Læs teksten under billedet

Kom Jesus fra Ægypten?

Ægypten kaldte jeg min Søn?

Længe før Jesus blev født skrev profeten Hoseas: Jeg fik Israel kær i hans ungdom, fra Egypten kaldte jeg mine børn (søn)? Jesus Kristus som var Guds Søn, og ikke profet, som Koranen, Murharmed udlægger den?  

 Hos.11,1.
     

Matt.2,1-15: Da stod Josef op og tog barnet og deres moder med sig ved nattetid og drog bort til Ægypten efter, at Herodes ville dræbe alle drengebørn, beskrevet om som en fortælling i det 17. årh f.Kr.?

Siden blev Josef og Maria advaret i en drøm af Gud og de vise mænd (astrologerne), ikke at vende tilbage til Herodes; og ad en anden vej drog de tilbage til deres land (Ægypten)?

Matt.2,15: Der blev Josef indtil Herodes` død, for at det skulle gå i opfyldelse, som Herren talte ved profeten "Hoseas", der siger: "Fra Ægypten kaldte jeg mine børn (søn)."?

Luk.4,17-18: Da gik det i opfyldelse, som er talt ved profeten Jermias, der siger:
"En røst hørtes i Rama (skrig), gråd og megen jamren; Rakel (Josefs mor) græd over sine børn og ville ikke lade sig trøste, thi de er ikke mere ( jvf. Jer.31,15 og 1. Mos.35,19).

Matt.2,19-20: Men da Herodes var død, se, da viser en Herrens engle sig i en drøm for Josef i Ægypten og siger: "Stå op, tag barnet og dets moder med dig og drag til Israels land; thi de, som stræbte barnet efter livet er nu døde: 
2. Mose bog 4,19-23):

Da sagde Herren til Moses i Midjan: "Vend tilbage til Ægypten, thi alle de mænd, der stod dig efter livet, er døde.

2. Mos. 4,22: Og da skal du (Moses) sige til Farao: Så siger Herren: Israel er min førstfødte søn (børn)?
(
jvf. 2. Mos. 11,4-10 : 12,29-46).

Vor genløser hed du "Herre" Jesus  fra evig tid.
(Es.63,11-16 : Sl.77,21 : 2. Mos.2,1-5 : Ap.G.7,20 ff. Hebr.11,23-29 ).

Jermias 31,9: Thi jeg er Israel en fader, min førstfødte er Efraim (som var søn af Josef og sønnesøn af Jakob). Josef var den næstyngste af patriaken Jakobs tolv sønner (stammer), hans ynglings søn og var moder til Rakel.

1. Mos. 37,2: Da Josef var sytten år gammel, vogtede han småkvæget sammen med sine brødre i Kanànsland. Israel elskede Josef frem for alle sine andre sønner, fordi han var hans alderdoms søn, og han lod gøre en fodsid "ærmekjortel" til ham.

1. Mos.37,4: Men da hans brødre så, at deres fader foretrak ham for alle sine andre sønner, fattede de misundelse til ham og kunne ikke tale venligst til ham.

1. Mos. 37,5: Men Josef havde en drøm som han fortalte sine brødre, og som yderlige øgede deres had til ham.
Ap.G.7,9 følgende vers.

1.Mos.37,11: Og hans brødre fattede avind til ham, men hans fader gemte det i sit minde (hjertet)!!... 
(Luk.2,19-51). 

1. Mos. 37,28: På grund af jalousi sælger hans brødre ham som slave til en karavane af ismaelitter som kommer forbi og  derefter skal til Ægypten`s hersker.
(Sl.105,17 : Visdom 10,3 : 1.Mos.37,28).

Men først sender Jacobs sønner Josefs kjortel til deres far indsmurt i blod fra en ged, som bevis for hans død.

1.Mos.37,34 ff: Så sønderrev Josef far Jakob sine klæder og bandt sæk om sine lænder, og han sørgede over sin søn i mange dage.
(Jer.31,15--34 : Joh. 6,45 : Ap.G. 10,43 : Rom.11,27).
     

1.Mos.33,36: Imens rejser karavanen videre og sælger Josef som slave til Potifar, den øverste for Faraos personlige livgarde.
1. Mos.39,1: Da Josef var bragt ned til Ægypten, blev han af ismalitterne, der havde bragt ham derned, solgt til Faraos hofmand, Portifar, livvagtens øverste, som beskyldte ham for at gøre tilnærmelser til Portifars hustru, men som mislykkedes.

1.Mos.39,7 Nu hændte det nogen tid derefter, at Potifars hustru kastede sin øjne på Josef og sagde: "Kom og lig hos mig".

1.Mos.39,7: Og skønt hun dag efter dag talte til Josef, ville han dog ikke føje hendes begær og have noget med hende at gøre.

1.Mos.39,19: Da hans herre hørte sin hustrus ord: "Således har den træl behandlet mig!" blussede vreden op i ham; og Josefs herre tog ham og kastede ham i fængsel der, hvor kongens fanger sad fængslede. Således kom Josef i fængsel.

1.Mos39,21: Men Herren (Gud) var med Josef og skaffede ham yndest og lod ham finde nåde hos fængslets overopsynsmand, så han gav ham opsyn over alle fanger i fængslet, og han sørgede for alt, hvad der skulle gøres.

1.Mos.40,8: I fængslet tolker Josef to medfangers drømme rigtigt (i overopsynmandens påsyn), og bliver kendt af Faraos hof som drømmetyder.

1.Mos.41,16-26: Josef bliver af Faraos hofmænd kaldt op til Farao for at tyde hans drøm om syv smukke og velnærende køer og syv grimme og magre køer, idet han tyder drømmen og siger: de syv år er med stor overflod i hele Ægypten. Efter dem kommer syv hungrende år, så alt overflod bliver glemt i Ægypten, for hungersnøden vil gøre det af med dit rige.

1.Mos.41,37: Både Farao og alle hans tjenere syntes godt om den tale,
og Farao sagde til sine tjenere: "Hvor finder vi en mand, i hvem Guds Ånd (Jesus Kristus) er som ham?"

1.Mos.41,39: Og Farao sagde til Josef: "Efter at Gud har åbenbaret dig alt dette, kan ingen måle sig med dig i indsigt og klogskab;
du skal forestå mit hus, og efter dit ord skal alt mit folk rette sig; kun tronen vil jag have forud for dig." Og Farao sagde til Josef: "Så sætter jeg dig nu over hele Ægypten.

 (Visdom 10,14 : 1.Makkanær 2,53 : Ap.G.7,10).


1.Mos.41,42: Og Farao tog seglringen (stemplet) af sin hånd og satte den på Josefs, klædte ham i fine linnedklæder og hængte guldkæden om hans hals;
han lod ham køre i sin næstbedste hestevogn, og de råbte høje hyldestråb for ham. Således satte han ham over hele Ægypten.
Og Farao sagde til Josef: "Jeg er Farao, men uden dit minde skal ingen røre hånd eller fod nogetssted i Ægypten!"
Josef (Jesus Guds søns far) var tredive år gammel, da han stededes for Farao, Ægyptens konge.
(NB! På Ægyptiske kongegrave i Luxor, pyramider og på stele, er Josef tegnet og nævnt med heiroglyffer)?

1.Mos.41,45: Derpå gav Farao Josef navnet Zafenat-Panea, og han lod ham ægte Asenat, en datter af præsten Potifera i On; Josef drog omkring i Ægypten.
Og landet bar i bugende fylde i overflodens syv år;
og Josef samlede al afgrøden i de syv år, i hvilke der var overflod i Ægypten, og bragte den til byerne; i hver by samlede han afgrøde (korn i massevis) fra markerne der omkring.
Således ophobede Josef korn i vældig mængde, som havets sand (i pyramiderne fordi det ikke kunne rådne dèr), indtil man opgav at måle og veje det, da det ikke var til at måle.

1. Mos.41,50: Før hungersnødens år kom, fik Josef to sønner med Asenat, præsten i On Potiferas datter;
og Josef gav den førstfødte navnet Manasse, thi han sagde: "Gud har ladet mig glemme al min møje og hele min faders hus.
Og den anden gav han navnet "Eframin", thi han sagde: "Gud har givet mig livsfrugten "Eframin" i min elendigheds land.

1.Mos.41,53: Da overflodens syv år, som kom over Ægypten, var omme, begyndte hungersnødens syv, som Josef havde sagt; og der opstod hungersnød i alle lande, men i hele Ægypten var der brød!!......

Så hungrede hele Ægypten; og folket råbte til Farao om brød; men Farao sagde til ægypterne: "Gå til Josef og gør, hvad han siger eder!"
Og der var hungersnød over hele jorden. Da åbnede Josef for alle kornlagerne (pyramiderne) og solgte korn til ægypterne, men hungersnøden tog til i Ægypten; og alverden kom til Ægypten for at købe korn hos Josef; thi hungersnøden tog til over hele jorden. (nøjagtig lige som i dag) bl.a. Afrika?

1. Mos.42,1: Da Josefs far Jakob hørte, at der var korn at få i Ægypten, sagde han til sine sønner: "Hvad venter I efter?"
Og han sagde: "Jeg hører, at der er korn at få i Ægypten; drag ned og køb os noget, at vi kan blive i live og undgå døden:
(Ap.G.7,9 ff.): Og vore stamfædre blev missundelige på Josef og solgte ham til Ægypten. Men Gud var med ham og af alle hans trængsler og gav ham yndet og visdom, da han stod for Farao, kongen af Ægypten, så han satte ham til at styre Ægypten og hele sit (Faders) hus:
Men der kom hungersnød over hele Ægypten og Kanaàn, en stor trængsel, og vore fædre kunne ikke finde føde.
Men da Jakob hørte, at der var korn at få i Ægypten, sendte han vore fædre ud første gang.
Og anden gang gav Josef sig til kende for sine brødre, og Farao blev klar over Josef herkomst.
Så sendte Josef bud og lod sin fader Jakob og hele sin slægt kalde til sig, i alt femoghalvfjerdssindtyve sjæle.
Og Jakob drog ned til Ægypten. Og dèr døde han og vore fædre, og de blev ført til Sikem og lagt i den grav, som Abraham havde købt for en sum penge af Hammors sønner (hetitten) i Sikem.
Efterhånden som tiden nu nærmede sig da den forjættelse, som Gud havde tilsagt Abraham, skulle opfyldes, voksede folket og blev talrige i Ægypten.........., indtil der kom en anden konge over Ægypten, som ikke kendte noget til Josef.
Han gik listigt til værks mod vort folk og plagede vore fædre, så de måtte sætte deres spædbørn ud, for at de ikke skulle blive i live:

Ap.G.7,20: På den tid blev Moses født, og han var et dejligt barn for Gud; han blev opfostret tre måneder i sin faders Guds hus (pyramiderne)??......
Hebr.3,5: Og vel var Moses tro i hele Faraos hus "som tjener", så han vidnede om det, der engang skulle forkyndes. (Om Jesus Kristus, Guds Søn HERREN):

Hebr.3,6: Men Kristus er tro som Søn over "Elohim" hans hus. Og hans hus er vi, såfremt vil til det sidste holder fast ved frimodighed og vort håb, som vi priser os lykkelige over.

Hebr.3,7-15: Derfor, som Helligånden siger: I dag, når I hører hans røst, så forhærd ikke jeres hjerte som forbitrelsen (Sl.95,8);

hvem var det da, som hørte hans ord og dog gjorde ham for bitret? Var det ikke alle dem, der var draget ud af Ægypten, førte af Moses?

Hebr.3,1-2: Derfor, hellige brødre, I som har fået del i en himmelsk kaldelse! se hen til bekendelses apostel Maria Magdalene (sendebud) og yperstepræst Jesus, der var tro imod dem, som gjorde ham dertil "og blev hans tolk" (Joh.1,18), ligesom også Moses "var tro i hele hans hus".

2 Kor.4,3-6: Selv om der også ligger et dække over vort evangelium, så er det for dem, der fortabes, det er tildækket, for de vantro, hvis tanker (og forstand) denne verdens gud har slået med blindhed, så de ikke skuer ind i det lys, der stråler fra evangeliet, han som er Guds billede. Thi det er ikke os selv, vi prædiker, men Kristus Jesus som Herre, os selv derimod som jeres tjener for Jesus skyld. Thi Gud som i begyndelsen sagde: Af mørke skal lys skinne frem," blev selv et skinnende lys i vore hjerter, for at "kundskaben" om Guds herlighed på Kristi åsyn må lyse klart (som Betlehem stjerne):

Salm.95,6: Kom, lad os bøje os, kaste os ned, knæle for Herre Jesus Kristus, vor skaber! Thi han er vores Gud, og vi er det folk, han vogter, den hjord, han leder. Ak, lyttede I dog i dag til hans røst lige som Josef og Moses.

Sl.103: Han, som tilgiver alle dine misgerninger (synd) og læger alle dine sygdomme, han, som udløser dit liv fra graven og kroner dig med miskundhed og barmhjertighed, han, som mætter din sjæl med godt (frugter og grønt), så du bliver ung igen som ørnen!

SL.103,6: Herren øver retfærdighed og ret mod alle fortrykte. Han lod Moses se sine veje, Israels børn sine gerninger; barmhjertig og nådig er Herren, langmodig og rig på mishundhed, han går ikke bestandig i rette, gemmer ej evigt på vrede; han handled ej med os efter vore synder, gengældte os ikke efter vor brøde. Men så højt som himel er over jorden, er hans miskundhed over dem, der frygter ham.

