Afsløring der chokerer verden

GUD ER GRØN
HELT NYE OPDATERINGER ANO APRIL 2022

Påskens mest omtalte bog Det Ny Testamente

Verdens mest solgte og læste bog BIBELEN, fortæller noget helt andet end som de fleste kristne tror på:

 Fundet af en bibel fra år 4 e.Kr. fortæller,

   at Moses blev vegetar i ørkenen

       efter udvandringen af Ægypten!!...

Og HERREN talede til Moses og sagde.......

5. Mose Bog, 1-17.

Tag Vare på Abib Måned og hold påske for HERREN din Gud; thi Abid Måned førte HERREN din Gud dig ved Nattetiden ud af Ægypten......

I morgen er det jo Nymånedag, og jeg skulle sidde til bords med Kongen.

1. Samuel 20,5,18 ; Salm. 81,3 ; 2. Kong 4,23 ; 1. Krøn. 23,31 ; Nehemias 1o,33

"Lad ingen dømme jer for mad og drikke (nadver) eller med hensyn til højtid, nymåne og sabbat.

1. Koloserne 2,16-17.

Nymånerne og Højtiderne, som det er foreskrevet i HERRENS Lov.

2. Krønik 2,27.

Og han sagde til dem: "Sabbaten (nadver) blev til for menneskets skyld og ikke mennesket for Sabbattens skyld"

Mark. 2,27:

"Thi det går ikke ind i hans Hjerte men i hans Bug (maven) og går ud af den naturlige Vej (forrådnelse), og således renses af Maden (og fordøjelsen)?

Mark. 7,19.

Derfor, den som spiser, må ikke ringagte den, som ikke spiser, og den som ikke spiser, må ikke dømme den, som spiser (nadveren); the Gud har taget sig af ham.

Rom.14,3

Thi det er rigtig, at den skrøbelige og syge kun spiser grøntsager?

En agter den ene Dag frem for den anden (nadver), en anden agter alle Dage lige: enhver skal have fuld Vished i sit eget Sind!

Rom 14,15.

Thi Guds Rige består ikke i at spise og drikke (overflod), men i Retfærdighed og Fred og Glæde i den Helligånd (kristen)

Rom 14,17.

I skal tage Vare på Dage og Måneder og Tider og År (Påsken).

Gal. 4,10.

Når i med Kristus ere døde fra Verdens Børnelærdomme, hvorfor lade i eder da pålægge Befalinger, som om i levede i Verden (opstandelse).

Kollosserne 2.20

 

Det nye Jerusalem "manna" som kom ned fra himmelen?

Begynder verdenshistorien med Moses?

Alt tyder på, at mange kristne trosfæller helt op gennem middelalderen og ved kristendommens begyndelse år 4 - 33 e.Kr. og til i dag, har mistet rodfæstet og troen på bibelens oprindelige tekst og tydning af Påskens retorik, Jesu Kristi opstandelse? Mange kristne har nemlig mistet indsigt og forståelsen af Septuaginta, hvilket er den ældste dateret kristne græske bibel, en oversættelse af Det Gamle Testamente fra herbraisk til græsk. Oversættelse af de enkelte bøger inklusive apokryfferne (skjulte skrifter) er sket i tidsrummet fra 250-130 f.v.t.. 
Ifølge en legende, Jacob "Herrens bror" deltog 6 lærde jøder fra hver af Israels 12 stammer ialt 72 som oversatte den hebraiske bibel "Septuagenta" til græsk, hvilket betyder 70 på latin.

I virkeligheden er Septuaginta ikke en bestemt bibelbog, men en tekst-tradition for de indfødte græske jøder. De græsktalende jøder, foruden de indfødte i Alexandria i Egypten, benyttede dengang Septuaguinta, mens de hebraisktalende massoreter lige som Jehovas Vidner fulgte deres egen bibel med massoretisk tekst, som var helt anderledes i forståelsen af profetierne?

Det er derfor, der i dag ikke er en eneste profeti om Jesus, der er gået i opfyldelse, hverken hos Jehovas Vidner, Mormonerne, Adventisterne o.s.v. Profetien som de fleste i dag bruger i den herbraiske tekstradition, siger noget helt andet, end det Jesus har opfyldt i år 33 e.Kr.. De forudsigelser og resultater var, at de fleste tekster efter Jesu Kristi korsfæstelse muterede i hver sin retning med utallige og forskellige afvigelser - masser af oversættelsesfejl, ord og linjer, der tilføjes eller blev fjernet, og store portioner, der kommer i anderledes rækkefølge op igennem hele middelalderen. Det mest kendte eksempel er, at Jesus blev født af en jomfru, som der står i den græske tekst, selvom den hebraiske bibel siger "ung kvinde" som er forkert.

Når evangelisterne, som blev udsendt til mission som apostle citerer de fra det Gamle Testamente, og de viser det sig i regelen, at de citerer fra den græske Septuaginta første bibel.

En gang var kirken lykkelig, men så gik det grusomt galt. Hele Bibelen - Det Gamle Testamente, apogryfferne og Det Nye Testamente Septuaginta blev flittig brugt af apostlen Paulus da han missionerede i Grækenland, Athen og Tyrkiet, idet han besad sproget som en af de mest betydningsfulde apostle og sagkyndige, hvilket Septuaginta Det Gamle Testamente var skrevet på èt og samme sprog, græsk og ikke latin (romer bibelen)?

Dødehavsrullerne som blev fundet af en beduinerdreng i 1947, disse fragtmenter beskriver her hvad der virkelig foregik på Jesu tid bl.a. var det et politisk og religiøst "oprør" mod præstestyret og farisæerne i Jerusalem, hvilket fandt sted og som dannede en helt ny kristen menighed i påsken år 33. e.Kr.. Et oprør mod de ortodokse jøders slagtoffer, farisæerne og sadukærerne spiseregler m.m.. Den ukendte jødiske gruppe, som kaldte sig retfærdighedens lære "essæerne" også kaldt zeoloterne er nævnt i Det Ny Teatamente, som var en ny religiøse bevægelse og sekt på 4.000 mand, der holdt til ude i ørkenen ved borgen Masada på bjerget ved det døde hav, og de kaldte sig retfærdighedens lære og skriver om "dommedags profetiers" og var et folk, der levede alle som "vegetarer" og spiste ikke levende føde.

Alt det katoliker, protestander, mormoner, adventister, babtister, Jehovas Vidner eller andre religiøse sekter og kirken forsøger at prædike om i dag, er helt skrup forkert?

Den første kristne menighed dengang, handler om renselse og faste "hygia" og bygger på påsken "den sidste nadver" som skete år 33. e.Kr. Påsken blev oprindelig stiftet til minde om jødernes tilfangetagende og udvandring af Ægypten og Jesu tidligere liv, korsfæstelse, død, begravelse og opstandelse, der slet ikke fandt sted? 

Da Moses gik ned af bjerget, ødelagde han sine stentavlerne for anden gang, hvilket skete under udvandring fra Ægypten med henblik på "dommedags profeti" Mesias komme og ordene, at finde det nye Israel som flyder med mælk og honning. En ny økologisk jordreform (vegetarisme), som var under opsejling, men jøderne troede ikke på Moses, at Jesus var GUDS SØN og som kunne hjælpe de syge, svage og fattige, derfor smadrede Moses stentavlerne for anden gang og gik ned af bjerget i ørkenen til det oprørte jødiske folk!!.....

Allerede 17. årh f.Kr. forudså Josef den samme skæbne som i dag om hungersnød i Egypten dengang, som er beskrevet i Det Gamle Testamente. Moses fortæller om den mager ko, men som blev opfedet med det dyrebare korn og ægypternes skæbnesvangerne græshoppe plage, der åd alt kornet som kvæget og mennesker skulle have til føde og leve af? Derfor er der kun få kristne som ved, at Moses gik ned af bjerget og slog stentavlerne i stykker for anden gang i ørkenen, udelukkende fordi jøderne ikke ville adlyde ham til at blive vegetar!!... Moses som var anføren, ledede sit folk gennem ørkenen til det nye land Israel, der flyder med mælk og honning?

Da jøderne ikke ville tro på Gud og Moses, kom en sværm i ørkenen af vagtler som faldt ned udenfor lejren, fugle som jøderne absolut ville have til føde istedet for den omtalte manna fra himmelen? Moses som var "den levende Gud" blev således vred på jøderne og det fortælles, at da jøderne havde vagtlerne mellem tænderne og åd dem, faldt 1500 mænd og kvinder døde om af forgiftning? Senere forskning tyder på, at vagtlerne var blevet forgiftet af skarntyde plantens "frø" som de havde spist, således at fuglene pludselig styrtede i døden uden for lejeren, som Moses har beskrevet!!...

Moses var 120 år gammel da han døde, hans øjne var ikke sløvet og hans livskraft ikke svundet, som følge af sin levemåde (vegetar)?

Og israelitterne grad over Moses i tredive dage på Moab`s sletter, indtil tiden for dødeklagen over Moses var til ende.

4.Mose Bog 20,9 ff.

Og Josua, Nuns søn, var fuld af visdoms ånd, fordi Moses havde lagt sine hænder på ham med ordene oplysnings arbejde "og sagde han skulle leve og blive vegetar", og israelitterne adlød og gjorde, som HERREN havde pålagt Moses, men ikke alle troede på ham?

4.Mose Bog 27,18 ff.

 Tryk først på linket og vend tilbage til denne side:

Tryk her: Qumran

Fredens Evangelie er fundet Monte Casino Klostret og dateret til år 4-30 efter Kr.

Søndagens indførelse som hellig fastedag

"Fredens Evangelium"?

En ungarnsk læges fund i Monte Casino bibliotekets kælder og fundet af "Fredens Evangelium" i 1923 af verdens ældste bibel og i Vatikanets Bibliotek i Rom, en betydningsfuld dokument (bibel), som er skrevet af evangelisten Johannes Markus afslører, at Jesus og hans disciple ophæver den jødiske påske ritualslagtning år 33 e.Kr "dyremishandling" og sabbatten, deres festligheder og indstifter i stedet "den sidste nadveren", søndagen som en hellig handling som fastedag. 

 Paulus advarer grækerne og jøderne


I overholder dage og måneder og festtider og år. Jeg (Paulus) frygter for, at jeg måske har slidt forgæves med jer . Galaterne kap.4,10-11 ; Kol.2,6:

Lad derfor ingen dømme jer for mad og drikke eller med hensyn til højtid, nymåne eller sabbat; det er alt sammen kun en skygge af det, der skulle komme, men sagen selv kom med Kristus "den sidste nadver".

Sabbatten blev kun givet til Israels folk, og den er ikke påbudt i den nye pagt med et eneste ord. Derfor er det en stor misforståelse som kristen, at tro vi skal holde Lovens påbud om sabbaten, højtider; påsken m.m.

Thi loven ejer kun en skygge af de kommende goder og ikke tingene i deres sande skikkelse; derfor kan den aldrig ved de samme ofre (slagtning af dyr påskelammet m.m.), som de bestandig år for år frembærer, føre de ofrende til fuldendelse (syndsforladelse)!!... Hebræerne kap.10,1 ; 8,5 ; 9,9.

De udgød uskyldigt blod, som de ofrede til Kana àns guder, og landet blev smittet ved blod (bakterier og virus)?

Tryk på linket her: Munke og lægeurter 

Den jødiske kalender på billedet er hentet fra "Dødehavsrullerne" og er de ældste fragtmenter som stammer fra Jesu tid? De blev fundet af en hyrdedreng i ørkenen ikke langt fra borgen Massada, hvor nogle af Jesus disciple havde skjulested!!...

Den sidste Nadver

I den kristelige børnelæredom er troen på og forståelsen ud fra Grundtvig, at mennesket ligner og er den levende Gud. Det kan tale og handle som Gud og komme til at ligne Gud mere og mere. Mennesket er altså ikke færdig fra fødslen af, men det skal vokse og blive et sandt og kristen menneske.

Lige som Gud er tre personer, Fader, Søn og Ånd, skal mennesket vokse i tre trin: Kristus - Væksten hjælpes på vej ved at tage del i menighedens dåb, bøn og Påskens nadver (faste)?

Vi begår selvmord med kniv og gaffel?

Bibelen fra 1633?

I den ældste danske oversættelse af Christian d. IV bibel fra 1633 står der: Og han begærede at fylde sin bug med marsk (frøbælge) som svinene åd. I den svenske autoriserede bibel oversættelse fra 1917 udgør han et delikate måltid af frøskidor, der betyder frøbælge fra soja. Marsk er som bekendtbetegnelsen på en masse, der bliver tilbage, når saften fra frø presset ud af frugter f.eks. skaldele.

Jesus sagde:

 "Der var en mand, som havde to sønner. Den yngste af dem sagde til faderen: "Fader! giv mig den del af formuen, som tilkommer mig." Så skiftede han ejendommen imellem dem. Og ikke mange dage derefter samlede den yngste søn alt sit og rejste langt bort til et fremmed land og øste dèr sin formue i et udsvævende liv. Men da han havde sat alt til, blev der en svær hungersnød i det land; og han begyndte at lide nød. Så gik han hen og holdt sig til hos en af borgerne (landmand) dèr i landet, og han sendte ham på sine marker for at vogte svin. Og han ønskede at fylde sig med de bønner (soya), som svinene åd; og ingen gav ham noget. Men han gik i sig selv og sagde: "Hvor mange daglejere hjemme hos min fader har ikke fuldt op af mad med bønner? og her er jeg ved at sulte ihjel?

Luk.15,16-17 ; Ordsp.23,17-35 ; Mark.5,8-20. 

I den ældre danske oversættelse fra Christan d. IV bibel fra 1633: Og han bergerede/ at fylde sin Bug med Marsk/ som svinene åd. I den svenske autoriserede oversættelse fra 1917 udgør han delikate måltid af frøskidor, der betyder frøbælge (soya). Marsk er som bekendt betegnelsen på en masse, der bliver tilbage, når saften/frø er presset ud af frugter/frø f.eks. skaldele.

Spis usprøjtet frugt, nødder, bønner og grønt og bliv rask!!....

Vegetarer er sundere (sojaretter) og kødretter er farlige?

Med denne titel stod der en fint opsat artikel i Berlinske Tidende d. 1. august 1969, der omhandlede en helt ny ernæringsvidenskabelig opdagelse!!...

To medicinske forskere ved Harvard Universitetet i U.S.A., dr. A. Wachman og dr. D. S. Bernstein, har opdaget, at det langsomme tab af knoglevæv, som sætter ind hos både mænd og kvinder i 30-årsalderen og varer ved til deres dødsdag, skyldes kødspisning!!.......
Knoglerne spiller nemlig en vigtig rolle som oplagringssted for fosfor, der for det første medvirker ved organismens ernæringsomsætning og for det andet er med til at holde blodet kemisk neutralt, altså forhindrer, at det bliver surt blod.
Som bekendt er en af hovedgrundene til, at vi som vegetarer undgår kød netop af dengrund, at kød er meget "syredandende", det vil sige, at kødet under sin forbrænding i kroppen giver syreholdige affaldsprodukter og forrådnelse i tarmene, som herfra føres rundt med blodet og blandt andet resulterer i sur urin, der opløser kalken. Vi er klar over, at dette er medvirkende årsag til utrolig mange lidelser, især nyre- og gigtsygdomme, men vi har ikke før vidst, at det også er årsag til knoglesvind og knogleskørhed som mange ældre lider af.
Dr. Wachman og dr. Bernstein har fundet ud af, at kødspisernes organisme ustandselig opløser fosforholdige salte fra knoglerne for at neutralisere de sure affaldsprodukter i blodet. Derigennem slides knoglesubstansen efterhånden ned, og skelettet skørner. De to forskere har også undersøgt mange vegetarianer og fundet, at de ikke har den samme sure urin som kødspiser. Derfor anbefaler de alle, som mærktbart lider af knoglesvind eller skørhed, at forsage kødet og spise, bønner, hise og linsefrekadeller i stedet, samt grøntsager.

Kilde: NY TID OG VI nr.6 1969
af redaktør Julia Vøldan
Tidligere indehaver af Kurcentret i Jyderup
Læs hendes bog "Syre base balancen".

Dronningen af Saba nægtede at spise hare

Endnu mere karakteristisk er det, at Gud henviser til, at det var forbudt at spise den lille afrikanske hare er rigtig nok, det vil sige en klippekrævling drøvtyggende mimren, som Bibelen omtaler i 3. Moses bog 11,6: Henvisningen hentyder i, at den æder sin egen afføring hen på natten og derigennem i nogen grad bekæmper den af dens tarmkanals voldsomme ansamlinger af bændelorme. Det er denne her lille harekiling, Gud henviser til om Dronningen af Saba i jødeland, som er forbudt at spise.

Derimod spiste alle de omboende hedningefolk omkring Abessinien dette lille dyrs ellers så lækr kød. Heraf ser man jødefolkets Gud anvisninger er rigtige, rent sundhedsmæssigt set og tro, og man ser, hvorledes et folk grundet en Dronnings besøg hos en konge, som er omtalt i 1. Kong. kap.10 ff., nu 2.500 efter aligevel holder den samme skik i Israel.

