Tradition tro spiser vi hvedekopper torsdag aften før St. Bededag!

Kilde: G.N., religionsforsker i græsk og jødisk kulturhistorie, kristendom, klimatolog og økolog siden 1976, søn af bagermester, Mønsterbageriet Vigerslevvej 276 - Valby Kbh.

Dagligdagens giftstoffer i traditionelt hvidt brød med glutten trigger covid-19 og ødelægger dit immunforsvar?

Hvad forstår vi med Store Bededag?

Giv os i dag vor børn det daglige brød?
 
Thi fra Herren har jeg modtaget, hvad jeg også har overleveret (givet vidre), siger apostlen Paulus til Korianterne, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog brød, takkede, brødt det i stykker og sagde: Dette er mit legeme (nadverbrød) økologisk, som gives jer; gør dette til ihukommelse af mig.
 
 
Skikken med "STORE BEDEDAG"
 
- kan føres tilbage til midten af det 18. århundrede, men er sandsynligvis ældre. Baggrunden var, at man på selve den Store Bededag skulle være arbejdsfri, bede, bods- og fastedag. Dagen blev afskaffet ved Reformationen, men blev i de efterfølgende århundrede indført lidt efter lidt igen?

Det vi i dag kender som "St. Bededag", blev indført af Hans Bagger som var biskop over Sjælland fra 1675 - 1693. I sine to første år som biskop fik han indført tre faste- og helligdage i sit stift. Af dem blev den midterste lovfæstet ved kongelig forordning den 27. marts 1686 som en "ekstraordinær, almindelig bededag" for hele riget.

I dag forbinder mange dagen med varme hveder og konfirmationer, men dagen dengang var tiltænkt bøn, faste og bodsdag og som blev afskaffet af den tyske reformator Martin Luther ved Reformationen.

På biskop Hans Baggers tid i det 16. århundrede var Store Bededag et velkendt fænomen, hvor præsterne i kirken bad for fred, og fromme borgere og fastede som der står skrevet i Bibelen. Baggrunden var, at selve Store Bededag skulle være en arbejdsfri bede og bodsdag, hvor man bekendte sine synder overfor kirken som var katolik. Dagen blev indvarslet allerede aften før ved ringning med kirkeklokkerne. Ringningen overalt i danske kirker var et signal til, at kroer og forretninger skulle lukke, og at der ikke længere måtte drives handel. Ringningen betød at man skulle faste, indtil gudstjenesten var afsluttet og i øvrigt afholde sig fra arbejde, rejser, leg og al slags verdslig forfængelighed. Derfor skulle bageren også have frihed, og kunne altså ikke bage brød m.v. på selve dagen. Derfor bagte de hvedetvebakker aften før, som folk kunne købe for at spise (og evt. varme) dagen efter.

Kilde: G.N. søn af afdøde bagermester og konditor Mønsterbageriet Vigerslevvej 276 2500 Valby 1962-1966. Herfra forståelsen af vor daglige brød? 

Dette billede af den sidste nadver er malet i 1957-1958 af afdøde bagermester Ingemann G. Nielsen efter Da Vinci`s billede, men her kun med 12 personer?

Hvedeknopper mangler de livsvigtige mineraler?

Hvidt brød ødelægger slimhinderne i tyndtarmen, grahamsbrød det sunde brød forbygger mave- tarm systemet. Læs mere om den engelske læge Graham og hvorfor anbefaler denne brødtype på Google. 

Sprøjtegifte og billige discauntbrød i supermarkeder forkorter dit liv?

Kilde: fortalt af G.N. søn af bagermester og konditor Ingemann. G. Nielsen Mønsterbageriet 1962-1966

Stor bededag var den vigtigste bods- og bededag før reformationen, dengang Danmark var katolsk. Dagen  blev lovfæstet i 1686 af kong Christian d. 5 og indført af biskop Hans Bagger fra Roskilde. De slog flere helligdage sammen til stor bede- og bodsdag, sidstnævnte som reformator Martin Luther afskaffede. Han var modstander af betaling af bodsøvelser som f.eks. afhold fra forskellige ting, alkohol m.m.
Før 1686 blev der afholdt en række fester for katolikker, hvor man drog rundt i sognet med et kors. Det er disse såkaldte "gang dage", der siden er blevet til stor bededag. Derfor skulle bageren også have fri, og kunne altså ikke bage brød m.v. på selve fredagen. Derfor bagte de hvedetvebakker ved at skære hvedeknopper midt over, som folk kunne købe for at spise (og evt. varme) dem dagen efter.
Stor bededag er også en af de store konfirmationsdage, og for de fleste andre en kærkommen fridag, og hvor bondemanden i dag har tid til og sprøjter de kommende kornmarker med chlormeguat, et planteregulerings midlet (stråforkorter), som anvendes i kornmarker så stråene bliver kortere og dermed stærkere, herved mindskes risikoen for at kornet, strået ikke knækker og vælter inden det er høstmodnet.
Stråforkorter er tilladt i Danmark og det meste af Europa med det formål at reducere længden af den nederste del af strået og øge stråets styrke, således at kornet bedre kan modstå vind og vejr, idet kornet vokser alt for hurtigt ved brug af kunstgødning og bliver for tyndt i strået (stænglen) så det vælter.

Chlormeguat (stråforkorter) anses for hos mennesker, at forstyrre signaloverførelsen mellem nerverne til hørelse, smag, følelse m.m., og WHO har fastsat en tiladt daglig indtagelse på 0,05 mg pr. kg legemsvægt.

Når planter som f.eks. korn gødes med for kraftig gødning (NPK) bruges kemiske midler som f.eks Chlormeguat for at kornplanternes stængler ikke bliver for lange og svage mod vind og vejr. Midlet bruges til at bremse plantens længdevækst, men er nu under mistanke for at skade dyr og mænds sædproduktion og på tyrestationer undgår man helt at strø og fodre med produkter, der er avlet ved hjælp af stråforkorter. Man har fundet rester af chlormeguat i kornprodukter som f.eks. havregryn og rugbrød. Økologisk brød var på et tidspunkt fri for stråforkorter og blev anvendet hos Kwickly Bageren i Ringsted, men pludselig kunne man ikke skaffe nok økologisk mel og så gik man over til at bage med stråforkorter. Kun Irma får økologisk brød bagt hver dag, men desværre lukkede mage af Coop Irmabutikker, så det blev svært for kunder at købe økobrød, hvis de boede langt væk fra en Irmabutik.

Allerede i år 2000 var der kraftig fokus på stråforkorter, og en række producenter af blandt andet havregryn og mel måtte skifte til råvarer, der blev dyrket uden den kritiske sprøjtegift.
"Den røde lampe blev tændt allerede året før i 1999, da tyske undersøgelser alarmerende viste, at stråforkorterne halverede sædkvaliteten hos mus, og de lamper er ikke blevet slukket siden, men lyser forsat (2010), "forklarer seniorforsker Martin Tang Sørensen fra Jordbrugs Videnskabelige Fakultet, Aarhus Universitet i avisen 24 Timer. Både Forbrugerrådet og Aktive Forbrugere kræver,at risikoen for at mænds sædkvalitet forringes, tages mere alvorligt.

Fund af for store mængde stråforkorter i havregryn.

Havregryn af mærket: Guldsol produceret 17.18.23.24 februar samt den 26.03.2010 blev ifølge Fødevarestyrelsen trukket tilbage fra Lidl - butikkerne over hele landet. Virksomhed, der kalder tilbage var Dalby Mølle A/S Idyl 26, 6000 Kolding. Der er påvist et indhold af stråforkortningsmidlet Chlormequat over den tilladte grænseværdi i havren benyttet til produktion af havregrynene.
Råd til forbrugerne: Levere ovennævnte havregryn tilbage til butikken hvor der er købt eller kasser dem. Fødevarestyrelsen fortæller, at der er ingen sundhedsmæssig risiko ved at have spist havregrynene? Men hvis der ikke er nogen risiko ved at fortære dem, hvorfor skal man så levere dem tilbage til Lidl?
Folk der har avlsdyr (hingste og tyre) anvender ikke halm, hvis der er brugt stråforkorter (sprøjtegift chlormequat). Derimod er korn, der er sprøjtet med stråforkorter tilladt som menneskeføde!!...Jeg tjekker mit rugbrød og køber kun de typer, hvor der står, der anvendes ikke stråforkorter - jo der fås også - økologiske produkter uden stadset!!...Stråforkorter gør noget ved handyrs sædkvalitet.
Kilde: Ingeniøren 30 marts 2010


5. Maj 2010
Ulovlig stråforkorter i indiske vindruer
Grønne og blå indiske druer fra Netto, Føtex og Bilka og Salling er trukket tilbage.

Et stort parti Vindruer af blå og grønne druer er ikke så sunde, som de måske ser du til. Også et parti grønne, kernefri druer snyder forbrugeren.
Druerne er nemlig sprøjtet med en ulovlig stråforkorter chlormequat, som er mistænkt for - i større mængder - at nedsætte dyrs evne til at formere sig..
Der er fundet spor af sprøjtemidlet i enkelte dele af partiet, men det har fået butikkerne, som sælger druerne til at trække alle indiske vindruer væk fra hylderne.
Fundene af stoffet chlormequat har fået fødevaremyndighederne til at skærpe kontrollen i Danmark med vindruerne generelt. I forvejen har Fødevarestyrelsen pesticidkontrol en igangværende kampagne med særligt fokus på billig discaunt frugt og grønt fra Indien og Kina. Det gælder også krydderier m.v.
Kilde: Politiken mad/madnyt.


Om sprøjtemidlet:

Chlormequat anvendt i korn og frugtproduktionen i det traditionelle jordbrug.
Vækstregulerende midler har været brugt siden 1960èrne inden for frugtavl og kornproduktionen, og man frygter at midlerne kan nedsætte husdyrenes avlsevne.
Chlormequat anses for at være genotoksisk og forstyrrer signaloverførelsen mellem nerverne. Derimod tyder den hidtidige forskning ikke på, at stoffet er kræftfremkaldende.

WHO har fastlagt en tilladt daglig indtagelse på 0,005 mg pr. kg legemsvægt.
Til spædbørn må daglig dosis højest være 0,01 mg pr. kg.
Den dødelige dosis, udtrykt som LD50 ved indtagelse gennem munden, ligger 400 mg pr. kg legemsvægt.
Kilde: Wikipedia

Stråforkorter:

Chloroqumeat er et kemisk middel, som bruges i landbrugsproduktionen til at modvirke det problem, som opstår, når planterne gødes for kraftig f.eks. kunstgødning tilført jorden eller overgødskning med bioaske ved at kornplanternes stængler bliver for lange og svage. Øvergødskning kan også få andre giftstoffer fra luften til at suge planterne til sig. Chlormequmat virker ved at bremse planternes længdevækst, så den bliver i stand til at tåle slagregn og at bære tunge aks. Der er fundet store rester af stråforkorter i kornprodukter som havregryn og rugbrød. Man kan undgå mistanke om der er rester af stråforkorter ved at købe økologiske produkter eller produkter, som specielt er mærket som værende fri for stråforkorter. Men som sagt er der et gammelt ordsprog som siger at det ikke er alle, der har rent mel i posen?

Kilde: Wikipedia og økolog/klimatolog, søn af bagermester I. G. Nielsen. 
Kiwi: indehaver af denne hjemmeside: www.vitanyhed.dk
 

6. juni 2006
En usynlig kraft slår planterne ud af kurs?
I stedet for at være lige får planten pludselig et knæk på stammer, grene eller stængler. Det sker hvert forår, når foråret er klinget af i april og maj. Der sker noget med den måde planten vokser på. Planterne vokser normalt regelmæssigt opad, med mindre noget forhindrer dem i det, men pludselig vokser de forkert nogle dage, stænglerne får et knæk, lige som en boksehandske der slår en bokser du af kurs.
Jeg nyder at se mine haveplanter vokse, siger en haveejer fra Fyn. Træernes skud fra sidste år kendes på deres grønne bark. I stedet for at være lige pilegrene eller kviste, cikorier, burre eller noget andet får planten pludselig et knæk på stammen, grene eller stængler. Det svaj eller en bue, som stænglen eller grenen har fået, forsvinder ikke, og begivenheden fikserer i planten. Men de har også det karakteristiske og dog stubstile svaj. Hvert år bemærker jeg denne misvækst, siger haveejeren som er glad for naturen og siden har fået øje på denne misvækst, idet han kan spore den alle vegne, tydeligt i nærheden af kornmarker, hvor der anvendes stråforkorter (hormonpræparat).
En til to-tre uger kan den normale vækst iagttages tydeligt på de friske nye skud. Og her er en sammenhæng. Man kan forvise sig om, at det er brugen af stråforkorter, som får planterne til at vokse i de beskrevne mønstre, ved at iagttage vækst mønsterne omkring en mark, som er sprøjtet med stråforkorter. Misvæksten angriber træer, stauder og andre tokimbladede planter - dvs. det som ikke er græs- og kornarter. 
Alle kan forvise sig om det ved at se ud ad vinduet eller være opmærksom på det næste gang, de er i nærheden af en stråforkortet kornmark, siger en fortvivlet haveejer. Havde denne virkning været begrænset sig til skellet, var jeg ikke bekymret og ærgelig. Men jeg er yderst oprevet, bekymret og frustreret. For det viser sig - og det er hvert år, og det kan alle forvisse sig om - at også planterne i den anden ende af haven, langs rabatterne, og i utroligt mange andre steder i landet vokser underligt. De slår et svaj og laver en slags stående s.form. Dette vækstmønster er stråforkorternes signatur. Det er den mest skadelige og mindst nødvendige sprøjtegift i viften af hundredvis gennem årerne anvendt kemikalie som anvendes i landbruget. Den del af landbruget, som anvender pesticider, har ambitiøse målsætninger om at halvere behandlingshyppigheden i forhold til 1985, da behandlingshyppigheden toppede. I 1985 til 2002 faldt behandlingshyppigheden fra 3,2 til 2,04. Reduktionen er ikke nok til at opfylde landbrugets egen målsætning på 50 procent, siger den kloge haveejer.
For mig handler anvendelsen af stråforkorter om mere æstetik. Det er faktisk skadeligt (for fertiliteten) hæmmer biomasseproduktionen, muldproduktionen og derved CO2-reduktion.

 

Pizzaer med orengano ødelægger slimhinderne kan gør dig alvorlig syg?

Pizzaer brændt i bunden eller med mørkebrune kanter i siden, fremmer gluten allergi så man kan blive syg med kronisk forstoppelse, allergi m.m.

Drik kun økologisk kaffe og spis økologisk brød til?

Når GMO (genmodificeret) Roundop - Glyphosat slår grise, bier og mennesker ihjel f.eks. Astrazeneca-vaccine?Tryk på linket her og se videoen:www.tv

 NB! Når videoen kommer frem her om TV2, så tryk ude i højre hjørne på billedet hvor der står: Bliver endelig taget alvorligt (billede af en død gris)??.......

2oj.dk/arkiv/2014/04/15?video_id=46247&autoplay=1

NB! Når videoen kommer frem på TV2 så tryk ude til højre i billedet hvor der står: Bliver endelig taget alvorligt (billede af en død gris)!!.................

 

 


Jeg er livets brød. Den som kommer til mig, skal ikke hungre, og den som tror på mig, skal aldrig tørste.
Joh.6,33.

Sprøjtegiften Glyphosat  GMO Roundop 
bliver endeligt taget alvorligt.

Læs længere nede på siden og se videoen?
 

Urintest af amerikanske Mødres Modermælk viser, at glyphosat (Roundop) niveauer er over 10 gange højere end i Europa. I den første test nogensinde som har fundet sted om glyphosatherbicid i modermælk af amerikanske kvinder, har Moms Across America og bæredygtig Pulse fundet "høje" niveauer i 3 ud af de 10 undersøgte prøver. De chokernede resultater peger på glyphosat (Roundop) opbygning i kvinders kroppe i løbet af en periode, der indtil nu ellers er blevet modbevist af både globale tilsynsmyndigheder og den biologiske industri. Test kommisær opfordrer USDA og EPA at placere midlertidig forbud mod al anvendelse af sprøjtegiften glyphosat - basserede herbicider for at beskytte den offentlige sundhed, indtil videre mere omfattende test af glyphosat i modermælk er afsluttet.

Stråforkorter i søgelyset, mistænkes for at være hormonforstyrende og forstyrre mænds sædproduktion!!.. I Sydamerika har Roundup vist sig skader på kvinder, fødsler og er kræftfremkaldende.

Hvorfor hedder "roundup" stråforkorter?

Det gør det, fordi landbruget forsøger at bekæmpe deres eget problem, så kornplantens stængler ikke bliver for lange, svage og knækker i stærk regn og når blæsten sætter ind.
Allerede for årtier siden advarede økologer de traditionelle landmænd, ikke at gøde planterne med for kraftig kvælstof i form af kunstgødning, idet planterne vokser for hurtigt og bliver tynde i stænglerne. Men som tiden gik efter 1960èrne kunne landmændene ikke nøjes med èn afgrøde, men to som udbytte om året!!...Stråforkorter virker ved at bremse planternes længdevækst, så den bliver i stand til at kunne tåle slagregn og bære tunge aks, noget som var helt naturligt før man anvendte kunstgødning.
Allerede i 1920èrne beviste og advarede antropologen Rudolf Steiner, som var forløberen af økologi, at hurtig spiring af kornvækst havde mindre næringsstoffer, herved var spiren til økologi opfundet?
 
Stråforkorter (roundup) har i længere tid været under mistanke for at skade prostata (mænds produktionsevne), og på tyrestationer undgår man helt at fodre med produkter, der er avlet ved hjælp af stråforkorter. I Tyskland har man fundet Roundrop i mænds urin, hvilket beviser at der er noget helt galt med det vi spiser?

16. april 2003 - Stråforkorter:

I et indlæg i Politiken skriver tidligere folketingsmedlem Ritt Bjerregaard (S), at landmændene ikke bruger foder med stråforkorter til tyre og søer, da det forringer henholdsvis sædkvaliteten og frugtbarhed. Men mennesker, der ikke kan finde ud af at købe økologiske fødevarer, må godt få stråforkorter. Det er godt for landbruget, fødevareindustrien og det traditionelle Coop, der optræder som Brugsen og Super Brugsen. De tjener alle sammen lidt flere penge, skriver Ritt Bjerregaard og forsætter: "Landbrugets organisationer anbefaler frivillige ordninger". Men de kan ikke overholde de aftaler, siger Ritt Bjerregaard, de indgår, og det har vist sig, at der i 2001 blev solgt mere stråforkorter end nogen sinde før. Miljøministeren siger beroligende, at salget er faldet i 2002, og at der tale om de sædvanlige svingninger. Ritt Bjerregaard mener, at landmændene har hamstret, fordi der var så meget røre om sprøjtemidler. Hun foreslår, at: Enten må der lægges så høj en afgift på stråforkortningsmidlerne, at de bliver dyrere at bruge, eller også må de forbydes. Hun anbefaler, at Fødevareministeren går i gang med at påvirke EU (Politiken s.4 16. april 2003).
Lørdagens "Knæk Cancer" d. 27.oktober 2013 var skræk propaganda fra Kræftens Bekæmpelse, der ikke forsker tilstrækkelig i økologisk sundt mad?

Hvad er årsagen til den stigende sygdom forstørret prostata eller kræft, der rammer  ethundredetusind af europæiske mænd over 50 år. Undersøgelser viser nu (2012), at mænd i Europa tisser Raundup (stråforkorter) i større mængder?

Indehaver af denne hjemmeside: Vitanyhed.dk "Kend dig selv" har i mere end 40 år forsket og levet som vegetar, spist bøffer fremstillet af  soja, bønnepostej?  Næsten kun anvendt økologisk mel eller korn i sine morgenmadsprodukter fra 1976 - 1985, men pludselig i 2012, fik han konstateret forstørret prostata og lå på en 6 mandsstue på Næstved Sygehus sammen med flere kræft- og nyrepatienter. Flere af dem var landmænd, en enkelt bagersvend og to andre kok og tjener, der var storryger? Jeg var den eneste af de 10 patienter, der ikke havde prostatakræft eller nyrer problemer, men forstøret prostata som jeg tror skyldes noget helt andet mistænkelig. 

