På sporet af Keopspyramidens gåde?

I 1933 et år efter at den danske forfatter dr. pihl Emiel Rasmussen udgiver sin bog "Grundstoffernes Stråling", foretog den amerikanske videnskabsmand John Hall fra Chicago ved hjælp af en slags eksperimenter med Keopspyramiden. Han demonstrerede ved hjælp af en kobberledning som man også bruger ved jordstråling, at der fra Keopspyramidens top udgik en slags elektrostatisk ladning (Sankt Elm ild).

Patric Flanagan videnskabsmand, født i Glendale, Californien i begyndelsen af 1950èrne siger i den forbindelse: Hele menneskets udviklingshistorie er fuld af elektriske fænomener, som er opstået ved biokosmisk energi, men det er først nu i 1980èrne man er i stand til af forstå og isolere den.

Når man beskæftiger sig så meget med Patric Flanagan, så er det kun, fordi hans teorier er de til dato mest avancerede inden for emnet "elektro statisk" viden, og de, der åbner størst muligheder fror fremtidens ionforskning og alternativ behandling. Patric Flanagan konstruerede allerede som 17-årige neurofonen, et høreapparat, der transmiterer elektriske impulser til hjernen, men som senere har vist sig kan forstyrres af infralyd under 20 hertz i det lavfrekvente område.

Når alt kommer til alt siger Patric Flannagan, så er vi elektriske drevne væsner, som ikke tåler infralyd og lavfrekvent støj (positive ioner), som er opbrugt energi. Hver kropslig bevægelse producerer elektricitet, og vore daglige rytme ligner bemærkelsværdig kurven for den elektriske pontentiale i atmosfæren, som ikke må overstige 10 hertz d.v.s. vandets frekvens.

Menneskets grundklang er vibration sammenstemmende med jordens naturlige elektromagnetiske felt, det statisk elektriske hvis svingninger vi registerer og lever bedst med ligger omkring 7-10 hertz. Generelt erkendes det indenfor alternativ behandling, at den biokemiske energi, negative ioner i luften er de mest af alt gavnlig for den menneskelige aktivitet, motion, yoga o.s.v. og skaber en fornemmelse af velvære. Det er netop det fænomen, der optræder som en visdomslære inde i Keopspyramiden, siger Patric Flannagan. Han opfatter pyramider som et drivhus, der samler og oplader biokosmisk energi også kaldes Sankt Elms ild. Drivhuset "pyramiden" er konstrueret, så solstrålerne rammer stenene i en ret vinkel, hvor de fleste infrarøde stråler trænger dybt ind i den indre pyramide og ioniserer luften med mættede negative ionenergi.

Farlige bygnings- vibrationer femkaldt af STRUKTURLYD i boligen

Farlige bygningsvibrationer og strukturlyd i hver fjerde bolig i Danmark mistænkes for, at være medvirkende årsag spændingshovedpine (jernring omkring kraniet), hjerteforstyrrelser, forhøjet blodtryk, selvmord og vuggedød. I 1996-97 meddeler og udsender Miljøstyrelsen sit hæfte "Orientering om infralyd, lavfrekvent støj og vibrationer i det eksterne miljø", og siger at 3 pct. af den danske befolkning dvs. 265.000 personer er udsat og ramt af dybe brummelyde og vibrationer i deres bolig. Den udtalelse afviser Sundhedsstyrelsen, som året før i 1994-95 modtager 110 henvendelser fra patienter, som har henvendt sig med alvorlige generende brummelyde i deres bolig. Sundhedsstyrelsen forudser, at tallet er langt højere i nærheden af en million mennsker. som er plaget af brummelyde fra vindmøller, trafikfikstøj fra disellastbiler, busser, tog, motorveje, skibstrafik, lufthavne; infralyd og lavfrekvent støj og vibrationer fra ventilationsanlæg i boligejendomme, cirkulationspumper, oliefyr, gaskedler, husholdningsmaskiner vaskemaskiner og tørretrombler, køle- fryseskabe, foruden ekstern støj fra industri, landbrug og gartneri m.m..