Den sygdom, man var bange for i forbindelse med hare klippekrævling smitning, hedder toxoplasmose. Pelsen og kødet fra en syg hare kan smitte med en sygdom, som for gravide kan betyde, at de kan få et dybt åndsvagt barn. Sygdommen der går under betegnelsen "røde hunde" forekommer ikke blot hos harer, men også hos en masse andre pattedyr samt hos fugle. Er man gravid og ikke har fået at vide, at man er uimodtagelig, bør man ikke spise råt kød, rå æg eller rå fars (tatar) - man bør ikke engang smage på det (1. Mos.9,4). Harer kommer ofte ind i folks haver for at spise lækkerier, som grønkål særlig om vinteren, ting de ikke finder i skoven. Om sommeren kan det være kløver fra græsplænen, eller det kan være blomster, frugt eller grøntsager.

Hvis gravide smittes for første gang under graviditeten, kan parasitten toxoplasmose overføres til barnet, som kan få øjenskader og/eller hjerneskader. Børn med medfødt toxoplasmose har senere i livet en øget risiko for at få en aktivering af infektioner, ofte i form af nethindebetændelse i øjnene, primært kraftigt forøget risiko for at udvikle nethindebetændelser i barne- og ungdomsårerne med evt. nedsat syn eller blindhed til følge. Hovedsmittekilden i vores del af verden er vævscyster i muskulatur og organer fra Toxoplasmose smittede dyr, specielt fra svin, lam og vildt, i mindre grad fra oksekød og kylinger. Indtagelse af råt/ikke gennemstegt kød med blod er en væsentlig risiko.

Katten kan også være en forurenet smittebærer af toxoplamose især hvis det er en vildkat eller huskat som fanger mus. Gravide kvinder bør derfor ikke omgåes syge husdyr og især ikke katte, der har adgang til råt kød som f.eks. mus. Kvinder, der smittes med "røde hunde", mens de er gravide, har en alvorlig risiko for at føde et misdannet barn. Risikoen er størst i de første tre graviditetsmåneder, men også smitte senere har ofte ulykkelige følger for fostret f.eks. døvhed.

Statens Seruminstitut

Kilde. af Kåre Mølback

På Statens Serums Institut, hvor der forskes i zoonoser ( sygdomme, hvor dyr smitter mennesker), har overlæge Kåre Mølback i 2011 som nu er gået på pensio  d. 31. december 2020 for årtier siden og som var afdelingschef på Statens Serum Institut sagt:

"Der er forskel på, hvor uren hunden og katten er"? En kat kan fange mus og rotter. Hvis vi i fremtiden skal leve med en øget regnmængde, kommer musene og rotterne jo væltende op af kloakerne, og så er det en god ide at få dem væk. Her er katten jo god at have ved hånden. Jo flere folk, der lever som singler, des flere får behov for at holde husdyr som kan smitte med zoonoser. Ifølge WHO (Verdends Sundheds Organisationen) findes der mere end 200 forskellige smitsomme sygdomme, som kan overføres fra dyr til mennesker. Når du omgåes dyr, kan du risikere at blive smittet med forskellige bakterier, virus, svampe eller parasitter!!......

Thi de dyr, hvis blod yperstepræsterne bærer ind i Jerusalems helligdom for at sone folks synder, dyrets kroppe "opbrændes udenfor lejeren". På hin dag (på dødslejet), skal menneskene se hen til deres skaber og de skal ikke mere gå ind til alterne (helligdom, kirker, katedraler m.m.), deres hænders værk (Es. 17,7-10). Mon jeg æder tyres blod eller drikker bukkes blod (Sl. 50,13). Hvad skal jeg med alle deres slagtoffer, siger HERREN JESUS KRISTUS; Jeg er mæt af dage vædderbrændoffer, fedekalves fedt, har ej lyst til blod af okser, lam og bukke (Es. 1,11). Lovsang skal du ofre til Gud "Halelluja" som betyder Lovpris Herren - Jesus  Kristus fordi han helbredte mig. Den der offer taksigelse på vejen, lader jeg se Guds frelse Jvf. Sl. 50,16 ; Sl. 91,10 og Lukas 2,30.  

Ortodokse jøder og kristne

I en artikkel fra 1970èrne i "Ugeskrift for læger" gør læge Mogens Vejtop og dr. phil. Jørgen Leerhøj fra Statens Serumsinstitut opmærksom på risikoen bl.a. i forbindelse med den store epidemi af røde hunde i U.S.A. i 1964. Her oplevede man nogle tilfælde af fosterskader, der måtte skyldes, at moderen havde været smittet med sygdommen 2-3 måneder før graviditeten. Det rejser spørgsmål om også vaccination i hvert fald ikke vaccinerer hende, mener de to serum-forsker. Og det må være en god regel, at enhver kvinde, der vaccineres mod røde hunde, bør undgå at blive gravid, før der er gået mindst 3 måneder efter vaccinationen.

Hvornår er det farligt at vaccinere? I uhyre sjældne tilfælde kan der opstå en alvorligere komplikation ved koppevaccination, nemlig hjernebetændelse. Kighostevaccinationen har været sat under mistanke for at kunne give alvorlige bivirkninger: hjerneskade. Lone Hertz og Aksel Strøbys søn Tomas blev åndsvag på grund af den rutinemæssige tripelvaccination.

Overskrift 1

Vær forberedt, når det bliver sommer!!....

🤩 😲  Lær en lignelse af figentræet: Når dets grene først er blevet saftfulde, og får blade, så skønner I, at sommeren er nær. Således kan I også skønne (åbenbare), at han er nær for døren.                                                            Matt.24,31-33.

Jeg er vintræet (åbenbaring), I er grenen. Den, som bliver i mig , og jeg i ham (inkarnation), han bærer megen frugt; thi skilt fra mig kan han intet gøre.
                                                        
  
Joh.15,1 ff.

Og han ønskede at fylde sig med de bønner (soya), som svinene åd; og ingen gav ham noget at spise!!...
                                                           
Luk.14-15
                                                                          Ordsp.23,20-21.

Bedre en ret grønt med kærlighed, end fedet okse og had derhos.
                                                          
Ordsp.15,17

Bedre en tør bid brød (usyret) med fred, end huset fuld af sul (fedt) der trætter.
                                                          
Ordsp.17,1.

Påske til minde om Jesus.

"Dette er elendighedens brød (usyrede) som vore fædre spiste i Ægyptens land....som Herren har gjort for mig, da de drog ud af Ægypten - for mig, men ikke for ham (Jesus).
2. Mosebog kapitel 12

I Ægypten sagde Herre til Moses og Aron: "Fra nu af skal denne måned være den første og mest betydningsfulde måned i den jødiske historiekalender. Tal til Israels menighed og sig: På den tiende dag i denne måned skal hver familiefader tage et lam, et lam for hver familie.

Og dersom en familie er for lille til èt lam, skal han sammen med sin nærmeste nabo tage et lam, svarende til personernes antal; hvor mange der skal være om et lam, skal I beregne efter, hvad hver enkelt kan spise.

                       ________________________

Da timen kom, satte han sig til bords sammen med apostlene: I nytestamentlig tid var det en græske-romerske skik, at "ligge" til bords blevet almindelig i Palæstina, men Jesus satte sig til bords.               
Luk.22,14-20 ; 7,36

Thi jeg siger jer, at jeg skal aldrig mere spise det (slagtoffer), før det fuldkommen i Guds rige."

Og han fik rakt en kalk (bæger) vin, takkede og sagde: "Tag dette og del det imellem jer!

😥Thi jeg siger jer, at fra nu af skal jeg aldrig mere drikke af vintræets frugt (vinen), førend Guds rige er kommet."

Og han tog et brød, takkede og brød det (knækkede det over), gav dem det og sagde: "Dette er mit legeme, som gives for jer; gør dette til ihukommelse af mig!"
                                                                        
Luk.22,19.

Når I så kommer sammen sammen, er det umuligt at spise Herrens nadver. Thi  når I spiser, tager enhver straks sin egen mad, og den ene sidder og er sulten, mens den anden bliver beruset.
                          1. Kor.11,19-21. Judits Bog 12?

Derpå bød han, at man skulle føre Judit ind, hvor hans sølvtøj var dækket i spisesalen, og han gav befaling til at dække bord for hende med hans egne retter (slagtoffer) og lade hende drikke af hans egen vin.
Men Judit sagde: "Jeg vil ikke spise noget af dette, for at det ikke skal blive mig til fald (sygdom); men man skal give mig det, som jeg har bragt med mig (vegetarmad)!"
                                                                Judits Bog 12,1-2 Dan.1,8?

Men Daniel satte sig også for, at han ikke ville gøre sig uren med kongens mad (slagtoffer) eller den vin, kongen drak; derfor bad han overhofmesteren om at blive for ikke, at gøre sig uren (sygdom) dermed. Og Gud lod Daniel finde yndest og velvilje hos overhofmesteren.  
Dan.1,8-17 ;4,24-37.
 
                                  ________________________

Derpå gav hun sin pige (Judit) en dunk vin og en krukke olie og fyldte en taske med bygmel, figenkage og rent brød (usyredede), bandt alle disse ting omhyggeligt sammen og lod hende bære dem, sammen med sin slavinde.
                                                                  Judits Bog.10,5-23

De gik så ud til Bertyluas byport, hvor de fandt Uzzija stående sammen med de to byældste. Da de så hende med helt forandret udseende og iført en anden dragt, undrede de sig over hendes skønhed og sagde til hende: "Vore fædres Gud lad dig finde nåde og lade dig forehavende lykkedes til berømmelse for alid og evigt!!.....Hun kastede sig da ned for Gud i tilbedelse og sagde derefter til dem: Giv befaling til at lukke byporten op for mig, så vil jeg fuldbyrde det, I har talt med mig om".
                                  Judits Bog.10,6-9 ; Luk.22,16 og

Men for at nu min herre ikke skal blive tvunget til at drage bort med uforrettet sag, men døden kan ramme dem, har en synd fået dem i sin magt, hvorved de vil vække deres Guds vrede, så snart de begår noget utilstedeligt:

Da deres levnedsmidler var sluppet op og alle vandforråd blevet yderst sparsomt, besluttede de sig til at kaste sig over deres husdyr; og alle de ting, som Gud i sin lov har forbudt dem at spise, er de bestemt på at fortære; og førstegrøden af korn og tienderne af vin og olie, som de har indviet og gemt til præstene, der i Jerusalem gør tjeneste for Guds åsyn, alt det har de ligeledes bestemt sig til at bruge som føde, skønt det er utilbørligt for nogen af lægfolket blot at røre det med hænderne.
                       
Judits Bog.11,11-13 ; Mark.2,25 ; 3. Mose Bog.22,1-13.

Siden havde Judit levede som enke i sit hus i tre år og fire måneder; hun havde indrettet sig en hytte på "taget" (jvf. Ap.G.10,9) af sit hus og bundet sørgeklæde om lænderne, og hun bar bestandig sin enkedragt; Dan.6,11 ; Ap.G.10,9-21 ; 
desuden fastede Judit i sin enkestand hver dag undtagen på sabbaten og dagen forud og på nymånedagen og dagen forud, samt på højtiderne og israelitternes øvrige glædesdage.

Hun havde en smuk skikkelse og et ganske yndigt udseende, og hendes mand Manasse havde efterladt hende guld og sølv, slaver og slavinder, kvæg og marker, som hun vedblivende havde i behold; 
og der var ingen, der kunne sige hende noget ondt på, thi hun var meget gudsfrygtig og havde visdom.

Judits Bog.8,4-8.

Historien til sammenligning med Maria Magdalene?

Markus kap. 16 v.1-9:

Da sabbaten var omme efter lang fredag, købte Mara Magdalene og Maria, Jakobs moder, og Salome vellugtende salver for at gå hen og salve ham. Og ganske tidlig på den første dag i ugen ( første påskedag) søndag, kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hverandre: "Hvem skal vælte os stenen fra indgangen til graven?" Men da de så op, ser de, at stenen var væltet fra (den var nemlig meget stor, som mennesket ikke kunne skubbe til side)!!.....
Og da de kom ind i graven, så de en ung mand sidde ved den højre side iført en lang, hvid klædning, og de blev forfærdede. Men siger til dem: "Bliv ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede; han er opstanden (oprørsk), han er ikke her; se dèr er stedet, hvor de lagde ham. Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går forud for jer til Galilæa; dèr skal I se ham, som han har sagt jer....

Hvorfor blive vegetar?

Der er mange forskellige grunde til, at mennesket bliver vegetar, og vejen dertil kan tit være mærkelige, kroget og meget snoede bl.a. alvorlig sygdom, forgiftninger gennem den mad vi spiser, nydelse af spiritus, tobaksrøg og ikke mindst den forurenet luft i boligen og på arbejdspladsen eller det sted hvor man bor f.eks. stærk trafikeret gader og motorveje.
For mit vedkommende var det alt mulig lige fra stress som Taxachaufør, forkert levevis og ikke mindst den alvorlige forgiftning med "dioxin" jeg fk ind i kroppen, og som havde medført en invaliderende sygdom fra min læretid som fabriksskomager, idet jeg forarbejdede med sko ved "fræsning" og "slibning" af giftige PVC såler og hæle


Siden 1976 har jeg i 44 år studeret filosofi og teologi, læst mere end 1000 bøger bl.a. om Danmarks fem største naturhelbreder Dr. Kristine Nolfi, Hinhede, Stefan og Julia Vøldan, Axel O. Hanen. Der er ingen tvivl om, at naturlæge Axel O. Hansen og Julia Vøldan gav mig livet tilbage. I dag ved man, at der findes planter som kan fjerne giftstoffer og tungmetaller ud af kroppen! Alle fem naturlæger praktiserede fra 1940èrne til sidst i 60èrne og har tilsammen hjulpet over 100.000 patienter med alvorlige sygdomme, lige fra kræftlidelser, blindhed ved hjælp af naturens forskellige helbredende urter, planter og vegetarkost og med henvisninger til Bibelen.
                                       
                                                 
 
 
                                Vegetarisme breder sig som en steppebrand!!..

At der virkelig er tale om en grøn bølge af vegetarisme, bliver her dokumenteret med tal, der taler for sig selv: Den Schweiziske Avis Le Martin skrev en 9. april 2001 om en opsigtsvækkende statestikker rundt om i verden, der viser, at vegetarismen vokser eksplotionsagtig.

Over hele Europa og resten af verden vælger flere og flere at leve vegetarisk i kølvandet på fødevareindustriens halvfordærvet og dårlige håndtering af vores føde med råddent kød i butikker, restauranter, kogalskab i EUs`medlemslande; salmonellaforgiftninger, dioxinskandaler, svinepest o.m.a.

Blandt unge, især unge piger i alderen 15-24-årige vender i øjeblikket ryggen til kødet. 8 procent af briterne er blevet vegetarer, en stigning fra 6,1 procent i forhold til 1995. Dog er den mest markante vækst af vegetarer sket i Tyskland, hvor der kun var 1,25 procent for fem år siden, mens antallet i dag 2001 er steget til hele 7 procent af befolkningen. Nummer to på listen af vegetarer er Sverige, hvor tallet er 3 procent i 2001, mens det var 0,7 procent i 1995.
                                   ____________

Alt for mange mennesker især unge overhører lægevidenskabens råd om at spise mere frugt og grønt, særlig spise groft og langt mindre dyrisk fedt og kød. Disse menneskers risiko for at udvikle kræft eller følgesygdomme efter en Diabetes, kan nedbringes til nul. Der er næppe noget andet sted i legemet, undtagen lunger (tobaksrøg), hvor der så hyppigt optræder sygdom, kræft, som i fordøjelsessystemet. Føden her er udsat for al slags påvirkning, god såvel som dårlig. Meget af den gængse, daglige kost og drikke, særlig hede ting og sodavand på grund af menneskers ukendskab og ufornuft, at disse ting gør direkte alvorlig skade på fordøjelsessystemet.

