Århundrets forsker Victor Schaubergers

En af de største og mest betydningsfulde forskere i det forrige århundrede Victor Schaubergers skrev læren om vandets væsen: Det cykloide bevægelsesprincip. Begge disse principper findes i naturen, men spiralprincippet må have overtaget, hvis udvikling skal være mulig. Og nu opdager Schauberger noget skæbnesvangert: Den teknik, mennesket har udviklet og frem for alt udøver i vore tid, er opbygget på det nedbrydende, opløsende princip. Overalt - dampmaskinen, bil- og flymotorerne, måneraketter og atomkraft/varmeværker, i vandets behandling og i varetagelse af skov og jord (traktor/savværker m.m.) - anvender mennesket denne nedbrydende teknik. Vi udløser dermed en alment nedbrydende energi, som rammer hele livsområdet og skaber kvalitetsforringelse, naturødelæggelse, sygdom og degeneration.

Victor Schaubergers natur og livsopfattelse, kan ikke på nogen måde afvises fra nogen side, idet han hentyder til infralyd, lavfrekvent støj og farlige vibrationer!

Infralyd det ukendte miljøproblem

Infralyd er uhørbar støj. Det er lydsvingninger som er for dybe til at det menneskelige øre kan opfatte den. Men til trods for det, kan vi udmærket godt blive syge af den. Nogen mener til og med at kraftig infralyd virker lige så negativ på hjernen som alkohol. Men infralyd-anlæg er ikke bare noget vi bør bruge til at passe os. Allerede i dag bruges infralyd-anlæg til at overvåge kostbare maskiner og til rensning af fyringsanlæg. En gang i fremtiden vil vi ganske også bruge en vaskemaskine med infralyd istedetfor sæbe og vand. De fleste vaskemaskiner afgiver infralyd til omgivelserne og kan fornemmes i de fleste boliger og i andre værelser end det rum som vaskemaskinen står i. Den kan fornemmes i boligejendomme som nabostøj, tilstødende rækkehuse af beton, og fra vaskekældre eller udhuse m.m.

Vaskemaskine som udsender infralyd.

Måling af infralyd fra vaskemaskine i tilstødende rum.