Sl.103,12 Så langt som østen er fra vesten, har han fjernet vore synder fra os. Som en fader forbarmer sig over sine børn, forbarmer Herren sig over dem, der frygter ham. Thi han kender vor skabning, han kommer i hu, vi er støv; som græs er menneskets dage, han blomster som markens blomster, nåe et uvejr farer over ham, er han ej mere, hans sted får ham aldrig at se igen. Men herrens miskundhed varer fra evighed og til evighed over dem, der frygter ham (naturen), og hans retfærd til børnenes børn for dem, der holder hans pagt og kommer hans bud i hu, så de gør derefter. Herren har rejst sin trone i Himlen, alt er hans kongedømme underlagt. Lov Herren, I hans engle, I vældige i hans kraft, som gør, hvad han byder, så snart I hører hans røst.
Sl.29,11; Halleluja:

Herren give kraft til sit folk, Herren velsigne sit folk med fred!
Men den tid kommer, ja, er allerede inde, da de sande tilbeder skal tilbede Faderen i ånd og sandhed; thi det er sådanne tilbeder Faderen søger!!....
Intet er skjult, som ikke skal åbenbares, og der er intet hemmeligt, som ikke skal blive kendt.
Matt.10,26-29.
     

Tryk på linket: Emigration      

Hieroglyffernes store hemmelighed fundet under pyramiderne i Giza Ægypten.

Den helt oprigtige julehistorie er fundet i Keopspyramiden i Giza

Kilde: G.N. religionsforsker i kulturhistorie, klimatologi og økologi siden 1976

Dette skriftsted oplæses i kirkerne 2. søndag i advent: Alt hvad der forhen er skrevet, er jo skrevet, for at vi kan lære deraf, så vi ved udholdenhed og ved den trøst, skrifterne giver, kan bevare vort håb. Og videre siger profeten Esajas: "Komme skal Isajs rodskud, og ham, der rejser for at herske over hedninger, på ham skal hedninge håbe".

Og håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så I må blive rige i håbet ved Helligåndens kraft.

Rom.15,4-13 

Og udholdenhedens og trøstens Gud giver jer at være enige indbyrdes, som Kristus Jesus vil det, så I enigt og med èn mund kan prise Gud, som er Herren Jesu Kristi Fader (ABBA).

Hedningerne skal prise Gud for hans barmhjertigheds skyld, som der står skrevet: "Derfor vil jeg prise dig blandt hedningerne og lovsynge dit navn." Halleluja, som på hebraisk betyder: Lovpris HERREN 

Rom.15,4-9

Ja, hvem er Gud uden HERREN, hvem er en klippe uden vor Gud, den Gud, der omgjorde mig med kraft, jævnede vejen for mig, gjorde mine fødder som hindens og gav mig fodfæste på højene...

Sl.18,32-50.  

Josef den mest ansete person i Bibelen Det Gamle Testamente?

Det er herfra vi skal finde historien om Jesus Guds Søn "HERREN".

Thi eder er i dag en frelser født i Davids by; han er Kristus, Herren (Gud)! Og dette skal være jer et tegn: og det skete, da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til Himmelen, sagde hyrderne til hverandre: "Lad os dog gå til Betlehem og se det, som dèr er sket, og som Herren har kundgjort os". Og de skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef tillige med barnet, som lå i krybben. 

Luk.2,11-15.

Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn (logos). I begyndelsen var Gud o.s.v. Joh.1,1 f.f.

Og alle, som hørte "ordet", undrede sig over det, som hyrderne sagde til dem.
Men Maria gemte alle disse ord (logos) i sit hjerte og grundede over dem.

Luk.2,40: Og barnet voksede op og blev stærkt (i ord) og fyldtes af visdom; og Guds nåde var over det og var med ham.


Luk.2,42: Da han var blevet tolv år gammel, gik de derop, som skik var ved højtiden i påsken (og ikke julen)?

Luk.2,42: Og da de havde tilendebragt højtidesdagen og var på hjemvejen, var drengen Jesus i Jerusalem "pludselig forsvundet", uden at hans forældre havde lagt mærke til det?

Luk.4,44-48: Da de efter tre dages forløb fandt ham, blev de slået af forundring af hans visdom; og hans moder sagde til ham: "Barn hvorfor gjorde du således imod os? Se, din fader (Josef) og jeg har ledt efter dig med smerte."

Luk.4,49: Da sagde han til dem: "Hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke at jeg bør være i min Faders hus (Ægyptens Pyramide) jvf.

Ap.G.7,17-22 ; Luk.2,17 : Sl.69,10 : Rom.15,3. Luk.4,50-52:

Men de forstod ikke (ordet logos), hvad han mente jvf. Joh.1,1-18. Luk.4,44-48.      

THE END

Josef`s historie fundet i Keopspyramiden`s kornkammer skrevet på hieroglyffer

Forædling af korn?

I dag fortæller videnskabsmænd, at verden i fremtiden vil kommer til at opleve den værste krise og katastrofe på jorden i tusinde år, som følge af tørke i Asien (uden vand) hungersnød i nær fremtid!!......Beviset har vi allerede fra de store skovbrande i Australien!!.... 

Jordens klimatologiske forhold gennem 6000 år er belyst og står skrevet i Bibelens første kapitler og på de sidste side af det nye Testamente?

Vi finder ikke nogen steder i verden, en så velskreven bog som Bibelen, ej heller Koranen som har glemt at fortælle deres børn, om jordens opståen og de klimatologiske forhold gennem 6000 år. To af Jesus skribenter og disciple, Mathæus og Johannes Markus, sidstnævnt som har skrevet Johannes Åbenbaring "Dommedagsprofeti" nævner Jesus genkomst for anden gang som værende den værste begivenhed og hentyder til de voldsomme klimatologiske forandringer med skybrud, oversvømmelser, krig og hungersnød, Covid-19 o.s.v., som vi oplever den nu også på nært hold der ligner bl.a. krigen i Syrien, hvor over 11 million mennesker er på flugt fra krigens helved og nu flygter til Europa, heriblandt rigtig mange kristne. "De sidste tider" er nært forestående og vil slå milliarder af mennesker ihjel?

Der er ikke nok føde til os alle og forædling af frø, korn osv. på grund af krig, hungersnød, forureningen, oversvømmelser overalt i verden som følge af klimaforandringer og sprøjtegifte, forurening som har ødelagt spireevnen? Alle de kemikalier, som nedbryder vores immunforsvar herunder med Covid-19 (biologisk krig), som er brugt overalt i landbruget i de sidste 100 år? Det vil ødelægge kornet i fremtiden (genmodificeret), kun gemt korn under loftbræder på gamle bondegårde og under keopspyramidens kamre kan bruges?  Derfor skal vi ikke bruge vores dyrbare korn til dyernes foder mere.  Vi kan i fremtiden ikke brødføde og opretholde sulten til 7-8 milliarder mennesker i år 2050? Hvis den voldsomme forurening og oversvømmelser forsætter vil verden komme ud i den største hungersnød nogen sinde, hvis vi forsætter med at hælde korn i bl.a. dyrenes foder til svin!!.....Hver gang vi anvender èn enhed dyrbar korn, så kan vi brødføde 20 sultne afrikaner og flygtninge eller dem som mangler mad i det fordrevne Syrien og de mange sultne i Indien og Banglades m.fl.. Korn og frø bliver en mangelvare i fremtiden og kommer til at koste rigtig mange penge p.g.a. tørke, oversvømmelse, forureningen og krig?    

Kornet var symbolet på Jesus Kristus, idet han svarede: "Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke hungre; og den, som tror på mig, skal aldrig tørste? "Thi Guds brød, er det brød, som kommer ned fra Himmelen og giver verden liv". 

Joh.6,33-37. 

Tryk på linket: Biers død opklaret 

Tryk på linket: Halleluja 

   

Under den store hungersnød i Ægypten på Josef tid, redder han hele sin familie fra hungersnød jvf, 1.Mos.42-50 ; Ap.G.7,9-23.

I den kristne kirke har man sin egen kalender, der begynder med 1. søndag i advent, som er den fjerde søndag før juleaften d. 24. december

1. søndag i advent

Adventstiden liturgiske farve er lilla. Den lilla farve symboliserer bodsøvelse, alvor og anger, som oprindelig hører med i adventtiden indtil juleaften. Tiden til jul, og jul før i tiden (middelalderen) blev oprindelig brugt til bod og faste, men blev ved reformationen desværre afskaffet af protestantiske præst og reformator Martin Luther. Både sjæl og krop skulle i den katolske tid gøres klar til at tage imod julens budskab. Derfor er hvid kirkens rene festfarve, derfor bruger man ikke den lilla ved den første søndag i advent, men er kun brugt som et symbol på tiden der kommer?

Epistle som læses 1. søndag i advent Paulus til Romerne 13,10.

Kilde: G.N. forfatter, religionsforsker i kulturhistorie, klimatologi og økologi siden 1976

 Advent betyder HERREN komme

Kærligheden gør ikke næsten noget ondt; derfor er kærlighed lovens opfyldelse. Og det skal I gøre, fordi I ved, at tiden er inde: den time er allerede kommet, da I skal stå op af søvne (graven); til frelsen er os nærmere nu, end da vi blev troende.

Natten lider, dagen er nær. Så lad os da aflægge mørkets gerninger og iføre os lysets våben; lad os vandre sømmeligt som ved dag, ikke i svir og druk, ikke i utugt og løsagtighed, ikke i kiv og misundelse; men ifør jer Herren Jesus Kristus og plej ikke kødet, så begæringer vækkes.

Den, som er skrøbelig i troen, skal I tage jer af uden at sætte jer til doms over hans meninger.

En er i troen overbevist om, at han kan spise hvad som helst, men den troende og skrøbelige (syge) spiser kun grøntsager.

Rom. 13,10-14 : 14,1-9. Ef.5,11-14 ; 6,11 f.f.

HERREN JESUS ER DIN FRELSE OG IKKE NOGEN ANDEN

Davids by: Betlehem!!...

I de tre første evangelier starter Jesus begyndelse med en fødsel den "Ubesmittede Undfangelse" Jomfru Maria, hvorimod Johannes i sit evangelie undlader denne sætning og bruger Ordet logos: "I begyndelsen var Ordet, og Ordet det var hos Gud, og Ordet var Gud: Kristi fødsel.
Joh.1,1-18 ; Joh.8,8 ; 10,30 ; 17,5 ; 1.joh.1,1 ; Åb.19,13
Ingen har nogensinde set Gud; den enbårne (Søn, som er i Faderens favn) som selv er Gud, han er blevet hans tolk (Jesus).
Joh.1,18.
Han blev ikke født af blod, ej heller af køds vilje (Ubesmittede Undfangelse), ej heller af mands vilje, men af Gud.
Joh.1,13.
Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os (inkarnation), og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne Søn har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.
Johannes vidner om ham, råber og siger: "Ham var det, om hvem jeg sagde: "Den som, kommer efter mig; thi han var til før mig."
Joh.1,13-15 ; Joh.3,3 ; 1.Pet.1,23 ; Jak.1,18 1.Joh.5,4.
Sådan fortæller Johannes om Jesus fødsel.

Lukas begynder teksten med ordene i kap.2,11 med: Thi eder er er i dag en frelser født i Davids by; han er Kristus, Herren!....
Og dette skal være jer et tegn: I skal finde et barn svøbt og liggende i en krybbe."
Og i det samme var der med englen en mangfoldig himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sagde:
"Ære være Gud i det højeste! og på jorden fred i mennesker, der har hans gode vilje og velbehag.
Luk.2.12-14 ; Luk.19,37-40 ; Habbakuk 2.11-20 ; Luk.13,34-35.
Og det skete, da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til Himmelen, sagde hyrderne til hverandre: "Lad os drage ti Betlehem og se det, som dèr er sket, og som Herren har kundgjort os."
Og de skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef tillige med barnet, som lå i krybben.
Og alle, som hørte (Ordet), undrede sig over det, som hyrderne sagde til dem.
Men Maria gemte alle disse ord
i sit hjerte og grundede over dem.
Luk.2.15-19 ; 2.51-52.
Og hyrderne vendte tilbage og priste og lovede Gud for alle, hvad de havde hørt (Ordet) og set, således som der var blevet sagt til dem.
Da otte dage var gået, så han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som var kaldt af englene, før han blev undfanget i moders liv
:
Luk.2.20-21.
Da sagde englen til hende: "Frygt ikke Maria! thi du har fundet nåde for Gud, og se, du skal undfange (ved Helligånden den Ubesmittede jomfru) og føde en søn, og du skal give ham navnet og kalde ham Immanuel "Jesus" der betyder Gud med os.
Luk.1,31 ; Esajas 7.14.
Thi før drengen kan sige fader og moder, skal rigdomme fra Damaskus og bytte fra (Sa/Maria) skylle ind over floden Eufrats vande og fjerne folket.
Esajas 8.4-22 ; 7.1-14 ; Matt.1.23-25.
Med Jesu Kristi fødsel gik det således til. Hans moder, Maria var trolovet med Josef; men førend de var kommet sammen, viste det sig, at hun var frugtsommelig ved Helligånden.
Af hende fødtes Jesus, som kaldes Kristus.
Matt.1.1-18
"Se, jomfruen skal blive frugtsommelig (ved Helligånden) og føde en søn (Jesus); og man skal give ham navnet Immanuel!" (det betyder: Gud med os).
Og han kendte hende ikke, førend hun havde født en søn; ham gav han navnet Jesus, der betyder "Gud med os".
Matt.1.23-25
Da nu Jesus var blevet født (af Helligånden) i Betlehem i Judæa, i kong Herodes dage, se, da kom der nogle vismænd (astrologer/stjernetyder) fra Ørsterland til Jerusalem.
Matt.2.1-6.13:
"Hvor er jødernes nyfødte konge? thi vi har set hans stjerne i østen (astrologi) og er kommet for at tilbede ham."
Men da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem, med ham; og han samlede alle folkets yperstepræster og skriftkloge og søgte hos dem at få at vide, hvor Kristus skulle fødes. Og de sagde til ham: "I Betlehem i Judæa, thi således er der skrevet ved profeten:
Matt.2.5 ; Joh.7.42:
Har skriften ikke sagt, at Kristus kommer fra Davids slægt og fra Betlehem, den landsby, hvor David var fra?
1. Sam.16.11-23 ; Sl.89.4-37 ; Mika.5.1-3 ; Matt.42-46 ;  Luk.2.3-11.