En skjult magt

- i bogen dokomenterer vindmølleindustriens af magtmisbrug og afslører historie om en professor på Aalborg Universitet, der kom på kollisionskurs med en magtfuld storindustri. Den viser, hvordan universiteterne har brug for penge til nye forskningsprojekter, og derfor kan donorerne stiller krav, hvad der kan forskes i - og hvad der ikke må forskes i. Politikerne ønsker grøn energi, arbejdspladser i Danmark og nye eksportmuligheder, alt det kan vindmøllebranchen levere. Så må ministre, borgmestre og toppolitikere bøje nakken og lade erhvervslivet bestemme. For ellers flytter produktionen udenlands.

Det er fortællingen om, hvordan landets universiteter, myndigheder og politikere lader sig kue af vindmøllebranchen. Bogen viser også, hvordan især kommunerne ofte bliver udsat for et voldsomt - og retsstridigt - pres fra vindmøllebranchen. Den dokumenterer gennem rapporter, bekendtgørelser samt ikke mindst aktindsigt i mailkorrespondancer, mødereferater, notater og telefonsamtaler m.m., hvordan den magtfulde vindmøllebranche sætter den politiske og forskningsmæssige dagsorden, så ingen modsiger de.

Peter Skeel Hjorte er uddannet journalist of forhenværende chefredaktør for tidsskriftet Sygeplejesken. I årerne med Peter i chefstolen modtog tidsskriftet flere gange fagpressens hæderspris Andres Bording-prisen for undersøgende journalistik.

Læs den fantastiske bog "En skjult magt".

Vuggedød i forbindelse med Elektro Smog

Jordstråler, infralyd og vuggedød et farligt vejrfænomen?

Mange mennesker tror ikke på, at jordstråling kan være livsfarlig og fremkalde en lang række sygdomme herunder vuggedød. I 1928 bekendtgjorde den tyske ingeniør og videnskabsmand Gustav Freiherr von Pohl fra Vilsbibug - Tyskland, at man kan få kræft, medmindre man opholder sig længe over et jordstrålefelt f.eks. i sin seng.

Senere offentliggør den danske mavesår- og cancerspecialist Palle Gad`s undersøgelse, der viser en klar sammenhæng med jordstråling og vuggedød. I 14 af de 18 tilfælde han undersøgte, havde børnene sovet over et jordstrålefelt.

Kilde: Helse & Sundhed 31. oktober 2013

Vuggedød er en betegnelse for pludselig, uventet og uforklarlig dødsfald blandt spædbørn, som også er beskrevet i literaturen fra gammel tid om jordstråler. I 1927 blev vuggedød anerkendt i England og i 1930èrne blev det påny beskrevet, at der fandtes dødshuse som kan være være ramt af farlige jordstråler.

I Kina var det (for mere end 4.000 år siden) almindeligt, at man - før man byggede et hus - undersøgt, om der var VREDE DÆMONER på stedet. Hvis dette var tilfældet, byggede man ikke huset her, men fandt et andet og bedre sted. I vor nøgtern tidsalder tror vi ikke på dæmoner, men vi forstår godt, hvad kineserne mente.

Kilde: INSTITUT FOR JORDSTRÅLING. Danish Society Of Terradition

I 1933 udkom så en fantastisk bog om jordstråler og "Grundstoffernes stråling", skrevet af Dr. Phil Emiel Rasmussen med henvisninger til skadelig virkning om dødshuse, hvor den henviser til den tyske jordstrålesøger Gustav van Pohl fra Vilsbiber - Tyskland.

Dr. Phil Emiel Rasmussen som selv var jordstrålesøger og kunne pendulere med en krystal ophængt i en snor, beskriver jordstråler således, at de svinger på en lavfrekvent bølgelængde i "infralyd området" og bevæger langs jordoverfladen og giver udslag gennem spræker og revner også kaldes Schumanbølger.

ELEKTROKLIMAET

Allerede i 1932 påviste professor Burr ved Yale-Universitetet i USA den statiske elektriske feltstyrke. Mellem ionosfæren på 120 km højde og jordens overflade eksisterer et spændingsfelt på 400.000 volt. Således består jordkloden af et nedadrettet felt kaldet " den dynamiske elektriske feltstyrke", hvilket er højest i bjergene på 5.000 v/m og laveste ved jordoverfladen, nær en bakketop på 100 v/m (se billede).

