THE END

Denne side er under opdatering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOPATISK STRESS - JORDSTRÅLING

Mennesker er mere opmærksom end nogensinde på deres helbred og cowed-19 virus? Desværre er der nogle naturlige kræfter, som vi ikke selv har kontrol over, det er negative energi som er yderst skadelig for immunforsvaret og som går under navnet Geopatisk stress.

Sunde bygninger = sunde mennesker

Geopatisk Stress (GS) er en forvrængning af den jordelektromagnetiske kraftenergi, som sker gennem andre elektromagnetiske felter, underjordiske rindende vand, jordstråling, mineralske koncentrationer og underjordiske kløfter. Disse energier stiger op gennem vores huse og bygninger og påvirker beboerne på forskellige måder med sygdom til følge.

Dr. H. Nieper, en verdenskendt kræft specialist, fandt frem til, at 92% af hans kræftramte patienter var geopatisk stressede!

De negative jordstråler og infralyd bliver skadelige, når de rejser sig op gennem bygninger som vibrationer, og forstyrer kroppens naturlige biorytmer og skaber syndromet "syge bygninger". Indvirkninger på helbredet kan være dramatiske fra søvnløshed og irritabilitet til alvorlige psykiske og fysiske sygdomme.

Enerigimedicin og elektrosmog

Tidligere radiodoktor, læge og sundhedskonsulent Carsten Vagn Hansen, udtaler oktober 2003 følgende:

Jo større og jo kraftigere påvirkning, der kommer ude fra atmosfæren, jo mere rod kommer der i vores eget elektromagnetiske felt, men selv meget små påvirkninger kan forstyrre dem, hvis bølgelængderne er forkerte.

Vi mennesker er elektromagnetisk ladede, helt ned til det mindste atom og de partikler, der svæver rundt omkring atomet. Nobelpristageren Albert Szent-Gyòrgyl har i 1978 udtalt, at der er fire dimensioner, som biologen må være opmærksom på:

Det usynlige, det mikroskopiske, det molekylære og det, der foregår på det submolekylære eller elektroniske plan. Biologen har fulgt fysikken ind i de første tre planer, men har praktisk talt ikke nogen erkendelse af det fjerde. Den er stoppet på molekyleplanet.

Alt i universet svinger på det elektromagnetiske plan, selv de tiing, som vi syntes er døde, som f.eks. sten eller krystaller, og svingningernes frekvenser og bølgelængder påvirker det, der rammer os af svingningerne. Også vi mennesker svinger sammen, hvis vi er på bølgelængde, fortæller læge Carsten Vagn Hansen. Vi kan blive syge, hvis vi bliver påvirket af svingninger, der ikke passr med vores naturlige frekvenser.      

Indtil da må vi beskytte os mod skadelige elektromagnetiske påvirkninger, og jordstråling vi hele tiden bliver udsat for i vores "elektrosmog-samfund".

Alt stof består af svingninger derfor også det levende og døde væv. De forskellige organer og den samlede organisme, det være sig planter, nåletræer som er antenner, dyr eller mennesker, med sin egenfrekvens, enten det er en celle, helt organ eller den samlede organisme. Alt for ofte sker der det i det teknologiske samfund, at mennesker, dyr og planter er placeret i et område af fejlfrekvenser som f.eks. så vi får geopatisk stress.

 

Geopatisk stress af jordstråler

Hvis du ønsker at finde hemmelighederne i universet, så tænk i form af energi, frekvens og vibrationer.

Kilde Nikola Tesla

Curry & Wittmann linjer

Uafhængigt af den kosmiske og den jordiske stråling (vibrationer), er jorden dækket af et elektromagnetisk netværk kaldet "Global Grid Network", der løber fra nord til syd med en bølgelængde på 40 cm og fra øst til vest med en bølgelængde på 60 cm. Afstanden mellem dem er 2 meter. Diagonalt på dette netværk løber et andet Grid netværk, som er mest kendt som Curry Grid, der fik navnet efter en af forskerne, Dr. Curry, hvis samarbejdspartner var Dr. Wittmann.

