Dårlig jording er skyld i el-støj og brummelyd.

Kilde: 27. maj 1994 af Leif Hansonn

Da de store betonfundamenter til Storebæltsbroen blev støbt i Kalundborg, skulle temperaturen inde i den størkende betonmasse følges meget nøje. Det skete med termoelementer, der gav spænding på nogle få mikrovolt. Men samtidig inducerede radiosignalerne fra Kalundborgsenderen en spænding på fire volt mellem ledningerne på det sted uden for betonen, hvor spændingen skulle måles.

Mange elektroingeniører har glemt deres viden om returstrømme. Resultatet er dårlig jording, som er skyld i el-støj og brum. Direktør Jan Weilegaard fra Jyske EMC (Elektromagnetic Compatibility) ApS, Øst gav dette eksempel på, hvad der kan ske, når EMC-forholdende ikke er i orden, der har specialiseret sig i måling og bekæmpelse af elektrisk støj og brummelyd. EMC - kan dukke op alle steder i det elektromagnetiske spektrum, og Weilgaard har i 1994 givet en gennemgang fra det mest lavfrekvente støj, der er afbrydelse på lysnettet, over lyn og andre gnister til radiostøj og elektrostatiske udladninger, der kan have komponenter i gigahertzområdet. Masser af udstyr giver en forvrænget kurveformet i strømmen, og så kommer der 150 Hz brum på ledningerne. Derfor kan man ikke bruge den til jordledning fremhævede Jan Weilgaard. I det hele taget er forkert udført jord- og - nulforbindelsaer de hyppigste årsager til problemer i nettet.

EMC er en jungle af problemer og brummelyd

Selv enkle grundregler for elektromagnetiske kompatibilitet, EMC, overholdes ikke til gene for Lavfrekvent støjplagede mennesker, og antallet af standarder på området er eksploderet. Det er svært at gennemskue, mener Jens Kristian Tvede Olesen, der har arbejdet som EMC-konsulent i 20 år fra 1970èrne.

EMC er en forkortelse for Eletromagnetic Compatibility. Det er "elektro kompatibilitet, når alle apparater i et givet miljø kan fungere uden at blive forstyret eller forstyrre andre. Hvis elektronik bliver forstyret af for eksempel statisk elektricitet, radiosender, computer, maskiner, ventilationsanlæg, lyn eller magnetfelter, så er der et støjproblem (brum) eller elektromagnetisk interferens".

Hvornår bliver indstråling et problem? I langbølgeradioens dage søgte man først og fremmest at undgå forstyrrelser af almindelige radiomodtager fra elektriske støjkilder som brødrister, motorer, kohegn og reklameskilte. I lang årrække kiggede man altså kun på udstråling, når man krævede national typegodkendelse på visse typer el- og elektronikmateriet. EMC-direktivet har haft en lang og trang historie. Det stammer oprindeligt fra 1989 og skulle være trådt i kraft 1992. Jens Kristian Tvede Olsen, der har skrevet dette indlæg i 2002 og har arbejdet som EMC-konsulent i mange år tilføjer: En dags EMC-kviktest kostede kr.6.000, men man kan også leje sig ind som gør det selv eller hos Delta, altså har Jørgen Jacobsen, som blev ansat i Miljøstyrelsen i 1995 kendt til EMC- brummelyde? 

Vi lever i en verden af farlige elektromagnetiske felter og mobilstråling

Der er elektromagnetiske felter overalt omkring os, alt elektrisk apparater og elektriske ledninger, især højspændingsledninger, transformerstationer, radar og mobilmaster, udsender frekvenser? Mikrobølger er den form for elektromagnetiske bølger, som indeholder mest energi. De anvendes f.eks. i mikrobølgeovne, til radar, radio og TV, til satelitkomminikation og mobiltelefoni samt industrien.

Der har de sidste årti været meget fokus på, hvormeget mennesket kan tåle af mikrobølger.Lige som mikrobølger kan varme mad op, kan mikrobølger varme menneskelige celler op. Specielt er øjet og tekstiklerne følsomme, da disse kan "steges" af mikrobølger, som når æggehvider koagelerer. Vi kender det f.eks. fra optisk laserteknik, da man ikke må kigge ind i en CD/DVD afspillers laserhoved.

En rapport fra Australien, som kaldes CSIRO beskriver skader fra radiofrekvens stråling (mikrobølger) - cancer af forskellige slags - degenerationsskader i øjet, specielt dem med grøn stær (glaucom), der bruger en bestemt slags øjendråber - forandringer i hjernens kemi (melatonin) hæmmes og på den måde udvikles cancer.