Allerede i begyndelsen af 1960èrne bekræfter det Østriske forskertema professor Josef Mose, docent Gerald Fichoe og prof. Stefan Scuye for hygieninstitutet for respektive elektro og biomedicin ved teknisk højskole i Grats den konklution med 100% sikkerhed, at elektro smog fra motorveje, højspændingsledninger, betonkomplekser og ved industri og moderne byområder med køleanlæg og ventilationssystemer på tagene m.m. til og med ødelægger og formindsker den naturlige "statisk dynamiske feltstyrke", som kaldes Schumann resonans.

Den "statiske feltstyrke" samarbejder med lavtryk og lynudladninger og spændingsfeltet forøges betydeligt med øget skadelig positiv jonstråling på op til flere hundredetusinde volt pr. meter. Den elektriske feltstyrke kan umidelbart under en højspændingsledning blive 10.000 v/m og med en frekens på 50 hertz svingninger pr. sekund.

Disse akutte spændingsmonementer spreder sig over jordtræranget i form af såkaldte Schumanbølger (jordstråler), hvilket kan trænge ind i den menneskelige krop og bl.a. påvirke hjernens EEG bølger, vores bioelektriske aktivitetsfrekvens, som ligger mellem 7-13 hertz alfa-bølger eller 3,5 Hz Delta-bølger, når vi sover den dybe REM-søvn. Når vi færdes i den uforstyret natur eller fordyber os i elskov, så befinder vi os på det sted i bevidstheden som sammenstemmer med menneskets og naturens grundklang for her er vi selvhelende, hvor hjernen producerer oxytocin. Ifølge sammenholdende analyser med EEG-målinger (elektriske strømme i hjernen) er smertefrihed og selvheling at finde i drømme d.v.s Delta-området på 4-5 hertz, mens søvn indfinder sig længere oppe på skalen omkring 10 hertz.

Ved studie af hovedpinefrekvenser og søvnforstyrrelser på mødet i Upsala Sverige i 1976 ved neurologisk klinik og akademisk sygehus, fandt man blandt 53 migræne og hortonshovedpine en kurve i bølgemonstret i hjernenes EEG. Hovedpine korrelerede ved meget lave frekvenser (ELF) og elektromagnetiske frekvenser i infralyd området.

Bygningsvibration og Bygningsresonans

- opfattes som en og samme sag, men bygningsresonans adskiller sig ved, at bygningens svingninger forstærkes, når bygningen påvirkes af en svingnende kraft med en frekvens nær systemets egenfrekvens f.eks. kan nævnes vind og vejr, men også særdeles tung trafik, anlægs- og vejarbejde, tog, flystøj (infralyd) eller fra varme- kraftværker, men også tekniske instalationer som f.eks. cirkulations og varmepumper, ventilationsanlæg, varmeveksler. Også  husholdningsmaskiner, herunder op- eller vaskemaskiner f.eks. i boligkomplekser og lejligheder med indbyggede køleskabe i et kusteskab kan udsende og transportere infralyd og lavfrekvent støj til visse rum over mange meter. Disse lydbølger er disharmoniske således, at andre lydbølger som f.eks. musik ikke kan svæve med og slår andre lydbølger i stykker, og som generer mennesker så vi bliver syge og til sidst kan opleve vuggedød for små børn som babyer, der ligger i sin seng.

I bogen Tibetan Journey beskriver Alexandra David - Need et møde med en tibetansk lama "Den ophøjede", som fortæller, hvordan han opfattede universet som en rytmisk dans i lyd: "Alle ting er samlinger af atomer, der danser og ved deres bevægelser frembringe vibrationer af lyde. Når dansens rytme ændres til det skadelige, ændres også den frembragte lyd. Hvert atom synger sin sang i al evighed, og lyden skaber hvert øjeblik tætte og indviklede former.