Allerede i slutningen af 17000-tallet, kontrollerede man først, hvor der var Curry linjer på jorden, før der blev målt jordstråler og placeret huse. Linjerne ville, hvis det var muligt, være i de ydre vægge som vibrationer og i sengen? Hvis et barn sover dårligt og ofte falder ud af sengen m.m. bør du kontrollere Curry linjer. G.I. Nielsen som er en af Danmarks dygtigste indeklimaeksperter kan også kontrollere ved hjælp af EFT måling, om der er en karry linje som stråler ud af væggene i form af STRUKTURLYD, hvilket kan måles som skadelig stråling, hvor sengen står?

London Smog og Bristol Hume

Kilde: klimatolog Gerhard I. Nielsen Scandion 1985-1996

I 1970èrne døde mange mennesker i Rurh-distriktet Tyskland eller London af en utrolig stor luftforurening med blandt andet røg, svovl og infralyd fra de mange skorstene. Den kaldes London Smog og var meget synlig. I dag bliver mange syge og dør af geopatisk stress den usynlige elektrosmog og jordstråler, som går under navnet Curry-linjer.

Alle levende væsner og planter vibrerer med en bestemt frekvens. Bakteriestammer, virus og parasitter, som har deres egen frekvenser. På samme måde har de organer, der består af mennesker og dyr, deres egen svingning. Sammen danner de et frekvensmønster som et stykke musik. Hvis et "instrument" ikke afspilles rigtigt, påvirker det et hele orkester. Hos mennesker kan frekvensen forstyrres af ydre påvirkninger, dårlig luft, atmofæriske forstyrrelser f.eks. lavtryk, herunder ekstreme lave frekvenser "infralyd", stråling og vibrationer i boligen, hvilket får frekvenser til at ændre sig i organer, der kommer i ubalance.

Mennesket er et biologisk væsen. Små strømme fra atmosfæren strømmer gennem vores krop uden at vi ved det. I sundhedsvæsnet kan atmofærisk lyd måles ved eksempel EEG-analyser af hjernen eller EKG for hjertet, hvilket blev gjort af den franske søvnforsker Pirrè Fluchere i mere end 35 år fra 1950èrne -  1985, fortæller klimatolog Gerhard Nielsen. Søvnforskeren siger, at ikke hørbar lyd er den værste form for forurening, fordi mennesker har svært ved at høre og skelne frekvenser under 20 hertz, og som går lige ind i hjerne og hjertet og blokerer "hormoner" og fremkalder sygdom af enhver slags.

Hyppig behandling og opdagelse af infralyd har ikke været muligt før. Der har ikke været nogen enheder eller måleinstrument, der tidligere kunne skabe en sådan nøjagtighed måleenhed af infralyd (se billede). Frekvensen måles i Hz, og frekvensmønstret kan variere helt ned i vibrationer fra 0,1 - 20 Hz (infralyd). Når jeg bruger måling af bygningsfrekvenser og infralyd, bruger jeg dette program på min iPone som vist på billedet. 

Lyt til lyden du ikke kan skrue ned for

Vi kan ikke høre lyden fra elektrosmoggen med vores normale høresans. Denne kilde til lyd forurening er højest sandsynlig den mest generende støj for organismen og kroppens energisystem. Elektrosmog er virkelig støj. Det er en uudholdelig lyd at lytte til, og det er den lyd, som vores organisme bombarderes med konstant, og som bringer kroppens energisystem ud af balance med stigende stress og sygdom til følge. 

Danske boliger fyldt med farlige bygningsresonans

I de gamle folkeeventyr dukker jordstråler op fra tid til anden i form af nisser og trolde på loftet, der hamrer, bygninger der slår ravner og giver lyde fra sig, så børn og gamle mennesker bliver bange og dør.....

