THE END

Denne side er under opdatering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På sporet af vuggedød?

BYGNINGSVIBRATIONER INFRALYD & STRUKTURLYD

Af indeklimakonsulent Gerhard I Nielsen Scandion 1985 - 19996

Babyer bliver forstyrret af bygningsvibrationer og ekstreme lave frekvenser.

STRUKTURLYD

Klimatolog G.N.

Vuggedød eller pludselig spædbarnsdød er enhver mor og fars maridt. Hvorfor sker dødsfald ofte under søvn, og overvejende i tidsrummet mellem midnat og kl.9.00 morgen. I 1990èrne blev der påvist en markant sammenhæng mellem at sove på maven, vuggedød og med lukkede vinduer (se billede). Med lukkede vinduer opstår de dybe lyde dvs. ekstren lave frekvenser mere markant på lydmålinger?

Jeg skal ikke gøre mig klog på vuggedød andet end det jeg har lært, observeret og oplevet gennem 35 år som indeklimaekspert for Scandion 1985-1996. I dag er jeg selv voldsom plaget at rystelser, vibrationer og resonanser i bygninger, særlig når jeg sover og bevæger mig ind i indkøbscentre med kompressor og ventilationssystemer i loftet, dem som frembringes af bygningsvibrationer og som opstår i form af "STRUKTURLYD"? Kan der være en sammenhæng mellem vuggedød og opstået accelerende bygningsvibrationer "STRUKTURLYD" eller opstået infralyd, som muligvis kan være årsag til pludselig vuggedød? Det spørgsmål har jeg tit stillet mig selv siden man i 1970èrne troede, at vuggedød var ledsaget af "Den gule gift" svovlforureningen?

I det sidste års tid fra september 2019 til april 2020, har jeg foretaget adskellige lydmålinger i boliger, sommerhuse og egen parcelhus, hvilket viser sig nu at være befænget med infralyd i området fra 10 Hz og ned til 0,5 Hz "DELTA" området d.v.s. rystelser og  jordsvingninger eller resonans i bygninger på 0,5-3 Hz. Flere søvnforskere mistænker disse rystelser og frekvenser til, at påvirke EEG-hjernebølgerne og forstyrer voksnes søvn og de små børns hvile i vuggen? Delta er REM-søvnen, også kaldet drømmesøvn hos voksne.

Det er svært at forholde sig fornuftigt også blandt lydfolk, kommuner m.fl. til lavfrekvent lyd. Det er der mange grunde til, eèn af dem er at mennesker har overordentligt svært ved at lokalisere støjkilden, som ligger helt ned i infralyd og et par hertz i jordhøjde eller på toppen af en skyskraber (svingninger pr. sekund). Mennesket har ingen retningssans for disse lyde, som opstår i bygninger som "STRUKTURLYD" og som også opfanger infralyd med kroppen og kraniet, ingen fornemmelse af at den bliver kraftigere når man bevæger sig mod lydkilden og som kommer ud af vægen? Så når man bevæger sig ud på vejen kan man heller ikke høre eller fornemme brummelyden, fordi den overdøves af trafikstøjen.

Den eneste måde man kan fange den på og registere lydkilden er ved præcise lydmålinger på måleudstyr, som opfanger hele frekvens registret fra 0,5 Hz og op til 10, 16, 20, 31,5, 50 og 62 hertz svingninger pr. sekund.

Man ved at spædbørn har en utrolig god hørelse, når barnet lægges ind mod moderens mave og bryst, idet de kan høre hendes hjertefrekvens. Såsnart barnet bliver født, opfanger det alverdens lyde og bygningsvibrationer også infralyd fra de atmofæriske omgivelser, som i visse tilfælde er farlige for mennesker, dyr og planter.