Tibetanske munke kan skabe resonans i mennesket med et meget dybt aspekt af infralyd i rod chakret. Når de blæser i lange horn "dybe bastoner" rammer de søvn og vågencentret, hjertet og at monotomt basbrummen, rammer centret i os selv, hvilket kan føre mennesket til selvmord. En dyb baslyd fra en australsk didgeridoo bashorn (instrument) kan i sig selv, frembringe så voldsomme spændinger og blokkeringer i kroppen, at vi normalt ikke opfatter det med vores øre. De dybe toner (vibrationer) skaber kontakt med det underbevidste ved forstyrrelse af vore hjernebølger (EEG) og hjerterytmen. Den australske blæser Kailash, der bruger didgeridoo instrumentet siger, at dybe infralyd er uhyre farligt, fordi det kan få traumatiske oplevelser til at komme frem i bevidstheden.

 

Din hjerne er synkroniserede med jordens vibrationer

Din hjerne er synkroniserede med jordens vibrationer

Schumanbølger og jordstråler

I 1951 underviste den tyske professor Winifred Otto Schumann ved universitetet i Mùnchen, da  han en dag under en lektion bad de studerende prøve at udregne resonansen imellem to runde objekter (vist på billedet).

Sammen med sine elever kastede han sig ud i de matematiske beregninger og endte op med det overraskende resultat, at jorden tilsyneladende havde en puls (amplitude). En frekvens, eller en svingning der bølgede sig igennem atmosfæren på omtrent 10 Hz og omsluttede hele jordkloden.

Hjerneforskning syv år senere

Alfred Berger var også en tysk professor der i 10 år som havde målt og studeret de elektriske svingninger i den menneskelige hjerne. Han var blandt den største pioner indenfor hjerneforskning og han byggede bl.a. en af verdens første EEG - hjernemålings maskiner og var samtidig manden der opdagede og navngav de menneskelige hjernebølger. Da han kortlagde hjernens primære svingninger, mente mange at man burde opkalde disse hjernebølger efter ham selv, men han var beskeden og i dag kalder vi dette elektrisitets niveau i hjernen for Alphabølger.

Dr. Rutger Wever - Forsøg med biorytmer

Dr. Rutger lavede et ambitiøst forsøg i starten af tresserne, hvor han studerede den menneskelige døgnrytme (Circadin rhythm) og som en del af forsøget ville han teste effekten af Schummanns resonans på det menneskelige system. Man byggede nogle store underjordiske beskyttelses bunker lige som under den 2. Verdenskrig der fuldstændig skærmede af for al ydre påvirkning, inkl. Schumann resonans og i knap 30 år gennemførte han her, nogle af de mest veldokumenterede forsøg med menneskets naturlige biologiske rytmer. I dissse studier lukkede han frivillige studerende ind i disse afskærmede bunkers i op til fire uger ad gangen.

Bemærkelsværdigt var, at bortfiltrerede man Schumann resonans som lå på 7,83 Hz fra testpersonerne fik de alle en mærkbar nedgang i deres fysiske og mentale tilstand. Folk blev deprimerede, fik problemer med at sove og fik fysiske symptomer som fordøjelsesbesvær og hovedpine. Faktisk så dramatisk at man besluttede at deltagerne i forsøgene måtte være sunde og raske, da ældre eller syge ville udsætte sig selv for unødvendig risici.

I dag er det blevet meget svært at finde områder, på de beboede dele af kloden, hvor man stadig kan måle jordens resonans Schumanbølge på 7,83 Hz. Overalt er der opsat højspændingsledninger, mobilmaster, Wi-fi og andet telekomminikations udstyr der udsender skadelig mobilstråling, og køle- ventilations anlæg på tagene m.m., som producerer så meget lavfrekvent lyd, at de overdøver og reducerer de livsvigtige Schumann resonans. Det samme er indeklimaet, som overdøves af lavfrekvent lyd fra køleskab, fryser og vaskemaskiner, luftfornyer, varmeblæser, gas- og oliefyrsmotorer, genvindings og varmeanlæg. Alt sammen ødelægger luftens fornyelse af menneskers livsvigtige negative ioner.