Og da landshøvdingen tog til orde og spurgte: "Hvem af de to ønsker I, at jeg skal løslade jer?" svarede de: "Barabbas".
Matt.27.21.
Pilatus spørger dem så: "Hvad skal jeg da gøre med Jesus, der kaldes Kristus" (den salvede)? De svarede alle: Lad ham blive korsfæstet!"
Han spurgte: "Hvad ondt har han gjort?" Men de skreg (farisæerne/sadukærerne) endnu højere: "Lad ham blive korsfæstet!".
Da Pilatus så, at han intet kunne udrette, men at der blot blev mere larm, tog han vand (som renselse for sin synd), og i mængdens påsyn vaskede han sine hænder og sagde: Jeg er uskyldig i dennes blod; det bliver jeres sag!".
Matt.27.21-24 ; 5.Mos.21.6 ff. ; Matt.23.34-39
Nej, Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, vor fædres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus, som I forrådte og fornægtede for Pilatus, da han dømte, at han skulle løslades.
Men I fornægtede den hellige og retfærdige og bad om, at I måtte få en morder benåedet.
Livets banebryder dræbte I, men Gud opvakte ham fra de døde; derom er vi vidner.
Ap.G.3,13-15.
Og han blev efter Guds egen fastsatte plan og forudviden givet i jeres vold, og ved hedningers hjælp naglede i ham til korset og tog hans liv.
Men Gud gjorde ende på dødens veer og lod ham opstå, fordi det ikke var mulig, at han kunne fastholde døden.
Thi David siger med tanken på ham (Jesus): "Jeg havde altid Herren for øje; thi han er ved min højre, at jeg ikke skal rokkes.
Derfor glædes mit hjerte, og min tunge jublede, ja, også mit kød skal bo med håb (inkarnation); thi du vil ikke lade min sjæl blive tilbage i Dødsriget, ikke heller lade din Hellige se forrådnelse.
Du (Jesus) har lært mig livets veje; du vil fylde mig med glæde for dit åsyn. Mine brødre! lad mig få lov at tale frit til jer om pattriakken David; han er jo både død og begravet, og hans grav findes hos os den dag i dag.
Da han nu var en profet og vidste, at Gud med et havde lovet ham, at af hans efterkommere skulle en sidde på hans trone,
forudså han, at Kristus skulle opstå, og talte derom og sagde, at hverken skulle han lades tilbage i Dødsriget, ej heller skulle hans kød (Jesus) se forrådnelse.
Denne, Jesus, har Gud ladet opstå; derom er vi vidner.
Ap.G.2.23-32.
Og skønt de ingen dødsskyld fandt hos ham, krævede de dog af Pilatus, at han skulle henrettes. Og da de havde fuldbyrdet alt, hvad der står skrevet om ham, tog de ham ned af korsets træ og lagde ham i en grav.
Men Gud opvagte ham fra de døde, og han blev i mange dage set af dem, som var draget sammen med ham fra Gallilæa op til Jerusalem; de er nu hans vidner over for folket.
Og vi forkynder jer det glædelige budskab, at den forjettelse, som blev givet til fædrene, har Gud opfyldt for os, deres børn, ved at lade Jesus opstå, sådan som der står skrevet i den anden salme; "Du er min søn, jeg har født dig i dag (Ægypten).
Salme 2,7 ; Sl.89,27-30 ; Sl.72,11 ;  Sl.22,28.30 ; Ap.G.13,33 ; Hebr.1,5-6 ; 5,5 ; Joh.8,54 ; Joh.8,13-14 ; Joh.5,31-32 ; Joh.8,7 ; Matt.18,16 ; 2.Mos.17,6 ; 2. Kor.13 ff. (1-13)!!....

Og at han har ladet ham opstå fra de døde, så at han ikke mere skal vende tilbage til forrådnelse, det har han sagt således: "Jeg vil give jer de trofaste nådeløfter til David".
Derfor siger han også i den anden salme: "Du skal ikke lade de Hellige se forrådnelse.
David sov jo hen, efter at han i sit slægtsled havde tjent Guds frelseplan, og han blev lagt hos sin fædre og så forrådnelse; men den, som Gud har opvagt, så ikke forrådnelse. Så skal I vide, at ved ham forkyndes jer syndernes forladelse; og ved ham bliver enhver, der tror, retfærdiggjort fra alt det, som I ikke ved Mose lov kunne blive retfærdiggjort fra.
                                   ________________________

Jeg, Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne. Jeg er Davids rodskud og æltning (den første og sidste), jeg er den ( strålende morgenstjerne i ( Betlehem)?
Åbenbaring 22,16 Alfa & Omega betyder "den første og den sidste".
Men en af de ældste sagde til mig: "Græd ikke (Maria)! se, sejret har løven af Judas stamme, Davids rodskud, så han kan åbne bogrullen (papyrus) og dens syv segl."
Åbenbaring 5,5.
En løveunge er Judas. Fra rov stiger du op, min søn! Han ligger og strækker sig som en løve, ja, som en løvinde, hvem tør vække ham!
Ikke viger kongespir fra Juda, ej herskerstav fra hans føder, til han, hvem den tilhører, indtil han kommer til Silo.
1.Mos.49,8-33.
Juda, dig skal dine brødre prise, din hånd skal gribe dine fjender i nakken, din faders sønner skal bøje sig for dig.
Dermed havde Jakob givet sine sønner sin vilje til kende, og han strakte sine fødder ud på lejet, udåndede og samlede sin slægt.
Marken og hulen, hvor døde bliver begravet blev købt af hetitterne."
Alle disse af Israels tolv stammer, blev jordefærd i hulen, hvad deres faders Gud talte til dem, og han velsignede dem, hver især af dem gav han sin særlige velsignelse.
Og han sagde til dem som sin sidste vilje: "Nu samles jeg til mit folk; jord mig da hos mine fædre i hulen på hetitten Efrons mark, i hulen på Makpelas mark over for Mamre i Kanaàns land, den mark som Abraham købte af hetitten også kaldet "Ionerne" Efron til gravsted, hvor de jordede Abraham og hans hustru Sara, hvor de jordede Isak og hans hustru Rebekka, og hvor jeg jordede Lea.
1.Mos.49,11-30.
Din faders velsignelser overgår de ældgamle bjerges velsignelser, de evige højes herlighed (Zion - Jerusalem). Måtte de komme over Josefs hoved, over issen på fyrsterne blandt brødrene.
Benjamin, den rovlystne ulv, om morgenen æder han rov, om aftenen deler han bytte!".
!.Mos.49,24-27.
Jakobs Vældige, fra Hyrden, Israels Klippe (Jesus Kristus) fra din faders Gud - han hjælpe dig! Og Gud den Almægtige, han velsignede dig med himmelens velsignelser oventil og dybets velsignelser nedentil, med brysters og moderlivs velsignelser (Maria).
1 Mos.17,1 ; Rom.4.1-11.17.

Fire ud af ti dansker altså 42 pct.tror på engle.

Engle daler ikke bare ned i skjul, men direkte ind  danskernes hjem via computeren? Interessen for engle har aldrig nogen sinde været større siden kristendommens begyndelse? Engle har været kendt og beskrevet i de fleste gamle religioner og kulturfolk. De optræder i den græske, romerske og ægyptiske, mytologi, hos nord og syd amerikanske indianer, det Gamle og det Nye Testamente samt i Koranen findes der beskriveler af engle og deres kontakt til menneskeheden.
På hebraisk og græsk betyder engle "sendebud" ofte som budbringer fra den ånelige verden. De kan bevæge sig fra sted til sted, og som varsler for kommende begivenheder. Det er også dem, der breder deres store vinger ud og beskytter os og holder øje med os. De gennemtrænger hele vores fysiske univers og i os selv og ophører eksistensen af rum og tid.

Ærkeengle: Mikael, Gabriel, Uriel og Rafael.

Disse engle vidergiver Guds budskaber til menneskene og de engle der har kommandoen over Guds Engleskare, der uafladeligt er spirituel krigsførelse mod de onde kræfter og de faldne engle. Det er Mikael der anses for at være deres leder. Der er syv Ærkeengle der forbindes med vores verdenssystem, ligesom de syv engle der står foran Guds trone i Johannes Åbenbaring (kap.8,2)., som ofte tolkes til at være De Syv Ærkeengle .
De Syv Ærkeengle er:
Mikael, Jophiel, Chammuel, Gabriel, Rafal, Uriel og Zadkiel.
Ærkeenglene er sendebude fra det guddommelige til menneskeheden. De giver spirituel næring, inspiration, hjælp, guddommelig kærlighed og deres lys og styrke, så vi kan forbinde os med det Gudommelige. De er menneskehedens beskyttere. Ærkeenglene forvandler jordens energi og de viser os kærligt den guddommelige og grænseløse virkelighed, som vi er en del af.

Kontemplation er den indre betragtning af de højeste sandheder, ofte som en ordløs bøn og gudsforening. Kontest er sammenhæng, hvori et ord eller et udtryk forekommer, og som hjælper til at forklare dets betydning ses ofte i Bibelen Det Nye og Gamle Testamente.

Haven og olivenlunden Gethsemane?

Var Maria Magdalene inkarneret i Jesus Ånd?

Maria Magdalene som var Jesus nære veninde og disciple af ham, gik sammen med Kristus (den salvede) ud til oliebjerget ledsaget af Peter og de to Zebedæus sønner i kvindeskikkelse, uden at nogen kunne kende ham?
Derefter kommer "Maria Magdalene" til det sted, hvis navn er Gethsemane (olivenlunden) som på græsk betyder olivenpresse. Det var her, Jesus kom med sine andre disciple på den skæbnesvanger nat efter den sidste nadver, og lige efter at Maria Magdalene havde salvede Jesus fødder og hoved.

Joh.11,2 ; Mark.14,3-9 ; Matt.26,36 ; Mark.14,13-16 ; Joh.18,1 ff.

På stedet i Getesemane (olivenlunden) blev der i 1920èrne bygget Alle Nationers Kirke, ovenpå tidligere kirker, fortæller indbyggerne i nærheden. Jesus som beder alene (billedet), Juda`s forræderi af Jesus, afhugning af Malchu`s øre, der var ypperstepræstens tjenere, alt detaljeret i mosaikker i kirken fra gulv til loft. Juleaften strømmer tusinde af kristne pilgrimme til kirken fra mange forskellige nationer!!....

Mark.13,35 ; Matt.26,48 : Mark.14,37 

Maria Magdalen med alabast krukke (salve til Jesus jordefærd).

Jødedommen var de gamle rige hanners samfund

Kvinden i centrum?

Kilde: Kiwi, religionsforsker i kulturhistorie.

Det gamle Testamentes religion er helt igennem styret af et mandschuvinistisk samfund. Kvinden havde ikke nogen del i de religiøse handlinger, hverken i synagoen eller i hjemmet under sabbaten og de store højtider. Det samme gælder for Koranen, som vi har set det på TV 2-dokumentaren "Moskeerne bag sløret". Det er den kontroversielle Grimhøj-moskè i Århus, der har skabt debatten. I et af afsnittene i skjulte videooptagelser kunne man se Grimhøj - moskeens iman, Abu Bilal, belære de tilhørende kvinder, hvilke blodige straffe - herunder stening - Koranen dikterer ved blandt andet utroskab.

Sidst men ikke mindst på eftermiddagen d. 2. marts 2016, meddelte kirkeminister Bertel Haarder (V) sig ind i debatten. Han vil sikre, at forkyndere af det Islamisk Trossamfund, der tilskynder til vold, trusler og stening af utro kvinder, ikke kan bevare deres vielsesmyndigheder i Danmark (ifølge grundloven). Det hele førte til et hastemøde i København for Islamisk Trossamfund. Forud for mødet udtalte talsmanden for Grimhøj - moskèen, Oussama El-Saadi, at de fremmødte imaner skulle diskutere, hvordan man bedst svarede på beskyldningerne i TV 2-dokumentaren "Moskeerne bag sløret", men der er ikke kommet noget nyt fra imanerne.

 

Bibelen Det Nye Testamente

Biologisk opfattes kvinden kun som den mark, hvori manden lægger sin sæd.
Manden Kristus kan således opfattes som et sædskifte og lagde ordet i munden på Maria Magdalene (inkarnation). I det hele taget var kvindens stilling utrolig ringe ved kristendommens begyndelse, men som tiden gik ændrede verden sig langsomt fra det dominerende mandssamfund fra Paven, kardinaler, præster og menigheder som imaner? Men det sker også indenfor det politiske stater og samfund, men hvis vi skal løse det store uligheder i et samfund, må vi have flere kvinder ved magten?

Profeten Essajas viser det tydeligt i et billede, at "mit folk har en dreng ved styret, og over det hersker kvinder ikke". Enhver kan forstå, at det står skrækkeligt til den dag i dag i mellemøsten og hos imanerne?

Esajas kap.3,12 ; 9,16 ; Jermias 50,6

Maria Magdalene som Myra bærer?

At Maria Magdalene skulle være kvinden med (alabaster) krukken som myra bærer (salver de døde) underbygges bl.a. af, at hun går hen for at salve Jesus efter hans død.

Mark.16,15.

Ingen har endnu rigtig fastsat den hypotese, at Maria Magdalen er identisk med Jesus Kristus (den salvede) og i lighed med den Ægyptisk "helligt ægteskab" modergudinden Isis og Osiris, Attis og Mitras-kulten. Udeladelse af den feminine og den maskuline verden, forlader Maria Magdalene (Jesu skikkelse) den jordiske verden og træder ind i den åndelige. Hun alene som disciple opfylder Jesus Kristus ved hans grav "opstandelsen", der hjælper de døde gennem den underverden og ind i en verden med ånd. Det er let at forestille sig, at Maria Magdalene modtager en vigtig undervisning her, en, at kun en person, hvis syv dæmoner (onde ånder) har forladt hende.