Tidligere spiste jeg for det meste dybfrost brød af et kendt mærke med stråforkorter, men også grønne ærter, bønner, soja som også var sprøjtet og indeholdt stråforkorter. Også frugt i store mængder bl.a. vindruer som jeg elsker og som kom fra Indien og danske spisepærer, hvilket senere viste, at indeholdt store mængder af det farlige sprøjtemiddel og stråforkorter "Chlorgmequat"?
 
Ny undersøgelse viste allerede i 2012, at et større parti indiske økologiske sojabønner også var fyldt med sprøjtegiften Roundup (chlormequat), som blev solgt i Italien og videre-eksporteret til Europa som økologisk til anvendelse i madproduktionen?  Derfor kom det nærmest som et chok for mig som livsstils ekspert, da jeg en sen aften kl.24.00 i 2012 ikke kunne tisse og komme af med vandet og først blev kørt med udrykning tidlig om morgen kl.7,30 på skadestuen hvor jeg fik tømt 1½ liter urin!!......Smerterne var så voldsomme og helt ubeskriveligt, at jeg hele tiden minut for minut i ambulancen tænkte, at nu var livet slut for denne gang efter at have levet sundt i 40 år troede jeg? Derfor lagde jeg denne historie på min hjemmeside til gavn og advarsel for andre, som ønsker at leve sundt og få børn i fremtiden og til minde for Kræftens Bekæmpelse? Hvornår standser politikerne dette "Helvede" af sprøjtegifte, som bliver sprøjtet ud over vores marker og vor dejlige moder jord vi skal leve af?

Kilde: religionsforsker i kulturhistorie, klimatolog og økolog siden 1976, indehaver af denne 123hjemmeside "Kend dig selv".

Vi er, hvad vi spiser, skider og pisser?

Næsten halvdelen af urinprøverne i ny tysk undersøgelse (2013), indeholder glyphosat, det aktive stof i sprøjtegiften Roundup.
Når landmænd kører ud med ukrudtssprøjten, er det kun ukrudtet det går ud over, måske? Roundup - der ellers går for at være et af de mindst harmløse (ikke farlig), heriblandt sprøjtegifte, går nu som nedbrydningsprodukter og havner i vores krop. Et laboratorium i Brenen i Tyskland har i de seneste måneder (2013) undersøgt 182 urinprøver fra 18 forskellige lande undtagen Danmark og finder sprøjtegiften glyphosat (Roundup) og nedbrydningsproduktet AMP i henholdsvis 44 og 36 procent af prøverne.

Roundup fundet i 38 brønde?

I Miljøstyrelsens publikationer fra 1998-2011 kan man læse følgende:
Fund af glyphosat og AMP i drikkevand fra små vandforsyningsanlæg i Storstrøms Amt. De undersøgte anlæg indvinder grundvand fra anlægstyper: boring i brønd som er sat i forbindelse med indvinding fra grundvands magasiner ganske tæt ved terræn m.m.
Ud af 38 anlæg der oprindeligt indholdt glyphosat eller AMP var 10 anlæg enten nedlagt af ejeren heriblandt landmænd, som ikke ønskede at deltage i undersøgelsen, eller det var ikke muligt at kontakte ejeren pr. brev.
 
I undersøgelsen så det ud til, at de lerede områder ved Stevns og de lerede områder på Lolland Falster er særlig sårbare overfor nedvaskning af sprøjtegiften glyphosat og AMP (landbrug eller haveejer).
Fordelingen af de oprindeligt 193 vandforsyningsanlæg, der blev prøvetaget i 2001/2002 viser, at der særligt blev undersøgt mange anlæg i Stevns området, mens der blev undersøgt relativ færre på Lolland Falster, mens andelen af fund var høj på Lolland (Brùsch et al. 2004).
De højeste koncentrationer blev fundet i gravede brønde, mens koncentrationen af glyphosat og AMP er mindst i boringen placeret i en brønd. Dette var i overensstemmelse med anlæggenes sårbarhed.
 
Kilde: Miljøstyrelsens publikationer (1998-2011).

Nu mangler vi kun, at Coop fjerner ukrudtsmidlet i alt det brød vi køber i Kwickly, Superbrugsen, Daglì Brugsen og Fakta?

Vi er på vej til at udrydde os selv som mennesker?

Notat fra Maskinbladet

Forskere forsøger at finde årsagen til ny spædgrisediarrè og dødelighed som har hærget flere svinebesætninger i de seneste år.
Kilde: dyrlæge og ph.d studerende Marie Louise Hermann - Bank, DTU Veterinærinstitut 31.07.2012 maskinbladet.dk (dansk landbrug).

Forskere fra DTU Veterinærinstitutttet har påbegyndt et forskningsprojekt i samarbejde med Videncenter for Svineproduktion med det formål, at finde årsagen til spædgrisediarrèn, der har fået tilnavnet "ny neonatal dirrè" (NNPD).

Kommentar til Maskinbladet.dk
af landmand Ib Borup Pedersen

Det kan meget vel tænkes at være GMO afgrøder (soja) eller den medfølgende restmængde Raundrop (spiøjtegift) fra genmodificerede Soja (GMO) eller nedsprøjtet korn der forårsager diarrè af typen hos smågrise, jeg har tidligere haft op til 30% smågrise der dør i farrestalden. Efter skift til NON - GMO d.v.s. ikke brug af genmodificeret soja er også andre sygdomme forsvundet, blant andet Gaspuster og Mavesår hos søerne.

Forskere i udlandet ved at glyphosat (Roundrop) i langt mindre mængder end de tilladte ændrer tarmfloraen til fordel for Clostrider.
Glyphosat (sprøjtegiften Roundrop) laver deformiteter hos pattedyr (70% af skaderne er i et forsøg fundet på kraniet eller rygsøjle) så hvis landmanden også har deformfødte grise født, vil det være oplagt at se i den retning. Det NYE gen GMO sojaen er med til at ødelægge de indre organer i pattedyr viser talrige forsøg.
NON - GMO soja koster 50 kr. mere end GMO soja, men det er billigt for medicin besparelsen alene kan betale forskellen.
Min erfaring er direkte til at VSP nu laver forsøg med GMO contra NON - GMO soja. Dette forsøg bør dog udvides til også at se på andet end alene mavesårsfrekvens, for ikke at være spild af tid og penge. (jeg er bekendt  med at andre forskere har fundet signefikante forskelle på en række indre organer).
Kilde: Konventionel svineproducent
Ib Borup Pedersen, Maskinbladet.dkLandbruget og EU spiller hasard med de fødevar mennesker skal leve af?

Politikkerne må derfor ændre lovgivningen og sørge for, at vi får en helt ny landbrugs- og fødevare politik!!.........

Fødevareminister Eva Kjer Hansen og Lars Lykke Rasmussen i toppen som formand for landbrugspartiet Venstere, har i mere end 60 år forurenet vores fødevare med penicillin, sprøjtegifte Roundup og nu GMO o.m.a.?

Så hvis du vil undgå dårlige madvare og have rene fødevare uden sprøjtegifte og GMO, skal du ikke stemme på Venstres politik for de vil have øget konkurance og produktivitet i landbruget, hvilket går ud over kvaliteten?

Rod i EU`s fødevarepolitik og godkendelse af skadelig GMO, (gensplejset) majs, soja, korn o.s.v.

26 gensplejset afgrøder var i 2012 under overvejelse med henblik på godkendelse i Europa Parlamentet. 19 af dem er genetisk manipuleret til at være tolerante overfor sprøjtegifte. Det er afgrøder, der typisk er gensplejset (GMO) til at kunne overleve at blive sprøjtet med Roundup. GMO er afgrøder (Roundup Redy), der har fået deres DNA ændret til at tillade dem at modstå ukrudtsmidlet glyphosat (det aktive stof i sprøjtemidlet Roundrop) fra Monsantos som forsøgt fremstillet allerede i 1980èrne. Roundrop er derfor forlængst blevet anvendt som ukrudtsmiddel i Danmark på marker og i haver, en farlig gift for drikkevandet?
 

Sprøjtegifte ødelægger dit immunforsvar, hormon og nervesystem

Danskerne henter deres største indtag af sprøjtegifte gennem udenlandsk frugt, grønt og dansk korn som er sprøjtet. Mellem hvert andet og hvert eneste konventionelt dyrket æble indeholder andele af de giftstoffer, der er anvendt i produktionen. Økologiske æbler indeholder mindst, hvis de ikke direkte er berørt af naboens sprøjtegifte fra landbrugets nærliggende afgrøder.

Fødevareministeriet og sundhedsstyrelsen er i miskredit

I begyndelsen af 2013 trak vores nye fødevareminister Karen Hækkerup i arbejdstøjet, og en af hendes første handlinger blev at bandlyse ordet "SPRØJTEGIFT". Hun droppede ordet "sprøjtegifte" i alt kampagne materiale fra hendes Fødevareministerium. I stedet hedder det nu "sprøjtemiddel", ændringen er kommet, efter at den daværende fødevareminister Mette Gjerskov (S) trådte af som fyret fødevareminister 8. august 2013.
Det var Mette Gjerskov, der fra sin indtræden i 2011 insisterede på, at ministeriet og styrelsen nu skulle "kalde en spade for en spade" og bruge ordet "gift" om pesticider, der i de fleste tilfælde da også teknisk set er giftstoffer rettet mod rust (svamp) eller insekter. I hendes knap to år som minister hed det "sprøjtegift" i pressemeddelser og kampagne stilen. Men hverken ministeriet, Fødevarestyrelsen eller Landbrugsorganisationen, som de mener er ladet og misvisende, og det var også fødevareminister Karen Hækkerup enig i.

Den Konservativ, tidligere miljøminister Connie Hedegaard (2004-2007) ville under sin ministertid have Ceminova lukket, men fik ikke opbakning blandt sine medlemmer på Christiansborg.

Ceminova pesticid fabrikken på Harboøre i Vestjylland er èn af de store virksomheder på området.

U-landenes største problem er sult og sygdom, siger Erling Kier, merkantil direktør på Ceminova. Han tog folderen frem i 1986. De er udgivet af den kemiske industris forbund i Vesttyskland. Folderen fortæller, at op mod hvert femte menneske på jorden får for lidt at spise. Ca. 500 millioner mennesker i den 3. verden får ikke bare for lidt at spise. De sulter.

SAM som er en miljøorganisation mener, at ulandene bør klare sig uden nogen form for sprøjtemidler, som havner i vandforsyningen. IOCU mener, at de farligste sprøjtegifte bør forbydes. De store sprøjtemiddelindustrier mener, at deres produkter kan frelse Verden for sult.

Nu mangler vi bare den elvte af Ægypten og Faraonernes sidste plage, at vi alle sammen bliver slået ihjel af sprøjtegifte, mennesker, dyr og planter. Derfor er Moses også den mest betydningsfule person i Det Gamle Testamente, idet han vidste hvorhen det alt sammen ville gå med jordens befolkning: Udryddelse af planter, dyr og til sidst mennesket på jorden sker på bekostning af landbruget anvendelse af sprøjtegift, fordi de ikke mere kan dyrke jorden på en fornuftig og hensigtsmæssig måde? Derfor ser vi heller ikke bier eller sommerfugl i kornmarker mere, men kun i haver hvor der ikke anvendes sprøjtegifte.

Op gennem 60 og 70èrne blev tonsvis af blåmuslinger og fisk i Limfjorden forurenet af giftudledning fra pesticid fabrikken Ceminova. Kviksølv til forarbejdning af såsæd og som er forbudt i dag, blev ledet ud i klipperne og sandstrandsiden på Harboøre Tange gennem årtier? Vi som har oplevet dette syn og svineri, tænker tit på de mennesker som er blevet forgiftet og døde af at spise blåmuslinger eller småfisk f.eks. rejer m.m.. Mange fiskere ved Limfjorden blev arbejdsløse, indtil fjorden igen blev nogenlunde renset  for forureningen?

Danskerne vil kun købe billige madvarer og her ligger sprøjtegiften gemt? De vader i discaunt varer, men tænker sjælden på de skader som de bliver ramt af når man bliver ældre eller på deres børns voksealder!!.. Hver dag bliver der født tusinde af misdannede børn verden over, som følge af sprøjtegifte moderen har indtaget gennem føden eller luften som hun har indåndet?

Livets virkelige grundiæt er brødet, kornet, melet og bierne?

    BIBELEN HAR RET!
 
Høsten er Verdens ende
 
- uden bestøvning af bierne, ingen frugt eller grønt
 
 
Jesus var sandhedens brød?
Joh.6,35 ; 15,15.
Den som æder mit brød (nadver) og drikker mit blod (gebion= druesaft) han bliver i mig (inkarnation)?
 
Joh.6,54 ; 14,4.
 
Og dette er den forjættelse (Det Gamle Testamente), som han selv tilsagde os; det evige liv.
 
1.Joh.2,25 ; Joh.6,40 ; 1.Joh.5,11.
 
Thi mange forfører er draget ud i verden (og prædiker), og de bekender ikke, at Jesus er Kristus, kommen i kødet, altså brødet vi spiser? Sådan er forførerne og Antikrist.
 
Thi mit kød (brødet) er sand mad og mit blod (druesaft) er sand drik.
Så derfor siger evangelisterne også: "Giv os i dag vort daglige brød", og forlad os vore skyldnere!!...
 
Joh.6,31-35.

Matt.13,37: Han svarede dem og sagde: "Den, som sår den gode sæd, er Menneskesønnen, marken er verden, og den gode sæd er Rigets børn, men rajgræsset (ukrudtet som blev sprøjtet med Roundup) er den Ondes børn, og fjenden, som såede det, er Djævlen; og høsten er verdens ende; og høstfolkene er engle m.v.........

Katastrofen venter på sig med kemiske stoffer i landbruget og industrien, som er på vej til at udrydde mensker, dyr, bien og planter?

 

Biers massedød opklaret

"Sprøjtegifte"

- var årsagen til den store bidød

Giftstoffer og vaccine (GMO) lammer muskler og nerveceller eller calcium optagelsen, som er menneskets vigtigste mineral for knogler, nerver og hørelsen?

Økologiske æg og stordrift - burhøns?

En dansk storproducent af hønseri fremlagde overfor DR/DK Kontant d. 4.juni 2013 sine erfaringer med at skifte væk fra GMO (genmodificerede foder) til hans tusindevis af høns i skrabeægproduktionen. GMO-frit foder koster ekstra mange penge i forhold til GMO foder. Men at skifte til det dyre foder har betydet store forbedringer i både dyrevelfærd og i indtjening. De to ting hænger sammen siger han. Hønsene har mærkant mindre diarè, så antallet af høns med sår på fødderne p.g.a. afføring (amoniak) som ætser, er blevet reduceret betydeligt, og antallet af æg der ikke knækker så nemt og skal renses er reduceret til minimum. Hønsene er blevet roligere, overlever også længere, taber meget mindre fjerdragt, producerer flere æg længere, og antallet af æg med defekte skaller er faldet drastisk. Altså fordele for både høns og landmand.
Kilde DR/DK Kontant, redigeret af økolog, klima/teolog og ekspert i biokemi og velfærdssygdomme m.m.

Tryk på linket her: www.tv2oj.dk/arkiv/2014/04/15?videoid=46247&autoplay=1

NB! Tryk ude i siden til højre på videoen med en død gris, hvis undertekst sår skrevet: Bliver endelig taget alvorligt

Før man fremstillede vaccine på Staten Serums Institut, blev virus og bakterier podet i æg, men nu bruger man ikke denne metode mere og istedet forsøger man med GMO (genmodificeret) vaccine.

 

Gå til honningbien og bliv klog?

(Ægyptologi):

Den ægyptiske "Solguden Ra" græd, og tårerne fra hans øjne faldt ned på jorden og forvandledes til en bi. Bien byggede en bikube og samlede både honning og voks (Propolis) fra blomstern". Ægypterne brugte denne legende for at forklare mennesket, hvordan bien kom til verden, og vi ved fra teksterne og reliefferne, at ægypterne i alle tider anvendte honning i store mængder. Nogle gange gik de ud i ørkenen (lige som Johannes Døberen) for at samle vilde biers honning, og i de senere perioder importerede de honning fra Grækenland og Syrien. Således blev honning anvendt i fremstilling af medicin, men blev aldrig brugt til balsamering af døde, sådan som det til tider skete i den ægyptiske og græske verden.

De hidtidige former for antibiotika er under pres for ikke at virke mod MRSA?

Men det hele er ikke nødvendigvis så dystret endda. For måske er kuren mod de multiresistente bakterier MRSA lige for næsen af os, hvis vi kigger ordentlig efter i honningens antibakterielle egenskaber, fortæller forskerne på Lunds Universitet i Sverige.

 

Indehaveren af denne 123hjemeside, har i mere end 40 år samlet alverdens viden om honning, pollen, propolis og de forskellige harpiks m.m.

  

Nikotingift udrydder bierne i hobetal og er den samme form for nikotin som findes i tobaksplanten ved fremstilling til cigaretter? Nikotinoider en stimulerende nervegift, som lammer bierne og mindre mængde i kroppen hos mennesker? Rul med musen og læs teksten længere nede på siden!!..

Mennesket er ved at udrydde sig selv

Pesticider dræber bierne og dine børn?
Honning var fyldt med verdens farligste gift DDT (sprøjtemiddel)

Det var den amerikanske dr. med Sir. Edward Mellanby der i begyndelsen af 1950èrne var den første forsker som advarede brugen af bihonning, indsamlet fra blomster, som blev sprøjtet med phenylmercury comp, eller benzenehexachlorid (DDT), som ved forbrænding over 200 grader udvikler det giftigste stof "DIOXIN". Allerede dengang fremsatte Sir. Edward Mellanby en formodning om, at DDT kan fremme cancer. Sprøjtemidlet DDT var et af de første sprøjtemidler, der kom på markedet, da det i 1940èrne blev kendt som et vidundermiddel mod insekter. Men efter 10 år fandt man ud af, at DDT også var giftig for fugle og mennesker og kun meget langsomt nedbrydes i naturen.

Derfor blev USA`s  Sundhedsstyrelse allermerede allerede i 1950èrne af dr. med. Sir. Edward Melby og senere konstaterede man, at den daglige føde for mennesker indeholdt helt op til 181 mikrogram DDT, som opsuges af organismen. Mange børn dengang blev født med denne gift i sig, specielt i fedtvæv lige som det beslægtet giftige stof, når det bliver brændt eller smeltet "dioxin" som skete ved Servesokatastrofen i Italien 1976. Efter 5 års forløb fandt man i legemet op til 0,033 pct. DDT. Først på året 1975 offentliggjorde to tyske biokemikere en rapport der omhandler 137 udvalgte prøver af modermælk. Med kun èn undtagelse fandt biokemikerne i samtlige prøver, til dels endog ret store rester af DDT. Nogle biokemiker mener, at det var begyndelsen til opdagelsen af "dioxin" i fedtvævet, idet DDT delvis blev forbudt i verden allerede i 1960èrne?

På hin dag skal Herren fløjte ad spyfluen (advarsel) ved udløbet af Ægyptens strømme (Eufrat og Tigris) og ad bierne i Assyrien.
Kilde: Esajas 7,18.

Men på hin dag skal der bryde en brummen.
Kilde: Esajas 5,26-30.

Søndagsavisen 13-15, april 2012

PESTICIDER DRÆBER BIERNE

Bierne i Europa og USA dør, og forskerne har undret sig over årsagen. Men landbrugsgifte, som man troede var harmløse (uskyldig) for bier, ser ifølge to uafhængige forskerhold ud til, at amerikanske og europæiske bier slås i hjel.

Kilde: Søndagsavisen

Sprøjtegifte i landbruget

I Danmark står landbruget for mere en 90% af forbruget af sprøjtegifte og udgjorde i 2010 4.291 tons, helt konkret 2,80 gange mere end 2009.

