G.N. er klimatolog, audio detektor i lydmåling af indeklima og har været økolog siden 1976

Allerede i pjece nr. 4 december 1992 skriver Forbrugerstyrelsen om støj?

Kraftig høreskader giver tinnitus?

Impulsstøj som f.eks. dybe lyde, kortvarig skud, et hammerslag eller to stykker metal der slås mod hinanden, som skibsarbejder på stålskibsværfter B&W dengang det eksisterede, blev udsat for kraftig impulsstøjstøj.

Kraftig støjimpulser kan give høreskader eller tinnitus eller voldsom kraftig hovedpiner m.m. efter bare en eller få påvirkninger. Teksten forsætter nedenunder om ørets "forsvarsmekanismer". Sidste nyt om støj og specielt infralyd skyldes "bygningsresonas", og farlige vibrationer i indeklimaet som følge af anlægsarbejde ved byggearbejde, kraner, tung trafikstøj fra lastbiler, busser, traktorer, tog og fly herunder helihopter? Disse kraftige støj impulser kan sætte bygninger i voldsom selvsvingninger, som myndighederne ikke fortæller og det kan i det lange løb være medvirkende til, at man vågner med hovedpine, hjerteforstyrelser, blodpropper, tinnitus o.m.a.

Det er ikke STØJ gennem hørelsen alene vi bliver påvirket af men "farlige bygningsresonanser" gennem vibrationer i boligen som kaldes "STRUKTURLYD". Vibrationer i boligen frembringer og opbygger langsomt infralyd i boligen ud fra vibrationer i tagkonstruktionen, spær, vægge til fundamentet, mure o.s.v......Den er medvirkende til at nogle hører en "brummen" af en lastbil i tomgang, som Miljøstyrelsen i 1997 kaldte lavfrekvent tinnitus? Tusinde af mennesker i Danmark er plaget af vibrationer gennem jorden fra vindmøller, varme- kraftværker, pumpestationer, gasledninger, rør fra centralvarme, vandværker m.m. og som myndighederne forblindet ikke vil gøre noget ved. Ventilationsanlæg i betonbyggeri er den største synder, når det gælder søvnforstyrrelser, hovedpine m.m.

NY VIDEN OM HØRETAB

Ifølge nye tal og undersøgelser fra 2022 lider 42% af alle over 50 år, en eller anden form for tinnitus, 71% af alleover 70 af høretab, som er den største sygdom i udbrud, herunder 770.000 som er ramt af tinnitus. De fleste er ikke engang klar over, at de har et høretab som følge af den voksende lavfrekvent støj og infralyd i samfundet der påvirker balancenerven?

Klimatolog Gerhard Nielsen, tidligere inndeklimaekspert for det Nordiske firma Scandion 1985-1996 og medlem af Landsforeningen Infralydens Fjender fra 1996-2010. 

Fællessang "YESTERDAY" til ære for George Harrison, der døde i 2001 af kræft

I går er alle mine problemer glemt, således lyder teksten i Yesterday, George Harrison der blev 58 år og døde af kræft i november 2001. I 1997 udtalte den populære i lyd og guitarist eks. Beatlen George Harrison i protest på en pressekonference omkrig støjforurening således: "Jeg har inderst inde en stærk drøm, at den dag kommer (2025), hvor alle maskiner forstummer. De ægte ting i naturen kvæles af den inferalske larm. På gader og stræder tudes vi ørerne fulde af trafikstøj. Ja også i supermarkederne stimuleres vi til at købe, købe gennem harmfulde højtalere, hvad skal pauser bruges til? Når jeg mærker øjenlågene glide et øjeblik, et iminalt øjeblik, begynder min overboes vaskemaskine at centrifugere med vulgær overaktivitet af infralyd o.s.v. Så når jeg endelig falder i søvn, sker det med en kimelyd for ørerne af tinnitus.

Hun oplevede klirende glas i vitrineskabet, rystelser der kom fra underboens vaskemaskine kl.3.00 om natten

Underboens vaskemaskine sendte vibrationer og dyb infralyd op i lejligheden, så hun var lige ved at måtte tage anbefalet sovemedicin, udskrevet af lægen.

Jeg henviser fremover her til min hjemmeside vitanyhed.dk

Ingen audiolog kan måle lydbilledet af lavfrekvent infralyd på patienter længere ned end 20 til 125 hertz, som også dækker lavfrekvent støj.

