Denne side er under opdatering

THE END

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandling af kræft

Skyldes kræft miljøet?

Hvert år får over 10 millioner mennesker på verdensplan stillet diagnosen kræft, og hvert år dør ca. 6 millioner af sygdommen. Det svarer til 12 procent af alle dødsfald på verdensplan. Verdenssundhedsorganisationen WHO vuderer, at antallet af kræfttilfælde vil stige, så der fra år 2020 vil forekomme 15 millioner nye tilfælde af kræft hvert år p.g.a. forurening?

I dagens samfund bliver menneskets sundhed mere og mere påvirket af både livsstilssygdom og miljøfaktorer. Derfor kan det i en række tilfælde være virkelig, at skelne mellem miljøfakotorer og en livsstilssygdom. Livsstilsfaktor er for eksempel tobak, alkohol, kost, motionsvaner, og friluftsliv.

Rygning er en livsstilssygdom, mens passiv rygning betragtes som en miljøfaktor. Der findes op til 100.000 forskellige miljøpåvirkninger, som vi kan blive udsat for gennem livet. Det kan være kemikalier, biologiske og fysiske faktorer. Eksempel på biologiske faktorer er bakterier og vira, og eksempel på fysiske faktorer er støj, partikel og ioniserende stråling fra radon, som går under jordstråling, mens ultraviolette stråling kommer fra ionosfæren.

Miljøfaktorer er eksempel allergi, astma, kræft, misdannelser hos nyfødte børn og infektioner. Nagativ påvirkning af sundheden, kan være vores fødevare, herunder f.eks. kødkost, jordbakterier m.m. eller vores drikkevand. Det kan også være boligen i form af dårligt indeklima eller på arbejdspladsen. Der kan være forurening i luften og jorden eller de produkter og vare, vi bruger i dagligdage.

Overalt i samfundet findes kemiske stoffer, miljøfaktorer - både naturlige og menneskeskabte. Påvirkning fra disse faktorer er de mest udbredte og komplekse i stort tal. Derfor, og fordi mange af stofferne kan være meget sundhedsskadelige, er behandlingen af de kemiske stoffer den mest omfattende for sundheden.

Produktregistret har vuderet, at der på det danske marked i dag findes ca. 20.000 kemiske stoffer og 100.000 varer af kemiske produkter. 200.000 varer og industrialiserede produkter, hvor der indgår kemiske stoffer hovedsageligt fra importerede lande til Danmark.

Miljøstyrelsen anslår, at der for ca. 90% af alle anvendte kemiske stoffer ikke findes tilgængelig viden om deres egenskaber, herunder deres virken på sundheden. Der er tale om i størrelsesorden 20.000 kemiske stoffer, der i givet fald skulle igennem kostbare undersøgelser af 3-4 års varighed. Økologi er således vejen frem for at undgå kemi vores dagligdag. 

Den bedste kur mod kræft er stadig forebyggelse, og at ca. en tredjedel af alle tilfælde kan undgås ved f.eks. rygestop, sund kost (undgå kød), og tilføre motion og andre former for sund levevis og gå uden om kemi

Kilde: Kræftens Bekæmpelses hjemmeside: www.cancer.dk

Ny forskning i Kræft og Pakisons sygdom

Angående giftstoffer i miljøet, så kan gift påvirke og krybe op langs vagus-nerven i maven og ind i hjernen og være årsag til bl.a. Parkisons sygdom m.m., det beskriver afdøde Prof. i neurologi Patrick Stòtebecker, Sverige i sin bog, og at visse vira og visse tungmetaller og andre substanser (sprøjtegifte) kan spredes langs nerver til central-systemet. Også spredning langs vagus-nerven nævnes, med reference.

Nyere forskning viser, at proteinet-synuclin, som er fejlfoldet og danner klumper (fibriller), hvilket skader cellerne, så der opstår Parkison sygdom hos patienter. Parkisons sygdom er en prion-sygdom, hvilket betyder, at et symptom ved sygdommen er, at der er deponeret fejlfoldet protein (prioner) i visse celler som følge af forurening. Tungmetaller, som f.eks. kviksølv og kobber, kan ikke fejlfolde alfa-synucelin., men kviksølv virker i synergi (her i betydning af forstærke et andet tungmetalsgiftvirkning) med f.eks. aluminium, bly og kobber og kan dermed mistænkes for at "accelerere processen".