I 2009 blev der fundet sprøjtegifte i 40%  af de undersøgte boringer i grundvandsovervågning (GRUMO) og i 23% af de undersøgte aktive drikkevandsboringer ("Sådan ligger landet" fra DN).

Ja, så lykkedes det nok at forbyde visse sprøjtegifte - når bierne er udryddet. Det indre marked i EU giver jo lov til at sælge et produkt i alle EU-lande, når det er godkendt i et EU-land. Ja, selv om daværende miljøminister Connie Hedegår har forsøgt, at lukke insektgift fabrikken Cheminova i Danmark. Det skaber arbejde, siger de andre ministre i Folketinget og EU, men når vi mennesker skal til at bestøve forskellige planter som jordbær, æbler, pærer m.m. ved hjælp af kunstigt vej?. Sådan handler kapitalismen (politikerne og kemifabrikkerne). Den kortsigtede profit stopper på de langsigtede virkninger, når alternativet til udryddelse af bierne og mennesket er økologi?

Blant de vingede væsner er bien kun liden, men hvad den frembringer, er det bedste af alt sødt.
Kilde: Jesus Siraks Bog 11,2 ; Visdommens Bog 7,7-28,

Frels dem, der slæbes til døden, ved den, der vakler han for at dræbes (af gift).
Spis honning, min søn, det er godt (uden sprøjtegift), og kubens saft er sødt for din gane; vid, at så er der visdom for sjælen! Når du finder den, har du en fremtid, dit håb bliver ikke til intet.
Lønen for ydmyghed og Herrens frygt, er rigdom, ære og liv.
På den svigefuldes vej (synden) er der torn og snare (tidsel); vil man vogte sin sjæl, må man holde sig fra den (omvendelse).
Kilde: Ordsprogenes Bog 22,4-5 ; 24,11-13.
 

Nu 70 år efter finder man ud af at 57 forskellige sprøjtegifte hovedsageligt fra landbruget er fundet i honningbier.

Den er bindegal med Sundhedsstyrelsen

Tør du spise hvedeknopper torsdag d.29.04 - 2021 efter at have læst Ekstrabladet samme dag?

Genmodificeres vaccine og plante afgrøder?

Den historiske SANDHED om GMO-vaccine

Økologisk Landsforenings medlem
NEJ TAK TIL GENSPLEJSET MAD & VACCINE Covid-19?
 
Økologi er den bedste garanti mod GMO i maden og miljøet. Gensplejsning er en teknik til at overføre arvelige egenskaber fra en art til en anden (kloning), selv om de to (f.eks. en plante og en virus/bakterie) aldrig vil kunne mikse deres egenskaber på naturlig måde. Ved hjælp af gensplejsning er det muligt at designe Genetisk Modificerede (GMO).

DERFOR NEJ TIL GENSPLEJSNING
Forskerne advarer: Mange farer ved GMO

Gensplejsede afgrøder kan have uventede giftige eller allergiske virkninger og ernæringsmæssige ubalancer. Bland andet har nogle af de forsøg, der har været lavet med dyr, påvist forandringer i lever og nyre, når dyrene er blevet fodret med gensplejsede planter. Det skriver tre britiske forskere i rapporten "GMO Myths and Truths". I rapporten gennemgår de en lang række videnskabelige undersøgelser af effekterne af gensplejsning: Læs selve rapporten i Økologisk Landsforening.

Gensplejsning giver mere gift på markerne i USA
 
Den udbredte dyrkning af gensplejsede afgrøder i USA har ført til stor stigning i den mængde gift, der skal benytte ikke-økologiske afgrøder mod ukrudt og insekter på markerne.
Det viser en undersøgelse, som Washington State University offentliggjorde i 2012. Således blev der alene i 2011 sprøjtet 41.000 tons mere Roundup og andre ukrudtsmidler ud over afgrøderne, korn, majs m.m., end der ville være gjort uden gensplejsning. Det svarer til et mer-forbrug af ukrudtsmidler på 24 procent på grund af gensplejsning.

Gensplejset majs til fare for sommerfugle og bier?
Majsplanter, som på grund af gensplejsning danner den insekt-dræbende Bt-gift, er til fare for sommerfugle, der lever rundt om majsmarkerne og som bestøver frugttræer. Selv om sommerfuglene hverken flyver ind på majsmarkerne eller æder planterne, så får de Bt-giften i sig. Forklaringen er, at pollen fra de gensplejsede planter med vinden bliver blæst ud på brændenælder og andre vilde planter i nærheden af marken og som også bliver påført skader på bierne så de dør!!...


Larver forgiftes af pollen

Nettop brændenælde er et yndet plante for larver af dagpåfugleøje og andre arter af sommerfugle. Og når sommerfuglen æder gensplejsede pollen, æder de også Bt-giften lige som bien?
Det har forskere på Århus Universitet dokumenteret.
Gensplejsede Bt-majsplanter bliver blandt andet dyrket i Spanien, men ikke i Danmark. Så det er en god idè og se efter, hvor majsene bliver dyrket når du køber friske eller dybfrosne majs?

Skadedyr som æder og ødelægger planternes rødder, er blevet modstandsdygtige overfor Bt-giften. Jo flere år der bliver dyrket gensplejsede majs på en mark.

Argentina: Masser af gift til GMO-planter

De meget store mængder sprøjtegift, som landmænd i Argentina bruger til at sprøjte ud over gensplejsede planter som f.eks. soja, majs, korn o.s.v., er mistænkt for at stå bag en stigning i antallet af aborter, misdannelser, kræfttilfælde og andre livstruende sygdomme i det sydamerikanske land Argentina, Mexico, Brasilien m.fl.
Efter indførelsen af gensplejsede sojaplanter i Argentina er brugen af sprøjtegift steget kraftigt. Samtidig er antallet af alvorlige sygdomstilfælde gået kraftig i vejret.

Sælges som foder i Danmark

De gensplejsede sojaplanter bliver solgt til foder som sojaskrå, blandt andet til ikke-økologiske svin, høns, kyllinger og køer i Danmark.
I alt 16 gensplejsede afgrøder må bruges til ikke-økologiske køer, svin, høns i EU- 10 sorter GMO-majs, 3 sorter GMO-raps og 3 sorter GMO-soja.

Forskellig modstand stopper GMO-aubergine
 
Indiens miljøminister Jairam Ramesh har indtil videre stoppet en planlagt dyrkning af gensplejsede auberginer fra firmaet Monsanto. Ministerens skridt kommer efter et massivt folkeligt pres imod GMO-auberginer. De gensplejsede auberginer indeholder et gen, der producerer samme insektgift som Monsantos gensplejsede bomuldsplanter. Siden 2002 har et stigende antal bønder i Indien plantet en type bomuldsplanter, som ved hjælp af gensplejsning er gjort giftig for en art møl, som giver store skader på landets bomuldsmarker.
Kilde: Pressemeddelse fra Indiens regering 9. februar 2010 og det britiske radio- og tv-selskab BBC.

NB! Køb derfor kun økologisk tøj, hvis du er allergisk?


I 1987 udarbejdede Levnedsstyrelsen en pjæce om GMO GENTEKNOLOG?

MIN MENING OM GENTEKNOLOGI
13 indlæg i debatten  om genteknologi GMO. Skrevet af lægfolk og fagfolk ud fra deres egen indgangsvinkel til emnet, en af dem vil jeg gengive her på siden:

Genteknologi - konsekvenser for miljø og samfund af Jesper Toft som er miljøplanlægger med speciale i genteknologi og aktiv i miljøbevægelsen NOAH gennem mere end 10 år i 1987. NOAH startede den folkelige debat om genteknologien ved udgivelsen af deres første bøger på dansk om genteknologi og ved afholdelse af borgermøder i Gentofte og Kalundborg. Han er forfatter til bøger, diverse artikler og kronikker om genteknologi, økologi, etik og forbrugerspørgsmål:

Genteknologi rejser nogle helt nye problemer af ukendt karakter, sagde han i 1987. Der rejses en række påtrængende økologiske og etiske spørgsmål, som må debateres før udviklingen overhaler debatten. Udviklingsretningen inden for landbrugsområdet kritiseres for at pege væk fra den økologiske vej, og der skitseres derfor en alternativ udviklingsvej.


Vaccine stråforkorter dit liv?

Ekstrabladet d.29.04 2021: 22.000 indberetninger om vaccineskader!!...

Den britiske supermarkedkæde Wairtrose vil skåne bierne for pesticider. Nægter at forhandle produkter med sprøjtegifte!!...

Mystisk massedød blandt bier opklaret

To forskellige udenlandske forskergrupper - fra det britiske Universitet of Stirling og franske INRA - har lavet hver deres forsøg med insektgifte, som bliver brugt i Danmark.
Allerede i 2008 fastholdt Miljøstyrelsen, at pesticider var ufarlige for danske bier.
Den mystiske sygdom - Colony Collapse Disorder, er en uforklarlig sygdom blant bier - som har renset store arealer i USA og Europa for det vingede vidunder. Sygdommen har skabt opsigtsvækkende overskrifter og frygt, for uden bier og sommerfugle er der ingen til at bestøve blomster, frugttræer og andre afgrøder. Bierne forsvinder fra deres bistader og vender ikke tilbage. Sygdommen startede i USA, hvor der mellem 1971 og 2007 skete en halvering af honningbier. Siden har sygdommen bredt sig over store dele af verden og i Danmark. Her er sygdommen som mistænkes for brugen af neonikotinoider i perioden 2007 faldet med mindst 40%

I det nye nummer af tidskriftet Science kommer de britiske og franske forsker med et svar på mysteriet blant massedød hos bier:
Landbrugs pesticider af neonikotinoider, som vi tror, er ellers uskyldige og "harmløse", er nu skyld i massedød og dræber bierne. EU har fra 1. december 2013 forbudt anvendelsen af neonikotionider imidacloprid, thiamethoxam og clothianidin i en periode på to år som udløber nu til december 2015.

Miljøstyrelsen havde ingen planer i 2008 om, at Danmark skal følge Tyskland og Frankrigs eksempel og forbyde en række sprøjtegifte for at være skyld i omfattende bidød herhjemme.
Det er alvorligt, hvis vores bier dør. Den bestøvning, de yder er meget vigtigt for Ejer af frugthaver eller plantager. I 2011 lavede man en undersøgelse, som viste, at vi i Danmark tjener mellem 600 millioner og 1 milliard kroner om året p.g.a. biernes arbejde".

Biavler i Barden-Wùttenberg Tyskland mistede i maj 2008 op mod to tredjedele af deres honningbier. Efterfølgende undersøgelser viste, at pesticidet clothianidin havde hobet sig op i kroppen på 99 procent af de døde bier.
Derfor har Tyskland indført et midlertidig forbud mod brugen af otte syntetiske nikotinforbindelser, der fungerer som "nervegift" på insekter, heriblandt clothianidin, som kemigiganten Bayer sælger under navnet Poncho, der ikke er forbudt i Danmark.
"Og så er der det, man ikke kan måle eller sætte kroner og øre på: Værdien i de grønne landskaber, frugttræerne, mennersker der bruger de vilde planter til naturmedicin. Derfor er det godt, at der bliver sat fokus og forsket i dødsfaldene blant bier, "siger Per Kryger, der forsker i bekæmpelse af bisygdomme ved Institut for Agroøkologi, AArhus Universitet.


11.000 bi-familier skadet af pesticider

Begge forsøg fra britiske University of Stirling og franske INRA er både spændende og uhyggelige. Der har været en del snak om de her neonicotinoider i de seneste år. I Sydtyskland blev 11.000 bi-familier skadet af sådan en gift. Det viste sig, hvor farligt det er, "siger den danske forsker Per Kryger. Han mener, at de nye forsøg bekræfter bi-forskernes mistanke om, hvorfor bier i stort antal dør af den mystiske Colony Collapse Disorder. Pesticider spiller en rolle- sandsynligvis samman med en mide. "Tidligere forsøg har vist, at en ikke-dødelig dosis af lignende pesticid intet gjorde ved bierne."
"Men hvis de samtidig var smittet med den ellers harmløse tarmmide Nosema, var effekten tydelig. Bierne døde, "siger Per Kryger som selv forsker i bier.
Herhjemme kan det dog ikke gå så galt som i Tyskland, vuderede Miljøstyrelsen i 2008? "Som clothianidin anvendes i Danmark, mener vi ikke, der er risiko for, at det skader danske bier, og vi har ikke umiddelbar planer om at forbyde (2008) brugen af det på baggrund af, hvad der er sket i Tyskland, "siger biolog Claus Hansen fra Miljøstyrelsens afdeling for pesticider: Sprøjtegiften Clothianidin anvendes til andre formål i Tyskland end i Danmark, og i Baden-Wùrttenberg kan desuden være tale om, at en række uheldige omstændigheder har ført til forgiftningen af honningbierne. For det første, siger Miljøstyrelsen i 2008 blev majsfrøene behandlet med dobbelt dosis clothianidin for at forhindre angreb fra rodormen Diabrotica. Bayer hævder desuden, at den tyske delstat glemte at tilsætte et middel, der får clothianidinen til at klistre til frøene. Da frøene (år 2008) blev sået ved hjlæp af trykluft i en varm og tør periode ifølge Miljøstyrelsens oplysninger, endte en stor dosis clothiandrin således med at blive spredt med vinden til blomstrende rapsmarker, hvor honningbierne havde travlt med at bestøve.
Læs Johannes Åbenbaring 7,1-3?

"Det, der er sket i Tyskland, siger Miljøstyrelsen, kan slet ikke forekomme herhjemme? I Danmark er clothianidin godkendt til bejdse af sukkerroefrø til eksport i lukkede industrielle bejdseanlæg. Sukkerroefrø sås desuden på en helt anden måde end eksempelvis Majs, og der er tale om helt andre doseringer, "siger biolog Claus Hansen Miljøstyrelsen.

Massdød blant bier i Tyskland, også kaldet Colony Collapse Disorder (CCD), har længe hærget Eupopa og USA, men nu har forskerne fundet opklaringen. Clothinidin som tidligere har været under mistanke, at have taget livet af 11.000 bier på en gang i Tyskland i Baden-Wùrttenberg, har to forsker fundet til at være årsagen. Frankrig, der i årevis har haft et forbud mod det lignende pesticid imidaclopid har valgt ikke at godkende clothianidin.


SPRØJTEGIFT

- Det lykkedes ikke for EU i marts måned 2013 at bestemme sig til et forbud mod tre potentielt farlige kemiske sprøjtegifte, de såkaldte neonikotinoider, der er under mistanke for at skade biernes nervesystem.
Eu-Kommissionen forslag om at forbyde sprøjtegiftene i foreløpig to år faldt imidlertid til jorden, fordi ni lande stemte imod og Storbritanien og Tyskland undlod at stemme. Så meget magt har politikerne i Europa-Parlementet?

Men nu tager den britiske supermarkedkæde Waitrose sagen i egen hånd og beder nu sine leverandører om at udfase brugen og total undgå brugen af tre farlige pesticider, der er under mistanke for at kunne skaderne biernes evne til at orinterer sig.

Waitrose er en af Storbritaniens fem største supermarkedkæder, som er førende med økologiske produkter, etiske og fairtrade-mærkede varer og var ligeledes den første til at udfase æg af burhøns.


En fantastisk nyhed

Miljøorganisationen Frinds of the Eart er begejstret for initativet fra Waitrose og kalder det en "fantastisk nyhed" og opfordrer andre butikskæder at følge trop.

Ifølge avisen The Guardian har Waitrose anmodet alle leverandører, der sælger frugt- grønt og blomster til butikskæden om at undgå farlige pesticider, der kan skade bierne. Initativet sker som led i en ny syvårsplan, der skal gælde udgangen af 2014, og modvirke de seneste års stærke tilbagegang for bestanden af bier i Storbritanien.

- Regeringen i Storbritanien kan ikke ignorere den stigende bekymring fra forsker, virksomheder og offentligheden. De bør bakke EU-forslaget om at begrænse brugen af disse insektcider senere på måneden, siger Andrew Pendleton fra Frends of Earth til avisen The Guardian.
Også andre natur- og miljøorganisationer kalder det et skridt i den rigtige retning, at Waitrose på eget initativ forsøger at bremse brugen af de bi-skadelige sprøjtegifte.
Kilde:http://www.organictoday.dk/waitrose-vil-skane-bier-for-pesticider/30. april 2013
EU forbyder tre sprøjtemidler til glæde for bierne og biavler.

Økologer og naturelsker jubler!!..Europas bier er nemlig truet, og det har fået EU til at forbyde tre sprøjtemidler, der påvirker biernes immunsystem. De tre kemiske sprøjtemidler er i årti blevet mistænk for at forårsage mange biers død. Det er det europæiske fødevareagentur som tidligere i år pegede på, at de tre kemiske gifte af pesticider udgør en stor fare for bierne. Beslutningen gælder den socialdemokratiske EU-politiker Dan Jørgensen. - Vi har længe set, at Europas bier var truet, og noget af det, der slår dem i hjel er de her pesticider. Det er vi mange, der har kæmpet for i mange år, og det er nu lykkedes, siger han.

Forbydes i hele Europa

Lande som Tyskland, Frankrig og Italien har allerede delvis forbudt pesticiderne, som nu forbydes i hele EU. Kun 15 af de 27 lande stemte for forbudet. 

Forskel mellem katolsk og protestantisk tro

Jesus var det sande brød?
 
Katolikkerne og mange andre kristne trossamfund mener derfor, at Jesus reelt er tilstede i brødet og den gode sunde kost, økologisk brød vi spiser bl.a. nadver (oblaten) og som deles ud lige før påsken eller påske søndag i kirkerne, når præsten velsigner det.

Nadveren er derfor en fest- og påskens mindemåltid om Jesus korsfæstelse (offerhandling), en reel aktualisering af Jesu død på korset og samtidig Hans opstandelses og sejr over døden 1. påskedag. Når vi spiser og drikker hans legeme (brødet) eller hvedeknopper og blod (druesaft), bliver vi forenet med Jesu Guddom, bortset fra at vi ikke drikker os skide fulde eller spiser os overmæt i det "forkerte brød" som de fleste desværre gør 1. påskedag og resten af året?

Da Gud åbenbarede sin herlighed i Jesus Kristus, genoprettede Han, hvad Adam og Eva havde ødelagt (synden i mennesket), dengang de gjorde oprør mod gud og måtte forlade Paradiset. I Paradiset spiste Adam og Eva vegetarkost?
 
Jvf. 1 Adams Bog

I den kristne inkarnationens mysterium, hvor Gud bliver menneske i Jesus og i påskenattens sejr, da Jesus opstod fra de døde, indplantede Gud denne genforening i verden og helliggjorde den gennem sine disciple, sakramenter, bodsøvelse og bøger "Bibelen", som i mysteriets form er en forsættelse af Kristi fysiske nærvær iblandt os, idet Paulus udtrykkelig peger på Apollon templet i Delfi, hvor der står med store bogstaver over indgangen "Kend dig selv". Prøv dette og tryk på linket i ny ramme?
 
 
 

Torsdag d. 26. juli 2016 kørte jeg forbi Rødby og Nysted på Lolland. Her så jeg kornet vokse (havre) i højde af ikke mere end 50 cm? Kender du til stråforkorter, så tænk dig om før du køber dit brød i supermarkederne. Landmanden må bruge sprøjtegiften 7 dage før høst for at bekæmpe ukrudt på marken, så kornet lettere bliver høstet og hvor der ikke kommer tidsler med i halm og korn? Ufatteligt hvordan man behandler vores alles brød på bordet?

Dagligdagens giftstoffer i brød trigger covid-19 og ødelægger immunforsvaret?

Giftstoffer i miljøet og sprøjtede plantedele i korn, frugt og grønt er foreløber for celleforandringer af prostata "kræft" m.m. og hormonforstyrende stoffer i mennesket?

Engelske forskere i biokemi, professor Dan Bruke, professor Gerry Potter og Dr. Brian Schaefer er kommet langt i opdagelsen af kræftproblemets løsning, idet de har kastet deres kærlighed til naturens Phyto-næringsstoffet salvestrol hos prostata patienter, der kan være forklaringen på, at frugt og grønt kan forebygge og i nogle tilfælde bedre kræfttilfælde.