Mange forsker arbejder med den hypotese, at elektromagnetiske bølger lavfrekvent lyd og felter ændrer melatonin i hjernen. Melatonin modvirker kroppens ældningsprocess og findes i epifysen (det 3. øje). Melatonin styrker immunforsvaret, søvnløshed, øger sexlysten, modvirker stress, parkison syge, forhøjet blodtryk. Modvirker de skadelige frie radikaler i kosten og er lang bedre end alle andre naturlige stoffer i planter, mineraler og vitaminer.

Tryk på linket: Landskabstempler

 

Om magnetfelter og dårlig jording er skyld i el-støj og brummelyd

Forbrugerne har de seneste årtier siden 1980èrne vist en større interesse for magnetfelter (brummelyde)? Det har vi, der arbejder i elselskaberne, elektroingeniører tydeligt kunne mærke.

Når forbrugerne henvender sig til elselskaberne, er det ofte, fordi de er bekymrede for, om der kan være sundhedsrisiko ved magnetfelter, som omgiver højspændingsledninger.

Med den brochùre (1980èrne) som elselskaberne har uddelt ønsker de at imødekomme forbrugernes interesse for emnet. Med udgangspunkt i den nye forskning prøver elselskaberne at besvare de spørgsmål, de ofte støder på.

Er der grund til at være bange? 

I aviser og TV har vi set og hørt, at der er en sammenhæng mellem forskellige sygdomme og magnetfelter. Det er klart, at vi alle tænker en ekstra gang, når vi ser og hører sådan noget.

Rent faktisk ved vi ikke, om der er en sammenhæng mellem magnetfelter (brummelyd) og sygdom. I de sidste 35 år har videnskaben brugt megn tid og mange kræfter på at prøve at finde ud af, om det er sundhedsfarligt at blive udsat for magnetfelter.

I 1985 var situationen den, at hverken elselskaberne eller videnskaben kunne bekræfte eller afkræfte, om der er en sundhedsrisiko. Og der er ikke noget, der tyder på, at de kan give os et klart svar i den nærmeste fremtid 35 år efter f.eks. 2019?

Magnetfelter og elektriske felter er ikke det samme

Overalt, hvor der bruges elektricitet, eller hvor elektricitet strømmer gennem ledninger, findes der to slags felter. 1. Elektriske felter, og 2. Magnetiske felter. Der er mange, som blander dem sammen og det betyder, at mange mennesker bliver mere bekymrede end nødvendigt.

Elektriske felter

Tidligere var videnskabsmændene meget interesserede i, om elektriske felter er sundhedsfarlige. Men i 1985 var stort set alle forskere enige om, at elektriske felter fra elforsyningsanlæg i sig selv er ufarlige.

Magnetiske felter

Det, der er behov for at få afklaret, er om der er en sundhedsrisiko ved magnetfelter. Kan man f.eks. få cancer af at bo i nærheden af højspændingsledning? Er der en større risiko for at udvikle depressioner, når man bor i nærheden af højspændingsledninger? Løber man en risiko ved at arbejde ved EDB-skærme. Kan magnetfelter give allergi?

Det er vigtigt at gøre sig èn ting klart: Magnetiske felter findes overalt, hvor der der anvendes eller transporteres elektricitet og den er mange doblet de sidste 25 år. På kontorer og fabrikker, i skoler, ved højspændings- og lavspændingsledninger. Vi er alle i daglig kontakt med de stigende magnetfelter i dagligdagen på arbejde og hjemme.

Skulle det vise sig, at der er en risiko ved magnetfelterne fortæller elselskaberne i 1985, er det derfor ikke et problem, som elselskaberne vil løse alene siger de.

Hvad er stråler og hvad er felter?

Hvis vi havde spurgt vores oldeforældre, om stråler er farlige, ville de have sagt nej. For den eneste slags stråler, man kendte dengang, var nemlig solstråler.

I dag kender vi mange forskellige former for elektromagnetiske felter - eller stråler som de også kaldes. Nogle er fredsommelige, andre skal omgås med forsigtighed, mens andre igen er direkte farlige. En ting, som afgør, om en stråling er farlig eller ufarelig, er det energi-indhold, som stråling har og som omsættes i kroppen. Jo højere frekvens, jo mere energi har strålingen (mobilmast), og jo farligere er den derfor.

Lige siden urtiden har mennesker og dyr været omgivet af elektromagnetisk energi. Den stråling, der når os fra solen, består stort set af alle slags former for elektromagnetisk stråling. Mennesket er tilpasset til at leve på jorden i den stråling, men den menneskabte stråling er ved at opoverhede jordens naturlige stråling.

