om den lille hare, der står skrevet i Bibelen er i virkeligheden rigtig nok, det vil sige Saphan, det vil sige en klippekrævling, der består i, at den æder sin egen afføring hen på natten og derigennem i nogen grad bekæmper den af dens tarmkanals voldsomme ansamlinger af bændelorme. Det er nemlig denne lille harekanin, Gud henviser til, som er forbudt at spise ifølge 3. Mos.11,5-8 i Bibelen. Den har også de samme karateristiske træk lige som svinet, der kan være inficeret med bendelorme i sit kød og have mange uhumskheder på sig: 3. Mos.11,7. 

 

Mikroplastik, tungmetaller m.v. ødelægger vores immunforsvar

De farlige mikroskopiske gram?

Køkengrej af aluminiun har været i søgelyset i mere end 50 år og er anset for farlig og giftig mineral. Det forstyrer tarmfunktionen og knogleopbygningen. Det er også et mineral som er farligt for hjernen og forgiftningssymptomer er tamkolik, rachitis, kramper og tarmirritationer.....

Ernæringsforholdsregler: Langsomt kogte bønner og aminosyrer med stort svovlindhold, samt vitamin C. Øjendiagnose og håranalyse kan afsløre om man har en alvorlig aluminiumsforgiftning?

Konserves - aluminiumsdåser er under mistanke, fordi de er foret med epoxyharpix (bisphanol A), som skal beskytte mod aluminium i mad og drikkevare. Aluminiums dåserne bruges foruden i konserves til kød og fisk også til fremstilling af øl og sodavand embalage i stor stil?

Der har også været fremsat advarsler i dagspressen og TV mod at drikke af kilde- og sodavandsplastflasker, fordi de indeholder bisphanol A!!....

Læs siden længere ned ved at rulle på musen. 

Advarsel mod HVP-vaccination

Sæt pilen på billedet så der kommer en lup frem. Tryk på musen og du kan læse teksten tydeligt!!....

Farlig Vaccine

Skriv på Google: http://mayday-info.dk/gerdes-stop-hpv-vaccinen.aspx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sæt pilen på billedet og tryk på musen, så kan du læse teksten bedre.

Hvidovre Avis sommeren 1989

Tryk på linket her og læs om 100 års brug af farlig kviksølv på Islands Brygge: Forurenet drikkevand

 

 

Beskrivelse af Serotonin fra Scandion 1985