Men nu afslører en årtusinde gamle myte jordstrålernes identitet i samme frekvensområde som bygningsvibrationer og resonanser, der ligger i samme område fra 0,5 - 16 Hz (infralyd). Det frekvens eller område, der tilsyneladende lettest lader sig påvirke os mennesker - udover selve trommehinden er snarre vibrat(ioner), som kan sanses af andre dele af kroppen bl.a. knogler og kraniet. 

Kroppen og knogler kan høre

I december 1990 viste DR-TV en udsendelse om en ung kvindelig musiker og trommeslager, der blev døv som 12-årige, men opdagede at forskellige dybe toner og lavfrekvent infralyd gav resonans forskellige steder i kroppen og hovedet.

Takket være døvheden på ørerne blev hun altså opmærksom på, at resten af kroppen kan høre. Det er derfor døve mennesker hører på trods af handicap, at de har mistet deres fysiske høresans. I mange årti har man fremstillet vækkeur til døve, der består af infralyd d.v.s. et lille-brumme-apparat under hovedpuden. Almindeligt høreværn eller ørepropper har ringe virkning overfor infralyd og ekstrem lave frekvenser (ELF) og vibrationer, idet dybe lyde, går uden om hørelsen og direkte i kødet og kraniet på os mennesker med nedsat hørelse.

Gennem marv og ben

Infralyd og bygningsresonans (STRUKTURLYD) bør tages alvorligt, fordi disse frekvenser drøner lige igennem marv og ben. Så at sige igennem alt, lige fra tykke betonmure, jern, og betonkonstruktioner, rundt om hjørner i ventilationssystemer (turbulent støj) og ned i den dybeste afgrund, brønd, som jordstråler o.m.a.. Luftens indhold af infralyd og vibrationer i boligen, har stor indflydelse på REM-søvnen og om der opstår gener i sengen hvor man sover, sygdom eller symptomer der går under navnet geopatisk stress m.m. (se billede)?

Vi bliver syge af betonbygninger og dårlig opførte huse

Det område, der tilsyneladende lettest lader sig påvirke - udover selve hørelsen og trommehinden er snarre vibrationer i boligen, som kan sanses af andre dele af kroppen. Langt de fleste patienter (93%) af dem som var plaget af infralyd af en spørge undersøgelse på Lydlaboratoriet på Aalborg Universitet foretaget af professor Henrik Møller & Lydof siger, at de opfatter lyd/vibrationer i området under 20 Hz med ørerne. 45 procent mærker andre vibrationer på bryst, ben eller andre legemsdele. 30 procent kan mærke ubehagelige vibrationer fra bygninger og genstande. Knapt 17 procent opfatter generne med ørerne, men ikke som lyd. Reelt kan alle mennesker mærke infralyd under 20 Hz, hvis styrken er tilstrækkelig stor siger professor Henrik Møller.

Nogle mennesker har tilsyneladende "uheldigt for dem selv" - en særlig evne til at kunne høre eller måske snarre sanse nogle af de mest dybe og "skadelige" toner eller vibrationer, der findes omkring os i dagligdagen. Man taler om lavfrekvent støj (20 - 150 Hz) eller infralyd eller vibrationer (0,5 - 20 Hz). Som udgangspunkt er infralyd de lyde, det menneskelige øre normalt ikke kan opfange eller høre. Men nogle mennesker har tilsyneladende en "følsomhed" fortæller tidligere professor Aalborg Universitet, Lyd & Akustik for Elektroniske Systemer, der gør, at nogle mennesker er i stand til at mærke bygningsresonanser og farlige vibrationer i sengen, og den bolig de befinder sig i om dagen. Tidligere indeklomakonsulent for Scandion 1985-1996 gennem 10 år Gerhard Nielsen har en hørenedsættelse på begge øre (nærmest døvhed) på det ene øre og går med høreapparat, som er blandt de 167 adspurgte (spørgeskema) fra Aalborg Universitet, idet han hører og kan mærker de meget dybe lyde (bygningsvibrationer). Han har opserver rigtig mange boliger revner i vægge, fundamentet og gulve som forplanter sig i sengen hos patienter. De fleste vågner om morgenen med søsygefornemmelser, svimmelhed, opkastningsfornemmelser, tinitus, søvnforstyrelser, hjerteflimmer, forhøjet blodtryk, fibromyalgi, spændings hovedpine o.m.a.. Hvis man lider af disse symptomer, vil en måling af infralyd, herunder vibrat(ioner) og geopatisk stress være en stor hjælp for at finde ud af hvor lydkilden opstår?