Gennemsnitspersonen har en ekstrem dårlig hørelse for frekvenser under 20 Hz (infralyd). Populært sagt er gennemsnitspersonen stok døv for lave frekvenser og det skyldes den omgivende støj fra industimaskiner og elektroniske husholdningshjælpemidler som f.eks. op/vaskemaskiner, støvsuger eller ventilationsstøj m.m. hele døgnet. Men såsnat hørelsen og trommehinden bliver langsom slidt i laser og som ørelægen og Miljøstyrelsen ikke vil fortælle patienten, så får vi diagnosen lavfrekvent tinitus. Helt galt bliver det, når man kommer op i pensionistalderen og skal have høreapparater, for også her kan de ikke klare presset. Infralyden overalt er så ekstremt kraftis, at mekanikken i høreapprater er på fuldtid fra 7/24, så batterierne kun har en kortere levetid på 2-4 døgn og skal udskiftes. Infralyd er en stor belastning på høreapparater og batterier. Siden 1950èrne er baggrundsstøjen steget 2/3 mere. fra omkring 10 Hz Schumanbølger til 16 Hz?

Man fandt farlig "STRUKTUR & LUFT GENLYD" overalt i lejligheden og i børneværelset

I børneværelset lå vores søn som pludselig kom ind til min kone og jeg i soveværelset midt om natten. Han holdt sig på hovedet og fortalte om en voldsom gnist i hjernen? Han kunne ikke sove mere og efterfølgende dag kontaktede vi læge og kørte ud på skadestuen Glostrup. Her kunne man ikke konstatere noget andet end han havde ondt i hovedet. I de efterfølgende dage kunne han ikke sove op til 5 dage, hvor han akut blev indlagt med psykoser og efterfølgende mange indlæggelser?

Professor Henrik Møller, Aalborg Universitet og Jørgen Jacobsen var med til at udregne den G-vægtede måling til A-vægtning, hvor Hvidovre Kommune kom til 20 dB (A-vægtning)? Den rigtige måling var 30 dB A-vægtet, en overskridelse på 10 dB? Der blev målt infralyd under 20 Hz i baggrundsstøjen fra en nærliggende virksomheds sandblæser og fra en bus ved stoppested hele døgnets 18 timer, mere end 75 gange, som holdt ved busstoppestedet i begge retninger hele dagen indtil kl.0.30. Der var bygningsresonanser fra stålaltaner, som Arbejdstilsynet hentydede til, et uheldigt byggeri med hængende stål altaner, som opfanger trafikstøj og derfra ind i lejligheden som bygningsvibrationer som "STRUKTURLYD"!!…...

Bygningsvibrationer "STRUKTURLYD" måles som Ekstreme Lave Frekvenser!!...

Her er der tale om bygnings vibrationer, som man også opdagede i 1970-erne ved bygning af Danmarks største højhus Domusvista på Frederiksberg. Det berettes, at man kunne finde kraftige bygnings vibrationer i de øverste etager, ide vandet i badekarret skyllede fra side til side.

Opklaring af støj og lavfrekvent lyd

Senere undersøgelser fra lejlighed i Olivenlunden omtalt i Tåstrup Avis viste sig, at der var tale om strukturlyd, nøjagtig omtalt i lignende sager. Naboen i andelsrækkehuset satte vaskemaskine til sent om aftene og vaskede tøj til efter midnat. WC og baderum hvor vaskemaskinen stod lå tæt på familiens soveværelse, hvor man i sengen kunne høre "brummelyden" fra vaskemaskinen som gik igennem betonbygningen.

I køkkenet kunne man høre "brummelyden" fra køleskabet, som forplantede sig i beton bygningen som "STRUKTURLYD" til soveværelset på 1. sal. Trafikstøj, særlig lastbiler tidlig om morgen kl.5 fra nærliggende Citty 2, kunne høres i sengen som en "lastbil i tomgang", når man lå og sov og blev vækket tidlig om morgenen (se billede neden under)?