Et forskningsprojekt bygger på erfringer, blandt andet fra Japan i 1991, der viser, at mennesker, som spiste store mængder frugt og grønt, har størst mulighed for at overleve lungekræft, brystkræft, tarmkræft og kræft i prostata p.g.a. naturens egne skræddersyet stoffer; isoflavoner der findes i soyabønner og i frugter; polyacetylener, terpener, indoler, kinoner, triiterpenioder m.fl. som regnes for de mest kraftigste antioxidanter (negative ioner).
I en undersøgelse af 600 kvinder, hvor 200 havde brystkræft, fandt man et tæt sammenhæng mellem forekomsten af cancer i brystet og typen af animalsk protein eller vegetabilsk soyakød man spiser. I urinen hos japanske mænd var der en mængde phyto-østrogener til stede, stammende fra soya. Man fandt senere en forbindelse mellem soyaprotein og forbruget af animalske protein og risiko for bryst eller prostatacancer. Soya indeholder naturlige hormoner, isoflavoner som er i stand til at forhindre bestemte former for cancr og har en hæmmende virkning på turmorvækst.
Isoflavoner fra soya reducerer signifikant antallet af abnorme fordybninger i tyktarmen. Undersøgelser foretaget af dr. Hirayama af 143.000 kvinder i Japn viste, at jo højere soyakoncentrationen var i kosten, desto lavere var risikoen for at få brystcaner, livmodercancer, mavecaner, prostatacancer, lungecancer, lever- og galdeblærecancer.
Isoflavoner er en meget kraftig antioxidant. Den anbefalede mængde isoflavoner, som man har brug for daglig, er mindst 100 mg. Cancercellernes vandring i kroppen muliggøres af blandt andet et proteinopløsende enzym, som de syge celler selv fremstiller. I soyabønnen findes imidlertid en specifik enzymhæmmer, der forhindrer enzyms funktion og dermed cancersellernes vandring.
Den nye forskning i soya fra 1991 vækker også erindringen om ældre iagtagelser. I første halvdel af 1900-tallet observerede en vestlig læge i Kina således, at de soyaspisende diabetiker ikke udviklede de følgesygdomme, især hjertekarlidelser, blindhed, man almindeligvis fandt i Vesten Chines Lessons to Western Medicine New York. Soyabønnen forebygger mange civillisationssygdomme, idet indholdet af isoflavoner - konkurerer til østrogen og spiller uden tvivl en væsentlig rolle i denne sammenhæng.
Isoflavoner minder kemisk om østrogen og virker som svage naturlige østrogener, svagere end det østrogen, der dannes i kvindens æggestokke. Isoflavoner fungerer som en nøgle i en lås og bindes til modtagerorgan (østrogenreceptorer) i den enkelte celle. Nøglen glider ind i låssen, udløses den homonelle virkning. I et dyreforsøg gav man bestemte kemikalier i dyrefodret, som kan fremkalde lever og galdeblære cancer. Hos dyr, der fik en bestemt kost med et højt indhold af soyaprodukter, var der ikke angreb på lever og galdeblæren. I en test blandt kinesiske minearbejder, r risikoen for at få lungecancer lavere, jo højere forbruget var af soyaprodukter i kosten.

                               _________________

Det er en selvfølge, at sygdomme i fordøjelsessystemet aldrig helbredes, sålænge dens årsag får lov til uforstyrret at virke videre. Den virkelige behandling af sygdomme i fordøjelsessystemet, mavekatar, kræft o.s.v. består derfor i, at bringe den daglige levemåde i orden; man må finde den helt rigtige kost, selvom den består af vegetar, som under rigtige forhold ikke virker irriterende på dens slimhinder. Mange vegetarer tror, at bare de spiser vegetar kost, så er alt helbredende? Desværre sådan er det ikke, for har man en dårlig fordøjelse gælder det om, at spise de ting som er let fordøjelige og det er ikke alt vegetarkost? Den ro, slimhinden herved får, når maden er let fordøjelig, vil ofte være tilstrækkelig til, at den opstående gæring af maden og betændelsen ophører. Forandringen som finder sted i slimhindens væv, bliver resultatet af diæten så godt som altid, at mavekataren helbredes, så der intet spor bliver tilbage. Den bedste mad under disse forhold er bygsuppe, havresuppe, kartoffelmos, ja i det hele taget babymad og med undtagelse af øllebrød?
Resultatet af den normale civiliseret kost bliver, at det tager lang tid, inden føden er blevet så vidt færdig med sin normale omdannelse i mavesækken, at den kan passere videre ud i tarmsystemet.
I stedet for de normale to - fire timer med "vegetarkost", må den unormale kødkost nu opholde sig i otte til 24 timer, ja undertiden meget længere i mavesækken, og som følge heraf begynder den at gå i kraftig gæring (forrådnelse). Det kan nu ikke undgås, at de forhold, der således er skabt i mavesækken, må bidrage til yderligere at forværre sydommen. Der dannes nemlig ved kødkost "liggifte" og gæring en rigelig mængde giftgasser o.s.v. og disse har blandt andet en stærk irriterende, skadelig effekt på maveslimhinden, der kan udvikle mavesår, kræft og forstyrrelse i serotonin indholdet med depression til følge. Således er der nu sluttet et kredsløb af yders farlige forbindelser. Den tilstand, som her er opstået, vil nu snart kunne mærkes i hele det legemlige befindene f.eks; hovedpine, svimmelhed, opkastning o.s.v.
De giftige gæringsstoffer og gasser bliver nemlig for en dels vedkommende suget gennem mavesækkens væg og kommer ind i blodet; herved bliver de ført ud i hele legemet og ligefrem forgifter dette som Paulus skriver i brevene til Korientere.
Maden er bestemt for maven og maven for maden. Forstår i ikke, at alt, hvad der kommer ind i munden, går ned i maven og føres ud på det dertil bestemte sted? Thi skønt I efter den ti, der er gået, burde kunne være lære for andre, trænger I til, at man på ny skal lære jer de første begyndelsesgrunde i Guds ord; og det er kommet så vidt med jer, at I trænger til mælk og ikke til fast føde (Hebræerne 15,12-14). Mælk gav jeg jer (Gud) at drikke (fra begyndelsen), ikke fast føde, thi I kunne endnu ikke tåle dem; I kan det ikke engang nu (1.Kor.3,1). Thi enhver, der endnu får mælk, forstår ikke rigtig tale, da han endnu kun er spæd (1.Pet.2,2) og som nyfødt barn hige efter ordets uforfalskede mælk, for at I ved den kan vokse op til frelse (vegetarkost), men for den faste føde er for de fuldvoksne, for dem, som gennem brugen har fåt sanserne opøve til at skelne mellem god og ondt (sød og surt) Hebræerne 5,4.

Lad derfor ingen dømme je for mad og drikke med hensyn til faste, højtid, nymåne eller sabat.
         Kolosserne 2,16.

En er i troen overbevist om, at han kan spise hvad som helst, men den syge spiser kun grøntsager.
                                                                          Rom.14,1-3

"Alt er tilladt", men ikke alt er gavnligt (f.eks. kødkost). "Alt er tilladt", men ikke alt opbygger (f.eks. kødkost). 1. Kor.6,12-13: Maden er bestemt for maven og maven for maden; men Gud skal engang lade begge dele forgå ved synden.
Derefter forlod han folkeskarerne og gik hjem. Så kom hans disciple til ham og sagde: "Forklar os lignelsen om det giftige rajgræs på marken!"
                
Matt.13,36
Da svarede han og sagde: "Enhver plante, som min himmelske Fader (bondemanden) ikke har plantet,kal rykkes op med rode.                          
  Matt.15,13-17.
Men Peter tog til orde og sagde: "Forklar os den lignelse!". Da sagde han "Er også I så uforstandige? Forstå I ikke, Alt, hvad der kommer ind i munden, går ned i maven og føres ud på det dertil bestemte sted?              
1.Kor.6,13.
Han svarede og sagde: "Den som sår den gode sæd (bonden), er Menneskesønnen,            
Matt.13,37.
marken er verden, og den gode sæd er Rigets børn, men rajgræsset er den Ondets børn. Joh.8,44; Ap.G.13,10; 1.Joh.3,8
Og fjenden, som såede det, er Djævlen; og høsten er verdens ende; og høstfolkene er engle. Joel.3,18; Åb.14,15; Matt.13,39.
Ligesom nu rejgræsset samles fra og brændes i ild, således skal det ske ved verdens ende.
Menneskesønnen skal sende sine engle ud, og de skal samle og fjerne fra hans rig alle, der frister andre til fald, og dem, som øver lov/ligegyldighed.
               
Matt13,39-44.

Jesus svarede dem: "Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke hungre; og den, som tror på mig, skal aldrig tørste. Jeres fædre spiste manna i ørkenen og døde. Men dette er det brød, som kommer ned fra Himmelen, for at man skal spise af det og ikke dø.         
Joh.6,35-51.

Jesus siger til dem: "Min mad er at gøre hans vilje (Gud), som sendte mig, og fuldbyrde hans gerning. Siger I ikke: "Der er endnu fire måneder, til høsten kommer? Se, jeg siger jer: opløft jeres øjne og se, at markerne er hvide til høsten (olivenlunde). Allerede nu får den, der høster, løn og samler frugt til evigt liv, så de kan glæde sig sammen, både den, som sår, og de, som høster. Thi her er de ord sandt: "En sår, og en anden høster.                  
Joh.4,34-37.

Og de gik ud og prædikede, at man skulle omvende sig. Og de uddrev mange onde ånder og salvede mange syge med olie og helbredte dem.
                                   Mark.6,12-13
                                                              
Jak.5,14 f.

Og se, en mand i skaren råbte og sagde: "Mester! jeg beder dig, se til min søn; thi han er den eneste, jeg har, Og se, en ånd griber ham, og pludselig giver han et skrig, og den slider i ham, så han fråder, og det er med nød og næppe, den slipper ham, sådan mishandler den ham (epilepsi). Og jeg har bedt dine disciple om at uddrive den; men de kunne ikke."
Da svarede Jesus og sagde: "Åh, du vantro og forvildede slægt! hvor længe skal jeg være hos jer og tåle jer? Kom herhen med din søn? Men endnu mens han gik derhen, rev og sled den onde ånd (epilepsi) i ham. Da talte Jesus strengt til den urene ånd og helbredte drengen og gav ham tilbage til hans fader. Og de blev alle slået af undren over Guds vældige magt.
                                     
Luk.9,38-43.

Guds Kraft

Når jeg nævner kræfter "Guds Kraft", mener jeg ikke kun de såkaldte aktive stoffer i naturen; vitaminer, mineraler og andre plante stoffe som f.eks. antioxidanter m.m. Dermed bestemmer ernæringen, foruden vitaminer o.s.v., også hvordan du indstiller dig på befrielsens mål, nåde og hvordan Helligånden, menneskets højere hellige trefoldighed tager del i den udødelige delatma - buddhi - manas - i modsætning til den lavere frifoldighed - personlighedens mentallegeme, astrallegeme, æterlegeme og fysiske legeme.
Alt hvad der har indflydelse på blodet, har også indflydelse på mennesket. Det er en elementær livslov helt fra livets begyndelse, at blodet, det er sjælen: Moses har fra gammel tid også haft sine forkynder i alle byerne, idet han oplæste i synagoerne og sagde, at de skal afholde sig fra besmittelse med afguderne (slagtoffer) og fra utugt og fra kvalte dyr og fra blod (Ap.G.15,20).
Det at spise dyrisk kød forårsager karma ifølge hinduisme. Dyrekroppe og dyreblodet indeholder udover æterkræfter også asrale eller begærkrafter. Betragtet fra et højere himmelsk stade, er det disse sidstnævnte kræfter, som virker ødelæggende på det menneskelige legeme. De binder "energien" til jordelementet.
Et dyr som føres til slagtebænken, føler alle de rædsler som et dyr, der udsættes for vold oplever.
Angst, hævn og gruppeåndens modstand kommer til udtryk i dyret og driver alle dermed overensstemmende kræfter ud til enhver celle i kødet og gift ind i enhver bloddråbe hos os. Af disse kræfter ernærer mennesket sig og vedligeholder sit legemes væv og celler; det legeme, der dog engang var et "åndens tempel"!.
Enhver dyrisk celle, som vi indtager som næring, er uden undtagelse skadelig for os. Vi kan altså kun gøre os selv ansvarlig for vor "dyriske opførsel".
Vi ved i dag ud fra esakte videnskabelige forsøg, siger afdøde alternative naturhelbreder og redaktør af NY TID OG VI i 1952 Stefan Vøldan, at frygt, skræk, kummerlighed, vanrøgt o.s.v. virker fuldstændig forgiftende i blodet og legemscellerne, - at den kan forvandle den bedste føde til gift i maven hos mennesket - at den kan skade, ja, i værste tilfælde dræbe foster i moders liv o.s.v. 
Tænk så et øjeblik på det, der foregår i de store slagtehuse hver dag, hvor blodet pøler hen over gulvene, mens dyrene hyler, brøler og skriger, ryster og skælver af dødsangst eller barske dyretransporter, længe før kniven eller skudet gør det af med dem. Jg har en gang, fortæller afdøde naturlæge Stefan Vøldan læst en tysk bog, hvor en læge påstod, at tidligere tiders jægere kunne smage på kødet af et dyr, om det var blevet "godt" eller "dårligt" skudt, d.v.s. om det var blevet skudt sådan, at det overhovedet ikke havde fået tid til at føle dødsangst.
  Det levende dyr kan menneskene dræbe, - men de kan ikke dræbe de nedbrydende, i sidste instans ødelæggende døds kræfter og frygt instinkter, som allerede fra døden indtrådte, blev afstemplet i blodet og i hver eneste af dyrelegemets celler. - Og som mennesket ved indtager som falske, naturstridige ernæring bogstavelig talt bygger ind i sjæl og sind på sig selv, samtidig med at der fra dyrekødets opløsning og forrådnelse i den menneskelige fordøjelseskanal myldrer frem med mikroskopisk dyreliv, de nedbrydende bakterier og liggifte, og med herfra syregift som spreder sig ud over hele legemet og rent fysiologisk over deres indflydelse for at lægge legemet i graven gennem sygdom og lidelse. Fordi mennesket selv har nedkaldt udløsningen af disse kræfter over sit liv både fysisk og sjæleligt. Sig så ikke, at Guds lov ikke er retfærdiggjort, - samtidig med at den er skrap som en ragekniv. "Som et menneske sår, skal det også høste" hedder loven. Og det er jo altid sådan, at man sår i det små, - længe måske i det helt umærkelige, - men sluttelig høster man i det store (sygdom).
"Så længe der findes slagtehuse, vil der også findes slagmarker", skrev den tyske læge Erwin Hof i sin bog "Råkost" i 1950èrne. Og det er en biologisk og bogstavelig sandhed, der også står i Bibelen Det Nye og Gamle Testamente!!....
                                  ________________

Den sidste nadver
  1. Kor.10,15-18.
Jeg taler til jer som til dem som har forstand, døm selv om det, jeg siger:
Velsignelsens kalk, som vi velsigner (takkebøn), er den ikke fællesskab om Kristi blod? Det brød, som vi bryder, er det ikke delagtighed om Kristi legeme?
Fordi der er èt brød, er vi et legeme, skønt vi er mange (kristne); thi alle har vi del i det ene brød (vor daglige brød).

Det centrale i den aller tidligste kristendom var ikke bibellæsning og prædiken fra talerstole som i vore dage, men eukarristi; betegnelsen for den helige nadvers sakramente i den romerske katolske og ortodokse kirke. Nadveren var et aftenmåltid og fællesskab, den kristne liturgisk handling baseret på Jesu Kristi, det sidste måltid ed disciplene før korsfæstelsen. Derfor har Jesus aldrig nogen sinde været så tæt og nær i nadveren, som når vi spiser vort daglige brød. Dette sakramente forener den troende med Kristus i Ånden, og bliver til èt legeme med Ham og får del i hans legeme og blod med druesaft (ikke vin), ifølge Paulus ord. 1. kor.10,15-17
Oblat er en lille møntformet vaffel brød indgraveret tetragram, som ved nadveren repræsenterer Jesu legeme og henviser til, at den er løsepenge for mennesker.

1 Kor.15,18ff.
Se på det kødelige Israel; har de, der spiser slagtofrene, ikke fællesskab med altret?
Hvis I havde forstået, hvad det ord betyder: "Barmhjertighed vil jeg, ej slagtoffer, havde I ikke fordømt de skyldfri, men
syndere. Mat.9,13 ; 12,7 Hos.6,6 ; 8,13 ; Esajas 1,9-11 ; Ordsp. 21,27 ; Amos Bog 5,20-25 ; Jermias 6,17-20 ; 14,11-12 ; Salm. 51,17-18 ; 40,5-9 ; Hebr.10,5-11 ; 10,1 ff. ; 7,19 ; 8,5 ; 9,9-22 ; Kol. 2,8-13 ; 1,9-27.


I almindelighed skal ernæringen sammensættes af frugt, grøntsager, nødder og andre spiselige planter, diverse urter og også af produkter fra levende dyr som f.eks. æg og mejeriprodukter. Fisk indeholder mere og mere "gifte" fra år til år "dioxiner" som er verdens farligste gift!!....

Gud er føde og drikke for alle
"De ord, jeg talte til jer, er ånd og liv. Den ukyndige er den, som begærer kød, ligeledes i blodsudgydelse og død. Men sagkyndige er de, som forstår. Se kornet, hvorledes det vokser og modnes, bliver mejet og malet og i ilden bagt til brød. Af dette brød lever mit legeme (Jesus), som I har set i lignelser. Jeg ernærer mig kun af træernes frugter og af planter. Disse forvandles af ånden til mit kød og blod og ikke fra dyr. I, som tror på mig som en "metafor" er mine disciple, I skal også kunne ernære jer af denne og lignende føde, for gennem den giver ånden (sjælen) menneske liv, helbredelse og sundhed. Retfærdige siger jeg jer, i begyndelsen ernærede alle Guds skabninger sig kun af al jordens planter og frugter, men menneskenes uvidenhed og selviskhed forledte mange af dem til at frafalde de skikke, som Gud havde givet dem, og de indførte nye, som brød med disse. Men som der står skrevet hos profeterne, de skal alle vende tilbage til den naturlige føde eller dø. Dette er opstandelsens mening (oprør fra de døde) PROFETERNE!!....
Uddrag: DE TOLV HELLIGES EVANGELIUM
Rev. G. J. Ouseley 1881 beretter: Et gammelt dokument, fundet i et Tibetansk buddhistisk kloster - et brev fra den ældste blandt Essæerne i Jerusalem - hævdes at give indtil nu historisk korrekte oplysninger om Jesu liv og død. Brevet "det ægte evangelium" beretter, at Jesus ikke døde på korset. Ouseley har oversat fundet af den 2000 år gammel aramæiske tekst og gav navnet: Det fuldkomne Livs Evangelium.