Allerede i 1935-1938 var vores egen naturvidenskabs dr. phil Emiel Rasmussen nået lige så langt som de tre engelske videnskabsmænd og kom med "Kræftproblemets Løsning" med sin bog, idet han fandt frem til, at vandårer under sengen i soveværelset eller jordstråler slet ikke skyldes cancer, men derimod fugt i boligen, svampespore og mug på brød, syltetøj og råd  i naturen. Lige som plantedele (korn) bliver angrebet af rust (svampegift), toksisk djævelskab på mennesker og dyr, således ser man svampeangreb på træer og i moser, jord o.s.v. fortæller Phil Emiel Rasmussen.
Derfor har politikerne på Christiansborg en del af skylden for danskerne sygdom sammen med de olieproducerende lande, som tørlagde Danmark for brændstof og tårnhøje oliepriser, idet alt for mange blev og bliver stadig syge om efteråret og om vinteren. Ingen syge eller ældre mennesker har råd til, at varme deres bolig ordentlig op 100% og undgå svampesporer, som findes i tusindvis af boliger med et dårligt indeklima. Det hele skyldes de tårnhøje grønne afgifter, som tidligere miljøminister Svend Auken gennemførte, og moms m.m., det har forringet danskernes levestandar, særlig pensionisterne, som ikke alene kæmpe med deres sygdom og helbred, men også deres afkom de unges ringe forhold med kontanthjælp, arbejdsløshed, som går under de mindrebevilget i samfundet.

Ifølge Bibelen har bakterier, virus og kræftceller (svulster) altid eksisteret i naturen, både i planter, dyr og mennesker bl.a. fra sod eller aske og muggent brød? Tænk engang, at mange kontanthjælpsmodtager skal finde deres mad i skraldespanden, muggent brød i supermarkedernes "smidvæk", container og med sidste holbarhedsdato? Nu får kunderne fra Netto også besked på mobilapen, at de kan købe billig mad med en sidste holbarhedsdato? Brød som er dødsens farligt at spise, idet brød og grønt med sidste holbarhedsdato nemt kan være muggent og indeholder farlige giftige toxiner?

Antallet af celleforandringer i mennesket har først eksploderet de seneste 100 år. Hver dag finder der celleforandringer sted  p.g.a. livsstil, men hver dag står vores immunforsvar også parat til at slå kræftceller ihjel foruden vores egne (celledeling). Indtil videre har de engelske forsker professor Dan Bruke, professor Gerry Potter og Dr. Brian Schaerfer lavet forsøg med Phyto- næringsstoffet salvestrol "Naturens våben mod kræft" og på kræftpatienter, der ikke var levnet mange chancer. I deres forsøg, har man set mærkværdige forandringer - tumorer er skrumpet og kræfttilfælde, der tidligere var dømt uden chance har været til at behandle. Når en patient endelig opdager en knude af kræftceller, er vi faktisk paknikagtige og ganske langt henne i forløbet af celleforandringer. I sådanne tilfælde, har kræften stået på i stilhed i lang tid indtil man bliver gammel, at den allerede har sit forspring, det er med til at gøre kræft til den alvorlige sygdom, den er.

For lidt indhold i kosten af Phyto-næringsstoffet salvestrol.

Budskabet om, at salvestrol fra frugt og grønt hæmmer kræft, er forsat et spændende bidrag i forskningen og debatten om, hvad der skal til for at bekæmpe kræft. Men der er ingen tvivl om at èn ting er 100% sikkert, at salvestrol udvikles i planternes frugt og grønt, når den udsættes for svampeangreb lige som mennesker i dagligdagen, derfor vil sprøjtede plantedele som forskerne har opdaget indeholde mindre Phyto-næringsstof salvestrol?

Fravælg derfor frugt og grønt i discauntbutikkerne, og skip sprøjten som bruges i landbrug, gartneri og frugtplantager, hvilket forringer de livsvigtige Phyto-næringsstoffer som salvestrol og som findes størst af i frugternes skræl bl.a. æbler og pærer m.m. Vælg bitter frugt og grønt som har sværer ved at mugne, idet salvestrol smager bitteret. I de sidste 50-60 år har frugt og grønt fået en mindre bismag, idet tabet af den bittersmag er forsvundet. Flere forskere hævder, at det skyldes forkerte dyrkningsmetoder, sprøjtegifte, kunstgødning (planten vokser for hurtigt) og har mangel på de rigtige næringsstoffer fra jorden. Derfor tyder noget på, at de gamle sorter af frugt har arvet salvestrol og indeholder mere Phyto-næringsstoffet salvestrol.
Undgå derfor at koge grøntsager - bag, svits eller damp den hellere. Økologisk frugt og grønt, indeholder langt mere Phyto-næringsstoffet salvestrol end de traditionelt dyrket afgrøder som bruger sprøjtegifte, kunstgødning og hormonforstyrende stoffer.

Kilde: Naturli - en holdning til livet (nr.3 - 2013), Dr. Emiel Rasmussen, bogen Kræftproblemets Løsning 1935-38.  

Sprøjtegift med tråforkorter fundet i danske spisepære!!....

Fødevarestyrelsen lavede i 2002 59 testprøver fra spisepærer, heraf 23 danske, for at undersøge indholdet af pesticider (chlormeguat). I 5 af i alt 36 pærer, fandt man indhold af rester af stråforkorter, der lå over grænseværdien på 0,5 milligram pr. kilo. I de fire af 5 pærer var synderne fra danske frugtplantager. Det er en overskridelse for de danske producenter af frugtavler end normalt af stråforkorter. Heldigvis blev der taget hånd om det, hvor godkendelse til at bruge chlormeguat trukket tilbage, siger Jens Hinge Andersen, civilingeniør i Fødevarestryrelsen. En enkelt plantage havde 10 gange mere stråforkorter i pærerne end tilladt. "I dette specifikke tilfælde med over fem milligram pr. kilo har sikkerhedsniveauet været lavere, end vi ønsker. Det betyder dog ikke, at der har været en risiko for forbrugeren", siger han. Fødevarestyrelsen understreger, at grænseværdierne er sat så lavt, at selv en stor overskridelse ikke bør medføre akutte skader på helbredet? Så skal et barn på èt år og 10 kilo spise et helt kilo pærer inden for et døgn, og det er ikke realistisk i den alder. Jeg tør i hvertfald godt blive ved med at spise pærer, for sundhedsrisikoen er teoretisk, siger cevilingeniør Jens Hinge Andersen fra Fødevarestyrelsen.

Dispensation

På europæisk plan satte EU i februar 2001 grænsen for indholdet af stråforkorter (chlormequat) i pærer ned til 0,5 mg/kg. Imidlertid tager det flere år, før de sidste rester fra en sprøjtning i træet er væk, og derfor har EU frem til 2006 tilladt, at grænsen går ved 0,5 mg/kg.
Miljøstryrelse trak i 2003 godkendelsen tilbage for brug af stråforkorter i pæretræer, men det er forsat tilladt at bruge af restlagerne. Lovforslaget om et forbud er dog vedtaget og ligger snart klar (2003) til underskrift hos den gang fødevareminister Marianne Fisvher Boel (V).
Pæreavlerne behøver dog ikke frygte, at træerne vokser dem over hovedet og ind i himmelen. Beskæring af træets rødder er ifølge Frugt og Grønt et bedre og billigere middel.
Kilde fra Bibelen:
Og jeg så en anden engel stige op fra solens opgang med den levende segl sige: "Gør hverken jord eller hav eller træer nogen skade, før vi har beseglet Guds tjener på deres pander."
Johannes Markus Åbenbaring 7,1-3 : 9,4 ; Ez.9,4-11 ; 1. Peter 4,7-17 ; Es.9,6 ; 10,12-19 ; 11,1-2.

Forbrugervildledning at kalde sprøjtegifte for pesticider

Tidligere fødevareminister Karen Hækkerup slettede ordet sprøjtegift fra sit ministeriums ordbog, da sprøjtegift i hendes optik ikke er så farlige, som ordet antyder.
Det er forbrugervildledning, siger Danmarks Naturfredningsforening. Sprøjtegifte bruges typisk for at slå noget ihjel og i den sprøjtede mark er der 30 procent mindre liv i forhold til den usprøjtede.

5. september 2013

Det er ren forbrugervildledning, når fødevareminister Karen Hækkerup nu fjerner ordet sprøjtegift fra Fødevareministeriets ordbog og i stedet indfører intetsigende ord som pesticider eller sprøjtemidler.

Man bruger sprøjtegifte for at slå nogel ihjel og sprøjtegiftene gør betydelig skade på naturen. Og den samlede effekt af de mange forskellige sprøjtegifte på menneskers helbred er uafklaret, fastslår Danmarks Naturfredningsforening.


Mærk varer, der er sprøjtede

- Problemet med at vi spreder sprøjtegifte ud over det ganske land er for stort til, at vi bare kan finde på et andet navn og så håbe, at problemet går væk af sig selv. For det ændrer ikke på, at blandt andre fuglene dør af sult i marken, fordi deres fødegrundlag er sprøjtet væk. Med sprøjtegift. Vi ved, at det konventionelle landbrug ikke påtager ansvaret. Så giv dog i det mindste forbrugerne en oplyst chance for at fravælge varer, der har kostet vores fælles natur og miljø dyrt (hospitalsindlæggelser). Mærk de sprøjtede varer med et tydeligt "denne vare kan indeholde rester af sprøjtegifte" og oplys forbrugerne om, at selv om indholdet af sprøjtegiftrester i varen holder sig under de fastsatte grænseværdier, så har brugen af sprøjtegiftene belastet natur og miljø og udsat grundvandet for forureningsfare, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident for Danmarks Naturfredningsforening:
På blot en generation har vi mistet fire ud af fem agerhøns, tre ud af fire viber og mere end halvdelen af sanglærkerne på grund af det hårdt opdyrkede landbrugsland. I de ikke-sprøjtede marker findes 30 procent mere liv, når det gælder myldret af sommerfugle, bier, blomster o.s.v.

Sprøjtegifte er farlige - for nogen

Reaktionen fra Danmarks største grønne organisation Naturfredningsforening kommer efter, at Fødevareminister Karen Hækkerup til dagbladet Politiken siger:"...de sprøjtemidler, vi tillader, op til de grænser, vi tillader dem i, er ikke giftige (øjeblikkelig?). Det er vel også derfor, at det er mere korrekt, at det skal hedde sprøjtemidler og ikke - gift".
Ministeren har derfor fjernet ordet sprøjtegift fra ministeriets ordbog.
Problemet er blot, at landbruget bruger næsten dobbelt så meget gift som aftalt med erhvervet selv, og som er sat som naturens tålegrænse. Samtidig er de sprøjtegifte, der bruges, de seneste år også blevet markant farligere for miljøet og menneskers helbred, viser en opgørelse fra Miljøstyrelsen og DTU?

Det beskidte dusin

Fødevareministeriet har netop skudt kampagnen: "Mad med mindre kemi" i gang, og her var det oprindelig meningen, at kampagnen skulle indeholde en liste over de typer frugt og grønt, der er flest rester af sprøjtegifte i og som hovedsageligt kommer fra udlandet. Det blev imidlertid droppet, da man fra ministeriets side mente, at det ville forvirre mere end oplyse forbrugerne.
Men Dagbladet Politiken lavede selv listen ud fra den årlige pesticidkontrol fra Fødevarestyrelsen.

Læs Politikens oversigt: Her er de 12 værste pesticid-synder!!.....
http://politiken.dk/tjek/forbrug/tjekmad/ECE2063212/her-er-de-12-vaerste-pesticid-synder/


Sprøjtegifte det nye Babyloniske Mekka

Tryk på linket her: www.vitanyhed.dk/55835469


 

Vaccinationsforgiftning med kviksølv

Øjendiagnose af naturapat Axel O. Hansen

I 1950èrne advarede naturlæge Axel O. Hansen brugen af kviksølv i børnevacciner og øjencreme, hvilket sætter sig i øjendiagnose. Han var i stand til ved hjælp af denne behandling (øjendiagnose) se, om man havde pådraget sig forgiftning af vaccine eller i landbrug ved anvendelse af kviksølvforarbejdet såsæd, arsenik og andre sprøjtegifte m.m. tidligere brugt i landbruget.

Axel O. Hansen fortæller, i sit store værk II bind på 1500 sider, at vacciner rammer hele nervesystemet og som han kunne aflæse ved øjendiagnose. Vacciner er nervegift, fortæller han i sine to bøger "Helbredelse" på 1500 sider, som mange alternative naturhelbreder har læst og erhvervet viden siden den udkom i 1950èrne, men desværre er udsolgt og svær at købe hos antikvarisk boghandlere.

G.N. har studeret øjendiagnose i mange år, hvilket er årsagen til oprettelse af denne hjemmeside www.vitanyhed.dk

Og Gud sagde "Der blev lys!"

I begyndelsen skabte Gud himmelen, jorden (og vandet), men han sagde først, at der blev skabt lyd (ordet) fra Guds mund? Joh.1,1 ; 1.Mos.1,1 ; Joh.8,58 ; Joh.1,15.27 og 30 ; Matt.3,11 ; Ez.36,25-30 ; Jol.3,1-18 ; ApG.2,16-21.

Viralogi er læren om virus

- har eksisteret lige så længe, der har eksisteret liv på jorden måske endda før, og de vil sandsynligt blive ved med at eksistere, så længe der findes liv, som de kan udnytte til deres reproduktin af genmodulation f.eks. DNA m.m.

På billedet neden under ser vi banebrydende undersøgelser som viser, at U-vaccineret børn er sundere end vaccinerede børn!!...

NOA gruppen var med til at starte de økologiske principper i 1960èrne

Vitaminer A,B,C osv.

Husk at vende tilbage til det link og 123hjemmeside du læste først? Tryk på linket: Vitaminer A.B.C.

 

Ifølge Valdemar Borkfelts bog fra 1949: Hvad er sygdom, hvad er lægedom og hvad er kvaksalveri? Såvidt læge Mikkel Hindhede angår, som altid talte sandt om tingene. Blandt alle anstændige mennesker vil denne læge altid blive husket og mindet, ikke alene for hans kamp for sundere levevis - en kamp, der da også har lukket øjnene op på mange mennesker, således grøntsagerne i dag (1949) indtager en langt større plads på vort bord end tidligere, men også for hans særlige forsøg på at muge ud i den medicinske Augiasstald. Borkfelt skriver: Jeg har i min samling af avisudklip et af hans indlæg i diskussionen om medicinhumbug. Hindhed skriver: "Nå, så der er ingen medicinsvindel heri: Den 3. juni 1949 skrev jeg i et herværende blad: Vi læger får hver dag nye medicinreklamer tilsendt. I de sidste 16 dage har jeg gjort mig den ulejlighed at tælle. - Resultaterne var 86 nye navne på præparater. Dermed mener jeg ikke, at der for hver følgende periode af 16 dage ville komme 86 nye navne til. Adskillige vilde gå igen. For året 1930 blev det oplyst (i tysk Tidsskrift), at der var lanceret 500 nye "ufejlbarlige" helbredsmidler, der som regel er anbefalet af ansete autoriteter osv... Jeg er ikke den eneste danske læge fortæller Mikkel Hindhede, der spotter denne humbug, men andre holder sig som regel indenfor Lægetidsskrifterne. Han opfordrede, at smide disse prøvesendinger i skraldespanden.

Kan rugbrød uden Raundup helbrede kræft? Få svaret senere!!...

Du er hvad du spiser?

Fodboldspilleren og idrætslægen Knud Lundberg, anbefalede at spise Grahamsbrød og et godt sundt måltid morgenmad. De fleste voksne danskere 80% starter dagen med 2-3 kopper kaffe med et stykke hvidt næringsfattig franskbrød med ost, hvis næringsindhold bliver ødelagt af kaffen. Så her er et lille udrag om lægen dr. Hinhede, som blev helbredt for kræft?

Neonikotinoider og biers pludselige død

I de seneste årtier har biavler i U.S.A. og Europa mistet bifamilier i alarmerende omfang. Fænomenet kaldes på dansk "pludselig bidød" og på engelsk "colony collapse disorder" eller CCD. Eksperterne er enige om, at der er flere årsager til "pludselig bidød"; det er et syndrom med mange facetter. Det er givet, at indføre skadegørere spiller en rolle for disse tab; i Europa stammer de mest alvorlige de mest alvorlige virkninger varromiden og de vira, som den overfører, og fra Nosema ceranae, en tarmparasit. Det er imidlertid også muligt, at miljømæssige faktorer spiller dn største rolle. En række undersøgelser har isør fokuseret på neonikotinoider, som udvindes af tobaksplanten idet begyndelsen på den udbredte anvendelse af disse indsektmidler falder sammen med stigningen i tab af bier.

De to undersøgelser om bidød og neonikotinoider, er blevet offentliggjort i tidskriftet "Science", som har vakt stor opmærksomhed. Et fransk forsøg har vist, at honningbier som er udsat for små mikrogram neonikotinoid (thiamethoxam) har svært ved at finde hjem til stadet og går tabt i et omfang, der kan skade bifamilier, der tilsvarende udsættes for de små doser af et andet neonikotinoid (imidacloprid), hvilket har reduceret tilvækst af nye dronninger med 15%.

Neonikotinoider 

Neonikotinoider er en gruppe insektider, der sidst i det 20. århundrede blev udviklet på basis af den velkendte nikotin fra tobak. Disse forbindelser er mindre nedbrydelige end den naturlige forbindelse og har en noget anderledes giftighed end tobak. Imidlertid er den akutte giftighed i disse forbindelser overfor insekter, herunder bier, generelt høj. Giftvirkningen opstår ved forstyrelser i signaltransmissionen mellem nerveceller.

 

Vi skader miljøet for milliarder

I begyndelsen var ordet/sproget (lyd)

- lyd og lys er vibrationer i forskellige frekvenser. Din hjerne fungerer som en stor dekoder, der opfanger og omsætter frekvenser til lyd og lys. Luk øjnene og se dig selv siddende midt i den brasilianske regnskov omgivet af 100 syngende og samba dansende aber. Når vi og vor hjerne svinger i samklang med livet, "toner" der sig den smukkeste melodi frem:

Vort indre orkester - vore celler - svinger harmonisk og sympatisk i resonans, sammenklang med hinanden. Cellerne lever mesterligt op til den store ansvarsmodet sjete bud. De genopretter konstant kroppens homøostase - den sunde dynamiske balance, der holder os i live indenfor 14 dage, når vi giver den hvile og ro. Men desværre har vi somregel ikke tid til, at give kroppen det den skal have og dermed undertrykker vi naturens mirakel i os selv.

Om at svinge rigtigt

Alt er svingninger. Alt er lyd, men vi hørere det ikke altid "Guds stemme" af vibrationer? Tænk på stemmegaflen eller dit eget hjerteslag, når du får den rigtige sunde og økologiske kost, vædske, luft, søvn og hvile for alt liv viberer. Vi svinger godt med nogen mennesker og er på en helt specielt bølgelængde og andre kortslutter vi af. Resonansen er forskellig. Orkesteret (kroppen) begynder at spille falsk, når det præsterer for urene toner (forurening), alt lige fra mad, vand og alkohol osv... Det er unaturligt og bringe orkestret i disharmoni - ud af balance, Det indre øre styrer balancen og ligevægten, alt efter vore kostelementer og hvile. Mange mennesker kender til virus på balancenerven. Tænk her på nogen der synger eller spiller falsk, eller måske blot har en uharmonisk stemme? Hvordan er det med den blide fuglekvidren, bien som summer af guds glæde i blomsten og træerne eller badeværelsesgulvet der hakkes op? Lytter vi til den musik vi elsker, naturen, begynder vore hormoner at danse og juble af lidenskabelig glæde. Alt er bølger, rytmer og vibrationer i forskellige frekvenser, lige fra uharmoniske kemikalier, sprøjtegifte og den giftige mad vi indtager og til de skadelige lavfrekvente lyde fra vindmøller på markerne, maskiner og trafikstøj, som påvirker søvnen, nervesystemet og fordøjelsen? 