Folk flygter fra vindmøller og naboens op/vaskemaskine i boligblokke og vaskekældere

I 1990èrne fik jeg som indeklimakonsulent for Scandion 1985-1996 henvendelse fra DTU Danmark Teknisk Universitet, om at kontakte Københavns Universitet Amager, Psykologisk Institut, fordi medarbejderne klagede vor de fik stød på 6.000 volt, når de rørte genstande af stål. Det førte til, at jeg opdagede en dyb brummelyd som kom fra de to store ventilationsanlæg på toppen af taget og satte hele bygningen i resonans (rystelse), så der opstod STRUKTURLYD med en infralyd på 16 hertz (svingning pr. sekund). Jeg fik også henvendelser fra beboer som var plaget af vaskemaskiner, vaskekældre, overbo til pizzaria, krostue og værtshuse. En højesteretssagføre som var plaget af bygningsvibrationer fra et pizaria herunder infralyd i sin praksis på 1. sal af en erhvervsejendom, fik så frygtelig af spændingshovedpine, at han måtte opsige sit lejemål fordi han ikke kunne bruge loven om bygningsregelement, og måtte opsige sit lejemålet lig som G.I Nielsen i en beboelsesejendom i Hvidovre. Der var ingen regler for bygningsrystelser og STRUKTURLYD fra ventilationsanlæg?

En tilsvarende dame fra Sorø, hvis søn ringede til mig om at komme og måle hendes lejlighed for "STRUKTURLYD. Hun fortalte, at hun blev svimmel, kvalme og utilpas, hvilket skete hver morgen når hun sad ved sit chatol for at gøre sig i stand. Jeg kunne ikke med det samme lokalisere infralyden, men da jeg lagde mig ned på ryggen kunne jeg mærke vibrationer i gulvet. Til min store opdagelse fandt jeg kilden, idet hun havde en vaskekælder lige neden under lejligheden.

Jeg husker tydeligt tilbage til 1968, hvor min mor var voldsom plaget af en brummelyd når hun skulle i seng. Hun boede på 2. sal men lig der hvor hendes seng stod med hovedgæret op af ydremuren til vindue, forplantede der sig en vibration fra et værthus ventilation nede i stueetage. De fik påbud om at lydisolere ventilatoren ud til gården gennem vægen og ligeled måtte den ikke køre fra kl.22-7.00 morgen. I mange tilfælde var han ligeglad fordi han lukkede sin krostue kl.01.00 men så fik han et ektra påbud, at hvis han ikke overholdt dette tog de bevilingen fra ham og det hjalp.

Jeg har flere historier også fra en mand, som var plaget af en brummen og kunne høre en cirkulationspumper kørende langt borte fra en nærliggende ejendom. En sygeplejeske var plaget af bygningsresonans fra en elevatorskakt, så hun måtte flytte idet hun sov for det meste om dagen på grund af skiftende vagter. Min søster var plaget af naboens vaskemaskine som støtte op til hendes soveværelse, men da naboen blev træt af de mange klager så flyttede han. Jeg har flere tilfølde fra folk, som er voldsom plaget af naboers opvaskemaskiner i boligblokke, fordi de sætter maskinen til når de går i seng sent om aftenen ved midnatstid, så underboer ikke kan sove. Nogen vil måske sige, så kan man bare sætte dupper under føderne, men de tager ikke vibrationerne som forplanter sig i gulv, loft og væge som "STRUKTURLYD" Man regner med, at en million danskere er plaget af strukturlyd uden at de ved det lige fra søvnforstyrrelser, spændingshovedpine, migræne, svimmelhed o.m.a.  

Gerhard Nielsen er plaget af vibrationer gennem jorden, som han mener kommer genboens springvands pumper 8 meter fra sin bolig hvor han sover og opholder. Bare det han går ind i bygningen og opholder si em ½ time får han begyndende spændings hovedpine, som føles af en "jernring" omkring kraniet. Kommunen har fortalt ham, at de ikke har lovhjelm til at gå ind og få standset pumperne? Hans læge har fortalt Gerhard Nielsen, at de hospitals indlæggelser han har haft med hjerteflimmer, forstørret prostata med blødninger skyldes infralyd i hans boliger. Han er allergiker overfor dybe lyde frembragt af vibrationer og lavfrekvent lyd.