De Tolv Helliges Evangelium er lagt ud på Googel af modstander: Jesus ophold i Tibet er et falsum, skrevet af Erik Langkær og støttes i bogen af "Per Beskow: Fund og fusk i Bibelens Verden" Proprius 1979  76-86 og kan lånes på ethvert bibliotek.
Læs også Leif Asmark Jensens fantastiske historie på Google: "Blokarkiv" Var Jesus i Indien.

Urevangeliet: Et fuldstændigt, aramæisk evangelium, opdaget og udgivet på engelsk af Rev..J. Ouseley. Et evangelium af guddommelig vidom, sandhed og skønhed. Jeg vil opfordre alle til at læse disse Guds Ord i bogen!!......
                                  


                   ______________________________I 1898 mistede Rev. G.J Ouseley sin kone, og i de følgende år giftede han sig igen. Af natur var han meget aktiv, og hans sind klar, men i 1903, skrev han: "Ingen på jorden er så deprimeret, indelukket og stemplet som jeg. Jeg er blevet udstødt af den katolske apostolske kirke, idet han ville rette de fire evangelier i Det Ny Testamente og gøre dem reformvenlige, men de kaster mig lige ud over brinken, istedet for at bringe en gave fra oven. "Hele mit liv fra ti års alderen, har jeg intet modtaget af kirken, men nu er jeg en dødende mand.Jeg føler mig meget syg, træt af livet, evig ensom, og slidt op på krop og sjæl. Mine øjne tvinger mig til at give op nu. God nat. "Gud velsigne dig". En anden årsag til sin depression var den smerte, elendighed og nød han udholdt på grund af den uret gjort til sin "lidelses brødre" dyerne. Døv selv om han var det på ydre plan, idet han ikke var åndelig døv, eller åndelig blind: Han hørte skrigene af dyerne, som han oplevede fra 10-årsalderen (slagtning). Han sagde "Hver nat ligger jeg vågen i godt humør? Jeg kender ikke et øjeblik går, men hundrede af mine medskabninger, katte, kaniner, hunde og andre er brutalt gjort til døden af djævle i menneskelig form.
Den engelske præst Rev. G.J. Ouseley, der skrev om de Tolv Helliges Evangelie i 1923, førte sig først frem i den etablrede kirke i Irland, og bagefter i den katolske kirke. Evangeliet blev skrevet ned af ham, efter at han havde modtaget det i mange fragtmenter på forskellige tidspunkter fra Emmanuel Ewedenborg, som blev set af troværdige clairvoynte og efterfølgende identificerede fra et portræt af den Anna Kingsford, Edward Maitland, og en præst i det 18. århundrede gav hans navn som Placidus af Franciskanerorden, bagefter Carmelite. Den usete kommunikatorer ønskede at genindsætte passager og insisterede på den indlysende løsning, men desværre ofte overset, pligt til kærlighed og beskyttelse af dyremishandling, vedrørene en række tilfælde af personlige indblanding i Lord of Love at redde dyr fra mishandling og undervise mod det at spise og drikke vin.
Alt liv er One. Jeg er bevidst om lidelser, at lidelserne her på jorden, altid er bevidst, men i om natten, og jeg kan ikke hvile og beskeden bedring eller afbøde alt dette er blevet forkastet af blinde mænd og døv for der (præster). Jeg kender ikke noget, som at kunne sove. Rev G.J. Ouseley var bekymret for fremtiden for evangeliet om de hellige Tolv. Hvad vil der blive af det efter hans død? Hans store frygt var, at det kunne være under kontrol af dem, der ville undertrykke det, eller (som han udtrykte det) "låse det inde for verden, der var blevet givet til ham for oplysning for verden, og endnu mere frygtede han, at det ikke blev betragtet som den sande evangelist overfor "innocens".
Rev. G.J. har fastholdt, at den guddommelige gnist og sandhed, sagde han, "Sek nul udefra". Inde i os selv er det sande lys (Gud er i os selv). Udefra er det forvirret og mørket, hvilket stemmer overens med de gamle græske digter og filosoffer som f.eks. Platon og Aristoles (384-322 f.Kr.). Al visdom sagde han kommer indefra. Intet udefra, noget han også bruger i sit forord i Ur evangeliet i den Aller Helligste navn: Fra tidernes begyndelse er den evige Tanke, og Tanken er Ordet, og Ordet er Handlingen, og disse tre er èt i den evige Lov. Al visdom kommer fra Herren Jesus Kristos (Logos), Gud, Faderen, Sønnen og Helligånden.
                                                                       Jesus Siraks Bog kap.1,1.
Rev. G.J. Ouseley kunne ikke forstå, hvorfor spiritisterne på hans tid eller hvorfor mange var parat til at aceptere som noget sandt, der kom gennem medierne, overset eller ignoreret den åbenbaring, som var kommet til ham inde fra. Inspireret tanker kom til ham, da han var ude at gå, indånde den "friske morgenluft". "Jeg går ud", sagde han, "og inspirationen kommer". Jeg bærer en notesbog med mig".  Rev. G.J. Ouseley frygtede innocens 3. 


TEKST TV
DR-Nyheder Udland onsdag 1.juli 2009

Vegetarer halvt så kræft-udsatte
Masser af grønt i maden er ikke bare godt, som utallige spise-sundt kampagner har understreget.
En undersøgelse med et grundlag på mere end 60.000 mænd og kvinder i Sorbritanien, peger på at vegetarer og folk, der afstår fra kød, men spiser fisk - har en betydelig lavere hyppighed af visse kræftformer.
Materialet peger blandt andet i retning af, at vegetarer har klart lavere risiko for at få mave- og blærekræft (cancer).
Gruppen, der spiser fisk, men ikke kød, har en lidt højere risiko end vegetarer, men stadig lavere end kødspiser.

Pompaji

Pompeje og Herculaneum år 79 e.Kr.

På en af søjlerne i en pragtvilla i Pompeji, har man fundert verdenshistoriens mest betydningsfulde begivenhed af et kryptogram om de første kristne. Uanset hvordan man læser kryptogrammet; forfra, bagfra, sidelæns o.s.v., så får vi de samme ord: ROTA - OPERA - TENET - AREPO - SATOR?
Plinius` den Yngres far døde allerede i år 76 e.Kr., og derefter tog onklen sig af Plinius mor. Plinius den Ældres død skete under vulkanen Vesuvs udbrud i år 79 e.Kr., og blev senere gjort onklen uforglemmelig af hans nevø, Plinius den Yngre. Katastrofen i Pompeje og Herculaneum ved Napolibugten i Italien år. 79 e.Kr. har overrasket mange ved middagsbordet og de skibe der kom dem til undsætning bl.a. Plinius den Ældre. Blæsten vokser til storm, og der blæser store stenblokke på indtil seks kilo ned over de to byer og på skibene ude i bugten. Mange hustage i Pompeje og Herculaneum år 79 kan ikke bære vægten og styrter sammen som pindebrænde, ligeledes begynder skibe og synke i den kogende hede i bugten og med ordene der godt kan bruges her Åb.19,20 ; 20,10: ildsøen, som brænder med svovl?  I løbet af får timer er alt begravet langs kysten og i byerne. De færeste, selv dem med heste og vogn, når måske at komme af sted. Nogle søger i sikkerhed i gange og kældre for at beskytte sig imod sten og fra regne af lavakoks, og i håbet om at elementernes rasen igen vil lægge sig. Men det er alt sammen forgæves, og alle kvæles af de giftige svovldampe, som vinden fører med sig fra vulkanen Vesuv. Mens indbyggerne flygter med værdisager og penge belyst af olielamper og fakler, idet de forsøger at bane sig vej gennem det tre til fire meter høje lapililag, falder den regnblanende, hvide aske ubønhørligt som en slags dødens sne og hindrer enhver mulighed for at slippe bort, og talrige pomejianer kvæles på gaden i de frygteligste svovldunster af yderst skadelige positive ioner og flader om som levende fakler.

En mand, højst sandsynlig en kristen, som er flygtet ind i et værelse med  håb om på denne måde at lade den frygtelige begivenhed gå hen over sig, skriver ordene fra fra Bibelen "Sodoma og Gomora" på en af væggene, men også han tvinges ud i sten og svovlregnen for at se, om han kan redde sit liv i behold og et meget vigtigt krucifik havde hængt, og et møbel der kan beskrives som en bedeskammel, muligvis fra en jødekristen. På en af søjlerne fra en pragtvilla, fandt man verdenshistoriens største gåde af et kryptogram og med ordene: ROTAS - OPERA - TENET - AREPO - SATOR = PATENOSTER (Fadervor)

Den italienske professor Meteo delle Corte gør her opmærksom på, at de i korsform danner de første ord i den af Jesus bordbøn Fadervor= Pa-tenoster. Kryptogrammet er uden tvivl et meget kristen hemmeligt tegn, kun for indviet personer, idet Sator, opera, tenet, arepo, rotas udlægges forståeligt således: Sædemanden holder i sin hånd jeres gerninger: (jeres) gerninger skylder i sædemanden regnskab for bl.a., at være vegetar?

Thi så længe en mark opsuger den regn, der ofte falder på den, og frembringer sunde (vegetariske) afgrøder til gavn for dem, den dyrkes for, er den under Guds velsignelse; men bærer den tjørn og tidsel, er den ingenting til og forbandelsen nær, og til sidst sættes der ild på
den Hebr.6,7 ; Matt.13,7-9 ; Joh.15,1-7 ; Mark.4,2-34 ; Matt.13,33-34 : Sl.78,2 ; Rom 16,25.
Thi når mennesker èn gang er blevet oplyst og har smagt den himmelske gave og har fået del i Helligånden (Jesus) som åbenbarer sig i naturen d.v.s., at de har smagt Guds gode ord og den kommende verdens kræfter - og så falder fra, da er det umuligt atter at bringe dem til omvendelse på ny; thi de korsfæster for deres del Guds Søn og gør ham til spot.
Gennem sin lyskraft "Solen" siger Jesus: Jeg er i verden, og verden er i mig, og verden ved det ikke. Jeg kommer til mit eget hus (mennesket), og mine venner modtager mig ikke. Men alle dem, som modtager og adlyder mig (ikke forurener sig selv og naturen), giver jeg magt til at blive Guds børn og ligeledes dem, som tror på hans hellige navn, dem som ikke er født af kødets og blodets vilje, men af Gud (Kristi inkarnation).
Mange vil forarges på mig og den der tager anstød, for ham vil det være bedre, at der var hængt en møllesten om hans hals, og han var sænket i havets dyb (Mat.182-7 ; 26,24-29).
Med Himmeriget er det lige som en mand, der såede god sæd i sin mark. Matt.13,24
Se, en sædemand gik ud for at så. Og om han såede, falt noget på vejen; fuglene kom og åd det op. Noget faldt på stengrund, hvor det ikke havde megen jord, og det kom straks op, fordi det ikke havde dyb jord, men da solen steg op, blev det svedet, og det visnede, fordi det manglede rod. Noget faldt iblandt tidsler, og tidslerne voksede op og kvalte det. Og noget faldt i god jord og bar frugt, noget hundrede, noget tresindtyve og noget trdive fold. Så hør nu, hvad der menes med lignelsen om sædemanden
. Matt.13,18-23:

Når nogen hører ordet om "Riget" (Guds bolig i mennesket) og ikke forstår det, så kommer den Onde (Satan) og river det bort, der er sået i hans hjerte; han er sæden, som blev sået på vejen. Sæden, som blev sået på stengrund, det er ham, der hører ordet og straks tager imod det med glæde. Men han lader det ikke slå rod i sig og holder kun ud til en tid, og når der så kommer trængsel (sygdom) eller forfølgelse (forargelse) for ordets skyld, tager han anstød. Sæden, som blev sået iblandt tidsler, der er ham, der hører ordet, men timelig bekymringer og rigdommens bedrag (næner ikke og købe det sunde), kvæler ordet, og det bliver uden frugt (døden til følge). Men sæden, som blev sået i god jord (maven), det er ham, der hører ordet (om vegetarisme) og forstår det, og som bærer frugt, hundrede, tresindtyve eller tredive fold frembringer sunde afgrøder til gavn for dem, den dyrkes for, og er under Guds velignelse; men bærer den tjørn og tidsel, er den ingenting til og forbandelsen nær o.s.v.. Hebr.6,7-12.

Mattæus siger videre: Thi dette folks "hjert" (bevidstheden, følelserne, forstanden og tænkeevnen) er blevet sløvt, og med ørerne hører de tungt, og deres øjne har de lukket, for at de ikke skal se med øjnene og høre med ørerne og fatte med hjertet og omvende sig, så jeg kan helbrede dem

Matt.13,15-16 ; 16,17.

Efter at de fordum mange gange og på mange måder havde talt til fædrene ved profeterne, har han nu ved dagenes ende talt til os ved sin Søn, (Joh. 1,18) hvem han har indsat som arving til alle
(Joh.1,3 ; Matt.21,38 ; Rom.11,36 ; Kol.1,16.) Han er hans herligheds afglans og hans væsens udtrykte billede og bærer alt med sit mægtige ord (Joh.1,1 ; 14,9-11 ; 2. Kor.4,4). Og han tog sæde ved Majestætens højre hånd i det højeste, efterat han havde fuldbragt renselse (renhed) for vore synder.Hebr.1,1 ; 8,1 ; 10,12-16.

 
Hertil var han forudbestemt, før verdens grundvold blev lagt, men blev ved tidernes ende åbenbaret for jeres skyld, I som ved ham er kommet til tro på Gud (åbenbarer sig i naturen), der vakte ham fra de døde og gav ham herlighed, så jeres tro også er håb til Gud. Thi "alt kød er som græs, og al dets herliged som græsset blomster; græsset visner, og blomsterne falder; men Herrens ord bliver evindelig". Og dette er det ord, der er blevet forkyndt jer i evangeliet.
1. Pet.1.20-25.
Himmelen og jorden skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå.
Matt.24,35.
"Hvem vil stige ned i afgrunden (nemlig for at hente Kristus op fra de døde)?" Hvad siger den da? "Ordet er dig nær, i din mund og i dit hjerte (nemlig det troenes ord, som vi præiker). Rom.10,7-11 ; Joh.1,1, 13-20; 3,28 ; A.pG.13,25 ; Luk.3,15-16 ; Joh.1,24-28. 


Pinius den Ældres død underr Vesuvs udbrud i år 79 e.Kr.                      
                     ROTAS
                     OPERA
                     TENET
                     AREPO
                     SATOR

Plinus den Yngre

Da kristendommen fik sin første martyrer, belv det betragtet som en selvfølgelighed, at deres jordiske rester besad overnaturlige kræfter. De få lærde blandt den nye tros tilhængere havde læst de store filosoffers værker bl.a. Platon og Sokrates m.fl. Den opfattelse, at betydeligste menneskers jordiske rester besad magiske kræfter og undergørende kræfter, var i overensstemmelse med f.eks. Plinus den Ældres og Demokrits skrifter. I opfattelsen og syn på tingene (både de synlige og usynlige) svarede til de kristnes tankegang ganske til tidens skribenter som Plinus den Yngre. Han blev født i Norditalien omkring slutningen af år 61 e.Kr - 19 år før sin onkel Plinus den Ældres død som skete ved ved sejlads på kyststrækningen tæt på Vesuvs vulkanudbrud i Pompejus år 79.
Plinus den Yngre blev en meget velhavende mand efter at have arvet fra både faren og onklen (Plinus den Ældre) som var en dygtig naturvidenskabsmand. Hans familie tilhørte områdets Norditaliens landadel. Hans far døde allerede i år 76 e.Kr., og derefter tog onklen sig af Plinius den yngre og hans mor. Plinius` uddannelse kom ham til gode, idet onklen, Plinius den Ældre adopterede Plinius og tog sig af ham, som var det hans egen søn, han sørgede for drengen fik en ordentlig uddannelse. Onklen, Plinius den Ældre (C. Plinius Secundus), var officer, embedsmand og naturforsker og forfatter, som lærte fra sig som en hyrde der vogter sine får. Under Plinius den ældre uddannelse, havde han specialiseret sig i retorik (den mest sagkyndige), blev derfor en meget veltalende mand og skrev mange helt fantastiske bøger, beskrivelse af forskellige begivenheder, om planter botanik som fik indflydelse på indholdet af evangelisterne af Det Nye Testamentes retorik m.m..

Jesus i Kornmarken

Derfor ophæver Jesus sabbats-reglerne under sine slagsmål med farisæerne og indfører fastedagen i stedet, idet han helbreder de syge på jødernes lørdag 6. og 7. dagen søndagen, som oprindelig er en hviledag. De fleste skænderier Jesus brugte mod farisæerne handler om, at helbredelse er en fysisk, åndelig og velgørende handling, også det at spise uden at vaske hænder først og spise korn på en sabbat?