Kilde: af G.N. klimatolog og økolog siden 1976

Infralyd er målt til at være den mest kraftigste og skadelige støj af alle "lavfrekvent lyde" som findes og lydmåles forkert i dB (G og A-vægtet) af Miljøstyrelsen, uden at almindelige mennesker hører eller lægger mærke til den i dagligdagen eller om natten mens de sover. Den nedbryder vores nerve- og immunsystem, stresser vores krop under søvnen og påvirker hørenerven, børn og ældre mennesker, får hørenedsættelse o.m.a..

I øjeblikket er Odense Letbane i søgelyset, fordi børn og voksne ikke kan sove for larmen "vibrationerne" fra skinnerne om natten og det betyder, at den dybe infralyd forstyrrer REM-søvn? Oxytocin er derfor et vigtig våben i kapløbet for lapning af vores celler, som produceres af REM-søvnen om natten. Forstyrrer vi nattesøvnen produceres i stedet stresshormonet serotonin. Det blev allerede opdaget under 2. Verdenskrig af læger og forsker.

Tryk på linket i din messinger hver måned, så får du nyheder og svar direkte leveret med det samme. Tryk på linket her: Tinnitus / øresusen

 

 

Tinnitus og lydfølsomhed hilsner

fra tidligere indeklimaekspert, patient

& konsulent: Scandion 1985-1996

audio detektor lydmåler

Gerhard I Nielsen

 

Letbanen i Århus og Odense spolerer nattesøvnen hos beboer i lejligheder, der rystes af vibrationer?

I 2002 sendte professor Henrik Møller Aalbork Universitet for lyd, akustik og elektroniske systemer over 100 spørgeskema ud til patienter som var plaget af lavfrekvent tinnitus, infralyd og vibrationer i deres bolig, herunder til tidligere indeklima konsulent og ekspert Gerhard I Nielsen, som var plaget af lavfrekvent tinnitus og hvor der blev spurgt ind til folks måde at høre på i deres soveværelse og på kroppen om natten. 45% svarede, at de kunne mærke både lyd og vibrationer på kroppen, når de sov? Vi hører ikke kun med hørelsen, men også kroppen, sådan var sveret (lydoverfølsomhed)? G.N. har fået mange henvendelser fra ældre i Landsforeningen Infralydens Fjender fra 1995 - 2010, som var plaget af infralyd og vibrationer i deres bolig bl.a. Bodiel Waye, som han har kendt siden foreningen Infralydens Fjender blev opretttet i 1995. Det er især ældre mennesker, som var plaget af vibrationer i boligen, som jeg har lagt mærke til og med hørenedsættelse. Den form for lydløst støj (vibratione) helt ned i 0,5 hertz og som G.N. kan måle med sit eget fine måleudstyr.

Naboens vaskemaskine gjorde hende syg

Nat efter nat skete de. På præcist samme tid om natten, var min veninde vågnet med en heftig hjertebanken. En lettere panikslagen og fortumlet, måtte hun sætte sig på sengekanten i det svulmende mørke, imens resten af familien sov trygt. Med håmden på sit hjerte konstaterede hun egen uro, at noget aldeles var galt i kroppen og soveværelset? Lægens dom faldt prompe, da hun under en konsultation fortalte de natlige ting, udsatte scener over for lægen, "Du har højest - sandsynlig angst, og det vil kræve medicin", lød det helt dramatisk.

Den diagnose måtte hun lige give noget tid til. Hverken lysten til piller eller en ny livsrolle, som angstplaget var så stor. En nat var den gal igen. Da hun i mørket på ny sad og med sved på panden, noterede hun sig, at garderobeskabet rystede lidt og at der i soveværelset lød en snurrende lyd.

Nu stikker det hele for mig, tænkte hun, indtil hun fik tanke om og opdagede, at vibrationerne incl. infralyd helt og holdent stammede fra underboens rystende vulgær centrifugerende vaskemaskine, der var gået automatisk med at centrifugere kl. 3 om natten.

 

 

Richerts Fond er en udløber af opfindelsen vedrørende udstyr til jordskælvsmåling, og vibrationer i jorden helt ned til 0,5 Hz audio detektor lydmåler.

Lukkemusklen på balancenerven bliver påvirket af ekstrem dybe lyde

Denne side MTF-NYT er fra 1998 og som jeg har gemt i mit fotoarkiv

Jeg har selv været stor forbruger af internet oplysninger, tidligere ansat i biblioteksvæsnet fra 1985. Klimatolog Gerhard Nielsen

Denne side forsætter om en måned d. 1.07 - 2022

THE END