Gener i forbindelse med en mystisk støjplage i tusind af danske hjem siden 1994, er blevet genstand for en større omfattende forskning på Aalborg Universitet for akustik i 1997. Lyd stresser - hvad med støj nogle ikke kan hører? Støj er blevet den kendte og acepteret stress farktor. Projektet den "mystiske" støj er blevet finanseret af Marie & M. B. Richters fond samt Aalborg Universitet af professor Henrik Møller. Det drejer sig specielt om infralyd og lavfrekvent støj som forplanter sig i tusindvis af boliger, der minder meget om sø- og køresyge. Der forskes stadig konstant i at nedbringe støjniveauerne i arbejdslivet samt i boligområder med stærk trafikstøj. Det skønnes ifølge Miljøstyrelsen og afdøde Svend Auken i 1997, at op imod 564.000 boliger i Danmark, der ligger i nærheden af stærk trafikeret veje og motorveje er ramt af støj over de acepteret 55 dB, men også fra vindmøller, anlægs- og vejarbejde, tung trafik eller flystøj over det maksimale, skriver tidligere afdøde miljøminister Svend Auken fra Miljøstyrelsen i 1997 og minimum hvert år dør 500 mennesker som direkte følge af trafikstøj. Svend Auken nævnte ikke et ord under sin ministerpost, om kemikalier og giftstoffer i landbruget og den mad vi som forbruger køber?

Giftstoffer er med til at dræbe, her tænker jeg som økolog på fugle som spiser insekter, sommerfugle og bierne, som bestøver vores frugttræer eller kaster honning fra sig? Forskere regner med, at vi fremover ikke kan få bestøvet frugter mere, kun på kunstig maner, da vi samtidig ødelægger den mad vi skal leve af. Kornet er en forædlet vare, som allerede er blevet ødelagt "spireevnen", forædling til  den kommende generation børn, som således får  giftstoffer af genmanipulation (GMO) afgrøder. Forskere regner med, at vi ikke kan brødføde verdens hungersnød mere? Vesten kan ikke skaffe mad  til tre milliarder mennesker, og at der ikke er nok føde om ti år på grund af den voldsomme forurening, klimaforandring og oversvømmelser m.m., Halvdelen af verdens befolkning får ikke mad i de kommende år, derfor vokser flygtninge strømmen til Europa, mens politikerne i Bruxel ser på uden at de kan gøre noget!!...Spørgsmåler er nu, skal vi lukke flere emigranter og flygtninge ind i Europa og så selv sulte i et land vi har kæmpet kært for gennem generationer?

Kilde: G.N., religionsforsker i kulturhistorie, kristendom, klimatologi, lydhealing og økolog siden 1996

 

Sandheden om Sandheden

I begyndelsen var Ordet/skriften (lyd)?

- og der blev sagt til Moses af Gud: Lad der blive lys, det guddommelige Ords evighed, dets medvirken ved skabelsen, og Ordet var hos Gud, dets menneskeblivelse i Jesus Kristus, idet ordet var Gud. Alt er blevet til ved det, og uden det blev intet til af det, som er skabt.

I det var liv, og livet var menneskenes lys, og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. Da sagde Jesus til dem: "Endnu en kort tid er lyset hos jer. I skal vandre, mens I har lyset, for at ikke mørket (ondskaben) skal få bugt med jer. Og den, der vandrer i mørket, ved ikke, hvor hen han går. Tro på lyset, mens I har lyset, så I kan blive lysets børn! Det sagde Jesus og gik bort og skjulte sig for dem.

Joh.12,35-46 ; Joh.1,1-18 ; 1. Mosebog 1,1 ff.

Læge Mikkel Hindhede gik imod strømmen

Du kan læse mere om Mikkel Hindhede ved at trykke på linket her: www.plantemad.dk/hindhede.html

 

 

Slut med Raundup det troede vi dansker?

Vi tisser Raundup i stor stil?

Undersøgelserne fra urinprøverne i tysk undersøgelse som indeholder glyphosat, det aktive stof i sprøjtegiften Raundup peger på formodning i, at vi indtager giftstofferne gennem fødevarerne og drikkevandet. Men den del af historien har undersøgelserne ikke beskæftiget sig med. Det er nemlig svært at undersøge, hvilken del at giften vi får fra det ene eller det andet produkt?
Raundup slår al plantevækst ihjel, så umiddelbart burde det ikke være muligt at spise sprøjtede afgrøder eller sluge drikkevand i så små mængder? Der er dog undtagelser. Gensplejset soja, der er tolerant over for glyphosat er et eksempel. Desuden anvendes sprøjtemidlet til at medvisne afgrøder, så de modner ens til høst. Dette indgår ikke danske undersøgelser og prøver.
Kilde: Økologi.dk

Sprøjter med Roundup ti dage før høst?
Flere og flere landmænd sprøjter Raundup på korn indtil ti dage før høsten, fordi det tvangsmodner produktet og gør høsten mere ensartet. Det er lovligt siger Miljøstyrelsen, men helt forkert, lyder kritikken.
Ukrudtsmidlet Roundup, der indeholder giftstoffer til at dræbe flerårige ukrudtsarter, bliver i stigende grad brugt flittigt af landmænd til et helt andet formål, nemlig at modne kornet hurtigere.
Omkring 10 procent af Danmarks landbrugsarealer med korn bliver sprøjtet før høst, mens op mod 25 procent af arealerne med raps (olie) bliver sprøjtet.
Miljøstyrelsen har uden eftertanke godkendt glyphosat til brug på afgrøder, og sprøjtefristen på 10 dage er sat, så eventuelle spor i afgrøderne ikke overstiger grænseværdierne til fødevare, selv om det kan spores i menneskers urin?
Mange opkøber af korn til brød, gryn og malt til ølproduktionen er derfor tvivlende på grænseværdiernes og vil ikke bruge produkter, der er sprøjtet kort før høst. Steen B. Jørgensen, der er repræsentant for foreningen Frie Bønder - Levende land i Syd- og Vestjylland, bryder sig heller ikke om tanken:
"Jeg tror ikke, at Roundup er så uskadeligt, som så mange vil gøre det til, "siger Steen B. Jørgensen til P4.
 
Enhedslisten: Forbyd det
Enhedslisten miljøordfører.Per Claus, kalder landmændenes praksis dybt uforsvarligt og vil have ministeren til at gribe ind.
"Anvendelsen af sprøjtegift udgør en tikkende bombe under vores drikkevand, så når landmænd nu anvender Roundup til at sikre, at kornet modner hurtigere, er det dybt uansvarligt, og det bør der øjeblikkelig sættes en stopper for, "siger Per Clausen til Ritzau
Han påpeger, at forskellige regeringer har forsøgt at nedbringe anvendelsen af sprøjtegift i over 10 år for at beskytte drikkevandet, naturen og miljøet.
Jeg vil nu bede miljøministeren om øjeblikkelig at gribe ind, så vi kan få sat en stopper for, at sprøjtegifte i kronet, "siger miljøordfører for Enhedslisten Per Clausen
Kilde: Ingeniøren d.19. august 2013.Nyt slagsmål om - gmo - forskning
Australske forskere hævder at have fundet tegn på, at gmo - fodrede grise får flere skader i indre organer end grise, der bliver fodret med gmo - frit.
Der er tale om 168 grise, som er blevet obduceret i forbindelse med slagtning. Førstøret livmoder og betændelse i mavesækken er blandt observationerne. Forfateren bag undersøgelsen er ikke i tvivl om, at de finder en alarmerende forskel mellem sundhedstilstanden hos de dyr, der har fået gmo-foder og de dyr, der ikke har fået fodret, skriver bladet Ingeniøren.
 
Det er der tilgengæld andre der er: Undersøgelsen anklages blandt andet af den danske professor i svinesygdomme Jens Peter Nielsen, der over for Ingeniøren afviser, at man kan konkludere noget som helst på baggrund af denne undersøgelse resultater. Bl.a. er der ikke dyr nok til at drage bombatiske konklusioner. Andre har også haft et kritisk kig på resultaterne og har svært ved at finde belæg i tallene for konklusioner. Tidligere fødevareminister Mette Gjerskov har tidligere på måneden i 2012 då hun var minister bedt Århus Universitet om at undersøge om der er hold i påstanden om, at gmo-foder påvirker husdyrerne negativt.
Kilde: Økologi.dk

Tradition tro, spiser vi hveder torsdag aften for at fejre Store Bededag.

Få leveret dine indkøb fra Irma torsdag d. 18. maj 2014, sådan lød reklamen til forbrugerne på internettet og få samtidig fire lækre hveder med fra Reinh van Hauen, Danmarks største, bedste og ældste bageri i København på Frederiksberg, hvis historie går helt tilbage til 1876. Bageriet og konditoriet som ligger på Gl. Kongevej - Frederiksberg, tilbyder i dag brød og kager fremstillet af ægte råvarer uden tilsætningsstoffer og forarbejdet i hånden lige som i oldtiden? Reinh van Hauen er i dag leverandør til Irma, der får friskbagt brød hver morgen. Siger det os om noget, at man ikke skal give bagerbørn brød? I dag er 11 Irmabutikker lukket i 2018, sørgeligt at folk ikke forstår økologien og særlig mange forskellige trossamfund, idet de guffer forkert brød, kager, grønt og frugt i sig som er fyldt med skadelige stoffer. Irma var de første på markedet, som solgte "rene" vare og som Bibelen nævner overalt: Bliv ren? 

I 1961-62 boede Kiwi på Frederiksberg i nærheden af Rein van Hauen, indtil faderen åbnede sin egen bagerforretning på Vigerslevvej 276 i Valby og det er årsagen til, at jeg kender hvordan brød skal bages, smages og fremstilles lige som i de glade 60èr dage?

I dag er de fleste brødtyper og kager fyldt med tilsætningsstoffer, dyrket under brug af kunstgødning, sprøjtegifte og stråforkorter? Det er blevet et værdiløst levnedsmiddel og symboliserer slet ikke Jesus oprindelige udtalelse i Bibelen: Gør dette til mit legeme, heraf navnet "Den sidste nadver" der er symbolet på Jesus Kristus og livets brød til os mennesker?
 
I 2013 havde jeg en arogant, fremfusende sygeplejeske på  Facebook, hvis mand var læge hvor hun sagde til mig; at Bibelen ikke fulgte med tiden og mit svar til hende var, at hun aldrig nogen sinde havde læst og forstået Bibelen? Det er den største "kemibog" om surdejen som bageren gør gavn af, hvis vi forstår Jesus lignelse? Med himmeriget er det lige som en surdej, historierne som kun få kristne forstår?
 
Kiwi: religionsforsker i kulturhistorie, naturvidenskab, klimatolog og økolog siden 1976 gennem de sidste 40 år!!.... 

I dag vil ingen betale bare en femmer mere for at få et ægte naturligt økologisk rugbrød, franskbrød eller kager, uden at der absolut er brugt tilsætningsstoffer? I dag skal brød kunne holde sig i op til flere uger eller en måned? Fra naturens side er det en hel naturlig sag, at brød mugner og danner svampesporer, når det blot ligger en uges tid ved påsketid. Derfor indførte Moses også påsken med henvisning til, at man kun måtte spise usyret brød i 7 dage, fordi brød med gær var slemt til at mugne ved påske p.g.a. den fugtige temperatur ved påske. så gammelt korn er i forbindelse Jesus død og før ny høsttid (symbolet på HERREN)!!...
 
Smarte kemikere har derfor siden begyndelsen af det 19. århundrede eller de sidste 100 år forstyrret naturen med kemikalier og ødelagt vores allervigtigste levnedsmiddel brødet. De har virkelig formået, at ødelægge mange menneskers helbred med tilsætningsstoffer, idet kemikalier fyldt med E-nummer i de fleste tilfælde er antagonister som forstyrrer fordøjelsen i vores maver, særlig når det gælder børn, syge og ældres sarte maver!!....
Det samme gør sig gældende, når man køber en Pizza der er bagt af Durum mel, hvor næringsstofferne normalt sidder i fuldkornet som er sigtet fra? Mange tåler slet ikke dette brød "glutten" og det har sin naturlige forklaring, idet meget af det bagværk som en Pizza er fremstillet af er en sammenklistret masse, fyldt med tilslimet kunstig ostemasse og alt for få grønne fibre?
Jeg har set Pizzaer, hvor bunden ikke engang vejer mere end et hundrede gram til en pris af 75 kroner. Derfor vælger jeg heller kinesisk mad og restauranter, hvor man kan få mad fyldt med grøntsager og ris, her får man virkelig noget for pengene og hvor sarte maver får en langt bedre fordøjelse!!.....Det er også blevet fortalt i Politikken den 11. maj 2014, at Japaner i gennemsnit i nogle geografiske områder bliver over 100 år, fordi deres kost indeholder masser af ris, soja og grøntsager og sparsomt af kød kun 100 g om ugen?

Tryk på linket: Gudernes drik

Hun var blind, men blev helbredt af biernes Propolis

Biernes fremtid er ødelagt, tryk på linket: Blog

Udryddelse af regnskovene er årsag til oversvømmelse

Kilde af Kiwi, religionsforsker i naturvidenskab, klimatolog og økolog siden 1976

Pakistans skove har på 50 år været udsat for ukontroleret og ulovlige skovhugst. Det samme har været gældende i hele Asien og Sydeuropa, hvilket har medført udrydelse af billioner af bier og samtidig har forvandlet store skovområder til golde ørkener, medvirkende til at udløse kæmpe oversvømmelser i Pakistan og Banglades.

Denne side er under opdatering og forsætter til Store Bededag!!............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVILKET BRØD SKAL VI SPISE?

Brødet for 2000 år siden?

- symbolet på Jesus og den sidste nadver

Kilde: af Kiwi, søn af bibelsk kunstmaler og bagermester  I.G. Nielsen, Mønster Bageriet Vigerslevvej 276 B, 2500 Valby (1962-66).

Kornet lavet til mel og brød er menneskets vigtigste næringsmiddel, hvilket har givet sig til kende i udtrykket fra Bibelen "det daglige brød", hermed mente man at så fik man hele næringsværdien.
Den primitive måde at spise kornet på dengang var, at spise det råt hvis man blev hungrende og det gjorde Jesus disciple: Læs Lukas Evangeliet 6,1.? Dette må have været det mest almindelige i begyndelsen af udviklingen, beviserne findes i Jesu Kristi Fredsevangelie, som blev fundet i 1920 i Monte Casinoklostret.

For os er det dog ikke længere alment kendt, hvad kornsorterne, som vort brød laves af, har haft af betydning for menneskene engang. Blandt alle plantenæringsmidler hører kornfrugterne til de mest næringsrigeste og til dem, som bedst egner sig til  oplagring vinteren igennem.

Tilberedning af korn ved svag ristning spillede i oldtiden en stor rolle og blev ofte omtalt både i det Gamle Testamente`s Ruts Bog, på stele og herioglyffer. Da sagde Boaz til Rut: "Hør, min datter! Du skal ikke gå hen og sanke aks på nogen anden mark! Nej, gå ikke herfra, men hold dig til mine piger her; hold øje med, hvor de høster på marken, og gå bagefter. Ved spisetid sagde Boaz til hende: "Kom herhen og spis med og dyp din bid (brød) i eddiken (syrlig forbandet vin)! Så satte hun sig hos høstfolkene, og han rakte hende så meget ristet korn, at hun kunne spise sig mæt og endda levne.
Rut. 2,8-14 ; 4,13 ; Matt.1,5.

Ristning af kornet meget svagt over ilden hade også et andet formål (bakterier)? Det gjorde også kornet mere sprødt, så det blev lettere at knuse mellem sten og lettere at stampe fint i mortere. På dette trin er mennesket i stand til   at lave grutning eller groft fuldkornsmel af kornet som er meget rigt på livsvigtige "lignaner". Et plantehormon som har stor betydning i helbredelse af kræft o.m.a.. Dermed havde de opfundet den helt rigtige formalingen af kornet. I stedet for sten, som kornet blev knust imellem, fik man med tiden håndkværne, og fra disse har vore moderne, indviklede møllerier udviklet sig. Mange økologer og bagermester af biodynamisk og økologisk brød foretrækker korn knust på stenkværne og bagt i stenovne, hvilket giver en langt bedre smag og bageevne!!..

Hvidt brød og hvedeknopper er skadeligt for helbredet, idet det er mangelfuldt for livsvigtige næringsstoffer, herunder vitaminer og mineraler!!.....

Tryk på linket: Lignaner helbreder kræft: Vitaminer A.B.C.  

Korn ristet meget svagt over ilden blev givet til guderne som offer og lagt i graven sammen med den døde.
De ægyptiske konger havde nemlig den forestilling, at når de engang genopstod fra døden, så var der rigeligt med føde (spiredygtigt korn) til det næste liv. I Sakara Pyramidens kongegrav som man mener er bygget af bygmestern Josef fra Bibelen, har man fundet dette hieoglyffer, et bevis på sjælevandring (reinkarnation), idet man har fundet spiredygtigt korn som videnskaben påstår er 3500 år gammel. Som opstnadelsens gud låner Kristus, der bliver til Guds Søn et fællestræk fra den ægyptiske gud Osiris (som blev til Serapis, da fortællingen blev eksporteret til Roms patriak)? Denne karakter af dødsrigets gud kom mere i baggrunden, og i stedet for blev hans rolle som genfødselens gud mere understreget. Johannes Døberen henter Kristus-skikkelsen fra Horus, som var søn af Osiris og Isis. Faraonerne havde stor forventning til genfødsel og sjælevandring. Ægypterne tror, at når de stod op af graven lige som Kristus, havde de mad til evigt liv, idet man har fundet spiredygtigt hvede i store mængder i de ægyptiske pyramider på Josef tid, der foruden gravkamre også blev brugt til opbevaring af korn (Silo).
Læs: 1. Mos. kap. 42-45 ; Matt.2,13-15 (Hos.11,1) 2. Mos.2,23-25.

Den internationale forbrugersammenslutning stod bag en kampagne mod sprøjtegifte i 1980èrne "det beskidte dusin", 12 af de farligste sprøjtegifte. Her er en af de plakater, der blev brugt i kampagnen. "sprøjtemidler ved ikke, hvornår de skal holde op med at slå ihjel - bekæmp det beskidte dusin over hele verden", står der på plakaten.

Hvert år (1986) bliver ca. 500.000 mennesker ramt af alvorlige sprøjtegiftmiddelforgiftninger i u-landene, og ca. 20.000 mennesker dør umiddelbart af forgiftningerne.

"Det beskidte dusin"

Økoæbler kan være fyldt med kemi

Kilde: Søndagsavisen 10-12. april 2015

" Nu har Danmark brugt 25 år på at opdyrke en tillid hos de danske forbrugere til det kendte Ø-mærke, og det har fået meget stor gennemslagskraft. Derfor er det dybt god nat, at det mærke, vi gladelig betaler ekstra for for at undgå sprøjtegifte og få bedre dyrevelfærd, snyder forbrugerne," siger medlem af Europa-Parlamentet for Dansk Folkeparti Anders Vistisen.

Udenlandsk frugt og grønt kan nemlig få det velkendte Ø-mærke, bare de lever op til EU`s krav for økologi. Krav, som er noget mere lempelige end de danske. Varen skal blot pakkes om i Danmark og emballeres på ny for at få Ø-mærket. Det vil Dansk Folkeparti have lavet om.

Hvis du i et dansk supermarked køber et økologisk æble fra Tyskland eller jordbær fra Italien, kan frugten sagtens være sprøjtet med bekæmpelsesmidler, som ifølge Miljøstyrelsen er forbudt herhjemme - også selvom frugten bærer det røde, danske Ø-mærke.

Farlig kobbersulfat bliver brugt til sprøjtning af æbler?

Siden årsskiftet (2015) har flere dagligvarebutikker ført priskrig på økologiske varer OG "BRUGT KAMPAGNE" slagord:  spar 25 pct. på  momsen, så flere og flere danskere har adgang til dem, frem for de traditionelle sprøjtet grønt og frugt?

Ifølge Landbrug & Fødevarer er 40 procent af den økologiske frugt, der kan købes i Danmark, fra udenlandske avler.

