Denne side er under opdatering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedrørende Danmarks største miljøsag angående "infralyd og strukturlyd"

Fra 1997 - 1999 holdt to kølerlastvogne 50 tons hver dag efter fyraften og i weekenden og snurrede med kølerkompressorer, infralyd som blev kastet ind på gavlen og frembragte STRUKTURLYD i hele huset. Vinduet i soveværelset klirrede som en spyflue.

Til Miljøstyrelsen

Industrikontoret

Att. civilingeniør Jørgen Jacobsen

Strandgade 29

1401 København K                               

                                                                                            

Kære Jørgen Jacobsen                            Ringsted d. 18. februar 2004

Jeg syntes at det er på tide, at du sætter dig ind i mine sager fra 1996, som desværre ikke alene plager mig, men også tusinde andre borgere i Danmark. Det har længe været mig en gåde, hvordan du kan sidde i den samme stol så længe i Miljøstyrelsen, som afløser af Kurt Delvig industrikontoret, som jeg tidligere har haft korspondance med?

Overalt møder du kritik ikke alene hos professor Henrik Møller, Sundhedsstyrelsen, men også i avisspaler, hos lydeksperter og selvfølgelig også mig. Som du sikkert har opdaget under støjkonferencen i Ingeniørforeningen år 2.000, gik tidligere ansat i Miljøstyrelsen Kurt Delvig hen til mig og sagde, at det undrede ham hvorfor vi ikke er kommet længere med denne alvorlige infralydsag? Selv Kurt Delvig har udtalt, at det er en landsdækkende infralyd problem, men kommer vi ikke længere med denne alvorlige sag?

Jeg har stillet dig utallige mange spørgsmål i mine langvarrige breve helt fra Hvidovre, noget jeg ikke får helt til at gå op, at du tilbageholder beviser som du godt har kendskab til bl.a. fra min tidligere sag om "STRUKTURLYD" i min lejlighed fra Hvidovre. Du har nemlig sat en støjgrænse i den nye Orientering om lavfrekvent støj og infralyd på 85 dB (G), en støjgrænse der aldrig kan opfyldes, når det gælder "STRUKTURLYD" i en bolig indendørs, som opstår af udefrakommende støjbelastninger fra industri, holdende lastbiler i tomgang m.m. Jo, hvis de måske stod klods op af muren, så svingningerne væltede murerne. STRUKTURLYD bygges nemlig op af de vibrationer som kommer fra loftet, ud af væggene fra snurrende maskiner o.s.v.. Hvorfor erkender du ikke, at "STRUKTURLYD" er farlig for vores hjerne, da højre og venstre ører eller hjernehalvdelen opfatter lyden som voldsom provokerende!!....STRUKTURLYD kan nemlig ikke med ørerne retningsbestemmes, ej heller med hjernen. Uanset om vi hører infralyd som "STRUKTURLYD" under 85 dB eller ned til 40-50 dB, så er de lige så farlige for hjernebølgerne, idet de under søvn forstyrer Rem-søvnen. Udenlandske undersøgelser af søvnforsker, har nemlig bevist at REM-søvnen forstyrres af ekstrem lave frekvenser (ELF).

Vi behøver således ikke at være eksperter på området, men når jeg endelig tager infralyd sagen frem, så skyldes det vores søns mange psykoser p.g.a. manglende søvn i vores lejlighed Arnold Nielsens boulevard i Hvidovre, hvor også flere beboer blev angrebet af den lavfrekvente lyd lige som min kone og jeg med alvorlig søvnløshed.

Hvis du ikke vil tro det, så var det en miljøteknikker fra Brùel & Kjær der foretog og analyserede målingerne i lejligheden i Hvidovre, som Kurt Delvig, Arbejdstilsynet og senere professor Henrik Møller, Aalborg Universitet, Lyd & Akustik blev bekendt med. Miljøteknikker fra Brùel & Kjær havde gode forbindelser med læger til psykiske lidelser fra U.S.A bl.a. søvnforstyrrelse og REM-søvnen, hjernebølgers indvirkning og lavfrekvent lyd og støj, hvilket jeg fik indblik med. Du skylder mig en forklaring, hvorfor du holder al den viden om infralyd tilbage som civilingeniør?

For nogle måneder siden, hørte jeg Sten Gade SF i TV sige, at Miljøstyrelsen manglede penge på lydforsnkningsområdet, men hvorfor lytter du ikke Jørgen Jacobsen til dine medmennesker i pressen, Aalborg Universitet, Landsforeningen Infralydens Fjender, der har fået tusndvis af henvendelser fra yderst plagede patienter, som er plafet af brummelyd i deres hjem.

Hvor langt vil Miljøstyrelsen gå, før der bliver opbygget en politisk befolkningsgruppe som måske vil have Miljøstyrelsen nedlagt, fordi den ikke udfører sit arbejde ordentlig? Du må i det mindste ligge inde med tusindvis af breve af utilfredse danske borgere, lydteknikker som har en helt anden holdning og opfattelse af denne alvorlige infralydsag, som er blev infralyd og målt i mange boliger.

Jeg håber du kan aflæse Ringsted Kommunes forkerte beregninger, bygninger på kort over nærliggende min ejendom i Ørslev, idet ham fra kommunen ikke ved at infralyd har en hastighed på 340 m/sek. og rammer vores tagkonstruktion, der ligger 5 meter under terranhøjde (bakkedal) i forhold til holdende lastbiler med køleranlæg på taget, som starter 15 min også i tomgang hver morgen kl. 5 og kl. 7.

Venligst

Gerhard I Nielsen.

Da en dame i 1999 kom og fortalte, at der stod to holdende lastbiler med kølekompressorer bag ved en bondegård, kravlede jeg op på en stige og så de to holdende DFDS kølerlastbiler, som holdt om trope natten, når temperaturen var omkring eller over 20 grader. Kommunen blev inddraget i sagen og så fik vi stoppede bilerne med deres køling af kød fra slagteriet? Den dybe brummelyd forsatte til 2019, hvor vognmanden nedlagde sin virksomhed. Det resulterede, at jeg købte lydudstyr, som opfangede infralyd og vibrationer i min genbos skel ved det skur man kan se på billedet. Infralyd og vibrationerne blev pejlet til kraftige springvandspumpe, som kommunen ikke ville standse ifølge miljøstyrelsen, der udsendte et cirkulære til mig fra 2003, hvor professor Henrik Møller Aalborg Universitet skrev i brev til mig 2002, at det ikke er rene toner med en frekvens på 4 Hz. Lyden dengang kom slet ikke fra diesel lasbilerne med kølekompressorer, derimod fra min genbos springvandspumpe.