Kosmisk stråling og infralyd

(den globale støjforurening år 2000 - 2020)

Kilde: af G.N. klimatolog 1985 Scandion og økolog siden 1976

 

Lige fra jeg lærte den mest betydningsfulde maturhelbreder og kostekspert at kende Julia Vøldan Helsehøjskolen i Jyderup og redaktør af sundhedsbladet NY TID & VI i 1970èrne, anmode hun mig om at skrive en artikel til hendes månedsblad. Jeg har derfor med dyb respekt fulgt hendes fantastiske arbejde for sundhedsoplysning i årtier siden jeg henvendte mig pga. min alvorlige sygdom, hvilket var på et tidspunkt hvor jeg fik min førligheden tilbage og blev rask fra en alvorlig rygskade og skæv hofte, så jeg jeg kunne komme til at gå eller sidde rigtig på en stol igen.

Hun skrev i NY TID & VI: Der er alt for megen sygdom og alt for mange hospitalsindlæggelser. Det første tærer på livsglæden, og det andet på økonomien. Man tror  man kan behandle folk raske, men de fleste syge trænger ikke til behandling, men til oplysning, så de selv kan gøre sig raske og undgå at blive syge igen.

Julia Vøldan tidligere redaktør af NY TID & VI, skrev allerede i 1967, at hun søgte.......og til sidst fandt løsningen på brystknuder, der vokser i takt med atmofærisk lavtryk og i forbindelse med forårs- jævndøgn eller efterårs- jævndøgn, hvert af de to døgn (20 eller 21. marts og hhv. fra 22 eller 23 september, hvor solen set fra Jorden krydser himlens ækvator, og hvor den kosmiske stråling er mest aktiv ( se de elektrisk kraft/feltlinjer), som vist på billede)?

I 1933 skrev vor egen dygtige og fremragende videnskabsmand, teolog pihl. Emiel Rasmussen i sin bog fra 1933 "Grundstoffernes stråling", at det ikke er jordbunden eller jordstråler som sådan, der giver et utal af sygdomme heriblandt kræft, gigt, hovedpine m.m., men de såkaldte telluriske overfladestrømme atmofærisk lavtryk (positive ioner) med jordfrekvenser fra 0,1-8 Hz vibration og danner ikke hørlig "infralyd" i "jordstråler" huse og som reagerer på det kosmiske felt ved jordens overflade?

Julia Vøldan, kostekspert i 1960èrne skrev, er man i kostbalance (syre - base balance), er man langt mere modstandsdygtig overfor kræftfremkalder nr. 2 de "farlige jordstråling og lavtryk" i vores boliger. Julia Vøldan var derfor en fremragende forsker indenfor dette felt og man mener bogstaveligt, "ingen dør af kræft", uden at jordstråling eller kosmisk stråling (forstyres) også af atmosfæriske forstyrelser, vindmøller, industri m.m. som så sige spiller en væsentlig rolle.

 

Kosmisk Stråling og lavfrekvent resonans

Vor egen videnskabsmand pihl. Emiel Rasmussen skriver allerede i sin bog 1933, at det ikke er jordstråling som sådan, der gør folk syge, men "kosmisk stråling" samt lavtryk, lynudladninger, vejrskifte som er en stærk gennemtrængende energrig og særdeles  kraftig ioniserende radioaktiv stråling, der konstant kommer til jorden. Medens isolerende jordarter giver denne stråling fri passage, standses den tæt på overfladen i ledende jordbund og frembringer overfladestrømme, de såkaldte misvisende "jordstråler" positive og negative ioner Schumanbølger med frekvenser på henholdsvis 0,1 - 10 hz.

Siden Urtiden morgen har man vidst, at menneskets grundklang er en guddommelig vibration samstemmende med jordens elektromagnetiske felt, hvis frekvens (svingninger pr. sekund) ligger på omkring 8-10 Hz. I hjernen forekommer elektriske svingninger (EEG), hvor f.eks. smertefrihed og healing er at finde i området 3-7 hertz ved REM-søvnen, der forekommer under dyb søvn. Her produceres oxytosin, som er et hormon til reparation af nye celler mod sygdom, også endorfiner er et reparations hormon m.m.

Tryk på linket her: STRESS - INFRALYD -

Tryk på linket her: Victor Schaubergers

Tryk på linket her: Stress

Tryk på linket her: Schuman resonans

Tryk på linket her:  Søvn, hvile og luft

 Tryk på linket her: