Side 8 Onsdag d. 8 november 1998 Frederiksværk Ugeblad / Halsnæs Posten

Alle kan høre infralyd

 

Høring og kraftig kritik af Miljøstyrelsens udgivelse af Orienteringen infralyd, lavfrekvent støj og vibrationer i det eksterne miljø. Tackling af infralyd-problemet - kritikken har gal adresse, fortæller Jørgen Jacobsen Miljøstyrelsen.

Af Kim Larsen

FREDERIKSVÆRK: Frustation var til at tage og føle på, da "infralydoffer" var til høring i Gejsehuset og forsøgte at få Miljøstyrelsen i tale. En dyb buldrende lyd er i perioder ved at drive offer til vanvid, og det samme er de offentlige myndigheders afvisning af deres henvendelser.

- Når vi henvender os til kommunen, får vi at vide vi skal gå til amtet. Amtet sender os videre til Miljøstyrelsen, og når vi skriver til Miljøstyrelsen, får vi som svar, at vi skal gå til kommunen. Det hele har kørt i ring i årevis, hvor skal vi henvende os spurgte formanden for Infralydens Fjender, Solvej Odderskov, blandt andet.

Foreningen Infralydens Fjender havde til høringen samlet et panel bestående af to lydeksperter fra Aalborg Universitet, professor Henrik Møller og Morten Lydorf, Halina Magierkiewicz fra Direktoratet for Arbejdstilsynet, samt Frank Bill og Jørgen Jacobsen, begge ansat i Miljøstyrelsen.

Efter en seance, hvor Henrik Møller fortalte hvad infralyd og lavfrekvent lyd egentlig er, blev skytset rettet mod Miljøstyrelsen.

Tvivl om grænseværdier

Professor Henrik Møller kritiserede den "Orienterin" som Miljøstyrelsen har udarbejdet om infralyd og lavfrekvent støj. Denne vejledning indeholder bl.a. grænseværdierne for infralyd og er ment som et værktøj for kommunernes sager i infralyd og lavfrekvent stø.

Det I er generet af , er stadig lovligt. "Orientering" hjælper ikke, men stopper enhver yderligere undersøgelse, sagde Henrik Møller og beskyldte Miljøstyrelsen for at jonglere med tallene.

Henrik Møller fortalte, at han i sin tid havde sendt et 10 sider langt indlæg bl.a. ,ed kritik af den metode, der er brugt til at udregne grænseværdierne. Han fik aldrig svar på sin aargumentation, og Miljøstyrelsen "Orientering" tog ikke højde for de faglige indvindinger. Grænseværdierne bør laves om! konkluderede Henrik Møller.

Gal adresse

Kontorchef i Miljøstyrelsens industrikontor, Frenl Bille forklarede Miljøstyrelsens rolle: 

- Vores opgave er at finde ud af, hvornår en forurening er væsentlig. Grænseværdierne sættes efter vores bedste overbevisning på baggrund af de forskellige forskningsaktiviteter. Vi har basseret os på den viden, der foreligger. - Når vi så har givet vores bud, så er det ikke vores opgave at gå ud og finde forurenerens opgave, sagde Frank Bill og slog fast, at hvis ikke forureningen overskrider de fastlagte grænser, så anses den ikke for "væsentlig", og så kan der ikke skrides ind.

Mens grænseværdierne trafikstøj er fastsat så 85% ikke vil føle sig generet, så er grænseværdien for infralyd fastlagt, så 97% ikke skulle føle sig generet, forklarede Frank Bill. Det er en restgruppe vi har ondt af (jeg), men vi kan ikke gøre noget ved det. Det ligger uden for vores område, at finde ud af, hvad det er der generer, når det ligger under grænseværdien. Kritiken af Miljøstyrelsen har gal adresse, det er ikke os, der skal gøre noget ved det, fastslog Frank Bill.

Kære Miljøstyrelse

Miljøstyrelsens klare afvisning af at kunne hjælpe gav ny næring til den store frustation blandt infralydofferne i salen. En frustation Henrik Møller godt kunne forstå. - I støder panden mod en mur, sagde han og gav et bud på, hvordan man kunne komme videre.

- Det kræver nogle penge at lave nogle forsøg, der kan bevisenøjagtighed, hvad det er for lyd, der generer. Først når vi ved det, kan vi begynde, at jagte synderen. Kære Miljøstyrelse, vil I overhovedet være med til at løse dette problem? spurgte Henrik Møller.

- Jeg kan sagtens se problemet, men Miljøministeriet har ikke penge (1 million til forskning). Måske Sundhedsministeriet eller Forskningsministeriet. Jeg kan ikke udskrive en check, men jeg vil gerne tage en snak med forskningsministeriet, lød svaret fra kontorchef Frank Bill.

Ole Birk, fra den arrangerede forening Infralydens Fjender, sluttede den lange aften af med konklutionen: Deter dybest set viljen, der mangler. Den million, det vil koste at undersøge sagen, kunne man nok finde.