På den første sabbat efter påske skete det, at Jesus vandrede gennem en kornmark, og hans disciple plukkede aks og gned dem mellem deres hænder og spiste.                       Luk.6,1-10. ; 5.Mos.23,24-25 ; Matt.12,1-8.

Men nogle af farisæerne sagde: "Hvorfor gør i noget, man ikke har lov på en sabbat?"
Og Jesus svarede og sagde til dem: "Har I  da ikke læst, hvad David gjorde, da han og hans ledsager blev sultne?
Hvordan han gik ind i Guds hus og tog skuebrødene og spiste og gav sine ledsager deraf, skønt ingen uden præsterne har lov at spise dem".
Og han sagde til dem: "Menneskesønnen er herre over sabbatten."
PÅ en anden sabbat skete det, at Jesus kom ind i synagoen og lærte (hvordan man bliver rask)? Dèr var der en mand, hvis højre hånd var vissen (lam). 
Luk.6,6 : Matt.12,9 : Luk 6,10. 

Sabbats Lovreglen blev kun givet til Israel, i den Gamle Pagt, det kan man tydelig se af det apostlene skrev til de ikke jødiske kristne i Antiokia i Tyrkiet.

Ap.g.15,28-29.

Stenalderkost er uetisk

Flyt pilen på billedet og når der kommer en lup frem, så tryk på musen og du kan læse teksten!!...

Rådent kød og døde dyr fundet i dyretransport

I marts måned 2013 fik Fødevarestyrelsen i Danmark et tip om, at kød fra Polen, efter at de polske fødevaremyndigheder afslørede en dyretransport med syge og døde dyr på vej til slagtning. Frygten er, at kød, som kan udgøre en sundhedsmæssig risiko, er endt i Danmark.

Kilde: Københavns Dagblad d. 3. april 2013 fra Fødevarestyrelsen.

Tryk på linket:Kræft af PAHèr

Vegetarismen vil brede sig som en steppebrand som følge af covid-19 fra flagermus

Skal Danmark virkelig afskaffe landbruget som man gør i dag og i stedet dyrke fremtidens afgrøder, flere ærter, sojabønner, korn, majs og grøntsager, urter under drivhuse og bruge bølgekraft som energi?

Mange videnskabsmænd tror, at der vil opstå en ny pandemi krise (2020) og tidsalder, hvis mennesket skal overleve. Vi har i fremtiden på grund af zoonosser pandemier ikke brug for det traditionelle landbrug med masseproduktion af grissefabrikker, burhøns, oksekød, som forgifter vores tarmsystem og drikkevand med pesticider og med multiresistente MRSA bakterier, som også fremmer sygdom på hospitalerne, og som lægerne har svært ved ikke kan bekæmpe med antibiotika.

Vores nationalprodukt "svinefabrikker" bliver ædt op af de dyre invisteringer på importeret kunstgødning, sojafodder i produktionen, dyrlægeregninger og ikke mindst de mega store multihospitaler, lønninger og fejloperationer som løber op i milliarder af kroner, sygdomme der for det meste kommer fra dyrene i landbruget. Man har regnet ud, at en gris foder kan brødføde 16 mennesker i afrika, hvis man undlod, at bruge korn, foder, mælk i de store svinefabrikker og mindre grisestalde?

Derfor står svineproducenter til milliardtab!

De højere foderpriser (2012) på korn, vil femover smadre dansk økonomi i landbruget, at erhvervet vil frygte at flere og flere stalde vil stå tomme. På nært hold kommer det til at minde om den magre ko i Indien og Ægypten, som Moses forudså, da Josef er omtalt i bibelen om den skæbnesvangerende høst slog fejl og hver hungersnøden brød ud og slog til med død og rædsel. Korn vil blive en mangelvare bl.a. på grund af efterspørgelsen på økologisk mel og disse produkter til fremstilling af brød?

Mens de høje kornpriser i de kommende år stiger himmelflugt og er guld værd, så vil det fremover betyde milliardtab for svineproducenterne på grund af kunstgødning og sojafoder til grise. I stedet bør vi bruge soja i husholdningen til fremstilling af kunstig plantekød. I juni 2012 lød forventningen, at den bedste fjerdel af svineproducenterne i det kommende år vil tjene 68 kroner pr. slagtegris:

De penge er helt væk nu, omkostningerne er steget til underskud på omkring kr.200, fordi fodret er blevet er meget dyre, siger formanden i Landsforeningen af Danske Svineproducenter, til Jyllandsposten.

Tomme stalde

På årsplan betyder en omkostning på kr. 200 pr. gris (2012) 4,6 milliard kroner for hele branchen, og ifølge formanden Henrik Mortensen i Landsforeningen af Danske Svineproducenter har det smadret så meget, at han forventer, at nogle svineproducenter vil slagte deres besætning og lukke staldene, fordi de ikke har råd til det dyre foder og kunstgødning:

Under de seneste år 2010-2012, er krisen blevet branchnes økonomiske stødpude blevet mindre og mindre. Det samme er bankernes tålmodighed for at låne udbytte til flere svinestalde også. Den aktuelle prisudvikling sætter os under voldsom pres, "siger Henrik Mortensen til Jyllandsposten.

På det store stævne for politikerne på Bornholm i juni måned 2014, sagde venstres formand Lars Lykke Rasmussen, at han vil give tilladelse til at udvide landbrugets svineproduktion med 1 million flere svin om året, hvilket dansk Naturfrednings Forening tager stor afstand fra p.g.a. forurening af miljøet!!...

Da vikingerne allerede i 1100 tallet kom til Danmark og bev omvendt, levede de udelukkende som vegetarer. På deres togter til England havde de korn og grøntsager med og levede af fisk og blev ret høje af to meter. Når de kom i land på Bornholm ved Helligdomsklipperne, blev de omvendt til kristendommen, og her levede de udelukkende af korn, grøntsager og fisk!!...

Er svineinfluenza et unødigt hysteri?

Siden meddelsen om de første tilfælde af svineinfluenza i Mexico 24. april 2009, spredte sygdommen sig til en række lande verden over. Svineinfluenza er farlig, fordi den kan smitte fra gris til menneske og fra menneske til menneske.
29. april 2009 dør det første menneske en 2-årig i U.S.A. Den 27. april to dage før, har man registreret det officelle tal af smittede mennesker på jorden til 82. Men det, vi bliver advaret imod er, skræmmekampagner bliver så stor og alvorligt, at folk begynder og lade sig vacinere i mod den, men i stedet afholde sig fra at spise kød og berøring af grise på mulen, som der står skrevet i Biblen Det Nye og Gamle Testamente. Svinet som urent dyr og som en mand blev tvunget til at spise står skrevet i 2. Makkabærer bog 6,18 : 3. Mos. 11,7.
Det er ikke første gang i nyere tid, at der har været en alvorlig svineinfluenza. Den var fremme i 1976, hvor der flittigt blev givet vaccinationer af svinepest, hvor en række miltærsoldater døde. I kampagnen blev der lagt 1,3 milliarder dollars i sagsanlæg (1976) p.g.a. dødsfald, lammelser som følge af den daværende vacine. Var epidemien alvorlig? Nej. En total overreaktion på en ny influenza.
Vaccinationen lignede til forveksling "fugleinfluenzaen" som også var et forsøg på at få hele befolkningen, særlig de ældre til at lade sig vaccinere?
Herhjemme dør 10-15 børn hvert år af vacinationer, så lad dig ikke gå i panik af Covid-19 vaccine. Betragt det som et tåbeligt forsøg på at skabe  røre, istedet burde man læse langt mere om skadelige vacinationskader på børn og voksne? Hvis du får tilstrækkelig med vitaminer og mineraler gennem din kost ( vitamin A, C, D og E samt persille) og undgår kød, så opbygger du et immunforsvar, der skræmmer virus og bakterier bort.
I 1950èrne 7 år gammel blev min fars besætning af grise på sin landbrugsejendom ramt af svineinfluenza. Den ene gris efter den anden døde og blev slæbt ud på gårdspladsen. I forvejen var min far blevet advaret om, at satse på en bedrift af grisebesætning af min farmor. Hun have på forhånd læst de gode råd i Bibelen, at man skal holde sig langt væk fra svinet, der er opkaldt af samme navn? Indehaver af denne 123,hjemmeside var i 1953 på det tidspunkt konstant ramt uafbrudt af influenza, kronisk mellemørebetændelse på begge øre, ja helt til jeg var et voksent menneske af 26 år. Men pludselig fra den ene dag til den anden, forsvandt mine konstant ørebetændelser og influenza ved kostomlægning!!.....

Det var naturlæge Julia Vøldan som gennem sit tidskrift NY Tid & Vi fortalte mig om plus-minus balancen, at sygdomme specielt kræft og betændelser opstår!!...Hvis man er  minustype, skal èns blod være positiv (mangler energi) fra planter d.v.s. livsvigtige ioner. Det er mennesker skrev hun, der går næsten med hovedet forrest gennem livet, snakker og er meget livlig. Men det er oftes (ikke altid) de mennesker, som også bliver syge lige som mig. Minustypen er den mere stilfærdige, tilbagetrukne, kontormanden, den rolige type, og som oftes er ægtefolk modsat type vi vælger?
En familie kan være delt i spørgsmålet om råkost, og så er det som regel vegetaren, der må give sig, hvis der bliver lagt pres på ham eller hende. Det kan være et stort familieproblem, når husmoderen serverer bønner, og manden sidder der med tårer i øjnene og simpelthen ikke kan bære det. Endnu har jeg ikke hørt, at mad kunne være en skilsmisse grund, men druk?
Jeg ved at nogle slet ikke kan tåle, at gå direkte over til vegetarkost og det har jeg bevis for mig selv. Hvis man har en dårlig mave- tarmsystem, er havregrød at foretrække som morgenmad istedet for havregryn som stjæler kalken, hvis der ikke er tilstrækkelig med økologisk mælk. Hos de fleste er slimhinderne meget sårbare i mave- tarmsystemet for f.eks. gulerødder, derfor må man aldrig blande ris og kogte gulerødder sammen. Det gælder for det meste også andre ting, og det er sammensætningen af kosten der helbreder, noget der også står skrevet i "Fredens Evangelium" skrevet af Johannes Markus.
Så det er vanskelig med den frelste holdning, at alle der spiser kød, er fortabte med det samme. For dem ender det med, at det nye vegetarianske princip bliver forklaringen på alt her i tilværelsen, og så opstår der selvfølgelig en modstand. Jeg mener aligevel, det kan forklare meget mere, end mange er parat til at indrømme i dag. At det, man putte i sin mund, det bliver man. Mennesker, som helt forkaster grøntsager, og kun spiser kød - bliver alvorlig syge på et eller andet tidspunkt, idet et menneskes bevidsthed ikke bare kan være kød, kød og kød?

Hvorfor skal man undgå kød - og i stedet spise bønner, hirse, linser o.s.v.?
De kødædende dyr fra naturens side, er beskyttet mod forrådnelsesbakterier, bakterier fra den dyriske føde, det er mennesket ikke. Rovdyrets fordøjelseskanal er meget kort for at muliggøre hurtig udnyttelse af fordøjelsen og hurtig udskilning uden forstoppelse?
Menneskets fordøjelseskanal er meget lang (7-9 meter), hvilket ved rigtig ernæring (plantefibre) muliggør en fuldstændig udnyttelse af de levende plantestoffers mangeartede ernæringsfaktorer f.ek.s. proteiner, vitaminer, enzymer, mineraler og sporstoffer m.fl.
Ved en forkert ernæring med kødkost bliver denne lange fordøjelseskanal til en alvorlig fare, fordi gæring og forrådnelse udvikles under den lange passage og forstærkes for til sidst at kulminere i tyktarmen. Allerede i tyndtarmen opsuges bakterier, der var årsag til mine kroniske mellemørebetændelser ifølge naturlæge Axel O. Hansen. Under disse forrådnelsesprocesser udvikles der sundhedsfjendtlige bakterieliv (toksiner) samt flere gifte syrer, først og fremmest urinsyre, hvilket er hovedårsagen til mange lidelser; gigt, myoser, hovedpine m.m.
Sygdomme i en træk mave- tarmsystem er mangfoldige bl.a. forstoppelse, der efterhånden er blevet så almindelig hos danskerne, at den ikke betragtes som sygdom, og så er det netop en af de alleralvorligste, for derved kommer alt det ubrugelige affald til at opholde sig i for længe i tyktarmen. Det ophobes og brænder sammen som de værste "positive ioner" i kroppen, der udvikler sig til kræft og alverdens lidelser!!...Det er en kendsgerning, at gammelt affald af kosten i tarmen kan ligge og forrådne i op til 14 dage til tre uger inden det når ud af endetarmen. Tænk engang, hvis du lagde et stykke med leverpostej stå midt på bordet i 37 C bare i en uge? Det vil vrimele med alle uhumskheder af små krybdyr!!...
 

Tæt på Jesus Mirakler?

Er din gammel bibel guld værd?

De nye bøger af Bibelen bliver hele tiden revideret, sidst Den Nye Aftale af 2007 på Bibelselskabets Forlag. I 1992 blev den officielle Bibel i sin helhed oversat til dansk og i 1998 autoriseret af Dronning Margrethe den II, der også autoriserede den danske oversættelse af Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger.

Flere kristne trossamfund forsøger forgæves at oversætter og reviderer Det Nye Testamente til deres egen bibels fordel f.eks. Jehovas Vidner og Mormonerne, idet nogle mener at den Hebraiske udgave af Det Gamle Testamente er Jesus oprigtige sprog?

Et vigtigt oversættelsesprincip, er altid at oversætte Bibelen direkte fra grundsprogene. I det sidste århundrede er Det Gamle Testamente således blevet  revideret og oversat fra hebraisk til dansk ud fra Dødehavsrullernes fund i 1948 og Det Nye Testamente fra græsk til dansk?
Det er derfor min overbevisning, at den gamle Bibel fra før 1948 er guld værd, idet jeg fandt et lap papir hvorpå der står: I den ældste bevarede danske bibel fra 1699 kan man læse orginalsprogets oversættelse af Rom.14,21:

Det er meget bedre, smukt, godt og rigtigt, at du æder ikke kød, og drikker vin /2 eller gør noget, som din broder støder sig på /3 eller forarges / eller bliver skrøbelig af?
I den nye bibel har man bytet om på vers 22 og Rom.14,1-21?

Det var hverken urt eller plaster, der gør mennesket raske, men, kun dig o Herre Jesus Kristus gennem Ånden "Skaberen" alene med dit ord, som helbreder alt;
thi du har magt over liv og død, og du fører ned til Dødsrigets porte (graven) og op derfra igen.

Visdommens Bog 16,12.

Der er ingen større rigdom end legemlig sundhed; og ingen fryd overgår hjertets glæde.

Jesus Siraks Visdomsbog 30,16.

Tryk på linket: Spis grønt www.vitanyhed.dk/12158279

Moralsk renhed

Hvis sindelaget er i uorden, da har ingen af de religiøse og moralske handlinger nogen værdi i Jesus øjne. Vil du have klarhed over dette Jesu Syn på Religionen og Moralen, så læs:

Matthæus 5,21-28 ; 6,1-6 ; 6,16-18.

Blot disse Ord vil i et Glimt vise dig, at Jesus aldrig lader sig spise af med rigtige religiøse Ceremonier f.eks. i kirken m.m. eller med en udvortes moralsk Optræden. Han skærer hensynsløst tværs igennem det udvortes og går lige ind til Hjertets skjulte kammer og Motiver.

Og dette er den første Del af Jesu nådige Frelse, som han udfører i det syndige Menneske; han viser det på uimodsigelig Vis, hvordan Menneskets Sind er og hjælper os til at indse, at vort Sind må forandres (omvendelse) her, hvis vi skal blive fri for sygdom og elendighed og det fra Grunden af den største betydning for tro?

Kød fordærver legemet

Bliv ren?