Jordstråler og Sct Elms Ild

Den statiske Sct. Elms Ild findes hovedsagelig på skibes mastetop af lystbåde med sejl.

Kelternes elektrostatiske kunnen om Sankt Elms ild er ikke til at spøge med og kaldes Corpo Santo, er en lysende elektrisk udladning, der optræder i tordenvejr på flere tusinde volt omkring højepunkter på fjelde, højspændingsledninger i fugtig vejr, lynafleder m.m. Sankt Elms ild forekommer, når den elektriske feltstyrke ved jordoverfladen f.eks på grund af en nærliggende tordensky, er tilstrækkelig højt oplader feltet på flere tusinde volt pr. meter og ses som et svagt lysende, lodret lysskin rundt om en genstand som f.eks. mastetop på et skib, antenne, lynafleder og markforhøjning. Ofte kan man høre en knitrende lavfrekvent lyd, hvis man er tilstrækkelig tæt på.

Når lynet slår ned i en skorsten, kan det koste op til flere tusinde kroner. En nærmere undersøgelse har vist, at der godt nok var trukket en lynafleder til jord, men den var desværre ikke føet hen til det rigtige sted - nemlig et kraftigt, negativt jordstrålekraftfelt. Lyn er skadelige positiv ladede ioner, og de søger naturligvis hen mod negativ ladede ioner - netop som de findes i jordstrålingsfeltet, det såkaldte statiske elektriske felt, som går under navnet Schumanbølger, idet modstykket til jordstråler er er de kosmiske stråler.

Elektrostatiske mirakler

Det er de elektrostatiske "mirakler", der tages til indtægt for de kristne helgernes hemmelighed og hellighed, gloria på billeder i de østeuropæiske kirker som f.eks. Rusland og England? Om Sankt Wilfred hedder det, at huset stod i flammer (EMC), men huset brændte ikke. Og om Sankt Willibrod, Hollands apostel, der blev dræbt af hedningerne, vides og fortælles det, at munkene førte hans lig ned ad floden til et helligt sted, hvor lys (Sankt Elms ild), der rakte højt til himlen, forkyndte hans hellighed for hedninger bl.a. om Sankt Elms ild? Det var sandsynligt et "fromt bedrag", for munkene vidste, at der var steder med særlig gunstigt elektrostatisk forhold som de kaldet Sankt Elms ild.

Elektrostatiske træguder kendes også fra Danmark (Brodden-bjerg-guden), og Frankrigs hellige sorte jomfruer er keltiske elstatiske gudinder, som stadig er i brug! Og træerne skinnede af Sankt Elms ild, som kelterne var mestre i at udnytte. At en elektrostatisk udladning er blevet anset for hellig, kendes fra Bibelen, hvor vi kan læse, at Guds herlighed svævede over åbenbaringsteltet (Sankt Elms ild)?

Når israelitterne dyrkede deres guder på høje steder f.eks. et bjerg, var det ikke for naivt at være himlen nærmere, men fordi der her herskede de rette elektrostatiske forhold til at kunne antende en guds- ild. Og det var samtidig stedet, hvor ioner, jordstråler og støvpartikler lettest kunne blive ført op til skyerne og fremkalde regn. Man kender således den elektrostatiske ild fra 2. Mosebog kapitel 3,1 f.f.. Da sagde Gud til Moses "Kom ikke nærmere! Tag dine sko af dine fødder, thi det sted, du står på, er hellig jord!....

Helt fra den græske oldtid ca. 2000 år før vor tidsregning, har man gjort den opdagelse, at tankevirksomhed og jordstråling fandtes, og at stenalderfolket mødtes der på disse -  og på visse tidspunkter, som regel om natten ved Sankt hans aften, hvor kilderne var mest kraftig og vandet virksom til dåb og mest helbredende med mineraler, men den viden har man tabt i dag. Jordstråling og vanddåb mente man, var en form for tankevirksomhed fra Universets side, og at disse tanker kan opdages af levende væsner til deres udvikling. Disse havde som regel med Månen at gøre og siden byggede man kirker, klostre, templer og pyramider, hvor folk var vant til at samles.

Tryk på linket her: Forside