"Kræftens gåde er løst"

Kilde: Kiwi, religionsforsker i kulturhistorie, naturvidenskab, klimatologi og økolog siden 1976

Jeg har "knækket Cancer" og løst kræftens gåde? "DE POSITIVE IONER" som f.eks. forurening af det indre miljø, stjæler "ILTEN" de livsvigtige "NEGATIVE IONER" livskraften til cellekernen, herved opstår vildtvoksende "kræftceller", der spreder sig til hele organismen via blodet.

Mennesket består af billioner af små celler, derfor  er vores væerste fjende de positive ioner som f.eks atomkraft (radioaktiv plutonium), uran, strontium, spræker i vores husfundament (radon), vejarbejde (røg fra ny astfaldtbelægning) ved bilkørsel, skov og markbrande, tjærestoffer i tobaks- og grillrøg, aske, kulstøv, by- og naturgas, udstødning fra biler, disel og sodpartikler, skorstensrøg, brændovne, affaldsforbrændinger, Co2 udslip, vulkanstøv, skov- og ildebrande m.m., alt sammen de mest skadelige af alt "positive ioner"!!.......

Positive ioner findes også i beboelse, dårlig indemiljø, afgasning af møbler, maling, fugemasse o.s.v.,  for lidt frisk luft og tætte vinduer, manglende luftskifte, dårlig udluftning i beboelse, ko- og svinestalde (fra afføring og urin) som amoniakdampe, gyllespredning, kvælstof, nitrat (kunstgødning), rust, hvirvlende støvpartikler, nullermænd (agragater som spindelvæv), støvsuger med dårlige filtre, tændte stearinlys (kulilteforgiftning), åben ildsteder og  brændovne, Sankt Hans bål m.m., alt sammen "positive ioner", der stjæler ilten de livsvigtige "negative ioner" og den friske luft vi skal leve af!!.....

Positive ioner findes også i vores mave- tarmsystem i form forkert tilberedning af mad, halvfordærvet kød, forrådnelsbakterier, liggifte, afføring, urin og den mad vi spiser bl.a. kunstige farve og tilsætningsstoffer, rester af sprøjtegifte, penicilin, råd- skimmel eller svampespore, farlige mutagener , nitrit, meldug og rust (korn), hash, pot og skunk, antagonister som f.eks. brankning af mad (sorte skorper på kød, bagevæk, rugbrød, kager m.m.) eller karameliseret sukker i kulør, soyasauce,  coca cola, whisky, is, kager, slik, lakrids (E 150 a-d), kulsyre (sodavand), natrium (køkkensalt), tungmetaller f.eks. cadium, arsenik, kobolt, bly, kviksølv o.m.a.!!....

Vejret; vind, storm, orkan, torden, vulkan og sthunami fremkalder "positive ioner" som f.eks. infralyd. men det gør vindmøller også, fly, tog og trafik, der producerer infralyd og lavfrekvent støj. Det samme gælder store Varme- Kraftværker som laver strøm (diselgeneratorer), kompressor, ventilationssystemer, radar, højspændingsledninger, mobilmaster, mad fremstillet i mikrobølge ovn m.m. Alt sammen min viden fra 1985, hvor jeg uddanner mig med speciale i indeklima- og klimatologi gennem Scandion, to atomfysiker fra Trans Jonic fra Sverige. Det førte mig til som naturvidenskabsmand, teologistuderende m.m. oprettelse af denne hjemmeside vitanyhed.dk sommeren 2010 til i dag. Mere end 416.000 klik på min hjemmeside indtil i dag oktober 2018!!.....

Ønsker du mere viden om økologi, klimatologi, naturmedicin og sandtfærdig kristendom, så gå videre til næste afsnit.

Mennesket og Universet

Alt liv på jorden og i naturen er elektriske kræfter af atomer, elektroner og ioner, uden elektricitet fra solen, vand, luft og jord (stråling derfra) intet liv. Det er elektriske kræfter der holder dit hjerte i gang, og der er elektriske impulser, der sætter et netværk og skaber forbindelse til hjernen, muskler o.s.v.

Sommerens sol, strand, og havvand er de bedste og billigste helsemidler af alt i verden, idet de indeholder livgivende negative ioner: Luftens engle (ioner) og vandets engle (ioner) og sollysets engle (ionstråler), er brødre. De blev givet til mennesket, for at kunne tjene ham (Gud), således at han altid kunne gå fra den ene til den anden.