I Det Gamle Testamente forbindes dyr og væsker ofte med noget urent, negativt, magisk eller symbolsk. Samleje og udflod hos kvinden og manden beskrives også som noget urent. "Når en mand har samleje med en kvinde, skal de bade sig i vand, de er urene indtil aften
3. Mos. 15,18.
Tilsvarende blev man uren, hvis man blev ramt af sygdommen spedalskhed.
Mark.1,42-43.
"Jesus rækker hånden ud og rørte ved ham og sagde "Jeg vil bliv ren" Og straks blev han renset for sin spedalskhed. Men Jesus siger fortroligt til ham: "Se til, at du ikke siger det til nogen?
Og i Markus Evangeliet 1,41 udtrykker apostlen, at Jesus havde medlidenhed med ham (ynkes) inderligt, rørte ved ham og siger til ham: "Jeg vil; bliv ren?
Og straks forsvandt hans spedalskhed (ved at han omvendte sig), og han blev renset
v.42.
Jesus formanede ham inderligt "strengt" ved at sige, at han skal gøre noget (ved sig selv), idet han siger til ham: "Se til, at du ikke siger noget om det til nogen, men gå hen, lad dig syne af præsten, og bring så for din renselse det offer, Moses har påbudt, til vidnesbyrd for andre, hvilket vil sige at han bekendte sine synder? 
Mark.1,43.
Men han gik i stedet ud og begyndte ivrig, at forkynde og udsprede rygtet derom (om omvendelse), så Jesus ikke mere kunne gå åbenlyst ind i en by; men han opholdt sig ude på øde steder, Skaberen i "NATUREN", og dog kom de til ham alle vegne fra.
Mark.1,43.
Og straks da hele skaren så ham åbenbare sig i "NATUREN", blev de grebet af ærefrygt og løb hen og hilste ham.
Mark.9,15.
En mand af skaren bragte så sin syge søn til Jesus og siger; han er besat af en ånd, der gør ham stum. Og når som helst den tager magten over ham, kaster den ham om, og han fråder og skærer tænder og stivner (epilepsi); og jeg har sagt det til dine disciple, at de skulle uddrive den, men de magtede det ikke.
Mark.9,18.
Men Jesus sagde til ham: "Hvis du formår (d.v.s. bidrag gives efter hver enkelt)! alt er muligt for den, der tror.
Mark.9,23
Alt, hvad I beder om i jeres bøn, det skal I få, hvis I tror!!....
Matt.21,21 : Matt,7,7 -29. (på Skaberen som har opfostret jer)

Da Jesus nu var kommet ind i et hus, spurgte hans disciple ham i enerum (ånden): "Hvorfor kunne vi ikke uddrive den?
Mark.9,28.
Han svarede dem: "Den slags kan ikke drives ud ved noget, uden ved "bøn og faste".
Mark.9,29.

Johannes siger til Jesus: "Mester! vi så en mand, som ikke slutter sig til os, uddrive onde ånder (sygdom) i dit navn; og vi søgte at forhindre ham i det, fordi han ikke slutter sig til os" (i ånden)?
Mark.9,38.
Men Jesus siger: "I skal ikke hindre ham; thi der er ingen, som gør en undergerning i mit navn og snart kan tale ondt om mig.
Mark.9,39.
Thi den, som ikke er imod os (i ånden), er for os.
Mark.9,40 : Matt.12,30-32.
Ja, den, som giver jer et bæger vand (hellig ånd) at drikke (p.g.a.faste) af den grund, at I hører Kristus til, sandelig siger jeg eder; han skal ingenlunde gå glip af sin løn.
Mark.9,41 : Matt.10,40-42.

Tryk på linket: Dronningen af Saba

 
Og den, der forarger en af disse små, som tror, ham var det bedre, at der var lagt en møllesten om hans hals, og han var kastet i havet.
Mark.9,42-45.

Tilfredsstillelse ved at være ren

Det er min overbevisning som religionsforsker, at hvis folk selv skulle slagte deres føde, så ville der ikke være ret mange kødspiser iblandt os. De fleste mennesker kan nemlig ikke nænne det, når de selv står der og ser dyret få rullet sit hoved af og hen ad gulvet i et slagtehus. Men i Danmark bliver der alligevel slagtet 30 millioner svin hvert år, mange flere kyllinger til eksport og lidt færre okser og kalve. Tænk, hvis folk selv skulle slå alt det ihjel? Den, som har oplevet et slagteri, glemmer det aldrig. I dag er det blevet en del af tidens kadaverdisciplin at piske sig selv op ved at spise store blodige bøffer. Jeg husker torvene i skolens gymnastiksal, hvor vi skulle op ad, men buttet af bygning som jeg var og slaphed af al den so flæsk jeg fik til middag, der gav mig ustandselige ørebetændelser, så blev kroppen til sidst slap og modstandsdygtig over for penicilin? Jeg var virkelig den eneste skrækslagen i skolen, som ikke kunne komme helt til tops i gymnastiksalens torve!!... Så kom slagordene idet nogle sagde? Så trænger han vel til en stor, blodig og beskidt bøf...Men efter den hurtige opblussen af energi kommer slapheden af soflæsk lige som ved alkohol?

Kød er blevet narkotika?

Nogle tror, at det påvirker karakteren, men jeg mener at kød forværrer sygdomme. Allerede fra jeg var syv måneder gammel indtil mit 26. år, var jeg plaget af kronisk mellemørebetændelse, der brat ophørte da jeg besluttede at blive vegetar? Det er det med mit eget liv, at jeg lader være med kunstigt, at puste energien op, derfor står jeg også bedre imod latterliggørelse. Kød er blevet et narkotisk middel til at forcere et velvære kunstigt, som alt andet i vores materialistiske tidsalder. En gennemsnitsdansker eller landmand som opdrætter grise bruger så mange madenheder, at det kunne brødføde 30 mennesker i u-landene, hvis kornet blev anvendt rigtigt som menneskeføde. I en hungersnødsperiode som den nuværende i verden, er der derfor et stort perspektiv og behov i at omlægge vore bedrifter i landbruget og få flere danskere til at spise vegetariske bælgplanter (sojaprotein m.m.) og kornprodukter som havre til morgenmad, der indeholder langt mere energi? Alle forstår det argument, men det forandrer ingenting. Hvorfor kan ting, man selv ser soleklart, da ikke gennemskues af andre? Jeg føler mig egentlig lidt flov, men med kronisk sygdom i 26 år har den lært mig, at man kan blive befriet fra sine alvorlige skavanker bare det, at holde op med at spise kød og i stedet blive vegetar. En naturhelbreder har engang nedfældet på papiret i sin bog om den skadelige suppe, steg og dessert vi får til middag.
- Ja suppe, steg og dessert, - det er en vane, man altid har haft og arvet fra sine forældre. Men det er nu videnskabelig bevist, at de fleste menneskers organisme slet ikke kan klare suppe, steg og dessert. Nyrerne svigter, tarmene forurenes og giver grobund for bakterier udover de naturlige , og skavankerne bliver omfattende, at almindelige læger ikke kan stille det mindste op. Men lægen skal nok prøve at finde en pille eller en sprøjte imod det, selv når det kommer såvidt, at lægen i forvejen ved at vi bare forsætter med at spise wienerbrød og drikke kaffe. Svinekød er urent, det er et ældgammel dogme i de fleste religioner og i Det Nye og Gamle Testamente bl.a. Hoseas Bog 8,13: Slagtofre elsker de - slagter, elsker kød - og æder; Herren behager de ej. Han mindes nu deres skyld og straffer deres synder, men Jesus frelser dem ved deres tro.
Matt.9,13 : Matt.12,7 : Hebr.10,5

Hvorfor skal man undgå kød?

I en artikel rapporterer Carlson Wade om et eksperiment ledet af Dr. L. H. Newberg ved Ann Arbor Universitetet, Dr. Newberg gav store mængder kød til forsøgsdyr som straks voksede sig større og blev kvikkere end de vegetarspisende kontroldyr. Tre måneder senere døde imidlertid de kødspisende dyr af nyreskader mens vegetardyr forsat var sunde og raske.
I en anden undersøgelse udført ved Harvard-laboratoriet for fysiologi påviste Moore, at en køddiæt bevirkede en overraskende af hjertevirksomheden både med hensyn til størrelse og varighed. Han fandt at pulsen stiger fra 25 til 50% over det oprindelige niveau, og dette vedblev i 15 til 20 timer for forsøgspersonerne, d.v.s. mange tusinde ekstra hjerteslag. Giftstofferne må være til stede når kropsfunktionerne øges på denne måde. De hurtigere kropsfunktioner beviser nærværet af disse giftstoffer."
I sin bog viser Dr. Hinhede, at der er et bestemt forhold mellem højprotein diæter (kød), syreforgiftning og sygdom. Lavprotein diæter (vegetarkost), gør kropsvævet mere alkalisk og øger kroppens modstandskraft overfor sygdom. Dr. Hinhede erklærer: "blandt folkegrupper med meget kød i sin kost har jeg ikke fundet en eneste gruppe eller person som har lav dødsprocent. Den lave dødsprocent findes altid hos folk som lever på mager kost - (vegetarianer).....Den høje dødsprocent med hjerte og karsygdomme samt fordøjelsessygdomme er altid størst i de højere klasser i overflodssamfundet."


ENZYMER


Ukogt mad er den mest betydningsfulde helse for kroppen og ikke vitamin og meneralpiller? Det skyldes fordi enzymer i frugter og planter indeholder "katalysatorer" som er en igangsætter, et af naturens vigtigste redskaber!!....
Enzymer sætter fordøjelsesorganerne i stand til at fordøje maden rigtigt, således at næringsstofferne, specielt de cellebyggende proteiner, kan nyttiggøres i kroppen.
I sin bog fortæller en af Danmarks mest omtalte naturhelbreder i 1920èrne Dr. Hindhede, at der er et bestemt forhold mellem højprotein diæter (kød), som giver syreforgiftning. B-vitaminer er vigtig for kroppen, idet den skal bruge dem for at lave enzymer. Men faktisk er det sådan, at aminosyren Lysin som er et B-vitamin bliver ødelagt under opvarmning eller pasteurisering af mælk. Hvorfor er mælk godt eller blevet omtalt som noget skidt? Nogle mener det er fordi, at mælken er blevet ødelagt under pasteurisering. Hvis vi mangler lysin som de fleste får for lidt af, så har cellerne meget nemmere ved at æde sig ind i bindevævet og brede sig uhæmmet, derved kræftsvulster og metastaser (kræftspredning) eller forkølelsessår?
For at forklare betydningen af enzymerne kan blive fuldstændig forstået, så lad os sammenligne menneskekroppen med en automobil. Selv om motoren er i førsteklasses stand og der er nok af benzin på tanken, men ingen gnist til at tænde gassen så vil motoren ikke starte.
På samme måde gælder det også for sportsfolk og boddybuilder, der køber "energi" proteinpulver!!...Enzymer, levende enzymer og lysin, virker som gnisten der sætter fordøjelsesorganerne i stand til at omdanne næringsstofferne i maden til godt og sundt blod til cellerne. Årsagen til at de fleste mennesker føler sig trætte og udmattet, kommer af mangel på livsvigtige enzymer i kroppen. Maden vi spiser kan ikke udnyttes fuldt ud, men bliver i stedet omdannet til toxiner (giftstoffer fra kød) eller giftstoffer som fører til sygdom. Enzymerne i frugt og grønne planter er sandsynliggjort nøglen til et langt liv eftersom det ser ud til at neutralisere grundårsagerne til for tidlig alderdom og, dermed gør kroppen i stand til at beholde sin ungdommelige beskaffenhed. Enzymer er lige så vigtig som motion, begge dele forynger kroppen.
Det er ikke bare kogning og stegning af maden som ødelægger enzymerne. Overskud af mavesyre p.g.a. forkert levemåde og stress ødelægger også enzymernes effektivitet. Den bedste måde at tilføre fordøjelsen den rette slags enzymer er at spise moden økologisk frugt, organisk økologisk dyrkede grøntsager og hvedegræs. Sidst nævnt er omtalt i Biblen som værende det sundeste man overhovedet kan få af enzymer, vitaminer og mineraler bl.a., hvis man lider af kræft. Presset hvedegræs f.eks. et halvt glas om dagen giver utrolig energi. Hvedegræs indeholder alle vitaminer, mineraler, enzymer og sporstoffer, foruden protein m.m. En bestemt urt som er omtalt flere steder i Bibelen og som var "Jesus Mirakelkur" (kvasten) er den mest helbredende af alle urter (persille) der findes, og som blev brugt flittigt ved de månedlige blødninger og menstruation - smerter, kroniske mellemørebetændelser m.m.? Den er omtalt i Bibelen hos
Markus kap.6,56 og 5,25-30. (kvasten)

Tryk på linket: Aktuel nyhed!    

OMVENDELSE

Vilkåret for at forstå og få del i Guds store gave til den kommende og syndige slægt, Guds Rige, er omvendelsen ifølge Det nye Testamente.

Allerede Johannes Døberen indskærpede dette: Omvender eder, thi Himmerigets Rige er kommet nær: Matth.3,2. Også Jesus stadfæstede dette: "Fra den tid begyndte Jesus at prædike og sige: Tiden er inde, og Guds rige er kommet nær, omvend jer og tro på evangeliet, thi Himmerigets Rige er kommet nær:

Matthæus.4,17 ; Mark.1,5

Retfærdige siger jeg jer: "Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det". Gudsrige består altså af dem, der tror på evangeliet?

Mark.10,15

Og da Peter på den første Pinsedag havde holdt sin første Missionsprædiken fyldt af den hellig Ånd, og folket kom i Syndenød og spurgte, hvad de skulle gøre, svarede han: "Omvend jer, og hver af jer skal lade sig døbe i Jesu Kristi navn til Synders forladelse.

Ap.G. 2,37-38

Og sådan prædikede alle apostlene?

Ap.G. 8,22 og 11,21 ; 17,30 ; 26,18.20 ;2.Kor.3,16 og 12,21 ; Jakob 5,20 ; 2.Pet.3,9 ; Hebr.6,1 ; Åb.2,5,21,22 og 3,19.

Det var da også, hvad Herren selv havde pålagt. For Jesus siger. Guds rige er inden i jer selv? "Således er der skrevet, at Kristus skulle lide og opstå fra de døde på den tredje dag (søndag), og at der i hans navn skal prædikes Omvendelse til Syndernes Forladelse for alle Folkeslagene.

Lukas 24,46-47

Han havde da også udtalt, at Omvendelsen var den uomgængelige nødvendige betingelse for at komme ind i Guds Rige, kommer I ingenlunde ind i Himmerigets Rige. Og nu siger han det klart og tydeligt: "Uden I omvender jer og bliver som Børn, kommer I ingenlunde ind i Himmerigets Rige.    

Matthæus 18,3.

Guds rige er et grundlæggende begreb også i de abrahamiske religioner, heriblandt Islam? Men betingelsen er, at Himmeriget ikke er uden for os selv med krig, mord, utugt og med skønne kvinder i himmeriget lige som muhamedanerne tror, hvor man har skønne kvinder og hvor man bedrive hor, drikke, vin og stærke drikke!!.....

Guds rige er retfærdighed (ifølge Moses lov) om ikke at slå dyr ihjel eller mennesker på slagmarken, idet Jesus disciple også prædiker fred og glæde i Helligånden.

Romerbrevet 14,17 

Guds rige er i sig selv slet ikke synligt for det syndige menneske. For Jesus siger i Lukas Evangeliet 17,20-21, at "Guds rige kommer ikke, så man kan iagtage det, man vil heller ikke kunne sige: "Se, her er det! eller: Se dèr? For Guds rige er midt iblandt jer. "Fordi troen i sig selv er usynlig (nåden), er Guds rige og dermed kirken og Moskeen usynlig.

At omvende sig består derfor ganske simpelt i, at du, som sidder fast i dine gamle Synder, vender dig til Kristus og rækker ham dine lænkebundne Hænder og fødder og siger. "Herre, jeg kommer aldrig løs, hvis ikke du befrier mig fra mine synder.

Det eneste, som skal til, er, at vi selvransager vores liv, realiserer og redeligt vil se ind i vort eget sind. Da skal vi få Svar, og det er så tydeligt, som vi kan ønske det. Det er vort Sind, vi må give agt på. Thi Jesus har jo vist os, at det er Sindelaget, det kommer an på både Moralen og Religionen "Kristendommen". Det var jo på dette punkt, Jesus kastede sit revolutionerende nye lys ind i vort Slægts moralske Historie ved begyndelsen af Kristendommens opståen.

I Ny Testamente bruges det græske Ord om omvendelse "metanoia", som betyder Omsindelse eller klare udtryk Sindsforandring.

Og blot den lille vejledning kaster straks Lys over det opstillede spørgsmål. Det siger os, at der er noget i Vejen med vort Sind, som gør, at Gud ikke kan få os ind i sit Rige uden at få dette vort sind forandret.

Jesus opstår 1. Påskedag fra de døde (søndag)

Ifølge Det Ny Testamente opstod Jesus fra graven "ifølge skrifterne" Det Gamle Testamente? og åbenbarede sig den første dag i ugen 1. påskedag, altså på en søndag og "Åbenbarer" sig først for Maria Magdalene (Sofia), der på græsk betyder visdom?

Skriv på Google linjen ordet: sofia græsk - og tryk på Gyldendal - Den Store Danske.   

Så går Maria Magdalene hen og forkynder disciplene om Jesus, idet hun siger: "Jeg har set "HERREN", Joh.20,18
Da det nu var blevet aften den samme dag, den første dag i ugen (søndag), og disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem, og han siger til dem: "Fred være med
jer".  Joh.20,19-31 1.Kor.5,7-8 ; Mark.16,1 ff.