Støjpåvirkning over store afstande

LYD OG MILJØ

Oktober 1999                                                                          24. årgaang nr.3

STØJ FRA MILITÆRETS SKYDEØVELSER OG SPRÆNGNINGER:

LYD OG MILJØs bestyrelsesmedlem Anders Herfordt har spurgt kommandant fra Jægerspris Skyde- og øvelsesterran oberstløjtnant C.J. Duch: "Hvor kraftig er støjen".

Øverstløjmanten forholder sig til støjproblemerne, med følgende oplysninger (i referat):

"Der skydes mindre nu end før i timen, f.eks. kun ca. 6 dage om året med 155 mm hambitsere ved Jægerspris. Skydeterænerne ved Oksbøl og Boris er større og derfor mere velegnede til de tunge våben, som jo har lang rækkevide. Planlagte skydninger annonceres 1 måned i forvejen med klare tidsangivelser og våbentype. Der varsles også via internettet". "Kun når politiet beslaglægger sprængstoffer hos rockere eller andre, bliver det sprængt hos os uden forudgående varsel, fordi det kan være ustabilt, så man ikke tør opbevare det for længe."

Med hensyn til klagerne, forholder oberstløjmant C.J. Duch sig således (i referat):

"Folk reagerer forskelligt på støj fra skydning. Heldigvis reagerer de fleste ikke særlig følsomt og lægger vel knabt mærke til det, når der skydes. Men nogle overdramatiserer støjgenerne. I virkeligheden er støjen fra skydningerne ikke værre end f.eks. støjen nytårsaften, som folk jo accepteres, når de selv afskyder raketter og kanonslag. Vi prøver at tilgodese alle, men erkender at særlig følsomme nok vil klage.

Oberstløjmant C.J. Duch oplyser endvidere, at metrologiske forhold påvirker udbredelsen af støj. En temperatur-inversion i lav højde kan give højere måleresultater. For at begrænse klager aflæser man derfor måleresultaterne efter skydning.

Når de er unormalt høje, reducerer man det antal kanoner der afskydes samtidig.

I erkendelse af støjgenerne for de omboende, har Jægersprislejeren foretaget forsøg med støj- og vibrationesmålinger i området. Man har placeret fem faste målestationer i omegnen, og har desuden en mobil målestation. Det giver en bedre mulighed for at bedømme om grænserne for støj og vibrationer er overskredet.

 

 

Vil mindes fyrværkerifabrikken i Seet Kolding som kunne høres 500 km borte

kilde: klimatolog Gerhard Nielsen - Scandion fra 1985 - 1996

Den 3. november 2004 mindes de fleste danskere Koldingkatastrofen på N.P Johansen fyrværkerifabrik i Seet Kolding, som kunne høres 500 km borte i Norge og på Sjælland - Ringsted, hvor der opstod brummelyd i parcelhus, da virksomheden sprang i luften sent på eftermiddagen 2004.

Men selv om der er gået næsten to årtier, sidder katastrofen i mange koldingenser, ikke kun hos dem, som på trakisk vis blev direkte berørt, men også hos mabge af dem, der blot fulgte med på TV-nyhederne:

En af dem er klimatolog Gernard Nielsen fra Ringsted, som siden 1995 har været voldsom plaget af lavfrekvent infralyd i området som fyrværkeri normalt kan måles. Nytårs aften 2019 foretog han mange målinger med sit nye udstyr som viste voldsom infralyd, når der blev fyret nytårskrudt af som rystede hele huset om natten med over 115-124 dB G-vægtet. I flere tilfælde var infralyden så voldsom, at den kom ud af væggene som STRUKTURLYD i form af vibrationer og brummelyd.