Maria Magdalene, hvis oprindelige erhverv var Myra Bærer (salver de døde) bl.a. Jesus er i sig selv en af de syv dødssynder (dæmoner). Da menneskelig i 4. Mosebog betragtes som urene og for at mennesker ikke uforvarende skulle komme i berøring med de urene lig, blev indgangen hvor Jesus skulle have ligget lukket med en sten, undertiden en rund stenplade, der kunne rulles hen foran åbningen og tilbage igen i en udhugget rille. Mange steder møder vi i Ny Testamente f.eks. liggraver som er besat af uren ånd?

Mark.5,2-17 ; Matt.8,28-34 ; Luk.8,27-39. Mark.15,46 ; Joh.11,38-47. 


Da svin og lig betragtes som urene ifølge 3.Mos.7,11, kunne kun vanvittige finde på at opholde sig i gamle, ikke mere benyttede gravhuler (Mark 5,2-13) ; og for at mennesker ikke uforvarende skulle komme i berøring med de urene ligrester og derved selv blive urene (4.Mos.19,16), kalkede man hvert år d. 15 adar (d.v.s. marts måned, efter regntidens ophør p.g.a. smittefare) dækket over gravene i klippegrunden og indgangen hvide (Luk.11,44 ; Matt.23,27). Indgangen blev lukket med en rullende stenplade, der kunne rulles hen for åbningen og tilbage igen i en udhugget rille

(Joh.11,37-47 ; Es.22,16).
                 

Myra har derfor fra de ældste tider, årtusinder f.Kr. været brugt af egypterne til balsamering af lig. Myrra har været anvendt som bestandele i røgelse og salver. Balsamering blev brugt i behandlingen af lig for at modvirke forrådenelse (liggifte) og smittefarer af bakterier.

Røgelse bruges i mange religioner ved offer, indvielse og renselse og røgen skal stige som vellugt op til guddommen (1.Mos.8,20-21). I Jerusalems tempel var der et røgelsesalter, der blev smadret og væltet omkuld under revolutionen i 70 e.Kr. ved opstandelse (oprøret)? 

Dan Brown og Bibelens falske profetier om Jesus Kristus, Kristi opstandelse: Ifølge forståelsen af Bibelen, blev Jesus korsfæstet en fredag. Men han, som Gud oprejste, idet Jesus ikke så forrådnelse eller blev balsameret? Men Maria Magdalene og Maria Jose`s mor, så, hvor han blev lagt?

For den rigtige er der ikke mulighed for tvivl. Bibelen og dermed også Jesus ord, er "MEGET TYDELIGE", også angående hvor længe Jesus skulle ligge i graven. Syv steder siger Jesus, at han skulle opstå På den tredje dag. Apostlen Paulus bekræfter dette i:

Ap.G. 10,40 og 1.Kor. 15,4

Matt.16,21 ; 17,23 ; 20,19 ; Luk.9,22 ; 18,33 :24,7 ; 24,46. 

Maria Magdalene med alabasterkrukken til opbevaring af salveolie. Mark.14.3 ; Matt.26.7 ; Luk.7.37 ; Joh.12.1-3 ; Joh.11.2 ff.

THE END

Denne side er under opdatering til 3. søndag i advent.

Tryk på linket:Pyramidernes gåder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er Dan Brown`s roman Da Vinci Mysteriet og Richard Leigh og Michael Baigent Helligt blod og hellig gral en skrøne?

Historien om, at der eksisterier et hemmeligt broderskab som havde til opgave at forsvare sandheden om, at Maria Magdalene fødte Jesus`barn og startede en blodlinje i Frankrig, der giftede sig ind i den merovingske kongeslægt med efterkommere den dag i dag, lyder som plottet i en god kriminalroman, skrev Anita Brask Rasmussen d. 25. juli 2007 i  klima.dk

Men Dan Brown har ikke fået ideen til Da Vinci Mysteriet via guddommelig indgriben. Han har såmænd læst bogen Helligt blod, hellig gral, der udkom i 1982.
Helligt blod, helligt gral er i 2007 genudgivet på dansk, og i den anledning var Michael Baigent i København for at give interview om bogen, han var med til at skrive for 30 år siden i 1987?
Bogen bygger på syv års reserch i kristendommens oprindelse og udvikling. Forfatterne synes selv, at ligheden mellem Dan Browns roman og som er en roman to gange og deres egen Helligt blod, hellig gral er så påfaldende, at to af forfaterne har sagsøgt Dan Brown. Men plagiat kan man måske nok sige det knapt eller kalde det. Helligt blod, hellig gral er ikke en roman. Dan Brown har heller ikke holdt skjul, at han er inspireret af Hellig blod, hellig gral. Han nævner den i en kildeliste og lader den stå på en hylde hos en af personerne i sin roman, Leigh Teabing et anagram over to af forfaterne, der sagsøger Dan Brown. 
  

Myten Jesus - Menneske og Maria Magdalene

Der er ingen tvivl om, at når man læser Det Ny Testamente og Da Vinci Mysteriet af Dan Brown igennem mange gange, deles de omdiskuteret apokryfiske tekster f.eks. gnostikerne Thomas, Peter, Filip, Judas og Maria Magdaleneevangeliet, således, at kristendommen måske står overfor en "revolution" og et socialpolitisk kvindeoprør? Jesus siger også; lad de små børn komme til mig (barselskvinden), men han taler ikke et ord om barnedåb?
Kristendommens begyndelse blev fuldbyrdet og tilkendegivet i skrifter, nøjagtig som når man opretter et testamente ved død.
Jesus henvender sig først og fremmest til fire kvinder, tre af dem med tilnavn Mariaèr og Martha, Lazarus søster, hvis bror opstod fra døden? Navnet på kvinden Marthe forekommer i Bibelen, der stammer fra det herbraiske ord for "frue" i modsætning til jomfrue?
Gruppen af de kvinder der fulgte Jesus fra Gallæa til Jerusalem, hvor han blev korsfæstet og begravet angiver formentlig, at den ene Maria Magdalene kom fra den lille by Magdala ved Genesaret sø. Ifølge evangelierne var hun en af de mest ansete og første apostel, der sørgede for Jesus og hans disciple. Navnet Mary Magdalene kommer muligvis fra ægyptisk M`ry "den elskede, der betyder tårnet" eller den ophøjede (kvinde)?
Alle fire evangelier beretter, at Maria Magdalene var blandt de allerførste vidner til Jesus opstandelse, og at hun senere fortalte om opstandelsen til de mandlige disciple, som endnu ikke havde hørt og set den opstandne Jesus og ovenikøbet heller ikke ville tro på hende?.
Ifølge Markus og Johannes var hun endda alene om at være den første til at møde den opstandne Jesus.
Flere steder, bl.a. i Pistis Sophia (filosofia), fremhæver Jesus Maria Magdalene som værende den, der er nået længst af alle disciplene af åndelig visdom, og efter Jesus død er det hende, der forkynder hans lære til de øvrige apostle. Derfor har hun senere fået titlen Apostlenes Apostel. I Maria Magdalen evangeliet fremstår hun som en særligt indviet discipel, og hun forkynder den lære for dem: Frelseren sagde, "All natur, alle formede ting, alle skabninger i........Maria svarede og sagde, "Det som er skjult for jer vil jeg give jer del i" idet hun forsatte!!......
Ifølge den romersk-katolske kirke var Maria Magdalene en skøge som Jesus jog syv dæmoner ud af, hvorefter hun angrede, salvede Jesus fødder og fik tilgivet alle sine 7 dødssynder.

Skøgen
 
I Lukas 7,36-50 salvede Jesus af en "kvinde, som levede i synd". Nogle mener, Det Nye Testamente giver grund til at tro, at Maria Magdalene var en skøge: Den kvinde som syv dæmoner var faret ud af nævnes med både navnet Maria og tilnavnet Magdalene, mens den kvinde, som salvede Jesus i farisæernes hus var Lazarus søster Maria
Joh.11,2.
Nogle påstår at Maria var søster til Lazarus og Martha, og nogle mener, at hun er den samme som Maria Magdalene.


En af de såkaldte kirkefædre, Hippolytos omtaler Maria Magdalene i sin kommentar til Salomos Højsang, ganske vist indirekte:
For det tilfælde at de kvindelige apostle betvivler englene, kom Jesus selv til dem, så at kvinderne kunne blive Jesus apostle og ved deres lydighed bøde for gamle Evas synd.

Han forsætter med at fortælle, hvordan Jesus viste sig for de mandlige apostle, der tvivlede på ham i første omgang og han sagde: "Det er mig, som viste mig for disse kvinder "og mig", der ønskede at sende dem til jer som apostel.

Højsangen 1,4:

Drag mig efter dig, kom, lad os løbe; kongen (Jesus) tog mig ind i sine kamre. Vi vil juble og glæde os i dig, prise din kærlighed fremfor vin. Med rette har kvinderne dig kær.
Min nardus spreder sin duft, mens kongen (Jesus) er til bords; min ven er mig en myrrapose, der ligger ved mit bryst.
Højs.1,12-13.

Filips - Evangeliet:

Og Frelseren ledsager Maria Magdalene. Kristus elskede hende højere end alle de andre disciple og plejede ofte at kysse hende på munden. De øvrige blev fornærmede over dette og udtrykte deres harme. De sagde til ham "hvorfor elsker du hende højere end alle os andre"?

Maria - Magdalene:

Og Peter sagde, "Talte Frelseren virkelig med en kvinde bag vores ryg"? Er det meningen vi skal lytte til hende. Foretrak han hende frem for os?" Og Levi svarede. "Peter, du har altid haft et voldsomt temperament. Jeg kan se at du kæmper mod kvinden som var hun en fjende. Hvis Frelseren betragtede hende som værdig, hvordan kan du så tillade dig at afvise hende? Frelseren kender hende uden tvivl rigtig godt. Derfor elskede han hende højere end os citat slut.

Kristus ændrede karakter?

Som opstandelsen gud låner Kristus et træk fra den ægyptiske gud Osirius - Serapis, idet fortællingen blev eksporteret til den katolske kirke i Rom 324 e.Kr., herved blev de gnostiske evangelier Thomas, Peter, Filip, Judas og Maria Magdalene tilsidesat og kom slet ikke med i Det Nye Testamente?
Men som der står skrevet, vil Jesus "Menneskesøn" opstå igen efter sin død, en profeti i Salme 16,10 - Opfyldelsen Matthæus 28,9-20 og vil fare op til himlen Salme 68,19 hvilket opfyldes i Lukas 24,44-51.

Hun ændrede verden og synet på Jesus Kristus.

Profeterne og loven

Mange kristne trossamfund i dag tror, at Moseloven er ophævet, fordi Jesus opfyldte loven ved at blive født uden Arvesynd af Jomfru Maria?

Jesus sagde til dem: "Dette er, hvad jeg sagde til jer, mens jeg endnu var hos jer: Alt det må opfyldes, som står skrevet om mig i Moseloven, hos profeterne og i salmerne.

Luk.24,44.

Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at ned, bryde, men for at opfylde den.

Thi sandelig siger jeg eder: før himmelen og jorden forgår, skal end ikke det mindste bogstav eller en tøddel af loven forgå - før det er sket alt sammen.

Derfor: den, der bryder et af de mindste blandt disse bud og lærer menneskerne således, han skal kaldes den mindste i Himmeriget; men den, der holder dem og lærer andre dem, skal kaldes stor i Himmeriget.

Matt.5,17-20.

Thi alle profeterne og loven har indtil Johannes kom, været "forudsigelser" profetier!!... Og om i vil tage imod det (skrifterne og loven), Johannes er profeten Elias Ånd, som skulle komme og ikke Jesus?

Matt.11,11-14 ; Malakias Bog 4,5 ; Matt.17,12 ; Luk.1,16-17 ; Mark.9,11-33.

Johannes 5,46

- skriver om sig selv: Thi hvis I troede Moses, ville I tro mig; thi om mig har han skrevet. Men tror I ikke hans skrifter, hvordan skulle I da kunne tro mine ord.

Joh.5,37-47 ; 1,15-18, og 45 ff.

Gethsemane Haven (Olivenlunden), hvor Jesus beder, og hvor englen kommer til ham, malet af den danske maler Carl Block 1834-1890

Maria Magdalen - verdens mest omdiskuteret kvinde.

Evangeliet Maria Magdalene er et af de mest kostbareste fund til dato af de 52 kosptiske papyrusruller som er gjort i Nag Hammadi i 1945 i Egypten og som opbevares i Bibliotekets Museum. Evangeliet er et såkaldt apokryfskrift, der ikke forekommer i Det Nye Testamentes kanoniserede dokumenter.
Den Maria som salvede Jesus fødder, har ikke været en fattig kvinde. I Lukas evangeliet 7,36-50 salves Jesus af en "kvinde, som levede i synd" og det er herfra, tanken om, at Maria, Lazarus og Marthas søster (som nogle tror er den samme som Maria Magdalene) var en skøge? Den kvinde som syv dæmoner var faret ud af nævnes med både navnet Maria og tilnavnet Magdalene (Luk.8,2), mens den kvinde, som salver Jesus i farisæernes hus er Lazarus`søster Maria.
Joh.12,3.

Tryk på linket og læs mere om Maria Magdalene her: "Maria Magdalene"

 

 

Denne side er slut og forsætter under Maria Magdalene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Madonna (italiensk): Jomfru Maria

Blev Jesus født af en jomfru?