Tryk på linket:  Jesus og mirakler

Hellige er ligeledes deres omfavnelse, de uadskellige børn af den jordiske Moder, så adskil ikke dem, som jord og himmel har gjort til een. Lad disse tre broderengle omfavne Jer hver dag, og lad dem forblive i Jer under hele Jeres fastedag (søndag)? Thi sandelig, siger jeg jer: Djævlens magt (forrådnelse) i mennesket, alle synder og urenheder skal hastigt forlade det legeme, som er omfavnet af disse tre engle. Som tyve flygter fra et forladt hus ved husherrens komme, een gennem døren, een gennem vinduet og den tredje gennem taget, alt efter hvor de findes og kan komme bort, således skal alle ondskabens djævle, alle tidligere synder flygte fra Jeres legemer, og ligeledes alle urenheder ved kødspisning og sygdomme, som forurener Jeres legemes tempel. Når den jordiske Moders engle kommer ind i Jeres legemer på en sådan måde, at templets herre igen tager det i besiddelse, da skal alle ilde lugte hastigt forsvinde gennem Jer mund og Jer hud, fordærvet vand gennem Jer mund og Jer hud, gennem Jer bag og Jeres skamdele. Og alle disse skal I se med Jeres øjne og lugte med Jeres næse og berøre med Jeres hænder. Og når alle synder og urenheder har forladt Jert legeme, da skal Jert blod blive rent som vor jordiske Moders blod og som flodens skum, når det skinner i sollyset. Og Jer ånde skal blive så ren som duftende blomsters ånde, og Jert kød så rent som kødet i frugter, der rødmer på træernes blade; Jeres øjne lys og klart og strålende som solens glans, når den skinner på den blå himmel. Og nu skal den jordiske Moders engle tjene Jer. Og Jer ånde, Jert blod, Jert kød skal blive èet med den jordiske Moders ånde, blod og kød, så at Jer ånd også kan blive eet med Jer himmelske Faders ånd (ikke jødernes og Jehovas Gud). Thi, retfærdig: Ingen kan nå den himmelske Fader, med mindre det sker gennem den jordiske Moder (naturen), lige som intet nyfødt barn kan forstå sin faders undervisning, før dets moder har diet det, badet det, plejet det, lagt det til hvile og optugtet det. Medens barnet endnu er lille, er dets plads hos moderen, og det må adlyde sin moder. Når barnet endnu er lille, er dets plads hos moderen, og det må adlyde sin moder. Når barnet er vokset op, sætter faderen det til at arbejde ved sin side i marken, og barnet kommer kun tilbage til moderen, når det er tid at spise middagsmåltid "nadver". Og når faderen ser, at hans søn forstår hans undervisning (naturens skabelse) og gør arbejdet godt, giver han ham alle sine ejendomme, at de kan tilhøre hans elskede søn, og for at hans søn kan forsætte sin faders arbejde (afgrøder til at opretholde livet).

Sandelig, siger jeg Jer: Lykkelig er den søn, som tager imod sin moders råd og følger dem. Og hundrede gange lykkeligere er den søn, som tager imod sin faders (Jesu Krist ånd), hans råd og retter sig efter dem, thi det blev sagt Jer også gennem Bibelen: Ær Din fader (Jesus Kristus) og Din moder (naturen), at Dine dage kan blive lange på denne jord. "Men jeg (Jesus) siger Jer, menneskesønner: Ær Jeres jordiske Moder (naturen) og hold alle hendes naturlove, at Jeres dage kan blive lange på denne jord, og ær Jer himmelske Fader (Kristus), at evigt liv kan blive Jert i himmelen. Thi den himmelske Fader er hundrede gange større end alle fædre ved sæd og ved blod (Joh.1,13-18) og større er den himmelske Moder end alle de, der er mødre ved deres legeme. 

Kilde: Fredens Evangelium ved evangelisten Johannes Markus.

NB! Jesus diciple nævner ikke et eneste sted i Ny Testamente jødernes Jehova som fader (Gud), men ABBA som er aramæisk ord, som betyder fader: "Du vor Fader, som er i Himlene. Lad dit navn blive helliget. Matt.6,7-9 f.f. Jvf. Ezikel 36,23 ; 28,20-26 ; Amos Bog 9,5-15.

Tryk på linket: www.vitanyhed.dk/55835464

11-11-2012