Og idet han sagde det, viste han dem både sine hænder og sin side. Da blev disciplene glade, fordi de så Herren.
Jesus sagde da igen til dem: "Fred være med jer! Ligesom Faderen (ABBA) har udsendt mig, således sender jeg også jer"
Og da han havde sagt det, åndede han på dem og siger til dem: "Modtag Helligånden"
Hvem I forlader synder, dem er de forladt, og hvem I nægter forladelse, dem er den fornægtet".
Joh.20,18-24.
Desværre var Thomas ikke tilstede, men 8 dage senere, "åbenbarer" Jesus sig for ham, idet han rækker sine hænder frem, se, her er mine, men ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende.
Thomas svarede og sagde til Jesus: "Min Herre og min
Gud!" Joh.20,25-31 : Joh.21.25.
Jesus siger til ham: "Fordi du har set mig , tror du; retfærdig er de, som ikke har set mig og tror."
1. Pet. 1,8 ff. : 2. Kor. 5,7 : Hebr. 11,1 ff. : Joh. 20,29  
 

Døde Jesus slet ikke på korset?

dr/dk/nyheder tirsdag d.19 april 2013 kl.13,36:
Det er en regulær misforståelse, når vi markerer Jesu sidste nadver skærtorsdag. Påstanden kommer fra professor ved Cambrige University Colin Humphrey. Han har studeret evangelierne og er kommet frem til konklutionen: Den sidste nadver fandt sted en onsdag nærmere bestemt d. 1. april år 33 e.Kr.
Humpreys tese bliver præsenteret i bogen "Mysteriet om den sidste nadver", som netop er udkommet. Ifølge Humphrey skyldes misforståelsen, at man ved Jesu død benyttede sig af en ældre jødisk kalender? Den ældste kalender angivelsen, står nævnt i "Dødehavsrullerne"

Blev Jesus slet ikke korsfæstet langfredag, som professor Humphrey påstår, idet langfredag bliver til torsdag? Ifølge Bibelen Det Nye Testamente, opstod Jesus tre dage efter fra de døde, påske søndag!!...Så der er noget der ikke stemmer overens med professoren ved Cambrige University!!......På maleriet ser vi tydeligt, at der mangler en person rundt om bordet ved "den sidste nadver"? Personen i midten er ikke Jesus, men ifølge historien Johannes døberen!!..Er Jesus ude og tisse en tår? Måske er han slet ikke blevet inviteret til påskefrokost?

Kan du tåle at høre sandheden?

Sandheden står skrevet i deltaet

Overalt i lavt beliggende industriegne ved udmunding af vandløb eller deltaet er i højeste grad forurenet. Affaldet fra fabrikkerne, slagterier indeholder mange kemiske stoffer og forgifter de lokale vandløb. Det gælder f.eks. Mekongdeltaet i Vietnam.

Store miljøproblemer med fisk

Fisken pangasius har vundet stor udbredelse i Danmark, men ifølge et nyt dokumentarprogram i den tyske TV-kanal ARD marts 2011 sker opdrættet af pangasius under kummelige forhold i Mekongdeltaet i Vietnam. Det påpeger danske fiskers netsted fiskeforum.dk

Ifølge fiskeforum.dk fortæller det tyske dokumentarprogram "Pangasius-løgnen" om de massive miljøproblemer produktionen medfører, som følge af ukontrolleret medicinering og massiv udledning af urenset spildevand i deltaet, der minder om en "kemisk suppe" fyldt med medicinrester og bakterier.
Den populære fisk pangasius er tilmed nøglehulsmærket med grønt og skulle dermed være lige til at sætte tænderne i.
Men undersøgelserne og DR-1 program en aften samme år kl.19,00 fortæller, at Pangasius er fyldt med gift, medicinrester m.m.
En lokal guide fortæller i den tyske dokumentarprogram, at der benyttes op til 50 forskellige antibiotika i fiskens kost. De store fisk lever tæt i dammen ofte 60 til 80 individer pr. kubikmeter vand (1000 l.) ved bifloderne i deltaet, hvilket medfører at der opstår skader på fiskene.
Fiskefodret består delvis af lokal forurenet fiskemel, som i stort omfang produceres af fiskeyngel, dokumenterer udsendelserne (Tysk TV og DR-1 program). Derudover fremgår det, at foderblandingerne ofte tilsættes genmodificeret soja.
Verdenssundhedsfonden WWF, har længe haft opdrætbetingelserne i Vietnam under lup - med god grund.
Det får imidlertid ikke Fødevarestyrelsen til at trække det grønne forbruger "nøglehulsmærket" tilbage. Nøglehulsmærket gives kun for det ernæringsmæssige indhold. Men det er forbudt at sælge fødevare, der udgør en sundhedsrisiko, "siger Jens Terkel Jensen, der er souschef i Fødevarestyrelsens kontor for fødevare og ernæring".
Christoph Mathisen, programmedarbejder for Hav og Fiskeri i Verdensnaturfonden, fortæller, at problemerne blant andet er opstået, fordi tusinder af vietnameser har dropet risdyrkningen og har kastet sig over Pengasius-fisken og produktionen uden at have den nødvendige faglige viden om sund opdræt.
Aligevel har fonden fjernet Pangasius fra den røde liste over fisk, som man skal holde sig fra.
Det skyldes, at vietnamesere nu er begyndt at samarbejde om produktionsforholdene, og Christoph Mathisen forventer, at en helt ny mærknings ordning vil være på plads inden året er omme (2011), så forbrugerne tydeligt kan se, hvilket fisk de roligt kan spise.
"Indtil mærkningsordningen er på plads, kan man dog ikke vide sig sikker, "advarer Christoph Mathiesen".
Kilde: Tysk tv-kanal ARD, DR-1, Søndags Avisen 1-3. april 2011, Jyllands-Posten 10. april 2011.

Kig efter importøren?

Indtil da må forbrugerene leve med den falske tryghed, det er, at fisken er nøglehulsmærket, selv om den også kan indholde giftrester.
Christoph Mathiesen råder forbrugerne til at kigge efter navnet på producenten. Hvis der står Nordic Seafood eller Butler`s Choice på pakken, er der en god chance for, at fiskene er i orden. Disse firmaer, der står for den største import, samarbejder nemlig kun med leverandører, der kan dokumentere en god standar.
Kilde: Søndagsavisen 1-3. april 2011.

Indpakningen i søgelyset

Når man kigger nøje efter den tætte indpakningen, så er Pangasius vacumpakket, hvilket sker med et varmejern der smelter plastikindpakningen? Undertegnede G.I.N. af denne hjemmeside har været reparatør af disse maskiner og når man smelter plastik opstår rædselsfuld lugtgener. Jeg har en formodning om, at disse kemiske forbindelser sætter sig i fisken? Jeg vil derfor være meget bekymret i det heletaget, at købe madvarer som har fået denne plastik varme - behandling, hvilket gælder pålægvarer o.s.v. Berøring af madvarer mod plastik kan også øge risikoen for afsmitning, hvis varen tilsættes forskellige stoffer f.eks. citronsyre m.m.
Køb to pakker pangasius fileter til 40 kroner, og spar 10 kroner, lokker supermarkederne. Den vietnamesiske opdrætsfisk er billig, velsmagende for de fleste som ikke kan smage god Vesterhavs fisk eller Frederikshavner rødspætter og i stigende omfang er blevet en seriøst stor konkurant til danske velsmagende fisk. Der kommer løbende oplysninger fra frusterende fiskerere herhjemme, hvorfor danske fisk er så pressede prismæssig.
Der er oplysninger, som ikke fremgår af varedeklerationen, når fisken lander i vesteuropæiske detailbutikker. På samme måde som flere varedeklerationer ikke omtaler, at den hvide tætpakket pengasius er behandlet med fosfat eller citronsyre, som også øger nettovægten ved at vand bindes til fiskekødet. Forbrugerne bliver 
Overalt i lavt beliggende industriegne ved udmunding af vandløb eller deltaet er i højeste grad forurenet. Affaldet fra fabrikkerne, slagterier indeholder mange kemiske stoffer og forgifter de lokale vandløb. Det gælder f.eks. Mekongdeltaet i Vietnam.


Store miljøproblemer med fisk

Fisken pangasius har vundet stor udbredelse i Danmark, men ifølge et nyt dokumentarprogram i den tyske TV-kanal ARD marts 2011 sker opdrættet af pangasius under kummelige forhold i Mekongdeltaet i Vietnam. Det påpeger danske fiskers netsted fiskeforum.dk

Ifølge fiskeforum.dk fortæller det tyske dokumentarprogram "Pangasius-løgnen" om de massive miljøproblemer produktionen medfører, som følge af ukontrolleret medicinering og massiv udledning af urenset spildevand i deltaet, der minder om en "kemisk suppe" fyldt med medicinrester og bakterier.
Den populære fisk pangasius er tilmed nøglehulsmærket med grønt og skulle dermed være lige til at sætte tænderne i.
Men undersøgelserne og DR-1 program en aften samme år kl.19,00 fortæller, at Pangasius er fyldt med gift, medicinrester m.m.
En lokal guide fortæller i den tyske dokumentarprogram, at der benyttes op til 50 forskellige antibiotika i fiskens kost. De store fisk lever tæt i dammen ofte 60 til 80 individer pr. kubikmeter vand (1000 l.) ved bifloderne i deltaet, hvilket medfører at der opstår skader på fiskene.
Fiskefodret består delvis af lokal forurenet fiskemel, som i stort omfang produceres af fiskeyngel, dokumenterer udsendelserne (Tysk TV og DR-1 program). Derudover fremgår det, at foderblandingerne ofte tilsættes genmodificeret soja.
Verdenssundhedsfonden WWF, har længe haft opdrætbetingelserne i Vietnam under lup - med god grund.
Det får imidlertid ikke Fødevarestyrelsen til at trække det grønne forbruger "nøglehulsmærket" tilbage. Nøglehulsmærket gives kun for det ernæringsmæssige indhold. Men det er forbudt at sælge fødevare, der udgør en sundhedsrisiko, "siger Jens Terkel Jensen, der er souschef i Fødevarestyrelsens kontor for fødevare og ernæring".
Christoph Mathisen, programmedarbejder for Hav og Fiskeri i Verdensnaturfonden, fortæller, at problemerne blant andet er opstået, fordi tusinder af vietnameser har dropet risdyrkningen og har kastet sig over Pengasius-fisken og produktionen uden at have den nødvendige faglige viden om sund opdræt.
Aligevel har fonden fjernet Pangasius fra den røde liste over fisk, som man skal holde sig fra.
Det skyldes, at vietnamesere nu er begyndt at samarbejde om produktionsforholdene, og Christoph Mathisen forventer, at en helt ny mærknings ordning vil være på plads inden året er omme (2011), så forbrugerne tydeligt kan se, hvilket fisk de roligt kan spise.
"Indtil mærkningsordningen er på plads, kan man dog ikke vide sig sikker, "advarer Christoph Mathiesen".
Kilde: Tysk tv-kanal ARD, DR-1, Søndags Avisen 1-3. april 2011, Jyllands-Posten 10. april 2011.

Kig efter importøren?

Indtil da må forbrugerene leve med den falske tryghed, det er, at fisken er nøglehulsmærket, selv om den også kan indholde giftrester.
Christoph Mathiesen råder forbrugerne til at kigge efter navnet på producenten. Hvis der står Nordic Seafood eller Butler`s Choice på pakken, er der en god chance for, at fiskene er i orden. Disse firmaer, der står for den største import, samarbejder nemlig kun med leverandører, der kan dokumentere en god standar.
Kilde: Søndagsavisen 1-3. april 2011.

Indpakningen i søgelyset

Når man kigger nøje efter den tætte indpakningen, så er Pangasius vacumpakket, hvilket sker med et varmejern der smelter plastikindpakningen? Undertegnede G.I.N. af denne hjemmeside har været reparatør af disse maskiner og når man smelter plastik opstår rædselsfuld lugtgener. Jeg har en formodning om, at disse kemiske forbindelser sætter sig i fisken? Jeg vil derfor være meget bekymret i det heletaget, at købe madvarer som har fået denne plastik varme - behandling, hvilket gælder pålægvarer o.s.v. Berøring af madvarer mod plastik kan også øge risikoen for afsmitning, hvis varen tilsættes forskellige stoffer f.eks. citronsyre m.m.
Køb to pakker pangasius fileter til 40 kroner, og spar 10 kroner, lokker supermarkederne. Den vietnamesiske opdrætsfisk er billig, velsmagende for de fleste som ikke kan smage god Vesterhavs fisk eller Frederikshavner rødspætter og i stigende omfang er blevet en seriøst stor konkurant til danske velsmagende fisk. Der kommer løbende oplysninger fra frusterende fiskerere herhjemme, hvorfor danske fisk er så pressede prismæssig.

Der er oplysninger, som ikke fremgår af varedeklerationen, når fisken lander i vesteuropæiske detailbutikker. P snydt så vandet driver af dem?

Kilde: G.I.N. økolog, klimatolog og ernæringsekspert.  

Hvis der er noget vi mennesker ikke kan tåle at høre, så er det sandheden uden at blive fornærmet. Det gjaldt både min familie, venner, bekendte, naboer og arbejdskammerater i de 40 år jeg har været økolog og specielt uddannet i kemi og klimatologi.
I denne måned er det 48 år siden i 1973, at jeg blev inspireret af en artikel i BT om forurening, hvilket fik mig til og købe min allerførste bog nogensinde "Naturen har altid ret", skrevet af den franske naturlæge Maurice Messeguè som den 27. juni 1971 gik på talerstolen midt på torvet i den franske provinsby Fleurance og blev udnævnt til borgmester:

Han husker advarende de ord, som en af hans venner, Maitre Pasquini, daværende borgmester for Ile - Rousse provinsen, kom med. Det var i 1964, da han var næstformand for nationalforsamlingen.
- Vi har bestemt for de første forureningslove, og ved den lejlighed søgte vi at udregne, hvor meget affald, der kastes i Frenkrigs floder (ved deltaet)? Han spurgte Maurice Messeguè, gør du dig nogen forestilling om tallene?
- Overhovedet ikke, sagde han.
- Nå, men det udgør omkring seks millioner tons affald, lige så meget som ladningerne i titusinde godstog.
Nu sætter bønderne pigtråd omkring de forurenede kilder for at forhindre kvæget i at forgifte sig. Vand vores vigtigste af alt er blevet fjendtlig? Man tør ikke mere bade i floder, bifloder, vandløb, åer, bække m.m.. Affaldet fra alt, hvad vi mennesker laver og fabrikkerne producerer og fremstiller, lader os ikke i fred. Vi opsluges uden at vide det af affaldsprodukter i vores mad vi spiser og drikker. Hvilke forbrydelser begåes ikke for at komme af med affaldet som ikke alene flyder i floder m.m., men også overalt i naturen; lige fra bonden som sprøjter marker og smider tomme giftdunke væk i bæk, åer og totalt forurener til den fabrik, som hælder affald ud og forgifter sine naboer langs floder. De egne nær omkring Grass, hvor jeg har venner og familie siger Maurice Messeguè er i højeste grad forurenet. Værst er affaldet fra parfumefabrikkerne, der indeholder mange kemiske og yderst skadelige stoffer og som forgifter de lokale vandløb. Det har haft sin virkninger på mennesker og dyr og har sat en hel antiforureningskampagne i gang.

Tryk på linket her og vend tilbage til denne side:
www.vitanyhed.dk/12158292

Jeg troede ikke mine egne øren, at høre, siger Maurice Mess`guè: Grass, den lille dejlige by engang, hvor man drømte om at bo i mellem duftende roser- og jasminmarker! Og nu selv roserne er forgiftet? Hvordan er det muligt, at roserne, der er så skønne at betragte, så silkebløde at kærtegne og så friske at lugte til, kan være dødbringende? Jeg som altid har elsket roser og omgivet mig med dem hvor jeg end befinder mig, er dybt bedrøvet over forureningen. Det er ikke til at komme udenom "heksen" forureningen er over alt og skjuler sig for os mennesker under de skønneste masker for bedre at narre os og bedrage!!.....

Messegue Mauricè blev født den 14. december 1921 i Sant-Cirq Colayrac- i Lot-et-Garone. Hans far, en landmand fra Gers, vidergav sin viden om guds vidunderlige gave om planter og blomster til Messeguè Maurice, hvis ånd blev lidenskabelig for naturmedicin, senere en af de store forfatter til bogen "Mennesker og Planter".
Messegue Maurice hævder at have behandlet flere verdensleder for sygdom bl.a. Winston Churchill, Jean Cocteu, Mistinguett, Edouard Herriot, Maurice Utrillo og den tyske kansler Konrad Adenauer m.fl., hvilket skyldes hans anden karriere i 1971 som valgt borgmester og sin store tale om forurening midt på torvet i Fleurance.
Maurice Messeguè var den første offecielt store forkæmper af landbrugets anvendelse af sprøjtegifte og kunstgødning, idet han opfordrede alle landmænd, gartnerier og frugtavler til at dyrke biodynamiske og økoprodukter. Fra talerstolen midt på torvet i Florance, fik han overbevist alle fremmødte, idet han appelerede til både haveejer, gartneri og landbrug om at gå hånd i hånd omkring antiforureningskampagnen, der langsom skrider frem og møder megen modstand.
I talen citerer Maurice Messeguè nærmest et stykke fra Bibelen om Noas Ark og forsætter med en sætning, der meget ens minder om lignelsen i Mattæus Evangeliet: Hvor vejen dog er lang fra bægeret til læberne! (Matt.23,26 ; 15,20 ; 23,13 ; Luk.11,49-52). 
Hvor megen tid går der ikke mellem det øjeblik, hvor man opdager visse produkters skadelighed og deres forsvinden fra butikshylderne, og hvor mange mennesker bliver ofret! Således blev tilsidesættelse af borsyre til smøret fordømt allerede af Det franske medicinske Akademi i 1916, men blev først forbudt ved en forordning i 1964, næsten et halvt århundrede senere.