Siden Jesus blev født, er der hersket stor forvirring med hensyn til de 3 forskellige Mariaèr, der omtales i Bibelen Det Nye Testamente og i de oldkristne apokryfiske tekster (skjulte) som ikke blev kanoniseret i år 325 e.Kr.
Det tidligste kendte portræt af Maria Magdalene stammer fra omkring 240 e.Kr. Hun vises på et farverigt vægmaleri, som blev opdaget i 1929 ved Eufratfloden Dura i Syrien, da hun kommer til Jesu grav. Maleriet bærer titlen "myrra bærer", en kvinde som bl.a. salvede de døde. Hun salver også Jesus med en meget kostbar salve for at berede hans jordefærd.
Jesus fødsel og død havde en lav priotet i billedkunsten i de første århundrede, måske p.g.a. det politiske oprør med jøderne og romerne inklusiv inkonklasme indtil det 5. århundrede.
Portrætterne af Jesus viste ham generelt som den "gode hyrde" - en glatbarberet ung mand med langt hår, der underviste, helbredte de syge eller var sammen med sine disciple. Det har derfor haft stor betydning, at èt af de i kristen sammenhæng ældste kendte billeder over jorden måske slet ikke forestiller Jesus, men derimod Maria Magdalene?
Hvem var hun oprindeligt? Spørgsmålet blev aktualiseret af Dan Browns populærvidenskablige bestseller Da Vinci-mysteriet. Der er en lang tradition for, at Maria Magdalene var protistitueret. Hvad siger kilderne? Var hun skøgen, der blev apostel eller var det omvendt?
I Da Vincimysteriet sammenkobles Maria Magdalene uløseligt med forfatterens centrale spørgsmål: Var Maria Magdalen virkelig gift med Jesus "Det hellige blod" og fødte hun hans barn, nemlig en pige ved navn Sarah, som bliver stammoder til et helt dynasti af Davids slægt. Bortset fra Jomfru Mari, er Maria Magdalen den eneste kvinde der nævnes i alle fire af Bibelens evangelier.
I begyndelsen virker Maria Magdalenes rå tiltrækningskraft gådefuld, især da hun knabt nok er omtalt i Det Nye Testamente. I Markusevangeliet kap.16.9 og Lukas 8.2 bliver Maria Magdalene helbredt af Jesus for syv onde ånder. Hun var også den der kom til Simeon`s hus med en alabast krukke, hvorfra hun salvede Jesus "Kristus" hoved og fødder (Mark.14.3-9, Joh.11,2 ; 12.3-8). Hvordan kan det være, at kristne gennem to årtusinde har ignoreret det faktum, at ordet Kristus betyder "blev salvet af en" med "Helligånd", og har skubbet den kvindelige apostel i dette ritual ud i et mørkt afkroget hjørne? 
Maria Magdalen var jo den første af Jesus skare der fulgte ham, stod ved hans grav og så den opstandne Jesus (Joh.20 ; Mark.16.16.9 og Matthæus 28.

I kirkekunsten vises hun med en salvekrukke, fordi hun påskemorgen den 3. dag gik til graven for at salve Jesu lig. Hun var ikke kun det første kvindelig vidne, men det første menneske der så ham, efter han stod op af graven.
Katharerne der udgjorde 5 millioner kristne og som levede i det første årtusinde e.Kr. fra det 11-århundrede fravalgte de tre evangelier Matthæus, Markus og Lukas-evangeliet, fordi de fattede mistanke om, at disse evangelier var blevet forfalsket?
Mariakulten var nemlig ganske ukendt i den ældste kristne kirke, idet man kun kendte gnostikernes evangelier: Maria magdalene, Thomas, Judas, Peters Evangeliet m.fl.. Maria-kulten savner ikke blot begyndelse i skriften, den står i åben modstrid til den, idet Jesus blev født af en jomfru, som slet og ret ikke kan lade sig gøre?
  
   
  

Der hersker ingen tvivl?

Der sker stadig mirakler i Jomfru Marias Hus!!...

Apostlen Paulus gør mirakler i Efesos i Lilleasien

Efesos i Lilleasien - Tyrkiet, en rig oldtidsby af stor kristen og religiøs betydning, den mest velbevarede af de Ionisk - hittetiske byer. Efesos startede som et kultsted for den anatolske frygtbarhedsgudinde Kybel, som blev erstattet af ionernes tilsvarende gudinde Artemis ca. 1000 f, Kr., idet byen voksede op omkring templet jvf.
Ap.G.19,24-41.

Efesos blev hovedstad i den romerske provins, Lilleasien, hvor der på kejser Augustus tid boede 300.000 mennesker.
Apostlen Paulus boede her i flere år og prædikede i amfiteatret om "Den Ubesmittede" Jomfru Maria og Helligånden. Johannes, havde også boet i Efesos. I provincen Selcuk, som Efesos grænser op til, ligger Johanneskirken, som er opført over apostlen Johannes Markus grav. Graven var en vigtig kristen helligdom som blev besøgt af utallige pilgrimme i midelalderen.
I Apostlernes Gerninger fortælles det, at medens Apollos var i Korient, skete det, at Paulus, efter at været rejst gennem de højtliggende landsdele i Lilleasien - Tyrkiet, kom ned til Efesos.
Ap.G.19,1-17.
Der traf han nogle disciple og spurgte dem: "Fik I Helligånden, da I kom til troen?"" De svarede: "Vi har ikke engang hørt, at der er en Helligånd."
Han spurgte så: "Hvilken dåb blev I da døbt med?" De svarede: "Med Johannes dåb."
Da sagde Paulus: "Johannes døbte med omvendelses-dåb, og han sagde til folket, at de skulle tro på den, som kom efter ham, det vil sige: på Jesus  og hans mor Maria.
Matt.3,11.
I Jomfru Marias Hus ved ruinbyen Efesos i Lilleasien kommer kristne fra hele verden og muslimer fra Tyrkiet for at bede om frugtbarhed og helbredelse på stedet. De tror på det "Hellige vand" for stedet er helligt, og i nærheden kan man  drikke vand af kilden "Helligion", som den hellige jomfru formentlig selv drak af.
Jeg døber jer med vand til omvendelse, siger Johannes, men han, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at tage hans sko af; han skal døbe jer med Helligånd og ild (vandets og ildens engle).
Øksen ligger allerede ved roden af træerne; så skal da hvert træ, som ikke bærer frugt, hugges om og kastes i ilden.
Matt.3,10.

Josef`s historie fundet i Keopspyramiden`s kormkammer skrevet på hieroglyffer

Forsætter her:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sønadg d.24. og sidste søndag i advent kan du læse dele af denne beretning

CELLEVÆKST

Krigen mod kræften og sejren over den.

Artiklen er fra hæftet NY TID OG VI nr. 4 1957

 

Axel O. Hansen var Danmarks dygtigste naturlæge til dato og med sit store kendskab til øjendiagnose, som han stillede for enhver sygdom!!..I dag bruger man scanner på hospitalet, men dengang brugte Axel O. Hansen sin fantastiske evne øjendiagnose.

Og alle Guds engle skal tilbede Jesus Kristus og tro på Johannes Døberens budskab!!....

Jeg er englen Gabriel?

I mit første skrift siger Lukas jeg  fortalte dig "Teofilus", om alt, hvad Jesus gjorde og lærte fra begyndelsen af og indtil den dag, da han blev optaget til Himmelen, efter at han ved Helligånden havde givet sine befalinger til apostlene, som han havde udvalgt sig.
Ap.G.1,1-2:

Og han sagde til dem: "Således står der skrevet, at Kristus" skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og at der i hans navn skal prædikes omvendelse til syndernes forladelse og begyndes fra Jerusalem. I skal være viderner om dette, så har også jeg besluttet nøje at gennemgå det alt sammen forfra og derefter nedskrive det for dig i rækkefølge, højædle Teofilus, så du kan lære at kende, hvor pålidelige de ting er, hvorom du er blevet undervist:

Teofilus (græsk mandsnavn); Theophilus sammensat af theos "gud" og Philos "kærlighed. Navnet betyder enhver, der elsker Gud eller "Guds kærlighed".
Luk.1,1-3.

På den tid, da Herodes var konge i Jødeland, levede der en præst ved navn Zakarias og på herbraisk: "Zakarja", som hørte til Abijas skifte; hans hustru var af Arons døtre, og hendes navn var Elisabet.
1. Krøn.24,10 ; 2. Krøn24,20.

Ifølge overleveringen og Ny Testamente var Maria, Jesu moder, datter af Eli, selvom Lukas i Jesu slægtsregister anfører hendes mand, Josef, som søn af Eli. Ifølge overleveringen hed Elis hustru og Marias moder Anna, og Annas søster havde en datter der hed Elisabet, som var moder til Johannes Døber. Hvis dette er rigtigt, var Elisabet Marias kusine. Bibelen siger selv at Maria var beslægtet med Elisabet, der var "en af Arons og Moses" søster og altså hørte til Levis stamme.
Luk.3,23 ; Luk.1,5,36

Altså må Jesus begivenhed, korsfæstele, død og begravelse have fundet sted langt tid før kristendommens begyndelse og vor tidsregning, idet jøderne sagde til ham: "Du er ikke halvtreds år endnu, og du har ikke set Abraham!"
Jesus siger til dem: "Sandelig og retfærdig siger jeg jer: før Abraham blev til, er jeg." Altså var Jesus født forlængst, idet Johannes siger om ham: Jeg er Davids rodskud og æltning, jeg er den strålende morgenstjerne.
Åb.22,16 ; Åb.1,1 ; 2,28 ; 5,5 ; Rom.15,12 ; Es.11,1-10 ; Joh.8,57-58 ; Joh.1,1,15,30-34.

Zakarias og Elisabet var begge retfærdige for Gud og levede ulastelig (asketisk) efter alle Herrens bud og forskrifter.
1. Mos. 26,5-7.

Men de var barnløse, thi Elisabeth var ufrugtbar; og de var begge højt oppe i årerne.
Luk.16-7
Englen Gabriel lovede Zakarias og hans hustru en søn.
Luk.1,1-22.

Og da Zakarias så Herrens engel, stående ved højre side af røgelsesaltret, blev han forfærdet og grebet af frygt.
Men englen sagde til ham: "Frygt ikke, Zakarias! thi din bøn er hørt, og din hustru Elisabet skal føde dig en søn, og ham skal du give navnet Johannes (Døberen).
Han skal blive dig til glæde og fryd, og mange skal glæde over hans fødsel; thi han skal blive stor i Herrens øjne. Vin og stærk drik må han ikke drikke, og allerede fra moders liv skal han være fyldt af Helligånden, og mange af Israels børn skal han omvende til Herren (Jesus) deres Gud.
Malakias 3,1 ; Luk.1,14-16 ; Luk.7,33-35.

Selv skal han gå foran ham i Elias ånd og kraft for at vende fædrenes hjerter til børnene og de genstridige til retfærdiges sind, så han kan berede Herrens et velskikket folk".
Luk.1,17

Zakarias sagde til englen: "Hvordan skal jeg få vished om dette? jeg er jo gammel, og min hustru er højt oppe i årerne."
Luk.1,18 ; 1.Mos.17,17.

Da svarede engelen og sagde til ham: "Jeg er Gabriel, som står for Guds åsyn, og jeg er sendt hid for at tale til dig og bringe dig dette glædebudskab.
Åb.8,2 ; Dan.8,6 ; 9,2

Og se, du skal blive stum og ikke kunne tale før den dag, da dette sker, fordi du ikke troede mine ord, som dog skal gå i opfyldelse, når deres tid er inde".
Imidlertid stod folket og ventede på Zakarias, og de undrede sig over, at han blev så længe i templet.  Og da han kom ud, kunne han ikke tale til dem¨. Så forstod de, at han havde haft et syn i templet; og han gjorde tegn til dem og blev ved at være stum. Og det skete, da hans tjeneste dage var omme, vendte han tilbage til sit hjem?
Nogen tid derefter blev hans hustru Elisabeth frugsommelig, og hun lod sig ikke se i fem måneder, idet hun tænkte:
"Det er Herren, som har gjort således mod mig i disse dage, da han nådigt har sendt mig for at borttage min skam (gravid) iblandt mennesker"
Luk.1,24-25.

I Lukasevangeliet kap.1,79 er der en interessant og betydningsfuld afvigelse, som må opfattes som et bevis på, at der mangler noget i skriften og som er fundet i et apokryf Essener-evangeliet, et trossamfund Johannes Døberen tilhørte.
Hos Lukas står der i kap.1.80, at "barnet d.v.s. Johannes Døberen) voksede op og blev styrket i ånden, og han var i ørkene (på bjerget Masada) indtil den dag, da han trådte frem for Israel.
Her fortæller det fundne apokryf, at Elisabeth blev bange, da hun hørte, at Maria (Jesus moder) var flygtet til Ægypten, derfor tog Elisabeth også sin søn, Johannes, og flygtede op i bjergene med ham. Nu kom imidlertid Herodes`soldater til Zakarias i templet og spurgte efter hans søn, der jo også skulle dræbes lige som Jesus. Og Zakarias svarede:
"Jeg er Herrens tjener og opholder mig altid i templet. Jeg ved ikke, hvor han er."  Og atter sendte Herodes bud til ham og spurgte. "Sig mig ærligt, hvor er din søn? Ved du ikke, at dit liv er i fare?" Og Zakarias svarede og sagde: "Min Gud er mit vidne!
Om du udgyder mit blod, skal Gud modtage min ånd, thi du udgyder en uskyldigs blod."

Tredje søndag i advendt er med Johannes Døberens far, Zakarias der synger som om Han allerede er kommet: Gud har forlængst besøgt sit folk (jøderne).

Zakarias fra Det Nye Testamente besad embedet som præst lang tid før "Jesus begravelse, død og opstandelse" og gjorde tjeneste i templet i Jerusalem, men blev dræbt mellem templet  og alteret.
Matt.23,35-39 (Luk.11,49-51)

Det var Gud der opdagede, Haggaj og Zakarias, mænd af mindre vingefang end de andre profeter, men de var rette mænd til øjeblikkets gerning, så de gav folket modet tilbage, så templet i Jerusalem kunde indvies i 515 f.Kr.
Jesus siger i Mattæus 23,28 om profeten Zakarias:

Vent jer, I skriftkloge og farisæere, I hyklere! thi I bygger gravmæler over profeternes blod. Altså giver I jer selv det vidnesbyrd, at I er børn af profeternes mordere.
I slanger, I øgleunger! hvordan kan I undgå at dømmes til Helvede?
Matt.23,23-35.