De udenlandske varer kan imidlertid have en konkurrence fordel i forhold til de danske Økoavler, da det er billigere at dyrke f.eks. frugt og grønt, hvis man må bruge sprøjtemidler. EU tillader eksempelvis, at man sprøjter med svampebekæmpelsesmidlet kobbersulfat, som i realiteten er et uorganisk stof (tungmetal) og som har været forbudt i Danmark siden 1995 både i økologisk og konventionel frugt og grønt.


                                      _______________________________ 


     

Koncentrationen af kobber i bl.a. lever, nyre, rygmarven (centralnervesystemet) og hjerne syntes at være afhængig af mængden af tilført kobber gennem kosten, som ikke må overstige 2 mg. Derfor er økologerne lige som jeg, indehaver af denne 123hjemmeside meget skeptiske overfor kobbersulfat, som bruges ved sprøjtning af bl.a. æbler.

Forgiftninger af kobber kan spores tilbage til oldtiden og ved kristendommens begyndelse og blev proklameret af Jesus og hans disciplene:    

Du blinde farisæer! rens først, hvad der er i bægeret (af kobber) og på fadet, sådan at også det ydre af det kan blive rent (alkohol og kødet), som er fordærvet? Kobber er nævnt mere end 100 gange i det Nye og Gamle Testamente, og kong Salomons brugte det til kobberaltret fra sine miner. Enhver voksen menneske keder sikkert historien om "Kong Salomons miner"? 

5. Mos. 8,9 ; 1. Kong. 7,13-18 & 46 ; Ezikel 9,2-4 ; Åb.7,3 ; 1. Kong. 8,64 ; 2. Kong.16.14 (jf. Matt.9,13) ; Mattæus kap.23,26

Kobberforgiftning

- har været kendt i årtusinder og forskere i dag, advarer brugen af kobbergrej til mad, kobberkedel, vandkoger som har et varmeelement af kobber, som du ellers bruger til vandkogning. Årsagen er, at almindeligt drikkevand eller kobberrør i vandforsyningen, indeholder bittesmå mængder kobber/ioner og når vandet bliver afkølet, sætter der sig små mængder kobber, som aflejres i kedelen. For at undgå kobberforgiftning bør du undgå brugen af kobberkedler og vandkoger!...

Tryk på linket her: http://dsom.dk/cm104/  og igen på linket "forgiftninger", så kommer kobber frem, tryk igen og læs artiklen skrevet af en dyrelæge. Tryk også på de andre artikler om tungmetaller!!....


Matthæus, Lukas og Johannes Markus, sidstnævnt som ifølge Bibelen har skrevet Åbenbaringens Bog bl.a. kap.7,1-9. I dette ÅBENBARINGEN`S kapitel nævner han en stor flok af alle folkeslag, som står foran tronen i Himmeriget i hvide klæder og lovpriser Gud "Amen! Lov og ære og visdom og pris og kraft og styrke tilkommer vor Gud "Jesus Kristus" i evighedernes evigheder! Amen.    

Markus - Johannes skriver i dette kapitel vers 3. "Gør hverken jord eller hav eller træer nogen skade, før vi har besejlet vor Guds tjener på deres pander." Her fortæller han om firefyrre tusinde beseglet af alle Israels 12 børns stamtavler. De står foran tronen og foran Lammet (Jesus Kristus) iført lange, hvide klæder og med palmegrene i hænderne:

Kilde. Åb.7,1 ff. ; Åb.9,4.ff. ; Ez.9,4-20.

Og de mennesker, som blev tilbage, omvendte sig ikke fra deres hænders værk, så de holdt op med at tilbede de onde ånder og afgudsbilleder af guld, sølv, kobber, sten og træ, som hverken kan se eller høre eller gå.

De omvendte sig ikke fra deres trolddomskunster, den kemiske brug af giftstoffer (alkymi), kobber, blanding af tungmetaller, farvestoffer m.m. Og de spottede Himmelens Gud for deres smerter og for deres bylder; og de omvendte sig ikke for deres onde gerninger.

Åb.9,20-21 ; Åb.16,11-12 ; Sl.135,15 ff. ; Dan.5,4.21-23 ; Ap.G.7,40-56.

På sporet af Babylon

Johannes Markus ynkes virkelig over den store skøge "Babylons fald"? Thi hendes utugts harmes vin har alle folkeslagene drukket, og med hende har jordens konger bedrevet utugt, og jordens købmænd er blevet rige på grund af hendes umådelige yppighed.

KIlde: Åb.18,2-11.

Og jordens købmænd græder og sørger over hende "Babylon", fordi ingen mere køber deres vareladninger: ladninger af guld, sølv, kobber, ædelstene og perler, fint linned, purpur, silke og skarlagen, al slags tuja-træ, alle slags sager af elfenben, alle slags sager af kostbar træ, metaller, jern og marmor,

kanel, hårsalve, røgelse, salve og virak, vin og olie, flormel og hvede, okser og får, heste og vogne, slaver og menneskesjæle.

Åbenbaringens Bog kap.18,11-20.

Retfærdig er den, skriver Johannes Markus i Åbenbaringens bog kap. 22,7: som holder fast ved de profetiske ord i denne bog.

Åb.22,7-14:

Udenfor er hundene og giftblanderne (alkymisterne) og de utugtige og morderne ag afgudsdyrkerne og enhver, som elsker og øver løgn. De feje og utro og afskyelige og morderne (giftblanderne) og de utugtelige og troldmændene og afgudsdyrkerne og alle løgnerne, deres plads er i søen, som brænder med ild og svovl; det er den anden død.

Åb.21,1 f.f. ; Åb.22,17-21.

 

Den forgiftning som foregår i dag med sprøjtegifte af jord, vand og luft, ligner til forveksling det Johannes Markus skriver om i Bibelens sidste afsnit af Det Nye Testamente "Babylons fald"? Mange forfatter, arkæologer og græske fillosoffer har beskrevet om Babylons hængende haver, men hvor svandt de hen?

Tryk på linket her og søg i feltet "hængende haver" på: http://da.wikipedia.org/wiki/Babylon_h%A6ngende_haver  

Et af verdens syv Underværker, Babylons hængende haver og ifølge tradition skulle de være anlagt af Nebukaneser den II (605-562 f. Kr.) til glæde for hans hustru, som længtes efter de skovklædte bjerge i sit hjemland Medien. Nebukaneser er nævnt i Daniels bog i Bibelen Det Gamle Testamente.

 

                                                   ___________________________________


Dem der producerer dine fødevare og sælger dem, er ansvarlig for dit liv og velvære. Derfor må vi forlange som forbruger, at vi får meget mere fødevarekontrol i Danmark?     


Landbrugets anvendelse af sprøjtegifte, havner på økologiske æblers overflade!!..

Vi er alle på sprøjten blev allerede proklameret i Samvirke/januar 1987, men hvad er der sket siden?

Ikke længere økologisk?

Kilde: af Kiwi religionsforsker i kulturhistorie, klimatolog, økolog siden 1976 

I 2013 viste Levnedsmiddelkontrollen 12 ud af 17 stikprøver, at økologiske danske æbler bar mindre spor af sprøjtegifte, selvom økologiske landmænd ikke havde sprøjtet dem.

Æbler fra ikke økologiske avler bidrager stadig med den største mængde sprøjtegifte efterfulgt af hvedebrød med rester af raundup, som er et middel ved stråforkorter.
Fødevarestyrelsen fandt allerede ud af i 2013, at det er vinden, som har blæst resterne af sprøjtegifte fra nærliggende konventionelle landbrug ind på økologiske afgrøder.  Ny forskning viser, at sprøjtegifte i landbruget fordamper i jorden, så de stiger op i atmosfæren og falder med regn ned på økologiske æbler, frugt og grønt i nærheden af avler.

Netto er en farlig cocktail der skal holde sig væk fra politisk indblanding?

Vi lever i en tid med bureaukrati, alt for mange hvide kitler, præstekraver og sorte kjortler som glemmer, at sundhed kommer indefra.

Det er som erhvervsmanden Asger Aamund siger, at bureaukratiet (politikkerne) har glemt mennesket i centrum, når det gælder arbejdsløshed. Vi har i det 20. århundrede gradvis oparbejdet et hieraki lige som det gamle Babylon, men som nu er ved og gå i forfald. Mennesket har forladt den danske folkekirke og tror ikke mere på Gud.
Nu kommer A.P.Møller Fonden politikerne til undsætning, en Institution som i årevis har flytte skattekroner? Ved hjælp af denne fond, har de nu foræret og doneret folkeskolen 1 milliard kroner, der skal bruges til lærernes efteruddannelse. Men hvad hjælper det børnene i folkeskolen, der bliver forurenet og forgiftet af tidligere A.P.Møllers discauntbutikker Netto, Føtex og Bilka  som i årtier har solgt billig usundt mad fyldt med mikrorester af stråforkorter, sprøjtegifte, tilsætning og hormonforstyrende stoffer o.s.v.? Det ville have været bedre, at uddele pengene til de fattige, og sige nej til skadelige stoffer på hylderne som flyder overalt i supermarkeder, mikrorester af ting forbrugeren slet og ret ikke kender. Fjern heller alt traditionelle frugt og grønt i stedet for at blande økologiske vare sammen med andre sortimenter. Fra den ene dag til den anden i år 2011, begyndte Føtex at fjerne alle økologiske varer fra et bestemt sted i deres butikker og blande dem imellem de traditionelle frugt og grøntsager. Det samme gjorde Coop også fra deres butikker bl.a. Kwickly og det har jeg bebrejdet dem for hos grøntafdelingen i Haslev. Vi forbruger af økologi som i årevis har købt frugt og grønt og som har støttet denne fremgang kunne pludselig ikke finde vores mad mere? Derfor vil jeg opfordre alle til at købe økologiske produkter direkte fra gårdbutikker eller i Irma og Meny tidligere Super Bedst. Her kan man få langt bedre grøntsager og økologiske kartofler til kun kr.10,- for 1,5 kg (2014)? Vi som forbruger af økologiske frugt og grønt, har nærmest støttet de forbruger af billige frugt og grønt som er mere eller mindre skadeligt med mikrorester af gift? Det er en kendsgerning, at discauntbutikker ikke tjener penge nok mere på de billige vare, så priserne er lagt over på det dyre økologi. På blot to år er kartofler steget 100%, men ikke som følge af dårlig høst? I 2012 havde de danske kartoffelavler en meget dårlig høst p.g.a. ustandselig regn man ikke har set i ti år, så hvorfor den store prisforhøjelse på blot en sommerhøst? Spørg Føtex og Coop indkøbscentral om den store prisforskel!!.....
 
Kilde: Kiwi, religionsforsker i kulturhistorie, naturvidenskab, klimatolog og økolog siden 1976.  

Kilde: Søndagsavisen 27-29 september 2013 (Frugt er fyldt med pesticider).

Tanken og fornuften findes i alle mennesker

Denne sætning findes også i de 12 Helliges Evangelium?

Skræmmende undersøgelse af børn og ammende kvinder?

Josef åbnede for kornkammerne i Ægypten?

Europa vil komme til at hungre lige som Ægypten, som omtalt i Bibelen?

Da overflodens (korn) syv år, som kom over Ægypten, var omme, begyndte hungersnødens syv år, som Josef havde sagt; og der opstod tumulter og hungersnød i alle lande, men i hele Ægypten var der brød og alverden kom til Ægypten for at købe korn hos Josef; thi hungersnøden tog til over hele jorden. Det var nettop "Høsten som er verdens ende" som Jesus forud så, her taler visdommen sandt:

Pyramidernes gåder

 

Landbruget sprøjtegift dræber guds vingede væsen bierne?

Gift var allerede kendt på Jesu tid og blandt hans disciple!!....

Med himmeriget er det som med en mand, der såede god sæd (økologisk) i sin mark og mens folk sov (uvidenhed), kom hans fjende og såede giftig rajgræs iblandt hveden og gik bort.

Allerede i 1933 skrev vor egen dygtige videnskabsmand dr. phil. Emil Rasmussen, at han havde fundet årsagen til kræftsygdomme i elmetræer og folk, der boede i nærheden af blåler, alt samme kaldte han det "STRÅLING" i vores omgivelser!!...Tungmetaller, heriblandt bly, kviksølv, kobolt, kobber, arsenik, antagonister lige som cadium i kunstgødning skrev han, er årsag til alvorlige sygdomme. Så snart vi nærmede os år 2.000 skrev naturapat Axel O. Nansen, vil hele befolkningen blive ramt af kræftsygdomme og som hentede sine inspirationer fra phil. Emiel Rasmussen fra 1933?. Så her er et lille udpluk af phil. Emiel rasmussens fantastiske bøger: Min Atomlære, Grundstoffernes stråling, Kræftproblemets løsning:

Tryk på linket herwww.vitanyhed.dk/12158271
   


 

Dem som kalder sig døbte kristne, har totalt misforstået Bibelens budskab, der handler om det evige liv her på jorden - arvesynd?

Historien om danskernes madkultur

Danskernes madkultur er blevet så ringe, at ikke engang svanerne på søerne vil spise brødet?
Danskerne går kun efter prisen og ikke kvaliteten af supermarkedernes dagligvarer. I mens skrumper pakningerne og embalagen ind på produkter i discaunt butikkerne som aldrig før, mens prisen er den samme? Bananer, appelsiner og meloner bliver mindre og mindre i størrelse, mange af dem er umodne, idet prisen bestemmer størrelsen (fup og fakta). Kigger man på indholdet af produktet er de livsvigtige smags- og næringsstoffer f.eks. vitaminer og mineralerne i konvertionelle produktet forsvundet i forhold til de økologiske. Vi kan som sagt tage et eksempel om sødmen eller "sukkerindholdet" i økologiske appelsiner, bananer og meloner som er langt højere, herunder også vitaminerne m.m.

Vi mennesker kan bare ikke smage mere, men det kan aberne som fravælger de sprøjtede bananer i Zoo Have i København, spiser med glæde kun de økologiske bananer i stedet?

I dag smager de traditionelle avlede frugter og grønt ikke som i de glade 60èr, hvor jeg i 1962 handlede ind for den næsten 100-årige gamle fru Olsen på Frederiksberg i København ,der samtidig vejede over 150 kg.
Som glad bydreng fik jeg altid udleveret en dosmerseddel med tydelig navn fra fru Olsen, som jeg skulle aflevere til de næringshandlende butikker som lå på Frederiksberg Alle. Jeg husker tydeligt ved juletid, hvor alle både slagter, grønthandler, fiskehandler og bager m.fl. kendte fru Olsen fra Helgesvej på Frederiksberg. Hun havde en syg voksen søn, der havde alvorlige problemer med helbredet og som fik fjernet den ene nyre og som boede hjemme i en høj alder indtil fru Olsens død. Det var også galt med hans hjerte, så svinekød måtte han ikke spise p.g.a. det høje fedtindhold, men i stedet levede han af det fineste skært kalvekød, frugt og grøntsager.

I dag er den danske befolkning totalt ligeglade så længe det går godt med sit helbred, køber masser af usunde madvarer som aldrig før. I 1960èrne fortalte min mor mig om de gode madvarer hun altid købte i Irma, men advarede mig om reklamens magt, dem vi i dag får 25 af hver uge som reklamer dumpende ned i vores postkasse. De lover os guld og grønne skove, men i stedet får vi så ringe madvarer og til bundpriser som ikke springer danskerne madbuget. Ingen tænker over, ej heller politikerne, at flere og flere danskere bliver arbejdsløse indenfor dansk erhverv, frugtavler og gartneri. De arbejdsløse har heller ingen interesse og arbejde i landbrug, marken og gartneri som er overtaget af østeuropærer til mindste knokleløn? 

I 1960èrne proklamerede den danske statsminister Poul Schlytterde, at vi skal købe dansk for at redde økonomien. Men i dag betaler Staten (os selv) regningen i form af dyre lægebesøg og hospitalsindlæggelser, mens politikerne på Christiansborg slås om den danske økonomi. Lægerne, lærerne, universitetsfolk og præsterne kræver mere og mere i løn, mens de offentlige i øjeblikket snart er oppe på 800.000 ansatte?
Danskerne køber som aldrig før kun for det meste, billige elendig udenlandsk frugt og grønt fra Holland, Polen, Spanien, Italien og Afrika, hvor arbejdskraften er dårlig betalt ofte til tider med et tårnhøj indhold af sprøjtegifte og genmodificerede dyrkningsmetoder, uden at tænke over konsekvenserne?

NETTO Stærevej - Indkøb/Detailhandel 28. 0ktober 2012

Netto sendte d.14. okt. 2013 denne skrivelse ud på min mobiltelefon:

Netto i kampen mod kræft. Hver gang du køber levevis-produkter i Netto i uge 42-43 2013, giver vi 1 kr. til Knæk  Cancer. Afm.

På Facebook skrev de:

Netto Stærevej 20. okt. 2012 Indkøb/Detailhandel.
Netto og "levevis` takker alle vore kunder for at støtte op om kampen mod Cancer!
I har været en fantastisk hjælp og vores kunder kan glæde sig over, at kunne donere 1.000.000 kr. til Kræftens Bekæmpelse.

www.VitaNyhed.dk "Kend dig selv" er overbevist om, at Netto tjener penge på denne kampagne? Sund levevis får man ikke ved at købe frugt, grønt, kød og fisk som har mikrorester af sprøjtemidler og gift i sig. De fleste af disse produkter kommer fra Polen, Holland, Kina, Afrika, Øst Asien. Køb kun økologiske vare, hvis du vil være sikker?
Netto, Bilka og Føtex, der tidligere var ejet af Dansk Supermarked A.P.Møller, har i 2013 doneret 1 milliard til den danske folkeskole. I stedet burde de heller have doneret 1 milliard ekstra til pensionister og familier, der ikke har råd til at købe sunde økologiske produkter!!...De er med i et dobbeltspil af moral, når det gælder om at kabre kunder og være enehersker på discauntmarkedet?

Netto har i årevis importeret frugt og grønt med sprøjtegifte, under og over grænseværdierne, så det er spild at donere penge til en kampagne som ikke virker. Mikrorester af sprøjtegift i vore dagligvare skal væk fra butikshylderne og er kræftfremkaldende, slår vores bier ihjel!!.....

Tryk på venstre side af museknappen og der kommer en lup frem, tryk igen og du kan læse teksten!!....

Et mysterium der skal erfares

Carl Jung

Den verdensberømte filosof, psykoterapeut og doktor i psykoatri, afdøde Carl Gustav Jung var et dybt religiøst menneske, der betragtede kirken som "dødens sted". Han hævdede den eksisterielle og religiøse værdi ved at blive bevidst om det ubevidste som kirken har fortiet i 2000 år? Herved "bliver skaberen" ( i mennesket) bevidst om skabelsen" og mennesket bliver bevidst om sig selv. Dette er målet, eller et mål, som meningsfyldt indordner mennesket under skabelsen og derved også giver denne mening. "Med skabelsen" mener Carl Jung det naturlige, instenktive menneskelige liv, ja Naturen overhovedet. Ånd og natur var for Jung to sider af en enhedsverden, en tanke som i dag har sine pareleller i den teoretiske fysiske frontposter.
Mennesket i dag mente Carl Jung, står over for en ny tidsalder der truer os gennem de teknologiske "fremskridt". En hasten mod fremtiden, der afskærer mennesket fra sine rødder og fra det ubevidste naturligt skabende impulser, der kaldes indivationsproces.
"Livet er ikke et problem, der skal løses siger han, men et mysterium, der skal erfares.
Kilde: Carl Gustav Jung

Den virkelige verden

Mange har i tidens løb påstået, at ved siden af vores fem sansers "virkelige" verden findes en verden, hvor de almindelige naturlove ikke gælder. Den slags påstande har altid stødt mod den sunde fornuft, og man har derfor stillet sig skeptisk over for dem; og ingen har jo nogen sinde kunnet bevise, at denne "anden verden" eksisterer.
Vores hjerneforsker Anders Lund Madsen har i DR/P1 sagt, at der findes en virkelighed ud over den normale opfattelse!!....