Historien forsætter, men husk og vende tilbage til denne side: GUD ER GRØN!!...
Tryk på linket: www.vitanyhed.dk/12158298 


 

Hvorfor fejrer vi påske?

Ja det burde præsterne i kirken også fortælle i dag, men derpå talte Jesus til skarerne fra taget og i "Himmelen" 1. Pinse dag og til sine disciple sagde han: "På Moses` stol har de skriftkloge (præsterne) og farisæerne taget sæde. Alt hvad de siger, skal I derfor gøre og overholde; men deres gerninger skal I ikke rette jer efter; thi de siger nok det ene, men overholder ikke det andet?
Matt.23,1-23 og 27 : Ap.G. 23,1-3 : Luk. 11,37-41 : Rom.2,21

Påsken i den kristne tradition stammer oprindelig helt tilbage til 1280 f.Kr. og er oprindeligt en jødisk fest som fejres til minde om udfrielsen fra slaveriet i Ægypten og denne 40 års ørkenvandring som går tilbage på Moses tid. Farao nægtede israelitterne udrejse, og Gud lod plagerne regne ned over ægypterne, men også jøderne?
4. Mose`s Bog 11,1-35.

Moses ophæver og forbyder spisning af dyr og vagtler?

Fundet af et helt nyt fragtment "fredens evangelium", fundet i Monte Casino Klostrets bibliotekskælder i 1929, dateret til 33. e.Kr. fortæller, at Moses allerede under 40 års ørkenvandring og under udfrielsen af Ægypten, ændrer jødernes spisevaner og forbyder dem at spise kød?

Efeserne kap.6,10-18 ; Es.52,1 Ap.G.10,14-31 ff. vers.

Advarsel med at være genstridig

Lyt, mit folk, til min lære, bøj eders øre til de ord fra min mund; jeg vil åbne min mund med billedtale, fremsætte gåder fra fordums tid, hvad vi har hørt og ved, hvad vore fædre har sagt os; vi døgler det ikke for deres børn, men  meddele en kommende slægt (Kristendommen) om HERRENS ære og vælde og underne, som han har gjort.
Han gjorde undere for deres fædre i Ægypten på Zoans mark.
Sl.78,1-19 ; 4. Mos.13,22-27 ;
 
Han ledede dem ved skyen (pyramiden) om dagen, natten igennem ved ildens skær; han kløvede klippen i ørkenen, lod dem rigeligt drikke som  af strømme, han lod bække rinde af klippen og vand strømme ned som floder. Men de blev ved at synde imod ham og vække den Højeste vrede i ørkenen; de fristede Gud i hjertet og krævede mad til at stille sulten, de talte mod Gud og sagde: "Kan Gud dække bord i en ørken?
Mark. 8,4-9 ; 2.Kong.4,38-44 ; 2. Mos.16,2-10.

Da brød de op fra Sukkot og lejrede sig i Etam ved randen af ørkenen. Men HERREN (Jesus Kristus) vandrede foran dem, om dagen i en skystøtte (Keopspyramiden) for at vise dem vej og om natten i en ildstøtte (ildskær) for at lyse for dem, så kunne de rejse både dag og nat.
Og skystøtten veg ikke fra folket om dagen, ej heller ildstøtten om natten (måneskær fra Keops- pyramiden)? Se det nederste billede, ørkenvandringen.
2. Mos. 13,20-22 ; 1. Kor.10,1-5 ; 4. Mos.14,14 ; 5. Mos. 31,15-20 ; Neh.9,12-15 ; Sl.78,14 ; 105,39-45 Halleluja som betyder lovpris HERREN "JESUS KRISTUS" (1.Kor.10,4) ; 2. Mos.17,6-7 ; 15,26-27.

Paulus ord til Hebræerne:

Den gamle pagts helligdom i (Det Gamle Testamente) viste, at vejen til Gud endnu ikke stod åben.

Paulus skriver i brevet til Hebræerne 9,1-12 således: Nu havde jo også den første pagt i ørkenen på Moses tid sin gudstjeneste ordning og sin jordiske helligdom - arken.

2.Mos.25,16-38

Og bag det andet forhæng var der et rum, som kaldes "det allerhelligste".

Hebr.9,3-10.

Derved giver Helligånden sig til kende, at vejen til helligdommen endnu ikke er blevet fri (adgang), sålænge det forreste rum endnu er der?

Hebr.10,19-29.

Heri har vi jo et sinds billede (opfattelse) på den nuværende tid (Kristendommens begyndelse), og svarende dertil frembæres der både ublodige og blodige offer, som dog ikke er i stand til efter samvittighedens krav at føre den ofrende til fuldendelse (omvendelse),

Hebr.9,9. Matt.12,7:

Så hvis i havde forstået, hvad de ord betyder: "Barmhjertighed vil jeg, ej slagtoffer", havde I ikke fordømt de skylds fri (Jesus Kristus og profeterne).

Hos.6,6 ; Matt.9,13 ; Ordsp.21,3 ; Es.1,10-11.

Der var også, såvel foreskrifter om mad og drikke og forskellige tvætninger, men det var kun kødelige menneskelige bud (Moses), der blev pålagt indtil den tid, da den rette ordning indførtes af Kristus?

Hebr.9,11-17:

Thi et testamente bliver først gyldigt ved død (Kristus), da det aldrig træder i kraft, sålænge han, der har oprettet det, lever.

Gal.3,15-29.

Derfor er heller ikke den første pagt blevet indviet uden blod.

Thi efter at Moses havde forkyndt hele folket alle lovbudene, tog han blod af kalve og bukke tillige med vand og skarlagenrød uld og isop og bestænkede bogen selv (Det Gamle Testamente) og hele folket, idet han sagde: Dette er den pagts blod, som Gud har pålagt mig,

Hebr.9,20

Og i Ny Testamente siger Mattæus, da Jesus tog en kalk og takkede, gav dem og sagde: "Drik alle heraf; thi dette er mit bl od, pagts blodet som udgydes for mange til syndernes forladelse.

Mens de også spiste, tog Jesus et brød, velsignede, brød det og gav sine disciple det og sagde: "Tag dette og spis det; det er mit legeme.

Matt.26,26-29.

Jeg har hjertelig længtes efter at spise dette påskemåltid (vegetar) med jer, før jeg skal lide.

Luk.22,15-16

Thi jeg siger jer, at jeg skal aldrig mere spise det, før det fuldkommen i Guds rige!!....Og de skal komme fra øst og vest og fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige (og spise vegetarmad)?

Luk.13,29 ; Sl.107,7 Es.2,2-11 ; Matt.8,11-12 Es.60,3.

Arbejd ikke for den mad, som er forgængelig, men for den mad, som varer til evigt liv, den, som Menneskesønnen vil give jer, thi ham har Faderen (ABBA), Gud selv, sat sit segl på".

Joh.6,27 ; 1,32.

Vor fædre spiste manna (40 år) i ørkenen, som der står skrevet; Brød fra Himmelen gav han dem at spise (vegetarmad).

2.Mos.16,4 ff. ; Sl.78,24.

Thi Guds brød er det brød, som kommer ned fra Himmelen og giver verden liv.

Joh.6,31-35.

 

Jeg vil stadfæste min pagt!!.....

I skal spise gammelt korn, til I for det nye korns skyld må tømme laderne (pyramiderne) for det gamle.
3. Mose`s Bog 26,10-16 ; Esajas Bog. 1,2 : Hoses Bog 7,10-16 ; 6,1-6 ; Matt.9,13 ; 12,7 ; 1.Sam15,22.

På den lange 40 års ørkenvandring er det svært for folket, at undgå sure miner og brokkeri undervejs. Folket sulter og beklager sig så meget over, at de ikke kan få kød at spis så Gud griber ind: Hvor længe skal de vise mig mistillid trods alle de tegn, jeg (Moses) har gjort blandt dem? Og Herren slog en mængde af dem ihjel (1500 mand): Jeg vil slå dem med bylder og pest( forgiftet vagtler) og tilintetgøre dem, siger Herren til Moses.... Her i ørkenen skal jeres lig komme til at ligge i fuldt tal (1500), fordi I har gjort ondt af jer mod mig. Moses siger til Herren Gud: Hvor skal jeg gå hen og skaffe hele dette folk kød?


Men den sammenhobende mængede (1500), som fandtes iblandt dem, blev lysten (og syndig). Så tog også israelitterne sig til at græde igen, og de sagde: "Kunne vi dog få kød at spise!
4. Mos.11,4 ; 1. Kor.10,6 ; Sl.106,14 ; 2. Mos.12,38 ; 16,3.

Vi mindedes fiskene, vi fik at spise for intet (arbejde) i Ægypten, og agurkerne, vandmelonerne, porrerne, hvidløgene og skalotteløgene og nu vansmægter (forbander) vi; her er hverken det ene eller det andet, vi ser aldrig andet end manna.
Sl.78,23-32 ; Joh.6,31-40 ; Hos. 7,10-13 ; 3. Mos.26,10-14 ; Hos.8,13-14 ; 2. Kor.6,16.

Når duggen om natten faldt over lejren, faldt også mannaen ned over dem, så kogte de dem i en gryde og lavede kager deraf som den eneste føde, idet de smagte af honningkager.
Og Moses hørte, hvorledes alle folkets slægter græd, men hvor skal jeg gå hen og skaffe hele dette folk kød. Thi de græder rundt om mig og siger: Skaf os kød at spise!
Jeg kan ikke ene bære hele dette folk, der er mig for tungt siger Moses til Gud Herren.
4. Mos.11,5-14.
Men til folket skal du sige siger Gud Herren: Helliger eder til i morgen, så skal I få kød at spise! I har jo grædt højlydt for Herren og sagt: Kunne vi dog få kød at spise! Vi havde det jo bedre i Ægypten! Her eftergiver Herren (Moses) dem og de får kød at spise; og ikke blot èn eller to eller fem eller ti eller tyve dage skal I spise det, men en hel måned igennem, indtil det står dem ud af næsen, og I væmmes derved, fordi I har ringeagtet Herren, der er i deres midte (Moses), og grædt for hans åsyn og sagt: Hvorfor drog vi dog ud af Ægypten!"
4. Mos.11,20.
Så brød de op fra bjerget Hor i retning af Det Røde Hav for at komme uden om Edoms land. Undervejs blev folket utålmodigt og talte mod Gud og Moses og sagde: "Hvorfor førte I os ud af Ægypten (afguderi), når vi skal dø i ørkenen? Her jo hverken brød eller vand, og vi er lede ved den usle føde "mannaen". Da sendte Herren giftslanger blandt folket, og de bed folket, så en mængde af Israel døde.
1. Kor.10,9 ; A.p.G 5,9 ; 2.Mos.17,2.7 ; 4. Mos.21,5.
Da rejste der sig på Herrens bud (vrede) en storm fra Herren løs, den drev vagtlerne over lejren fra havet og kastede dem til jorden i et lag på to alen over et område så stort som en dagsrejse på alle sider af lejren. Og folket samlede vagtler hele den dag og hele natten og hele næste dag, og de bredte dem til tørring rundt om lejren
4. Mos.11,31-33:
Men endnu mens de havde kødet mellem tænderne (vagtlerne), flammede Herrens vrede op mod folket, og Herren lod en meget hård straf ramme folket så de døde, fordi de havde nægtet at leve af vegetarisk føde? Og man kaldte stedet Kibrot-Hattaàva, der blev de lystne (syndige) folk jordet. Derfra drog resten af  folket fra Kibrot-Hatta`ava til Hazerot, hvor de gjorde ophold.
4. mOs.11,34-35.
Begivenheden om Guds straf mod jøderne beskrives også i ikke-bibelske skrifter, hvorfra den med sandsynlighed har rod i en historisk hændelse. Der er tilstrækkelig med nutids casses, der beskriver dødsfald efter indtagelse og spisning af vagtler som føde. Vagtler vides at føde på skarntyde frø, og symptomerne ligner til forveksling skarntydeforgiftning. Syndromets betegnelse hedder "coturnisme" (efter artsnavnet for den europæiske vagtel Coturnix coturnix coturnix) Dette har givet ophav til hypotesen om at coturnisme skyldes indtag af (skarntyde forgiftede vagtler). Ifølge Bibelen Det Gamle Testamente 2. Mos. 16,13 kom en sværm vagtler flyvende og faldt i et tykt lag over lejren, så der må have været rigtig mange fugle som faldt ned og døde? Indirekte skarntyde forgiftning er også set efter indtag af andre fuglearter f.eks. lærker eller bogfinker, hvor blodprøver bekræftede lægernes diagnose på årsagen til sygdommen, idet der i forbindelse med indlæggelse blev fundet coniin i patienternes blod eller urin (Rizzi 1991 ; Rutecki et al 1998).

Læs først historie ved at trykke på linket neden under og derefter om Sokrates:

Tryk på linket her:

http://www.biokemi.org/biozoom/issues/503/articles/2121 

Sokrates og Grækenland: www.vitanyhed.dk/55835470

 


Når mennesket fristes?

I Bibelen fristes mennesket af både Gud og Djævlen. At fristes er at lokke til at gøre noget forkert. Jesus fristelser i Matt. 4,1-2 handler om, at Djævlen frister Jesus, som har vandret i ørkenen i 40 dage uden mad "faster" og til sidst bliver sulten. Til sidst giver Djævlen op og lader Jesus i fred være med jeg?
Israelitterne vandrede på samme måde, men i ørkenen i 40 år og bliver til sidst vred, fordi de ikke kunne få kød at spise.
4. Mose Bog 11,4-7.

Tryk på linket: Kødspiser får kræft www.vitanyhed.dk/12158272

Jesus faste, er den samme symbolik som jøderne i ørkenen, uden så meget at de får andet mad end "vegetarmad" himmelbrød fra himmelen og så undgik vagtler som de blev fristet af . 4. Mose Bog 11,6-8:
Og på et tidspunkt bliver israelitterne vrede og siger til Moses og de andre; her er hverken det ene eller det andet end manna d.v.s. åndelig mad som himmelbrød. (jvf. Sl.78,1-25 : Mark.8,4 : Joh.6,39-31):
En anden af Jesus disciple, Andreas, Simon Peter broder, siger til ham ( Joh.1,40-42): "Her er en lille dreng, som har fem bygbrød og to fisk; men hvad er det til så mange?"
Joh.6,9-40 - 2. Kong.4,38-43.


Påske på Jesus tid?

I Det Nye Testamente fortælles der, hvordan Jesus og hans disciple fejrede den jødiske påske. Jesus giver udtryk for, at han har set frem til at spise det sidste påskemåltid sammen med disciplene, før han skal lide og dø. Under måltidet tager han et brød og vin frem, velsigner og takker Gud, giver disciplene det med ordene: Dette er mit legeme (vegetar), som gives jer. Dette er mit blod (druesaft) og ikke vin, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Hvis denne drik var vin, havde han ikke sagt: til synders forladelse? Til sidst synger Jesus lovsangen i Salmernes bog 113,118.


Påskelammet Skærtorsdag var Jesus!!..

Brødet peger på det brød jøderne levede af, da de udvandrede i ørkenen de mange, mange år, før de nåede frem til det forjættede land Israel. Brødet fra himmelen peger på det brød, som de i sin tid blev spist i ørkenen af Israels folk, og ikke det brød de forinden spiste  af (kød) i Ægypten, da de sad med rejsetøjet på og ventede på signalet til opbud? Præsterne i den danske folkekirke har helt forvekslet og fortolket disse to ting forkert!!....Jøderne levede 40 år i ørkenen som vegetarer? Påskelammet Jesus var offerlammet på korset og et forbillede på Guds lam, der bærer verdens synd? Jesus var for 2.000 år siden "VEGETARISMENS" opbrud og gennem middelalderen det fortabte gennembrud og ikke jødernes slagtoffer? Hver gang en jøde havde syndet kom han slæbende med et lam eller okse til præsterne som syndsforladelse - slagtoffer!!...Derfor var Jesus symbolet på det sidste slagtoffer?
Matt.11,7 : Hos.6,6 ; Matt.9,13-14 ; Ordsp.2,7-13 (1.Mos.15,1).

 

Jesus åbenbarer sig i templet, og blodofrene ophører

Samme dag ved den tid, da ofrene (dyrene) blev frembåret i templet Jerusalem, åbenbaredes blandt dyrehandlerne èn i hvide klæder, der strålede som lyset, og han havde i sin hånd en svøbe med syv knuder.

Ved han tilsynekomst fyldtes købmændene med skræk, og de flygtede sammen med køberne ud af templet. Nogle faldt døde om af skræk, for de huskede, hvorledes Jesus på samme sted havde jaget vekselerne ud af templets indre.

Og fra den dag af ophørte ofrene, for alle var bange for at sælge eller købe, og de gav fangere frihed.

Johannes Evangeliet 2,13-25 ; 6,62-64 ; 13,1-10 ; 15,3-8 ; 6,53-58 ; 1.Joh.2,24-25 ; 1.Joh.5,11-21.

 

 

Denne side er under opdatering!!...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne side forsætter 1. påskedag!!.....

Oprør mod Påskens ritualslagtning.