Derfor: se, jeg sender til jer profeter og vise og skriftkloge; nogle af dem vil I dræbe og korsfæste, og nogle af dem vil I piske i jeres synagoer og jage fra by til by (og ud i bjergene)?,
for alt det retfærdige blod, som er udgydt på jorden, skal komme over jer fra den retfærdige Abels blod og til blodet af Zakarias, Barakias søn som I slog ihjel mellem templet og altret.
Retfærdig siger Jesus: alt det skal komme over denne slægt. Jerusalem, Jerusalem! du, du som ihjelslår profeterne og stener dem, der er sendt til dig! hvor ofte har jeg ikke villet samle dine børn, som hønen sammler sine kyllinger under sine vinger og I vil ikke.
Se jeres hus bliver forladt og overladt til jer selv i ruiner!
Thi jeg siger jer: fra nu af skal I ikke se mig, før den tid kommer, da I siger: "Velsignet være den, som kommer, i Herrens navn!"
Luk.23,34-39 ; 24,1-16 (læg mærke til sidste vers 16)?

I det apokryfiske skrift fra Essæerne.evangelium står der følgende om Zakarias:
"Hvis du (Herodes) udgyder mit blod, skal Gud modtage min ånd, thi du udgyder en uskyldigs blod". Og de dræbte Zakarias i templet mellem de Allerhelligste og altret, og folket fik meddelse herom ved en røst, der råbte: "Zakarias er blevet dræbt, og hans blod skal ikke afvaskes, før hævnen er kommet".
Ap.G.21,38-40.
Og nogen tid efter trak præsterne i jerusalem lod imellem sig, og loddet faldt på Simeon, der blev hans efterfølger.
I de kanontiserede 4 evangelier, Matthæus, Markus, Lukas og Johannes mangler denne beretning om mordet på Zakarias i templet? Nogle mener, at teksten er fjernet  (raderet). Om det er sket da man kanoniserede evangelierne i år 423 e.Kr. ved koncilet vides ikke?

Zakarias tempelpræsten trådte første gang frem 520 f.Kr. og virkede samtidig som profeten Haggaj.
Haag. 1,1-10

I den ottende måned i Darius andet regeringsår kom Herrens Ord til præsten Zakarias, en  søn af Berekja, en søn af Iddo, således:
Herren var fuld af vrede imod deres fædre. Men sig til dem: Således siger "Hærskares Herre": Vend om til mig, lyder det fra Hærskares Herre, så vil jeg vende om  til  dig, siger Hærskares Herre.
Vær ikke som eders fædre, til hvem de tidligere profeter talte således: Så siger Hærskares Herre: Vend om fra eders onde veje og onde gerninger! Men de hørte ikke og ænsede mig ikke, lyder det fra Herren.  
Zak.1,1-4 ; Es.31,6 ; Jer.25,3 ff ; Joel 2,12-14.

Vend om fat et andet sind til mig, lyder det fra Hærskares Herre, så vil jeg vende om til dig, siger Hærskares Herre, som er Guds navn. Thi slagtoffer har du ikke behag, og gav jeg et brændoffer, vandt det dig ikke.
Sl.51,18-19 ; 40,7-9 ; Hebr.10,7-18 ; Es.1,8-11 ; Amos 5,21-25 (Ap.g.7,41-42): 5. Mos 4,19.

Havde ikke Hærskares Herre levnet os en rest, da var vi som Sodoma, ligned Gomora
Es.1,9 ; Rom 9,29:
Lån øre til HERRENS ord, I sodoma-dommere, lyt til vor Guds (Hærskarernes Herre) og Jesus åbenbaring, du gomorafolk!
Hvad skal jeg med alle eders slagtoffer? siger HERREN (Jesus); jeg er mæt af vædderbrændoffer, af fedekalves fedt, har ej lyst til blod af okser og lam og bukke.
Es.1,10-11-13 ; Hos.8,13
Bragte I mig slagtoffer og afgrøde offer i de fyrretyve ørkenår, ind i Israels hus (teltet)?
Amos 5,21 ; ApG. 7,42 ; 4. Mos.11,1-35 ; 4. Mos.21,4-6 ;
Gå hen og lær, hvad de ord betyder: Barhjertighed vil jeg, ej slagtoffer.
Matt.9,13-15. Tryk på linket: www.vitanyhed.dk/12158284 
og vend tilbage til denn side:

Thi det er umuligt, at blod af tyre og bukke kan borttage synder. Derfor siger han (Kristus), da han træder ind i verden: "Thi slagt- og afgrøde-offer havde du ej lyst til, men et legeme beredte du mig; i brænd- og syndoffer fandt du (Gud) Hærskarers Herre ikke behag.
Da sagde jeg: "Se, jeg er kommen (i bogrullen er der skrevet om mig) for at gøre din vilje, mi Gud.
Hebr.10,4-18 ; Åb.6,14 ; Matt.6,7-18.

Jeg biede trolig på  Herren.
Sl.96,1-13 ; Åb.5,9 ;14,3-20.

For de kristne blev HERREN det navn, man gav Jesus for at tilkendegive hans guddommelighed, og det erstattes ofte i hedningekristne kredse med den af de jødekristne for betegnelsen Messias (Kristus). Hos Paulus betyder Herren i almindelighed Kristus.
Fil.2,9 ff. ; 1 Kor.8,5 ; Ap.G.2,36 ; 1. Kor.12,3 ; Rom.10,9 2. Kor.4,5-7 ; Ap.G.25,26.

Jehovas Vidner er gået helt galt i byen og tilsidesætter Jesus som Herren= Gud og i stedet bruger de overalt i deres raderet bibel navnet Jehova, der er jødernes Gud?                  

Se, jeg sender min engel, og han skal bane vej for mit åsyn; og til sit tempel kommer i et nu den Herre (Jesus) I søger, og pagtens engel, som I længes efter; se han kommer, siger Herskares Herre:
Es.40,3: I ørkenen råber en røst: "Ban Herrens vej, jævn i det øde land en højvej (Borgen Masada) for vor Gud (Jesus)!
Mal.4,5: Se, jeg sender eder profeten Elias, før Herrens store og frygteligste dag kommer.
Mal. 4,6: Han skal vende fædrenes hjerte til sønnerne og sønnerne til fædrene, at jeg ikke skal komme og slå landet med band.
Matt.11,4-10: Da de nu gik bort, gav Jesus sig til at tale til folkeskarerne om Johannes: "Hvorfor gik i ud i ørkenen? for at se et rør, som svejer hid og did for vinden (Romernes tovværk og kasteskyts foran borgen Masada)?
Nej hvorfor gik i ud? for at se et menneske, klædt i bløde klæder?
Se, de som går med bløde klæder, er i kongernes slotte. Nej, hvorfor gik I ud? for at se en profet? Ja, jeg siger jer, endnu mere end en profet.
Han er den, om hvem der står skrevet: "Se, jeg sender min engel for dit åsyn, han skal bane din vejforan dig.
Mark.1,2: Som, der står skrevet hos profeten Esajas og Markus: Dette er begyndelsen til evangeliet om Jesus Kristus, Guds Søn: Se, jeg sender min engel for dit åsyn, han skal bane vej for dig; der er en røst af en, som råber i ørkenen: Ban Herrens vej, gør hans stier jævne!" - thi således fremstod Johannes Døberen og prædikede omvendelsesdåb til syndernes forladelse (ikke Jesus): Ap.G.13,24 : 19,4.
Luk.1,76: Og du barnlille "Johannes" som blev kaldt Døberen! skal kaldes den Højeste profet; thi du skal gå foran Herren for at bane hans veje, og lære hans folk at kende frelsen (Jesus) ved deres synders forladelse.
For i de dage fremstår Johannes Døber og prædiker i Judas ørken (ved borgen Massada) og siger:
"Omvend jer, thi Himmeriget er kommet nær."
Thi han er den, om hvem der er talt ved profeten Esajas, som siger: "Der er en røst af en, som råber i ørkenen: "Ban Herrens vej (Jesus), gør hans stier jævne!" 
Johannes havde klæder af kamelhår og læderbælte om livet; hans føde var "vegetarisk" og ikke græshopper (oversættelsesfejl) og han levede af vilde biers (lyng og bjerg honning).
Og fra Johannes Døbers dage indtil nu tages Himmeriget med storm, og de, der stormer det, river det til sig.
Thi alle profeterne og loven har profeteret indlit Johannes.
Og - om I vil tage imod det - han  er Elias, som skulle komme (ikke Jesus), men Johannes i Jesu Kristi Ånd.
Den, som har øren, han høre.
Matt.11,12-15 ; Matt.3,1-6. 
................................................................

Thi alle profeterne og loven har profeteret indtil Johannes.
Og - om I vil tage imod det - han er "Elias", som skulle komme (og ikke Jesus)?
Matt.11,13-15.
Og disciplene spurgte Jesus (i ånden) og sagde: "Hvorledes kan da de skriftkloge sige, at Elias først må komme?" Han svarede og sagde: "Elias skal komme og genoprette alt;
men jeg siger jer: Elias er allerede kommen, og de kendte ham ikke, men gjorde med ham, hvad de ville; således skal også Menneskesønnen lide ondt af dem."
Da forstod disciplene, at det var om Johannes Døber (som var inkarneret) han havde talt til dem.
Selv skal han (Johannes) gå foran (Jesus) i Elias ånd og kraft for at vende fædrernes hjerter til børnene og de genstridige til retfærdiges sind, så han kan berede Herren et velskikket folk.
Matt.11,12-15 ; Luk.1,13-17 ; Matt.17,5-13.
Se, jeg sender eder profeten Elias, før HERRENS store  og frygtelige dag kommer.
Han skal vende fædrernes hjerte til sønnernes og sønnernes til fædrerne, at jeg skal komme og slå landet med band.
MALAKIAS BOG 4,5-6 ; Luk.1.16.

Tryk på linket: www.vitanyhed.dk/12158266
og vend tilbage til denne side!!....


Luk.3,2: - mens Annas og Kajfas var ypperstepræster, da kom Guds ord til Johannes, Zakaria`s søn i ørkenen. Og han gik ud i hele egnen omkring Jordan og prædikede omvendelsesdåb til syndernes forladelse, som der står skrevet i bogen med profeten Esajas taler: "Der er en røst af en, som råber i ørkenen: Ban Herrens (Jesus) vej, gør hans stier jævne.
Ap.G.13,24: Allerede før Jesus fremtræden havde Johannes prædiket omvendelse for hele Israels folk.
Ap.G.19,4: Da sagde Paulus: "Johannes døbte med omvendelsens-dåb, og han sagde til folket, at de skulle tro på den, som kom efter ham, det vil sige; på Jesus.
Ap.G.13,25: Og da Johannes var ved at fuldende sit livsløb, sagde han: "Jeg er ikke den, I anser mig for at være (Jesus). Men se, efter mig kommer en, hvis skobånd jeg ikke er værdig til at løse.
Luk.3,15: Da folket var i forventning, og alle tænkte i deres hjerter, om ikke Johannes skulle være Kristus, så tog Johannes til orde og sagde til alle: "Jeg døber jer med vand; men han kommer, som er stærkere end jeg; jeg er end ikke værdig til at løse remmen på hans sko; han skal døbe jer med Helligånd og ild (Jesu Ånd).
Joh.1,25-26: Og de spurgte ham og sagde til ham: Hvorfor døber du da, hvis du hverken er Kristus eller Elias eller en profet?" Johannes svarede dem og sagde: Jeg døber kun med vand; midt iblandt jer står en I ikke kender (Kristi Ånd).
Ap.G.11,14-16: Han skal tale ord til dig, hvorved du og hele dit hus skal blive frelst. Men da jeg begyndte at tale, faldt Helligånden på dem ligesom på os i den "første tid". Da kom jeg Herrens ord i hu, hvorved han sagde: "Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånden.
Ap.G.1,5-9: Medens de nu var samlet, spurgte de Jesus og sagde: "Herre! er tiden nu kommet, da du vil genoprette Riget for Israel?"
Da svarede (Jesu Kristi Ånd) dem: "Det tilkommer ikke jer at kende tider eller timer, som Faderen har fastsat af egen magt.
Men når Helligånden kommer over jer, skal I få kraft; og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Sameria, ja, indtil verdens ende.
Og da han havde sagt dette, løftede han op, og en sky tog ham bort (Kristi Ånd) fra deres øjne.
Derfor bør en af de mænd, som fulgte med os i hele den tid, da Herren Jesus gik ind og ud hos os (inkarnation), lige fra Johannes dåb indtil den dag, da han blev optaget fra os (reinkarnation) - en af dem og bør sammen med os være vidner om han opstandelse.
Ap.G.10,37: I kender det budskab, som har lydt over hele Jødeland, og som begyndte fra Galilæa efter den dåb, Johannes prædikede, det om Jesus fra Nazaret, hvordan Gud salvede ham med Helligånd og "kraft", ham, som drog omkring og gjorde vel og helbredte alle dem, der var overvældet af Djævlen, thi Gud var med ham; og vi er vidner både i Jødeland og i Jerusalem, han, som de slog ihjel ved at hænge ham op på et træ. Ham opvagte Gud på den tredje dag (søndag) og lod ham blive åbenbaret ikke for hele folket, men for os, der forud af Gud var udvalgt til vidner, og som spiste og drak sammen med ham, efter at han var opstået fra de døde.
Mark.1,14: Men kort efter at Johannes var sat i fængsel, drog Jesus til Galilæa og prædikede Guds "fredsevangelium" (Ef.6,15 og Ap.G.10,36), idet han sagde: "Tiden er inde, og Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på dette "Fredens Evangelie" (skrevet af Johannes Markus)?
Matt.3,1: Det var i de dage Johannes fremstår og prædiker i Judæas ørken ( ved borgen Massada - Qumran) og siger: "Omvend jer, thi Himmeriget er kommet nær. Thi han er den, om hvem der er talt ved profeten Esajas, som siger "Der er en røst af en, som råber (Johannes) i ørkenen: "Ban Herrens (Jesus) vej, gør hans stier jævne!" ( står også skrevet i Dødehavsrullerne)?
Joh.1.32: Og Johannes vidnede og sagde: Jeg har set Ånden dale ned fra Himmelen som en due (med et olivenblad i næbet), og den blev over ham. Og jeg "kendte ham ikke", men den, som sendte mig (Gud Fader) for at døbe med vand, han havde sagt til mig: "Den, du ser Ånden dale ned over og bliver over, han er den, der døber med Helligånds (kraft, salvet med olie).
Matt.21,25-32: Johannes dåb, hvor stammede den fra? Fra Himmelen eller fra mennesker?" De talte indbyrdes om det og sagde: "Svarer vi: "Fra Himmelen, så vil han spørge os, "Hvorfor troede I ham da ikke?
Matt.21,32: Thi Johannes kom til jer og lærte jer retfærdighedens vej (moralsk livsførelse) den af Gud - og I troede ham ikke, men toldere og skøger troede ham; og skønt I så det, fortrød I det dog ikke bagefter, så I troede ham.
Ap.G.3,10: Fat derfor et andet sind og vend om, så jeres synder må blive udslettede (sygdom m.m.).
Ap.G.2,36: Så skal da hele Israels hus vide for vist, at den Jesus som I korsfæstede ham har Gud gjort både til Herre og Kristus.
Ap.G.2,38: Peter sagde til dem: Omvend jer og lad jer døbe i Jesus Kristi navn, så skal I få "Helligånden som gave".
Ap.G.8,14: Da apostlene i Jerusalem hørte, at Samaria havde taget imod Guds ord, sendte de Peter og Johannes derhen, og da de var kommet derhen, bad de dem om, at de måtte få "Helligånden";
"thi den var endnu ikke faldet på nogen af dem;
men de var blot døbt i Herren Jesu navn.
"Så lagde de hænderne på dem (og blev salvet med olie) og de fik Helligåndens (kraft)"?
Ap.G.19,2: Der traf han nogle disciple og spurgte dem: "Fik I Helligånden, da I kom til troen? "De svarede: "Vi har ikke engang hørt, at der er en Helligånd".
Joh.7,39: Det sagde han om den Ånd, som de, der troede på ham, engang skulle få; thi Ånden var endnu ikke kommen, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort.
Joh.16,7: Thi hvis jeg ikke går bort, kommer Talsmanden (Helligånden Ap.G.14,26) ikke til jer; men når jeg går herfra, så vil jeg sende ham til jer.
Joh.15,26: Når Talsmanden "Helligånden" (Guds kraft) kommer, som jeg skal sende jer fra Faderen, sandhedens Ånd, som udgår fra Faderen, så skal han vidne om mig; men også I skal være vidner; thi I har været med mig fra begyndelsen.
Ap.G.5,31-32: Ham har Gud med sin højre hånds (kraft) ophøjet til fører og frelser for at give Israel omvendelse og syndernes forladelse. Og vidner om disse ting er vi og Helligånden, som Gud har givet dem, der adlyder ham.
Ap.G.2,4: Og de blev alle fyldt med Helligånd, og de begyndte at tale i andre tungemål, efter hvad Ånden indgav dem at forkynde.
Mark.16,17: Og disse tegn skal følge dem, der tror: i mit navn skal de uddrive onde ånder: de skal tale med nye tunger; de skal tage på slanger, på "syge skal de lægge hænder", og de skal blive raske".
Det var i kraft af Helligånden, at Jesus udførte sine undergerninger - f.eks. når han uddriver onde ånder. At det sker ved "Helligånden kraft" ses tydeligt i Mattæus 12,28, hvor han diskuterer med farisæerne: "Men hvis det er ved Guds Ånd, at jeg uddriver dæmoner, så er Guds rige kommet til jer".
"Det skal ske i de sidste dage, siger gud: Jeg vil udgyde min Ånd over alle mennesker (Ap.G.2,17-18): Og jeg vil lade det ske undere oppe på himmelen og tegn nede på jorden, blod og ild og rygende damp.
Peter sagde til dem: "Omvend jer og lad jer døbe hver især (ikke kollektiv barnedåb), men med åndsdåben i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få "Helligånden" som gave (Ap.G.2,38).
Hvis et barn virkelig havde fået Helligånden ved sin dåb, hvorfor bliver det så syg og dør? Helligånden "Åndsdåben" som desciplene udførte er noget helt andet end barnedåb, som kirken misbruger som et ritual og ikke den rigtige "Helligånd som en gave" jvf. Markus 1,8 ff.


