Jeg så en vældig Engel komme ned fra Himmelen....hans Ansigt var som funklende ild "Solen", og hans Fødder som en Ildstøtte (Keops Pyramiden), især om den "støtte", der om natten viste jødernes vej gennem ørkenen, da de vandrede ud af Ægypten. Herren gik foran dem, om Dagen i en Skystøtte....om Natten i en Ildstøtte (måneskær af Keops Pyramiden) for at lyse for dem Ny Testamente 1.Korianter 10,1 : 2. Mos.13,21 ; 4.Mos.14,14 ; Neh.9,12 ; Sl.78,14 ; 105,39?

Pyramidens historie

Vi ved mere om menneskenes historie fra Det Gamle Egypten end nogen anden af oldtidens civilisationer takket være pyramiderne, og gennem vores kendskab til hieroglyffer og de mange velbevaret tekster af alverden art, fra fredstraktater over private breve til indkøbslister, naturmedicinske planter, operationer som anses som de første på mennesker.

Mad og drikkevarer, som var offergaver til den afdødes ånd. Når så man mente, at personens "ka" eller ånd, havde indtaget madens essens, blev den spist af de levende i kapellet, ved siden af liget.

I 832 e.Kr. gav det muslimske kalifat i Bagdad (Babylon), der dengang var et af verdebs førende center for viden (visdom), ordre til at bryde ind i Den Store Giza Pyramide for at afsløre dens skjulte lærdom og rigdom, som det siges af Moses fra Det Gamle Testamente. Han tog visdommen med sig ifølge de gamle overleveringer, som står skrevet i Apostlernes Gerninger og overførte dem til kristendommen?

Ap.G.7,20-23.

I Middelalderens Europa troede de lærde, at støv fra de døde mumier havde magisk virkning. De malede mumierester til pulver for at bruge det i lægemidler. Når nu vi er ved afskyelige lægemidler, var der ifølge Horrible Historiers et middel mod blindhed i oldtidens Egypten, som bestod i at mose et griseøje, blande det med rød okker og hælde det i øret på patienten.

Nuværende røntgenbilleder af den unge faraos mumie i Giza viser, at han muligvis døde af omfattende kvæstelser, idet han blev begravet uden sit hjerte og en del af brystkassen. DNA prøver viser også, at barnekongen måske også har lidt af malaria-myg, som var en plage for egypterne ifølge Det Gamle Testamente. Scanningen af hans knogler tyder også på, at han havde en knoglesygdom.

Sfinksen med et menneskehoved foran pyramiden i Giza Ægypten.

Sfinks vogter af Visdommen?

I Ægypten fremstilledes sfinks som et fabeldyr med menneskehoved (Giza) og løvekrop i Karnak. De blev opstillet foran templer og pyramider som vogter af Visdommen (hieroglyffer). I grækenland havde sfinksen kvindehoved og bryster, løvekrop og ørnevinger. I Tyrkiet var sfinksen vogter af byen Boghazkoy, hvor man har fundet en brændtomte; fortidens første bibliotek med tusindvis af lertavler bl.a. det første af det græsk/latinske alfabet. Det var her Hititterne slog sig ned og bosatte sig ca. 2000 år f.Kr. og byggede Ioniske Templer. Herfra rejste de videre til Grækenland i det 11. årh. f.Kr. og bosatte sig i Attika, Korient, Klykaderne på øen Delos, Delfi og videre til Akropolis bjergskråninger i Athen og opførte helligdomme der?

Denne Visdom er nævnt i Det Gamle Testamente, som blev overdraget til Kristendommen, videre til den katolske kirke, herfra videre til katharerne og igen til denne hjemmeside.      

BIBELEN`s 6000 år historie afslører sandheden om det forlængede liv og Keopspyramidens hemmelighed?

Pyramiden Keops er bygget på det sted, hvor sol står op og sol går ned. Det er en misforståelse, at pyramiderne blev bygget af slaver. De er derimod bygget af et dybt religiøst folk til ære for deres gud i forvisning om, at han vil leve evigt og som også kan fortolkes og genkendes i skrifterne fra det Gamle og Ny Testamente?

Ifølge egyptisk mytologi, er farao, selv mens han er i live, Gud. Fortællingen findes også i det Gamle Testamente om Moses, som skulle bringe "SANDHEDEN" videre til jøderne, og at Moses var den 🙂levende gud, nyheden om det forlængede liv og "Jesu Kristi opstandelsen"?

2.Mos.17,7 ; Jos.3,9-10 ; Sl.81,8-17 ; 95,8.9 ; 5.Mos.5,4 og 26-27 f.f. ; 2.Mos.24,3-10. NB! Safirfliser (Keopspyramiden), som selve himmelen i stråleglans?

Ægypterne kan lære os meget og det tog Moses til sig som adoptiv søn. Efterhånden som tiden nu nærmede sig, da den forjættelse, som Gud havde tillagt Abraham, skulle opfyldes, voksede folket og blev talrigt i Ægypten,

indtil der kom en anden konge over Ægypten, som ikke kendte noget til Josef. Han gik listig til værks mod vort folk og plagede vore fædre, så de måtte sætte deres spædbørn ud (i sivene), for at de ikke skulle blive i live. Og det var på den tid Moses blev født, og han blev opfostret tre måneder i sin faders hus.

Ap.G. 7,17-22 ; Hebræerne 11,23 f.f.

Så blev han sat ud i en kiste af pyrusrør, men Faraos datter tog ham op og opfostrede ham som sin egen søn. Og Moses blev oplært i al ægyptens visdom, og han var mægtig både i ord og gerning.

I tro nægtede Moses, da han var blevet stor, at lade sig kalde søn af Faraos datter. Han foretrak at lide ondt sammen med Guds folk fremfor, at nyde synden en stakket stund; han regnede det for større rigdom en Ægyptens skatte at dele Kristi skændsel, thi han så frem til lønnen.

Keopspyramiden er det ældste vidnesbyrd, men også det eneste overlevende af oldtidens syv vidunder, bygget omkring 2560 f.Kr. Det menes, at byggeriet har strækt sig over 20-30 år. I de sidste halvtreds år har forfatter og forskere bl.a. Patric Flanagan og den sovende profet Edgar Case U.S.A. fremført den teori, at Keopspyramiden i Giza skulle været bygget af en tabt civillisation. En forfatter Tons Burnès er af den opfattelse, at istedet for at pyramiden er et gravkammer, så er den brugt til at generere eletricitet (solceller), ved hjælp af solens stråler!!...Den teori vil jeg forsøge at tilvejebringe i en dokumentations serie her: "Pyramidens gåde er løst".

 

Boghazkoy hvor løverne vogter byen