Tryk på linket: Søvn, frisk luft og hvile er lige så vigtig som mad www.vitanyhed.dk/55835463
 

Verdenssundhedsorganisationen WHO slår alarm.

WHO angriber industrien og discauntbutikker?
Er skyld i fedmeepidemi

MAD: Den multinationale fødevareindustri fører bevidst forbrugerne bag lyset og ødelægger folkesundheden, mener sundhedsorganisationen WHO.
De globale store producenter af fødevare og drikkevarer er skyld i de globale fedmeepedimier, type- 2-diabetes, kræft og hjerte-kar-sygdomme, og landenes regeringer bør lære at sætte befolkningens helbred over hensynet til industriens økonomiske interesser.
Sådan lyder en række nye markante hovedbudskaber fra verdenssundhedsorganisationen, WHO.
  "I modsætning til tidligere betyder øget levestandar ikke længere øget sundhed for befolkningen, men større risiko for fedmesygdomme. Og at forhindre disse sygdomme er imod industriens økonomiske interesser," udtaler generaldirektør Margaret Cahn i anledning af en konference i Finland om de multinationale selskabers metoder:
  De er nemlig formidable modstander af folkesundheden, og vi ved fra tobaksindustrien, at de magtfulde industrier kan sælge forbrugerne hvad som helst."
Folkesundhed handler ifølge WHO ikke længere blot om at regulere tobaksindustrien, men lige så meget de store producenter af fødevarer, sodavand (Coca Cola, Fast Food kæder m.m.) og alkohol, som har ladet sig inspirere af tobaksindustrien metoder til at undgå statslige reguleringer (afgifter)?
  "De forvirrer bevidst ved brug af tilsyneladende selvregulering, politisk lobbyrisme, bidrag til godgørenhed, industribetalt videnskab, argumenter, som placerer ansvaret for helbredsskader hos de enkelte forbruger - foruden at de fremstiller regeringsindgreb som indblanding i personlig frihed og frie valg," siger Margaret Cahn til industrisitet Nutraingredicent.com
Kilde: Metroexpres DK fredag 5. juli 2013.

Undgå brød med stråforkorter og forlæng livet?

Kilde: religionsforsker G.I.N., søn af bagermester og bibelsk kunstmaler, økolog, klimatolog og specialist i forbrændingsprocesser eller biokemi siden 1976.

Har du tjek på det brød du køber?

I øjeblikket findes der alt for få butikker, helsekost, bager og supermarkeder i Danmark, der bager eller har brød uden stråforkorter Roundup "Chlormeguat". Når du køber brød så vær 100% sikker på, at det ikke indeholder stråforkorter! Se efter varedeklaration eller på det brød som langes over disken hos bageren eller som sluses ud af plastikmontre med en tang f.eks. i Lidl, Aldi eller Netto? Derfor reklamerer Coop i øjeblikket med, at der ikke bages brød med stråforkorter hos Kvicklybageren i Haslev,  men det billige bagemel med stråforkorter kan stadig købes inde i butikken som dybfrost brød eller på hylderne side om side med økologisk mel, der ikke indeholder chlormeguat (stråforkorter)?
  Er Satan sluppet løst, når bageren sælger værdiløst morgenmad?
Mennesket skal ikke leve af brød alene, men hvert et ord (oplysning), der udgår af Guds mund.
Matt.4,1-4.
Da sagde de til Jesus: "Herre! Giv os altid  det brød!"

Joh.7,34-35 ; 13,16-18 ; Sl.41,8-14.

 

Mange supermarkeder forsøger i øjeblikket alt etablere automatiske bageriudsalg i supermarkeder, men kan du stole på om det er brød af høj kvalitet?

Hvis du får reklamer med brød, hvor der ikke står om det indeholder stråforkorter, men brød af høj kvalitet, så er det falsk reklame!!...Læs på deklarationen før du køber brød og hvis der ikke følger noget med på posens embalage eller indhold, så lad være at købe det?

Sæt pilen på billedet og der kommer en lup frem så du kan læse teksten!!...

Præsterne og lægerne som skulle være vores vejleder i 2000 år, har glemt at meddele mennesket, at vi er til for Guds skyld og ikke omvendt?

Hvorfor fejrer vi St. Bededag?

De kristnes mest betydningsfulde kryptogram opklaret

                    ROTAS
                    OPERA
                    TENET
                    AREPO
                    SATOR

Pompeji efter udgravninger af vulkanudbrudet i år 79 e.Kr.

Pompeje og Herculaneum år 79 e.Kr.

På en af søjlerne i en pragtvila på øen Pompeji, har man fundet verdenshistoriens mest betydningsfulde begivenhed af et kryptogram om de første kristne. Uanset hvordan man læser kryptogramet; forfra, bagfra, sidelæns o.s.v., så får man de samme ord: ROTA - TENET - AREPO - SATOR?
Denne historie forsætter:

Da kristebdommen fik sin første martyr, blev det betragtet som en selvfølgelighed, at deres jordiske rester besad overnaturlige kræfter, således blev de udråbt som kristen helgen af de katolske kirke. De få lærde blandt den nye tros tilhænger havde lige som jeg G.I.N. læst de store fillosoffers værker bl. Platon, Sokrates og Heraklit m.fl. Den opfattelse, at betydeligste menneskers jordiske rester besad magiske kræfter og undergørende kræfter, var i overensstemmelse med f.eks. naturforskeren Plinus den Ældres og Demokrits skrifter. I opfattelsen og syn på tingene (både de synlige og usynlige) svarede til de kristnes tankegang ganske til tidens skribenter Plinus den Yngre. Han blev født i Norditalien omkring slutningen af år 61 e.Kr. - 19 år før sin onkel Plinus den Ældres død som skete ved sejlads på kyststrækningen tæt ved Vesuvs vulkanudbrud i Pompejeus år 79 e.Kr. Nevøen Plinius den yngre blev en meget velhavende mand efter at have arvet fra både sin far og onklen Plinius den Ældre som var en af de dygtigste naturvidenskabsmænd verden har oplevet. Hans familie tilhørte områdets Norditaliens landadel. Plinus den yngres far døde allerede i år 76 e.Kr., og derefter tog onklen sig af ham og hans mor. Plinius` uddannelse kom ham til gode, idet onklen, Plinius den Ældre adopterede Plinius og tog sig af ham, som var det hans egen søn, idet han sørgede for drengen fik en ordentlig uddannelse. Onklen, Plinius den Ældre, hvis oprindelige navn var C. Plinius Secundus, var officer, embedsmand, naturforsker og forfatter, som lærte fra sig som en hyrde der vogter sine får. Under Plinius den yngres uddannelse, havde han specialiserede sig i retorik (den mest sagkyndiger) og medvirkende til oversættelse af den græske bibel til Ny Testamente, idet han var en af de 72 disciple Jesus nævner? Han blev derfor en meget veltalende mand og skrev mange fantastiske bøger, beskrivelse af forskellige begivenheder, om planters botanik som fik stor indflydelse på indholdert af det Ny Testamentes retorik  m.m.


Katastrofen i Pompeji og Herculaneum ved Napolibugten i Italien år. 79 e.Kr. har overrasket mange middagsbordet og de skibe der kom dem til undsætning bl. søofficer Plinius den Ældre. Blæsten vokser til storm, der blæser store stenblokke på indtil seks kilo ned over de to store byer og på skibene ude i bugten. Mange hustage i Pompeji og Herculaneum år 79 kan ikke bære vægten og styrter sammen som pindebrænde, ligeledes begynder skibe og synke i den kogende hede i bugten og med ordene der godt kan bruges her (Åb.19,20 og 20,10) bl.a. ildsøen, som brænder med svovl? I løbet af få timer er alt begravet langs kysten og i byerne. De færeste, selv dem med heste og vogn, når måske at komme af sted. Nogle søger i sikkerhed i gange og kældre for at beskytte sig imod sten og fra regn af lavakoks, og i håbet om at elementernes rasen igen vil lægge sig. Men det er alt sammen forgæves, og alle kvæles af de giftige svovldampe, som vinden fører med sig fra vulkanen Vesuv. Mens indbyggerne flygter med værdisager og penge belyst af olielamper og fakler, idet de forsøger at bane sig vej gennem det tre til fire meter høje lapilag, falder den regnblandende, hvider aske ubønhørligt som en slags dødens sne og hindrer enhver mulighed for at slippe bort, og talrige pompajianer kvæles på gaden i de frygteligste svovldonster af yderst skadelige "positive ioner" og flader om som levende fakler.

Sodoma og Gomora
En mand, højest sandsynlig en kristen, som er flygtet ind i et værelse med håb om på denne måde at lade den frygtelige begivenhed gå hen over sig, skriver ordene fra Bibelen "Sodoma og Gomora" på en af væggene, men også han tvinges ud i sten og svovlregnen for at se, om han kan redde sit liv i behold og et meget vigtigt krucifik havde hængt, og et møbel der kan beskrives som en bedeskammel, muligvis fra en jødekristen. På en af søjlerne som før omtalt fra en pragtvilla, fandt man verdenshistoriens største gåde nogen sinde af et kryptogram og med ordene:            
                                                           ROTAS
                                                           OPERA
                                                           TENET
                                                           AREPO
                                                           SATOR
Kryptogramet betyder PATENOSTOR (Fadervor)

Den italienske professor Meteo delle Corte gør her opmærksom på, at de i korsform danner de første ord i den af Jesus bordbøn Fadervor= Pastenostor.  Kryptogramet er uden tvivl et meget kristen hemmeligt tegn, kun for indvidede dengang og i dag, idet Sator, opera, tenet, arepo, rotas udlægges forståeligt således: Sædemanden (Jesus) i lignelsen holder i sin hånd jeres gerninger: (Jeres) gerninger skylder i sædemanden (Jesus) regnskab for bl.a. at være vegetar o.s.v. ifølge lignelserne i Ny Testamente ifølege Mattæus, Markus, Lukas og Johannes.

Se, en sædemand gik ud for at så. Og om han såede, faldt noget på vejen; fuglene kom og åd det op. Noget faldt på en stengrund, hvor det ikke havde megen jord, og det kom straks op, fordi det ikke havde dyb jord, men da solen steg op, blev det svedet, og det visnede, fordi det manglede rod (vand). Noget faldt blandt tidsler, og tidslerne voksede op og kvalte det. Og noget faldt i god jord og bar frugt, noget hundrede (med sprøjtegift i sig), noget tresindstyve og noget tredive fold (økologisk). Så hør nu, hvad der menes med lignelsen om sædemanden.
Matt.13,18-23:

Når nogen hører ordet om Riget (Guds bolig i mennesket) og ikke forstår det, så kommer den Onde (Satan) og river det bort, der er sået i hans hjerte; han er sæden, som blev sået på vejen. Sæden, som blev sået på stengrunden, det er ham, der hører ordet og straks tager imod det med glæde. Men han lader det ikke slå rod i sig og holder kun ud til en tid, og når der så kommer trængsel (sygdom) eller forfølgelse (forargelse) for ordets skyld, tager han anstød. Sæden som blev sået blandt tidsler, det er ham/hende), der hører ordet, men timelige bekymringer og rigdommens bedrag (nænner ikke at købe det sunde), kvæler ordet, og det bliver uden frugt (døden til følge). Men sæden, som blev sået i god jord (hjertet og maven), det er ham, der hører ordet om (
vegetarisme ) og forstår det, og som bærer frugt, hundrede, tresindtyve eller tredive fold frembringer sunde afgrøder til gavn for dem, den dyrkes for, og er under Guds velsignelse; men bærer den tjørn og tidsel (brug af sprøjtegifte), er den ingenting til og forbandelsen nær o.s.v.
Hebr.6,7-12.

Thi så længe en mark opsuger den regn, der ofte falder på den, og frembringer de sunde afgrøder (økologisk) til gavn for dem, den dyrkes for, er den under Guds velsignelse; men bærer den tjørn og tidsel (sprøjtegifte), er den ingenting til og forbandelsen nær, og til sidst sættes der ild på den.
Hebr.6,7 ; Matt.13,1-7 ; Joh.15,1-7 ; Mark4,2-34 ; Matt,13,33-34 ; Sl.78,2 ; Rom.25.

Thi når mennesker èn gang er blevet oplyst og har smagt den himmelske gave og har fået del i Helligånden (Jesus) som åbenbarer sig gennem naturen d.v.s., at de har bidt og smagt Bibelen - Guds gode ord og den kommende verdens kræfter og så falder fra, da er det umuligt atter at bringe dem til omvendelse på ny; thi de korsfæster for deres skyld Guds Søn og gør ham til spot.

Matthæus skriver: Thi dette folks hjerte (bevidsthed, følelserne, forstanden og tænkeevnen) er blevet sløvt, og med ørerne hører de tungt, og deres øjne har de lukket, for at de ikke skal se med øjnene og høre med ørerne og fatte med hjertet og omvende sig, så han kan helbrede dem.
Matt.13,15-23 ; Luk.10,23 ; Matt.16,17.

Mange vil forarges på mig og den der tager anstød og forarges, for ham vil det være bedre, at der var hængt en "møllesten" om hans hals, og han var sænket i havets dyb.🤩
Matt.18,2-7 ; 26,24-29
I dette kapitel bruger evangelisten "møllesten", der blev brugt til at male grovmel (fuldkorn), der også er nævnt i det Gamle Testamente?
4. Mosebog 15,21.

Gennem sin lyskraft "Solen" siger Jesus: Jeg er i verden, og verden er i mig (inkarnation), og verden ved det ikke. Jeg kommer til mit eget hus (mennesket), og mine venner modtager mig ikke. Men alle dem, som modtager og adlyder mig (og ikke forurener sig selv og naturen), giver jeg magt til at blive Guds børn og ligeledes dem, som tror på hans hellige navn, dem som ikke er født af kødets og blodets vilje, men af Kristi Inkarnation.
Efter at de fordum mange gange og på mange måder havde talt til fædrene ved profeterne, har han nu ved dagenes ende talt til os ved sin Søn, hvem han har indsat som arving til alle.
Joh.1,3 ; Matt.21,38 ; Rom.11,36 ; Kol.1,16.
Han er hans herligheds afglans (efterligning) og hans væsen i udtrykte billede og bærer alt med sit mægtige ord.
Joh.1,1 ; 14,9-11 ; 2.Kor.4,4.
Og han tog sæde ved Majestætens højre hånd i det højeste, efter han havde fuldbragt renselse (renhed) for vore synder.
Hebr1,1 ; 8,1 ; 10,12-16
Hertil var han forudbestem, før verdens grundvold blev lagt, men var lyset og blev ved tidernes ende åbenbaret for jeres skyld, I som ved ham er kommet til tro på Gud, der vakte ham fra de døde og gav ham herlighed, så jeres tro også er håb til Gud.
Thi "alt kød er som græs, og al dets herlighed som græsset blomster; græsset visner, og blomsterne falder; men Herrens ord bliver evendelig". Og dette er det ord, der er blevet forkyndt jer i evangeliet.
1.Pet.1,20-25.
"Hvem vil stige ned i afgrunden (for at hente Kristus op fra de døde)? Hvad siger den da? "Ordet er dig nær, i din mund og hjerte, nemlig det troendets ord, som vi prædiker.Rom.10,7-11 ; Joh.1,1 og fra vers 13-20 ;3,38 ; Ap.G.13,25 ; Luk.3,15-16 ; Joh.1,24-28.

Uden ord eller tanker er der hverken forståelse eller mening med livet!!.......

"Kend dig selv" 

Påsken er de usyrede brøds fest

Hvorfor hedder det påskebrød?

Paulus siger til Korinterne: Lad os fejre Påske (festival), ikke med den gamle surdej af ondskabens brød, men med usyrede brød oprigtighed og sandhed.
1. Kor.5,6-8:
Rens den gamle surdej ud, for at I kan være en ny dej, da I jo er usyrede; thi også vort påskelam er slagtet (på korset), nemlig Kristus.
Lad os derfor holde højtid (påske), ikke med gammel surdej, ej heller med slet hed og ondskabens surdej, men med renheds usyrede brød, som Moses har pålagt jer?
2. Mos.12,15:
Ved at spise usyret brød (uden gær) i denne periode fulgte israelitterne de anvisninger som Moses havde fået af Gud (Jesus fra himmelen) og som indbefattede dette strenge påbud: "I syv dage må der ikke findes surdej i jeres huse."

Skidt og kanel?

Der er et gammelt ordsprog som siger, at man aldrig skal give bagerbørn brød. Måske er det fordi, at de kan smage skidt og kanel?

Da jeg var under uddannelse i 1962 og min far lige havde åbnet sin bagerforretning i Valby, så hjalp jeg ham tit i bageriet, når det var weekenden. En gang fortalte han mig, at man i middelalderen gemte et lille stykke af dejen fra hver bagning (bibelsk), hvilket kaldes surdej, og det blev blandet i den friske dej til næste bagning af rugbrød. Men det kunne man ikke blive ved med, idet brødet derved blev dårligere og dårligere med tiden, genfremstilling af rugbrød med en lille bitte smule surdej.

Jeg så tit med mine egne øjne, hvordan min mor pakkede det varme rugbrød som stod og kølede af og til sidst blev skåret i skiver og lagt i plastikposer. Desværre dannede det fugt og mugnede som regel ved påsketid? Tit fik vi også rugbrød retur fra kunderne, der havde købt fabriksfremstillet brød med mug på, der siges at være korn der var ved at blive for gammelt!!...Det fortælles, at man i middelalderen kunne blive forgiftet af at spise rug (meldrøjesvamp), der dannes på kornet, så man får helveds ild (allergi)? Derfor er der mange, der ikke spiser det tungt fordøjelige rugbrød som er skidt for dårlige maver lige som det lyse franskbrød, hvor skaldele (fuldkorn) er sigtet fra?
Tryk på linket og vend tilbage til denne side!!...
www.vitanyhed.dk/55835466

Da jeg i 1976 bliver meget interesseret i økologi på grund af mit dårlig helbred (alvorlig syg) og besøger en helsekostforretning på Godt/håbs/vej for at købe biodynamiske grøntsager og et fantastisk godt brød som de solgte fra Bodils Bageri, får jeg pludselig kendskab til dette bageri som lå ved Fuglebakke Vej på Frederiksberg. Her fandt jeg brødet, der smagte lige så godt som fars friskbagte morgenbrød, uden tilsætningsstoffer!!...

Da interessen blev større og større for økologi, får jeg en venskabelig kontakt med indehaveren af Bodils Bageri, bagermesteren der har en hobby og som fremstiller månekalender på karton, og som jeg flittig brugte til at plante krydderurter og så frø efter. Fuldmåne har nemlig stor indflydelse på mennesker, dyr og planter?

Bodils Pedersen startede i 1931 hjemmebageriet ved Fuglebakkens Station med kvindelige ansatte, senere blev medarbejderstaben udvidet med mandlige medarbejder blandt dem hendes mand Helge Pedersen. I mange år drev de i fællesskab Bageriet Bodil. Med inspiration i Rudolf Steiners filosofi og tankegang fra 1920èrne, blev bageriets produktion omlagt i starten af 1970èrne. Nu benyttede de udelukkende biodynamisk dyrket korn uden sprøjtegifte o.s.v. Så her starter historien og verdensfirmaet NOVO Nordisk efter at Helge Pedersen arver en formue og starter Uraniafonden og bygger Planatariet på Vesterbro i København:

THYCHOBRAHE PLANETARIET

Før du trykker på dette link nedenunder, er det vigtigt at følge denne rækkefølge for at kunne forstå starten til dette Planetarie.
Tryk på linket øverst til højre: BESØG OS
Tryk på linket nederst til venstre: OM PLANETARIET
Tryk på linket til venstre: BAG PLANETARIET
Tryk på linket til venstre: Bodil og Helge Pedersen
Tryk igen nedenunder: Bageriet Bodil og NOVO
Tryk igen. Solformørkelse i 1983
Tryk igen: Uraniafonden
Tryk igen: Byggefasen osv.
NB! Husk at trykke tilbage, hver gang for at læse en anden begivenheden!!...
www.planetariet.dk/Om

Med tiden fra 1950èrne og i begyndelsen af 60èrne, hvor bageindustrien bliver mere og mere populær med langtidsholdbar brød, begynder man at eksperimentere med tilsætningsstoffer (E-nummer) i rugbrød o.m.a. for at undgå mugspore, så det kan holde sig over en længere tidsperiode end normalt. I dag kan man næsten ikke købe noget som helst industribrød i discaunt butikker, uden at der er tilsat en stribe af tilsætningsstoffer, der på længere sigt ødelægger fordøjelse i mave- tarmsystem med senere allergi til følge (sygdom)?