Og medens han om englene siger: "Sine egne gør han til vinde (luftens engle) og sine tjener til ildsluge (ildens engle), siger han om Sønnen (Jesus): "Din trone, oh Gud! står i evighed fast, og retfærds stav er din kongestav. Og når han igen lader sin førstfødte komme til jorderig, siger han: "Og alle Guds engle skal tilbede ham" (Jesus). Og til hvem af englene har han nogen sinde sagt: "Sæt dig ved min højre hånd, til jeg får lagt dine fjeder som en skammel for dine fødder?" Er de ikke alle "ånder" i Guds tjeneste, som sendes ud til hjælp for deres skyld, der skal arve frelse? (
Hebræerne 1,6-14.)

HERREN`s engle slår lejr om dem, der frygter ham, og frier dem.
(Salm.34,8.

HERREN, er min tilflugt og den højeste tog du til bolig. Der times dig intet ondt, dit telt kommer plage ej nær; thi han bryder sine engle at vogte dig på alle dine veje; de skal bære dig på deres hænder, at du ikke skal støde din fod på nogen sten; du skal træde på slanger og øgler, trampe på løver og drager (Satan
). Salm. 91,9-16.

Så kom Fristeren (den gamle slange af dage) til ham og sagde: "Hvis du er Guds Søn, så sig, at stenene dèr skal blive til brød". Men Jesus svarede og sagde: "Der står skrevet: Mennesket skal ikke leve af brød alen, men af "hvert ord", som udgår af Guds mund . (Matt.4,1-6 ; 5.Mos.8,1-3)

Tryk på dette link: og hør resten af historien om klippefæstningen Masada sidst på siden!!...
 

Julehygge for børn og ikke voksne?

Præsterne og lægerne, som skulle vejlede mennesket til at leve et langt sundt liv har glemt og meddele, at vi voksne er til for Guds skyld og ikke omvendt. Gud - Menneskesønnen Jesus Kristus kommer ikke til os for at gøre det godt igen efter barnedåben, det er os der skal komme til ham og høre hans ord, så vi  forstår bibelen, som den er skrevet.
Talrige julefrokoster, har splittet mange familier ad, særlig børn ved juletid p.g.a. ædegilde, druk, sprut, hor, så der hverken var til dagen og vejen for familien Danmark.

Juleeventyret i H.C. Andersens den lille pige med svovlstikkerne, ligner for nogle børn, når det hele bliver brast for dem? Når julegaverne og julemaden bliver skrumpet ind til ingenting forvandles julehyggen? Oprindelig er julen en glædens fest for børn, men når far eller mor glemmer børnene går det hyggelige julebudskab ud over hyggen og bliver til uhygge, måske bliver det for altid i børnenes bevidsthed. Her fortolkes det oprindelige glædelige budskab om Maria Magdalene-evangeliet - Jesus apostel.

2021 byder på en helt ny tidsalder

Ifølge mytologien, middelalderens folketro er naturånderne de fire elementer; jorden, ilden, vandet og vinden (luftens engle). De er beskrevet i Bibelen det Ny Testamente som "MAGTER" og myndigheder. Disse fire naturånder kaldes også elementånder og er omtalt i Paulus breve - troende ånder eller herskere eller magter eller myndigheder: Ja mig, den allerringeste af alle hellige, blev den nåde givet at forkynde hedningerne "Fredsevangeliet" om Kristi uransagelige rigdom og at oplyse, hvorledes den frelseplan er, der fra evighed har ligget gemt som en hemmelighed hos Gud alle tings skaber, for at Guds visdom nu i al dens mangfoldighed skulle gives til kende for magterne og myndighederne i den himmelske verden:
Efeserne 3,8-19
 
Men visdommen ovenfra er først og fremmest ren, dernæst fredselskende, mild, hensynsfuld, fyldt med barmhjertighed og gode frugter, fri for partiskhed osv..
Jakob 3,17

Da Jesus hørte det, sagde han: "De raske har ikke brug for læge, men de syge.
Gå hen og lær, hvad de ord betyder: "Barmhjertighed vil jeg, ej slagtoffer; thi jeg er ikke kommen for at kalde retfærdige, men synder."
Derpå kommer Johannes disciple til ham og siger: "Hvorfor faster vi og farisæerne, men dine disciple faster ikke?
Hvis man har lidt forståelse for retorik, så er denne udtalelse modsigende, idet man ikke kan være disciple og så faste? Bibelen er fyldt med retorik vi almindelige mennesker ikke forstår!!.....Bibelen er en lukket bog, der kun kan åbnes af Jesus disciple.................Da svarede Jesus dem?
Matt.9,15 ;
 
Så stå da med sandheden spændt som bælte om jeres lænder, og iføte "retfærdigheden som brynje",
tag som sko på jeres fødder villighed til at forkynde "Fredens Evangelium", og som har været skjult i 2000 år af kirken?                
Efeserne 6,14-15
 
 
NB! Husk og vend tilbage til denne side, når du har klikket på den nederste linje og har læst dele af "Fredens Evangelie"!!... 

Tryk her og læs: Munke og lægeurter
 

Blev Jesus korsfæstet død og begravet?

Her siger Lukas, der skrev Apostlenes Gerninger kapitel 13,22:

Da stod Paulus og slog sig til lyd med hånden og sagde: "Israelitiske mænd og I andre, som frygter Gud (loven om spisevaner, sabbatsregler og dem som giver almisser), hør på mig.

Dette folks Gud, Israels Gud, udvalgte vore fædre (Moses) og gjorde folket stort i udlændigheden i Ægyptens land og førte dem siden ud derfra med løftet arm.

Og omtrent fyrretyve år fandt han sig i deres færd i ørkenen, (hvor de fleste levede som vegetar).

Og Moses udryddede syv folk i Kanaans land, og deres land fordelte han iblandt dem

5. Mos.7,1 ; Josua 14,1

Derefter, i omtrent fire hundrede og halvtredsindstyve år, gav Gud dem dommere indtil profeten Samuel.

Dom.2,16

Derpå bad de (jøderne) om en konge, og Gud gav dem Saul, Kis`søn, en mand af Benjamins stamme, i fyrretyve år.

1 Sam.8,5 ; 9,16 ; 10,1.

Og da han havde fjernet Saul, satte han David til konge over dem. Han gav han også det vidnesbyrd: "Jeg har fundet David, Isajs søn, en mand efter mit hjerte; han skal gøre min vilje i alle ting.

1 Sam.13,14 ; 16,21.

Af hans slægt lod Gud, således som han havde forjættet, en frelser fremstå for Israel - det er Jesus.

Ro.1,3 ; 2 Sam.7,12 ; Es.11,1 ; Jer.23,5


Allerede før hans fremtræden havde Johannes Døberen prædiket omvendelses dåb for hele folket.

Luk.3,3 ; Ap.G.19,4 ; Ap.G.13,22-35. 


Så vi forkynder jer det glædelige budskab (evangeliet), at den forjættelse, som blev givet til fædrene (jøderne), har Gud opfyldt for os, deres børn, ved at lade Jesus opstå, sådan som der står skrevet i den anden salme af David:

Ap.G.13,32-40.

Du er min Søn (Jesus), jeg har født dig i dag".

Sl.2,7 Hebr.1,5.

Og at han har ladet ham opstå fra de døde, så at han ikke mere skal vende tilbage til forrådnelse, det har han sagt således: "Jeg vil give jer de trofaste nådeløfter til Davis"

Es.55,3.

Derfor siger han også i sin anden salme: "Du skal ikke lade din Hellige (Jesus) se forrådnelse.

Sl.16,10 ; Ap.G. 2,27.

David sov hen, efter at han i sit liv og slægtsled havde tjent Guds frelseplan, og han blev lagt hos sine fædre i graven og så forrådnelse;

1. Konge Bog2,10 ; Ap.G.2,29

men den, som Gud har opvakt (Jesus) så ikke forrådnelse.

Så skal I da vide, brødre, at ved ham forkyndes jer synders forladelse, (den levemåde som I behandler jeres eget legeme på)?

og ved ham (Jesus) bliver enhver, der tror, retfærdiggjort fra alt det, som I ikke ved Moses lov kunne blive retfærdiggjort fra.

Rom.3,26 ff. ; 8,3 ; 10,4 ; Gal..2,16.

   


Juletræet med sin pynt?


Det første julemærke på brevene efter anden verdenskrig havde adventskransen som motiv. Efter besættelsen havde lysene en helt særlig betydning - at man herhjemme gav den hvide lys og røde bånd - de nationale farver, har utvivlsomt også bidraget til dens succes. I øvrigt vises den første adventskrans på julemærket i 1946, angiveligt fordi det skulle symbolisere slutningen på krigen, ophængt i 3 bånd.

Fældning af juletræer skader miljøet?

Julegran giver luft under vingerne.

Nye opdateringer med gule bogstaver længere nede på siden!!...