Nogle af de elektromagnetiske kilder til stråling er naturens egene, f.eks. lyn, sollys og kosmisk stråling fra verdensrummet. Gennem vores voksende kendskab til de naturlige strålers egenskaber, har mennesket forstået at udnytte dem i musik, radio og TV-signaler, i elledninger, i el-apparater og infrarøde stråler i varmeapparater, behandlingsterapi, radarsignaler, laserlys, halogenlys og meget mere.

Stråling kan både have en positiv og en negativ virkning på kroppen afhængig af anvendelsen og styrken af strålingen.

Ioniserede stråling

Den form, som har mest energi i sig er ionoserede. Den farligste er radiokativ stråling  fra undergrunden bl.a. radon, sprængning af atomstråling, radium og røntgenstråling. Omtanke med ioniserede stråling har været brugt i mange årtier bl.a. radium til kræftbehandlig og røntgen til gennemlysning, men stadig med forsigtighed.

Radiobølger

dækker alle de bølgelængder som anvendes til Radio, Mobil, TV- signaler. Disse signaler har en varmevirkning i kroppen. Tæt på sender af Radio, TV- og radarstationer og signaler findes skadelige bølger for mennesker, og derfor findes der f.eks. regler for sikkerhedsafstande til radarstationen.

 

Hvad siger videnskaben?

I USA har forskerne i årtier fra 1960érne lavet undersøgelser for at finde ud af, om der er en sammenhæng mellem magnetfelter og leukæmi hos børn.

I 1979 offentliggjorde de amerikanske forsker Wertheimer og Leeper en undersøgelse. Den viste, at der kunne være en 2-3 gange større risiko for, at børn, der bor i nærheden af højspændingsledninger, vil udvikle leukæmi. Sidenhen har andre forskere lige som i dag mod mobilstråling forgæves forsøgt enten at bevise eller modbevise den formodning, som den amerikanske rapport dengang indeholdt.

En anden meget omtalt undersøgelse udkom i 1987. En amerikansk forsker ved navn Savitz forsøgte at genskabe Wertheimer og Leepers resultater og konkluderede, at "der er en mulig effekt fra magnetfelter på børnecancer".

Statusrapport

I sommeren 1989 udkom så en statusrapport fra Teknologinavnet "OTTA" under den amerikanske kongres. Rapporten fastslog og siger: "Så sent som for et par år siden (1987) udtalte forskere sig katagorisk om, at der på basis af alle tilgængelige bevismaterialer ikke er nogen sundhedsrisiko for mennesker, som opholder sig i kraftfrekvente felter. Det er stadig ikke muligt at påvise, at det skulle være forbundet med risiko, og det er vigtigt at huske på, at det måske slet ikke er tilfældet. Men de beviser der nu dukker op, gør, at man ikke længere kan tillade sig kategorisk at hævde, at der ikke er nogen risiko. Hvis felterne virkelig skulle vise sig at være sundhedsfarlige, er det usandsynligt, at højspændingsledninger er de eneste kilder til belysning. Kraftfrekvente felter skabes også af almindelige el-ledninger, elledninger i hjemmene, el-apparater og belysningsarmature. Disse kilder, ................., er langt mere almindelige end højspændingsledninger, og kan spille en meget større rolle, når det drejer sig om problemer med den almindelige sundhed, skriver elselskaberne i deres brochùre i 2. oplag fra 1991 på 20.000 eksemplarer et eksemplar, som G.I.N har gemt.

 

Hvad kan felter genere

De elektriske felter kan i nogle tilfælde genere hjertepatienter f.eks. med pacemaker og mennesker som er plaget af brummelyde. Vi mennesker har forskellige følsomhed overfor elektriske magnetiske felter EHS? Nogle kan føle selv små felter i nærheden af en 400 kV ledning eller en transformer, som i de fleste tilfælde står uden for en villaejers grund. Elektriske felter måles i kilovolt pr. meter (kV/m).

Opladning?

Gener i forbindelse med elektriske felter kan f.eks. være opladning af bliktage og andre ledende genstande, som kan give stød, når man rører ved dem. Det er ret ubehagelig, men det er ikke sundhedsfarligt, skriver el-selskaberne.

Man kan klare problemet ved at jordforbinde de dele (bliktaget), der bliver opladet, på samme måde som en lynafleder. Når man står i nærheden af en højspændingsledning på flere kilo volt, vil man kunne høre en svag brummende lyd, som kan forplante sig ud i atmosfæren. Det kaldes korona-efekten. Den stammer fra spændingen på ledningen og har intet med magnetiske felter at gøre, skriver el-selskaberne. Korona-efekten kan være iriterende at høre på, men er ikke under mistanke for at udgøre en sundhedsrisiko, skrev elselskaberne i 1993.

Denne side er under opdatering

THE END

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne side er under opdatering

 

 

THE END