Bibelen har ret

Der står i Bibelen, at Jesus sagde: "Himmerigets rige kan sammenlignes ved en surdej, som en kvinde blandede i tre mål mel, til det hele var hævet."
Brødbagning er er derfor den ældste mikrobeindustri, som anvender gærsvampe lige som vin- og ølfremstilling. Bageren kan ikke klare sig med gær alene der tilfældig kommer ind i dejen, så han må også tilsætte vand og sukker? Gærcellerne vokser og formerer sig inde i dejen af mel og vand, og omdanner melets kulhydrater til alkohol og kuldioxid. Alkoholen er flygtig (forsvinder) og koger væk under bagningen, idet kuldioxyd "boblerne" hæver dejen, og ved bageovnens varme dannes let, porøst brød.
Bageren bruger således hans gær + en meget, meget lille del sukker til at lave kuldioxid, mens ølbryggeren ønsker, at der skal dannes alkohol, og selv om gær kan danne begge dele, så er visse gærsorter bedst for bageren og andre for bryggeren.
Danskerne svælger sig i kulsyreholdige drikke som aldrig før og kan sammenlignes med den måde man bager brød, idet vi skal af med kuldioxid ved udånding!!....Derfor er kusyreholdige drikke ikke alene skadelig for tænder og knogler, men også for fordøjelsen og forstanden. Kulsyre påvirker hjernecellerne så de svækkes, hvilket er kommet en ny videnskabelig rapport på.
Mange uforklarlige dødsfald om natten, kan skyldes kuldioxid (bøvs), hvor patienten bliver kvalt i sit eget opstød eller spyt, der går direkte over i luftvejene til lungerne, hvilket jeg selv har været udsat for mange gange!!......Derfor undgår jeg drikke og madvare som kan frembringe opstød. Mavens indhold kan ligefrem syde (kuldioxyd) som vi langsomt skal af med ved udånding!!....I mennesket foregår der en forbrænding svarende til forbrænding af træ på et bål, lige som forsile kulstoffer CO2. Det er bare en "vådforbrænding" af fødeemner som kaldes kuldioxid i menneskets udånding. Ved forbrænding inde i os selv laves energi til vores organer og muskler. Det sidste vi udånder er kuldioxid og noget vanddamp. Det kan tydeligt ses i små soveværelser bl.a. på dukkede ruder som er vores egen vandfordampning.

Kilde: G.I.N. religionsforsker siden 1973, forbrændingsteknikker og oliefyrsmontør (kursusbevis 1973) teolog (Bibelsk Korspondance Skole 1976-77) og økolog (Biodynamisk dyrkningsmetoder) siden 1976.


Farisæernes hykleri?

I
Mattæus Evangeliet 16,6-12 forklarer Jesus hvad surdej er som symbol på, idet han advarede og sagde til disciplene og en stor skare mennesker: "Hold øjnene åbne og vær på vagt over for farisæernes og saddukæernes surdej
. "Da hans disciple indbyrdes diskuterede hvad han mente, og nåede til en forkert beslutning, sagde han ligeud: "Hvordan kan det være at I ikke forstår at jeg ikke talte til jer om brød." Så fattede de, at han sagde de skulle være på vagt overfor surdejen i "mennesket", der syrerer hele organismen til?
Paulus tillægger en lignende betydning i alle hans breve i forbindelse med at leve sundt og de usyrede brøds højtid, idet han henviser til hvordan de kristnes adfærd bør være.
I Paulus 1. Korinter Brev 5,6-8 giver han sine kristne brødre følgende vejledning: Ved I ikke, at en smule surdej syrer hele dejen (kroppen)?
Rens den gamle surdej ud, for at I kan være en ny dej, da I jo er usyrede (faste), thi også vort påskelam er slagtede, nemlig Kristus.
Lad os derfor holde højtid, ikke med gammel surdej, ej heller med sletheds og ondskabs surdej, men med renheds og sandheds usyrede brød.
I Herren Jesu navn skal vi forsamles, I og min ånd, med vor Herre Jesu kraft og overgive et sådant menneske til Satan, så hans legeme (kød) kan gå til grunde, for at ånden kan frelse på Herrens dag (1.Påske dag).
Det er Johannes som ser Jesus og siger: "Se Guds lam, som bærer (borttager) verdens synd.
Det er ham, om hvem jeg sagde: "Efter mig kommer en mand, som er kommen forud for mig; thi han var til før mig.
Joh.1,29-33.

"Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, som udgår af Guds mund fra disciplene."
Matt.4,4 ; Visdommens Bog 16,12-26


Johannes døberen i Jordan floden ved Genesaret Sø, hvor han døber Jesus.

Hvem er "Antikrist"

Derpå kan I kende Guds Ånd; enhver ånd, der bekender, at Jesus er Kristus, kommen i kødet (brødet= inkarnation), er af Gud.
1 Joh.4,3-4

Og enhver, der ikke bekender Jesus (nadverbrødet= inkarnation), er ikke af Gud; men dette er Antikrists ånd, som I har hørt skal komme, og den er allerede nu i verden.
Mine børn, nu er det de sidste tider (år 33 e.Kr.); og som I har hørt, at Antikrist kommer, således er allerede nu mange antikrister trådt frem; deraf ser vi, at det er de sidste tider, (altså ikke lige som Jehovas Vidner, Mormonerne og Adventisterne), der har prædiket hans komme (Jesus) i de sidste 150 år siden det 1800 årh.?
1. Joh.2,18  ; 2. Joh 7.

Thi mange forfører er draget ud i verden, og de bekender ikke, at Jesus er Kristus, kommen i kødet (d.v.s. nadverbrødet/inkarnation). Sådan er forføren og Antikrist.
1. Joh.4,1.

Jeg vil nemlig ikke, brødre, at I skal være uvidende om, at vore fædre alle var under skyen (Pyramiden i Giza Ægypten) og alle gik gennem havet (Nilen`s breder) og alle blev døbt til Moses i skyen (Ægyptens Visdom gemt i Pyramidens kornkammer) og havet og alle spiste den samme åndelige mad (himmelbrødet).
2. Mos. 16,15 ; Joh.6,11-14 ; 1.Kor.10,1-4 ; Ap.G.7,20-22 ; Sl.78,17 f.f. ; Sl.105,39-45 ; 2.Mos,13,21-22 (Skystøtten: Pyramiden, der lyste dag og nat: Månens og Solens skær).

I elskede, tro derfor ikke enhver ånd, men prøv ånderne om de er af Gud, thi mange falske profeter er draget ud i verden (også i 2013)?
1.Joh.4,1 ; Matt.7,15:

Thi falske Messias`er og falske profeter skal fremstå og gøre store tegn og undre for, om det er muligt, at føre endog  de udvalgte vild.
Matt.24,24-25:

Vogt jer derfor mod de falske profeter, som kommer til jer i fåreklæder (kjortler, høje hatte, pænt tøj med slips o.s.v.), men i deres indre er glubske ulve bl.a. paven, biskopper, præster, sjælesørger, Jehovas Vidner m.fl.?
Se, jeg har sagt jer det forud. Hvis de altså siger til jer: Se, han er i ørkenen, så gå ikke derud; Se, han er i kamrerne (på billeder i kirken, relief, amuletter o.s.v.), så tro det ikke!
Matt.24,25-27 ; Luk.17,24-37 ; Åb.19,7-9 ; Matt.23,1-39

Jeg ved, at efter min bortgang (korsfæstelse), skal der iblandt jer komme glubske ulve, som ikke vil spare hjorden.
Og af jeres egen midte  (farisæerne) skal der fremstå mænd, som fører falsk tale for at drage disciplene efter sig.
Vær derfor årvågen og kom i hu, at i tre år, nat og dag, er blevet ved med at påminde hver enkelt med tårer (om denne begivenhed).
Så overgiver jeg jer nu til Herren (Jesus Kristus) og til hans nådes ord, som formår at opbygge og at give arven til de hellige.
Og jeg beder om, siger Paulus i brevet til efeserne 1,17-23, at vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens "Fader", vil give jer "Visdom" og åbenbaringens "Ånd" i jeres erkendelse af ham, og at han må og vil oplyse jeres hjertes øjne, så I forstår, hvilket håb han kaldte jer til, hvor rig på herlighed hans arv er iblandt de hellige.
1.Kor.2,5 ; Ap.G.2,34 ; Sl.110,1 ; 1.Pet.3,22 ; 2.Pet.4,1-11 ; Rom.12,6-13. 

Med himmeriget er det som en mand, der såede god sæd (økologisk) i sin mark. Matt.3,12 ; Jermias 15,7 og Esajas 66,24.

Hvad betyder nadveren
1. Påskedag?

Det er et ritual til minde om Jesus sejr på korset, død, opstandelse og dåben, idet evangelisten Lukas siger i kap.22,19: "Gør dette måltid til ihukommelse af mig": Som korn for mange marker ud over jorden lagt, i dette brød på bordet til ét blev bagt, lad os alle samles, o Gud, fra hvert et sted, så vi til èt kan blive i Himmerigets sted.
Kilde: Oldkirkelig nadverbøn.

Ikke enhver som tror, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske Faders den Almægtiges vilje?
"Med Guds rige er det lige som en mand, der har tilsået sin jord og står op, nat og dag, og sæden spirer og bliver høj (uden stråforkorter), han ved ej hvorledes. Af sig selv giver jorden frugtudbytte, først strå, så aks og så fuld af kornet i akset (altså fuldkornsmelet)?
Markus 4,26-29
Nadveren er derfor ifølge Paulus en personlig prøvelse jvf.  1.kor.11,28-29: "Enhver skal prøve selv, og så spise af brødet (det daglige måltid af fuldkorn), drikke af bægeret om det er vin eller druesaft (gibon).

Ligesom den levende Fader (ABBA) udsendte mig, således skal den, der æder mig (det daglige fuldkornsbrød), leve i kraft af mig. Det er det brød som er kommet ned fra Himmelen; ikke det, jeres fædre (israels børn) spiste (kød af forgiftet vagtler) og de døde dog.
Den, som æder dette brød (fra Himmelen), skal leve til evig tid.
Joh.6,57 og  Matt.13,33.

Thi sålænge en mark opsuger den regn, der ofte falder på den, og frembringer afgrøde til gavn for dem, den dyrkes for, er den under Guds velsignelse, men bærer den tjørn og tidsel (brug af giftsoffer) ved at fjerne ukrudt, er den ingen til og forbandelsen nær.
Hebr.6,7-8 ; matt.13,7.
Den der sår den gode sæd (økologisk), er Menneskesønnen, marken er verden og den gode sæd er Rigets børn, men rajgræsset er den Ondes børn (der bruger giftstoffer), og fjenden, som såede det, er Djævlen; og høsten er verdens ende.
Matt.13,31-52 ; Sl.72,2 ; Rom.16,25.

For dem, der spiser og drikker (vin) uden at tænke på at det er "Herren Jesus Kristus", spiser og drikker sig en dom til (sygdom og død).
Jesus vidste, at han skulle dø (for vore synder). Så Jesus og hans disciple samles og spiste dette måltid nadveren i fællesskab for sidste gang. Det måltid fandt sted ved jødernes højtid, påske og kaldes den sidste nadver: Men deres nymånefester og højtider (påske, pinse, jul osv..) hader min sjæl siger Gud den Almægtige, det er mig en byrde, jeg er træt af at bære. Breder I hænderne ud (og beder), skjuler jeg øjnene for jer. Hvor meget I så end beder, jeg hører det ikke. Eders hænder er fulde af blod; tvæt jer (omvend jer), rens jer, bort med onde gerninger fra mine øjne. Hør op med det onde.
Esajas 1,11-17 ; Joh.9,31 ; Ordsp.1,20-33 ; Jak.4,7-8 ; Hebr. 10,4-10.


Kommun
ion

- betyder fællesskab og et andet ord er eukanisti som betyder taksigelse. Takken til Gud for Jesu Kristi offer og nærværelse for os, når brødet (uden tjørn og tidsel uden brug af sprøjtegifte) med druesaft (gibon) forvandles til Jesu legeme og blod. Ikke alene bliver det nærværende for os, vi drages også med ind i det store mysterium (brødet og Helligånden), der sker for vor øjne og i vore hjerter, når det nu bliver "Åbenbaret" d.v.s. bliver tildelt som et glædeligt budskab!!....
Thi Helligånden og vi har besluttet ingen yderligere byrde at lægge på jer ud over det nødvendige, at i afholder jer fra afgudsofferkød og fra kød og blod af kvalte dyr og fra utugt. Når I afholder jer derfra handler I ret, lev vel (vegetarisk).
Ap.G.15,28-29 ; Matt.16,19 ; Dan.12.1-3 ; Matt.13,43 ; Matt. 25,31-40 ; Matt.10,40-42 ; Joh.13,19-20 ; Åb.20,15.

Tryk på linket og læs mere om påske: www.vitanyhed.dk/12158280  husk at vende tilbage til denne side og læs nederste spalte her!!...  

Dan Browns fortælling "Da Vinci Mysteriet" var kun en roman, hvor Bibelen er en sandfærdig historie om Jesus.

 
DA VINCI MYSTERIET OPKLARET?
 
Maria Magdalene og en anden Maria ved graven?

Ifølge Dan Brown flygtede Maria Magdalene sammen med Jesus til Frankrig, men skal vi tro på historien som var en roman?

Ifølge Bibelen Det Nye Testamente var det kun Maria Magdalene som havde set Jesus og ikke de andre disciple?
Men efter sabbaten (søndag), da solen stod op på himmelen den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven.
Matt.28,1-6.
Han er ikke her; thi han er opstanden, som han har sagt. Kom og se stedet hvor han lå!
v/6-
Så skyndte de sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det. Men se, da kom Jesus dem i møde og sagde: "Vær hilset!" Og de gik hen til ham og omfavnede hans fødder og tilbad ham. Da siger Jesus til dem: "Frygt ikke! Gå hen og fortæl mine brødre, at de skal gå til Galilæa; der skal de se mig."
v/15
Så tog soldaterne imod pengene og gjorde, som man havde forklaret dem, idet de skulle sige: "Hans disciple kom om natten og stjal ham, mens han sov.
v/2-5
Og se, da kom der et stort jordskælv; thi en Herrens engel steg ned fra Himmelen og gik frem og væltede stenen bort og satte sig på den. Hans udseende var som lynild (tordenskær), og hans klædning hvid som sne (skyerne).
Og de, der holdt vagt, skælvede (som jordskælv) af frygt for ham og blev som døde. Men engelen tog til orde og sagde til kvinderne: Frygt ikke! Thi jeg ved, at det er Jesus, den korsfæstede, I søger efter?
Matt.24,25-31:
Se, jeg har sagt jer det forud. Hvis de altså siger til jer: "Se, han er i ørkenen, så gå ikke derud; Se, han er i kamrene (på billeder i kirken), så tro det ikke!
Thi ligesom lynet og torden, der kommer fra øst, lyser helt om i vest, sådan skal Menneskesønnens komme være. Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen; og da skal alle folkestammer på jorden jamre sig, og de skal se Menneskesønnens komme på himmelens skyer med kraft og megen herlighed.
Og han skal sende sine engle ud med mægtig basunklang, og de skal samle hans udvalgte "De Grønne Engle" sammen fra de fire verdenshjørner og fra himlens yderste grænser.
(Matt. 16,27-28 ; 24,47).
Matt.28,16:
De elleve disciple drog derefter til Galilæa, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham. Men der var nogle, som tvivlede. Da trådte Jesus frem, talte til dem og sagde: "Mig er givet al magt i Himmelen og på jorden.
"Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens (Jesu) og Helligåndens navn,
og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende: Jeg vil ikke efterlade jer faderløse, jeg kommer til jer.
Joh.14,18-28.

Håndæltet brød med sved fra hænderne er bedst.

Fuldkornsmel
I fjerde Mosebog fremhæves grovmel (fuldkorn), førstegrøde som en offerydelse til Herren, slægt efter slægt. Hvilket betydning har nu dette for vore ernæring?
Kornets æggehvide må henregnes til de mest værdifulde "æggehvidearter", som ved hensigtsmæssigt suplering med andre næringsmidler f.eks. soyabønner, linser, kikærter og kidneybønner, der også dækker legemets fulde "æggehvidebehov" sammen med mælk, ost og æg.
Æggehvide er aminosyrer af forskellige art. Disse aminosyrer er imidlertid meget forskelligt fordelt i de ydre randlag og i mellemkernenen i kronet, hvor der ofte gemmer sig mikomængder af sprøjtegifte eller forurening, hvis det ikke bliver dyrket økologisk. Byggestene til Æggehviden indeholder 5-10 gange så meget i randlagene som i melkernen. Det samme gælder mineralstofferne i fuldkornsmel. Mange af dem findes kun i randlagene. Men legemet kan kun udnytte mineralstofferne rigtigt, når alle er til stede og står i rette forhold til hinanden og dyrkningsmetode (økologisk). Det traditionelle korndyrkning mangler derfor livsvigtige mineral- og sporstoffer som f.eks. selen. Kornets mineralstoffer er desuden nødvendig, for at vitaminerne kan komme til fuld virkning. Således er f.eks. "Mangan" nødvendigt for at bringe vitamin E fra kimspiren til virksomhed. Og Mangan findes hovedsageligt i kliddene.

Korn er sammen med kartofler  og de grønne blade vort vigtigste næringsmiddel. Det er vores vigtigste kilder til jern, fosfor og B-vitaminer.
Korn med kimen i behold (fuldkorn) indeholder stoffer, som opretter et normalt stofskifte, hvorimod hvidt mel og hvidt/mørkt brød brød med brændt skorpe f.eks. pizzaer, toustbrød, ristetbrød, rugbrød, morgenkrydder virker stoppende (tungt fordøjelig), men også giftig med alkrylamid. Korn, og især hvede (fuldkorn, indeholder glutaminsyre, som ifølge den nyere forskning modvirker alkohol trang.
En af verdens ledende ernæringseksperter fra 1960èrne professor H.C. Sherman (U.S.A.), siger om proteinen i fuldkorn og grøntsager (økologisk), at den er så værdifuldt, at vi med 9/10 del fra forskellige kornsorter og 1/10 del fra grønne blade (eller mælk) kan dække vores daglige næringsbehov.
Fuldkorn giver "Krafter" og er ikke gæringsdanede som ellers alt andet hvidt brød. Forbandet er også Pizzaer, spagetti, nudler, kiks, småkager o.s.v.
Grød er at foretrække frem for brød eller anden bagværk, da kornets vækststoffer bevares i grød, men ødelægges af varmen i den yderste del af brødet (giftig akrylamid). Husk, at brød og grød ikke er råkost og derfor virker bremsende på en radikal udrensningskur.
Tryk på linket: www.vitanyhed.dk/12158265
 
 
 

Demeter og Biodynamisk organisationer tager afstand fra alt gensplejset frø herunder også korn?

IFOAM: Cellefusion i frøforædling passer ikke til økologisk jordbrug.

På initativ fra en række biodynamiske organisationer blev spørgsmålet om de GMO-lignede (gensplejset) forædlingsteknikker med cellefusion (protoplast og cytoplastfusion), også kaldet CMS - hybrider) sat til afstemning på IFOAM`s generalforsamling i juni 2008 i Italien. Der var massiv opbakning til, at sorter, der er fremstillet med disse teknikker, ikke passer til økologisk jordbrug. De internationale Demeter-regler for biodynamisk dyrkning har haft forbud mod disse frøtyper i nogle år, og det er et vigtigt skridt for hele den økologiske bevægelse, at medlemmerne af IFORM nu bredt tager afstand fra disse metoder.