Hvert år fælder vi milliarder af julertræer i Europa, uden så meget at tage hensyn til miljøet? Vi glemmer alle også blandt politikerene, at træerne og det stedsegrønne særlig om vinteren er "DE GRØNNE LUNGER". Grantræer om vinteren giver nemlig ilt til vores lunger og  helbred, samtidig renser det luften for CO2 udslip. Tænk på alle de juletræer som bliver brændt af på bålet Sankt Hans Aften, idet de udvikler enorme mængder CO2 samme med alt andet affald, der kunne have blevet til muld?. Vidste du, at de små nåle på et grantræ, udsender livsvigtige luftioner til omgivelserne, når de bliver båret ind i stuen til juleaften? Men det sker kun, sålænge træet dufter af gran!!.. Juletræet er derfor meget vigtig for alt liv her på jorden i den mørke og iskolde vintertid, og uden de negative ioner var vi mennesker forlængst døde. De negative ioner giver ilt til omgivelserne og renser luften for opbrugt energi CO2, hvilket er med til at fjerner og neutralisere udstødningsgasser fra biler, diselmotorer, tog, busser, biler, skorstensrøg og fly. Tænk på flytrafikken og luften der blev ren lige efter vulkanudbrudet på Island? Det skete da flytræfikken gik i stå i de mange europæiske lufthavne på grund af voldsomme støvmængder i luften over Island og Europa. Jeg har som klimatolog, aldrig nogen sinde i de 50 år jeg har levet, obsaveret så ren en luft efter vulkanudbrudets ophør på Island. Som uddannet oliefyrsmontør og  forsker på dette område, er jeg sikker på at det skyldes de negative ioner og den megen vegetative grønt vi har på marker og i skovene om someren, heriblandt også juletræer, havluft m.m.
I 2009 blev alverdens politikere samlet i Bella Centret omkring klimatopmøde vedrørende reducering af CO2 udslip, men ikke èn eneste politiker talte om den grusomme rovdrift og fældning af træer i vores skove og juletræsplantager, der til tider særlig om vinteren er med til at beskytte os mod luftforureningen? Trilliarder af træer mister bladene om efteråret, men gran bevarer sin funktion  og  udsender livsvigtige og særdeles nyttige negative luftioner (elektroner) om vinteren!!....Politikerne har i årtier talt om grønne afgifter, uden at tænke på alle de juletræer som bliver fældet til fordel for julen. I 2010 har vi oplevet et prischok i København for et juletræ op til 750,- kroner incl. udbringning? Vi bør derfor i stedet udskifte juletræet med et genbrugs sammen med politikerne og fjerne de grønne afgifter, og til fordel bevare juletræerne vores stedse "GRØNNE LUNGER" om vinteren. Politikerne som sidder inde på Christiansborg, har i forevejen ikke en pind forstand på kemi og miljøforurening, men kun deres håndlanger i Miljøstyyrelsen. Tænk bare engang på Karen Elleman? En miljøminister der ikke har nogen viden om kemi eller forstand på miljøet, og som blev valgt af Lars Lykke Rasmussen. Med et ja til transport af vedrens farligste "dioxin" giftskib til Nyborg Kemi, der kunne have slået millioner af mennesker og milliarder af fisk ihjel, hvis uheldet var ude med skibsforlig af verdens farligste miljøgift chlorfenolbenzen - dioxin fra Australien?
Skån derfor miljøet undgå fældning af juletræet. Tænk på de enorme energimængde disse træer bruger hvert år af strøm. Juletræet er et påhit fra det 15. århundrede og har ikke noget med kristen jul at gøre!!...
Det er ikke nok, at juletræsproducenterne planter nye juletræer, vi har brug for milliarder af flere nye juletræer til at beskytte os for en kommende års kraftige udladning af "Solens positive ioner", hvilket er varsles og vil ske i år 2012?
Kilde: klima/teolog og livsstilsekspert
G.I.N
Tryk på linket: www.vitanyhed.dk/12158294  

De fundne gnostiske tekster afslører sandheden om Jesus Kristus!!......

Julehistorien om Jesus fødsel den 24. december "HELLIGÅNDEN", blev allerede forfalsket og omskrevet af den katolske biskop Irenius omkring år 180 e.Kr. Jesus blev slet ikke født juleaftens dag, men levede i bedste velgående ca. 1700 år før vor tidsregning. Her får du historien og en forsmag juleaften d.24. december kl.24,00 om Josef den mest ansete papfar og person efter Jesus i Bibelen. Jeg er, "siger Jesus" før Abraham (Isak og Jakob) blev født, skriver Johannes i 8. kap.1,1-59.

Men da Herodes var død, se, da viser en Herres engel sig i en drøm for Josef i Ægypten og siger; "Stå op, tag barnet og dets moder med dig og og drag til Israels land; thi de, som stræbte barnet efter livet, er nu døde."
Matt.2,19-20. 

Englen viser sig i en drøm for Josef

                                  Denfaldneengel

I Det Nye Testamente tales der om en falden engel i Matthæus kap. 4,1-11 - der har forladt sin oprindelig plads i himmelen. Lucifer - Satan. Djævlen som er hans navn, har gjort oprør imod Gud, blev forevist i himmelen og styrtet til jorden. Ifølge kristendommen, vil den faldne engel altid fakle hvileløst og bedraisk rundt og gemme sig overalt i enhver afsides krog: i skidt og snavs, støv, luft, vand osv., og hjemsøger sine medmennesker. Den ligner til forveksling en giftslange eller dæmonernes fyrste, der spyr sin gift ud over hele jorden, men i dag kan vi godt kalde Ham forureningen!!....
De fleste religioner, heriblandt kristendommen betegner Djævlen "dommedag" som et sted, en livsanskuelse, hvor mennesket skal stå til regnskab for en himmelsk domstol, og dømmes ud fra sine gerninger i det liv vedkommende har haft lige før døden indtræder.
De fleste og største kunstmaler, heriblandt Michelangelo, Leonard Da Vinci og den tyske maler Stephan Lochner har vist sine tydelige portrætter af dommedag. I Danmark er  dommedag forlængst blevet tilkendegivet ved opførelsen af "Dødens Triumf" en balet fra 1971 af Flemming Flint og musik af Anders Koppel fra Savage Rose på Det Kongelige Teater, hvor Vivi Flint og Anisette viser den døde by, borgernes død midt i ragnarock.
Michael Jackson førsøgte før sin død, at beskrive - musicalen "Thriller-Live", der handler om hans eget liv og hvordan han ville redde verden fra ragnarock (miljøkatastrofen)?
Der er betydelige forskelle på, hvilke kriterier de forskellige religiøse kirker og bevægelser opstiller for, at man ved dommedag kan frikendes, men centralt er forestillingen om et retfærdit levned og sand og en ren tro på Gud i Jesu Kristi navn. Tro på sig selv og sin næste, men hvis vi svigter "guds natur", har vi ingen mulighed for at vende tilbage til Gud?

Mange teologer og videnskabsmænd har forsøgt at fortolke dette billede unden resultat? Den hellige Antonii Lidande var plaget af dæmoner. Muserum of Arts, Philadelhia. I 1985 fik jeg denne fortolkning af billedet af de onde ånder (luftens skadelige positive kationer), der findes overalt som en forurening.

Er historien om Jomfru Maria og Jesus fødsel et stort bedrag?

Engle i Ny Testamente betones, at de er skabte f.eks. 1. Kol.1,16: Thi i ham (Jesus) skabtes alt i Himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, hvad enten det er troneengle eller herskere eller englemagter (både gode eller dårlige) eller myndigheder: alt er skabt ved ham og til ham; og han er før alt, og alt består ved ham, derfor må engle ikke tilbedes Kol.2,18:
Lad jer ikke frakende sejrsprisen af nogen, hvis lyst står til ydmyghed (vranglære) og engledyrkelse. Og jeg kastede mig ned for hans fødder for at tilbede ham, men han sagde til mig: "Gør det ikke! Jeg er din medtjener og dine brødre, som bevarer Jesus vidnesbyrd! " Thi Jesus vidnesbyrd er profetiens ånd!!... (Åb.19,10)
Åb.22,8: Og jeg, Johannes, er den, som så og hørte dette. Og da jeg havde hørt og set det, kastede jeg mig ned for at tilbede ved fødderne af den engel, som viste mig dette. Og han siger til mig: "Gør det ikke; jeg er din medtjener og dine brødre profeternes, og deres, som holder fast ved ordene i denne bog; Gud skal du tilbede!"
Og han siger til mig: "Du skal ikke gemme denne bogs profetiske ord under segl, thi tiden er nær.

(Åb.22,8-21 ; Dan.8,26 ; 12,4-9 ; Åb.10,4-5 ; Ap.g.4,18-26).
Der findes en række engleåbenbaringer som f.eks.i Luk,1,11: Da viste en Herrens engel sig for ham, stående ved højre side af røgelsesaltret.
(
2.Mos.30,7)
Luk.1,26: I den sjete måned derefter blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, som hedder Nazaret.
Luk.2,9: Og en Herrens engel stod foran dem, og Herrens herlighed strålende om dem; thi se, jeg forkynder eder en stor glæde, som skal være for hele folket. Thi eder er i dag en frelser født i Davids by; han er Kristus, Herren! Og dette skal være jer et tegn: I skal finde et barn svøbt og liggende i en krybbe.
Og i det samme var der med engelen en mangfoldig himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sagde: Ære være Gud i det højeste og på jorden fred i mennesker, der ha hans velbehag.

(Luk.2,9-14)
"Velsignet være kongen, han, som kommer, i Herrens navn! (beder) Fred i Himmelen, og ære i det højeste!
(Luk.19,38)
Mens han tænkte på dette, se, da viste sig en Herrens engel for ham i en drøm og sagde: "Josef, Davids søn! frygt ikke for at hjemføre Maria som din hustru; thi det barn, hun venter, er undfanget ved helligånden.
(Mat.1,20)
Da de var draget bort, se da viser en Herrens engel sig i en "drøm" for Josef (kun i en drøm) og siger: "Stå op, tag barnet og dets moder med dig og flygt til Ægypten og bliv dèr, indtil jeg siger dig til; thi Herodes vil søge efter barnet for at dræbe det.
(Matt.2,9)
Men da Herodes var død, se, da viser sig en Herrens engel sig i en drøm for Josef i Ægypten og siger: "Stå op, tag barnet og dets moder med dig og drag til Israels land; thi de, som stræbte barnet efter livet, er nu døde." (Matt.2,19-20)
Og han var i ørkenen fyrretyve dage og fristds af Satan; og han levede iblandt de vilde dyr, men englene tjente ham
.
(Mark.1,13)
Da viste en engel fra Himmelen sig for ham. Da forlader Djævlen ham, se englen kom til ham og tjente ham. 
( Matt.4,11 ; Luk.22,43)
Men englene tog til orde og sagde til kvinderne: "Frygt ikke! Thi jeg ved, at det er Jesus, den korsfæstede, I søger efter. Han er ikke her; thi han er optanden, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå!
(Matt.28,5-6)
Men en Herrens engle åbnede fængslets døre om natten og førte dem ud og sagde: "Gå hen og træd frem i helligdommen og tal til folket alle livets ord!"
(Ap.G..5,19-20): Joh.6,68 ( Joh.1.1-14 & 20,27-29): Joh. 5,20-24 ( Luk.23,43 & Joh. 6,35-40): Joh.3,18-21 : Ap.G.4,11-12. : 1. Joh.1-10  : 1. Joh. 2,1-20.
Patriakfortællinger om Engle.

Engleåbenbaringer er hyppige i patriakfortællinger (Abraham, Isak og Jacob), hermed også David (Ap.G.2,29). Forekommer også hos de forskellige profeter som f.eks. i Esajas 6 kap.2-3 og tilføjelser til 3. Daniels Bog kap.36 (apokryfiske) og i Ezikels Bog kap.8,3-18.
En særlig betydning har "Herrens engle", der skildres både som forskellige fra Herren og som en ligefrem åbenbarelse af Herren selv
2.Mos.3,2:
"Da åbenbarede HERRENS engel sig for ham i en ildslue, der slog ud af en torebusk, og da han så nærmere til, se, da stod tornebusken i lys lue, uden at den blev fortæret.
Ap.g.7,30
Men Guds vrede blusede op, fordi han fulgte med, og HERRENS engel stillede sig på vejen for at stå ham imod, da han kom ridende på sit æsel fulgt af sine tjenere.
4.Mos.22,22.
Da svarede Daniel kongen: Kongen leve evindeligt! Min Gud sendte sine engle og lukkede løvernes gab, så de ikke har gjort mig nogen men;
idet HERRENS engel slår lejr om dem, der frygter ham, og frier dem
.
Dan.6.22-33 ; Salm.38,8.
Fra HERREN (Jesus) kommer min hjælp, fra himmelen og jordens skaber. Herren bevarer din udgang og indgang fra nu af og til evig tid. (Salm.121,1-8)
Og det skete, mens Josua opholdt sig ved Jeriko, at han så op (mod himmelen) og fik øje på en mand, som stod foran ham med draget sværd i hånden. Jousa gik hen til ham og sagde: "Er du en af vore eller en af vore fjender?"
Han svarede: "Ingen af delene, jeg er fyrsten over HERRENS hær (engle); lige nu er jeg kommet!" Da faldt Jousa til jorden på sit ansigt og tilbad og sagde til ham: "Hvad har min Herre at sige sin tjener.
Jousa.5,13-15 og Salm.148,1-14:
Lovpris Herren (Halleluja). Sæt stor pris på HERREN i Himmelen (Jesus), pris ham i det høje! Pris ham alle hans engle (Mikael, Gabriel, Serafer, Keruber, Skytsengle), undtagen Djævlen - Satans engle, som er nedstyrtet til Jorden.
Matt.4,1 ff.
De skal prise Herrens navn (Jesus), thi hans brød (gør gavn), og de blev skabt;
Salm.36,6-10
Han gav dem deres plads for evig, han gav en lov, som de ej optræder! De skal prise Herrens navn (Jesus), thi ophøjet er hans navn alene, hans højhed omspænder jord og himmel.
Salm.148,3
Du gjorde ham lidet ringere end Guds engle, med ære og herlighed kronede du ham; du satte ham over dine hænders værk, alt lagde du under hans fødder. Salm.8,6-7 ; Hebr.15,27-28 ; Her.2,8.
Da han var i "guddomsskikkelse", holdt han det ej for et røvet bytte at være Gud lig!!.........
Fil.2,11 ; Joh.1,1 ; 7,5 ; Kol.1,15 ; 2,9 ; Hebr.1,3 ; 2. Kor.8,9.
I ham (Jesus) har vi forløsningen, syndernes forladelse; og han er den uynlige Guds billede, først født forud for al skabning, altså blev Jesus født før vores tidsregning år 4-7 e.Kr.
1. Kol.1,15 ; 1. Tim.6,16 ; Joh.1,18 ; 14,9 ; 2. Kor.4,4 ; Hebr.1,3 ; Åb.3,14.